Đang tải...
Tìm thấy 2272 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Linderoth Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  9.718.770,00 ₫
 2. Nhẫn Vitaly Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Vitaly

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  10.002.111,00 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Joy 0.5crt Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  18.055.711,00 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Joy Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Joy

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  14.889.750,00 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Daffney 1.0 crt Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Daffney 1.0 crt

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương & Đá Swarovski

  1.476 crt - AA

  30.684.948,00 ₫
 6. Bảo hành trọn đời
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Joy 0.25crt Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  15.350.451,00 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Rise 0.5crt Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  15.116.045,00 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Rise 1.0crt Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AA

  22.237.971,00 ₫
 10. Nhẫn Adlonn Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Adlonn

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  9.844.489,00 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Agnella Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Agnella

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.248 crt - AAA

  14.827.025,00 ₫
 12. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 13. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Oferih - A Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Oferih - A

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.308 crt - AA

  34.975.895,00 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Rise 0.1crt Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  9.777.439,00 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Daffney Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Daffney

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương & Đá Swarovski

  0.94 crt - AA

  24.519.300,00 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Hayley Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Hayley

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  1.02 crt - AA

  25.531.814,00 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Kabena 0.25 crt Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Kabena 0.25 crt

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.346 crt - AA

  19.168.800,00 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Katherina 0.5crt Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Katherina 0.5crt

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  16.213.992,00 ₫
 19. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Heart 0.5crt Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Heart 0.5crt

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  14.478.527,00 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Hayley 2.15crt Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Hayley 2.15crt

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  2.15 crt - AA

  43.283.368,00 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Daffney 0.8 crt Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Daffney 0.8 crt

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương & Đá Swarovski

  1.276 crt - AA

  27.170.759,00 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Linderoth 0.5 crt Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth 0.5 crt

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  15.470.221,00 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Choice Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Choice

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  17.134.852,00 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Effie Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Effie

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  10.604.483,00 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Phillipa 0.16 crt Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Phillipa 0.16 crt

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  15.561.063,00 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Agnella 0.25 crt Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Agnella 0.25 crt

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.354 crt - AA

  16.173.167,00 ₫
 28. Nhẫn Liogo Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Liogo

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AA

  16.873.411,00 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Tonia Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Tonia

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  15.917.133,00 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Ageall 0.5 crt Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Ageall 0.5 crt

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.74 crt - AA

  25.501.262,00 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Kabena 0.5 crt Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.576 crt - AA

  21.145.159,00 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Alina Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Alina

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.596 crt - AA

  19.345.346,00 ₫

You’ve viewed 60 of 2272 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...