Đang tải...
Tìm thấy 2111 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Neveda 0.5 crt Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Neveda 0.5 crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.55 crt - AAA

  13.014.505,00 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Joy 0.5crt Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  15.352.072,00 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Berdina 3.0 crt Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Berdina 3.0 crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.2 crt - AAA

  27.572.251,00 ₫
 4. Bảo hành trọn đời
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Dorotea Vàng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  8.028.725,00 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Roselina 0.8 crt Vàng Vàng-Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Roselina 0.8 crt

  Vàng Vàng-Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.096 crt - AAA

  15.332.605,00 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Jemma 1.0 crt Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Jemma 1.0 crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  1 crt - AAA

  13.845.335,00 ₫
 8. Nhẫn Serviro Vàng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Serviro

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  14.747.809,00 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Fausta Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Fausta

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.68 crt - AAA

  14.318.471,00 ₫
 10. Thiết kế mới nhất
 11. Nhẫn Joanna Vàng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Joanna

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.76 crt - AAA

  18.001.098,00 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Dulcinia Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Dulcinia

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAA

  18.196.572,00 ₫
 13. Nhẫn Breadth Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Breadth

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  12.093.646,00 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Anissa Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Anissa

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  11.960.086,00 ₫
 16. Nhẫn Bagu Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Bagu

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.35 crt - AAA

  14.360.107,00 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Daffney Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Daffney

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.94 crt - AAA

  15.245.819,00 ₫
 18. Nhẫn Alfreda Vàng Hồng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Alfreda

  Vàng Hồng 585 & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  10.047.532,00 ₫
 19. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Rise Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  11.039.227,00 ₫
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Kabena 0.5 crt Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.576 crt - AAA

  15.954.173,00 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Layla 3.0crt Vàng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Layla 3.0crt

  Vàng 585 & Đá Garnet

  3 crt - AAA

  27.643.086,00 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Cassidy Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Cassidy

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.49 crt - AAA

  13.199.705,00 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Amaya Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Amaya

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAA

  13.978.894,00 ₫
 24. Nhẫn Armi Vàng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Armi

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.44 crt - AAA

  10.841.860,00 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Samy Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Samy

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  15.466.436,00 ₫
 27. Nhẫn Metrize Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Metrize

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.44 crt - AAA

  13.958.616,00 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Grace 0.5crt Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Grace 0.5crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  13.545.770,00 ₫
 29. Nhẫn Gris Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Gris

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.33 crt - AAA

  11.120.336,00 ₫
 30. Nhẫn Enero Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Enero

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  14.145.708,00 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Ellie 1.0 crt Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Ellie 1.0 crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  1 crt - AAA

  16.891.254,00 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Kabena 0.25 crt Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Kabena 0.25 crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.346 crt - AAA

  14.545.577,00 ₫
 33. Nhẫn Staay Vàng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Staay

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.2 crt - AAA

  9.787.441,00 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Linderoth Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Joy 0.25crt Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  13.376.794,00 ₫
 36. Nhẫn Rashell Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Rashell

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.76 crt - AAA

  14.175.990,00 ₫
 37. Nhẫn Oectra Vàng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Oectra

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.66 crt - AAA

  13.415.186,00 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Daffney 1.0 crt Vàng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Daffney 1.0 crt

  Vàng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.476 crt - AAA

  15.084.952,00 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Tonia Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  Nhẫn GLAMIRA Tonia

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  13.943.476,00 ₫

You’ve viewed 60 of 2111 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...