Đang tải...
Tìm thấy 371 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Đôi Marrifest Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Kim Cương

  0.272 crt - AAA

  14.533.950,00 ₫
  6.754.771  - 263.996.833  6.754.771 ₫ - 263.996.833 ₫
 2. Nhẫn Đôi Mima Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAA

  15.739.504,00 ₫
  8.487.263  - 46.724.288  8.487.263 ₫ - 46.724.288 ₫
 3. Nhẫn Đôi Nodeles Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  15.112.259,00 ₫
  8.097.939  - 277.339.292  8.097.939 ₫ - 277.339.292 ₫
 4. Nhẫn Đôi Onen Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAA

  14.535.303,00 ₫
  7.825.412  - 103.657.520  7.825.412 ₫ - 103.657.520 ₫
 5. Nhẫn Đôi Osedr Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAA

  25.892.480,00 ₫
  8.769.253  - 296.791.979  8.769.253 ₫ - 296.791.979 ₫
 6. Nhẫn Đôi Owulle Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.328 crt - AAA

  16.846.914,00 ₫
  8.798.722  - 108.280.739  8.798.722 ₫ - 108.280.739 ₫
 7. Nhẫn Đôi Oxpen Vàng Hồng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  14.343.614,00 ₫
  7.066.230  - 84.610.377  7.066.230 ₫ - 84.610.377 ₫
 8. Nhẫn Đôi Pavina Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.286 crt - AAA

  12.018.755,00 ₫
  6.772.615  - 171.627.004  6.772.615 ₫ - 171.627.004 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Đôi Psiathoa Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAA

  16.190.742,00 ₫
  8.467.797  - 106.509.861  8.467.797 ₫ - 106.509.861 ₫
 11. Nhẫn Đôi Rigean Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.416 crt - AAA

  20.814.505,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 12. Nhẫn Đôi Rigea Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.794 crt - AAA

  18.066.526,00 ₫
  8.428.865  - 162.934.807  8.428.865 ₫ - 162.934.807 ₫
 13. Nhẫn Đôi Rigeaus Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.214 crt - AAA

  13.533.334,00 ₫
  7.319.291  - 88.381.954  7.319.291 ₫ - 88.381.954 ₫
 14. Nhẫn Đôi Rigeo Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAA

  14.029.182,00 ₫
  7.591.818  - 92.410.380  7.591.818 ₫ - 92.410.380 ₫
 15. Nhẫn Đôi Samingi Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAA

  11.418.548,00 ₫
  6.367.069  - 79.108.473  6.367.069 ₫ - 79.108.473 ₫
 16. Nhẫn Đôi Snep Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAA

  14.985.189,00 ₫
  6.735.305  - 147.023.891  6.735.305 ₫ - 147.023.891 ₫
 17. Nhẫn Đôi Soldin Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.224 crt - AAA

  18.359.600,00 ₫
  9.405.960  - 112.133.429  9.405.960 ₫ - 112.133.429 ₫
 18. Nhẫn Đôi Sretonan Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAA

  17.306.263,00 ₫
  9.103.152  - 409.804.092  9.103.152 ₫ - 409.804.092 ₫
 19. Nhẫn Đôi Stota Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAA

  11.664.578,00 ₫
  6.569.842  - 169.058.546  6.569.842 ₫ - 169.058.546 ₫
 20. Nhẫn Đôi Swangy Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.842 crt - AAA

  14.949.770,00 ₫
  6.995.665  - 147.902.569  6.995.665 ₫ - 147.902.569 ₫
 21. Nhẫn Đôi Tamant Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.318 crt - AAA

  17.307.344,00 ₫
  8.800.344  - 122.866.871  8.800.344 ₫ - 122.866.871 ₫
 22. Nhẫn Đôi Tilf Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.144 crt - AAA

  14.228.710,00 ₫
  7.552.885  - 85.975.717  7.552.885 ₫ - 85.975.717 ₫
 23. Nhẫn Đôi Unlit Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.112 crt - AAA

  12.774.693,00 ₫
  6.813.169  - 76.648.162  6.813.169 ₫ - 76.648.162 ₫
 24. Nhẫn Đôi Urengan Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAA

  12.789.022,00 ₫
  6.346.792  - 373.926.801  6.346.792 ₫ - 373.926.801 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Đôi Vamo Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAA

  10.320.600,00 ₫
  5.738.473  - 72.011.422  5.738.473 ₫ - 72.011.422 ₫
 27. Nhẫn Đôi Vaurp Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAA

  14.641.556,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 28. Nhẫn Đôi Vexata Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAA

  11.983.338,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Đôi Zige Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.168 crt - AAA

  12.992.877,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 30. Trái tim Nhẫn Đôi Tanazia Vàng Hồng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 585 & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - AAA

  9.708.226,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 31. Fashion Nhẫn Đôi Nam Heroic Vàng Trắng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 585 & Đá Onyx Đen

  0.6 crt - AAA

  25.291.190,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Linderoth Vàng Trắng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Trắng 585 & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 33. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Bộ Cưới Graceful-nhẫn A Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.5 crt - AAA

  12.577.597,00 ₫
  5.664.664  - 96.019.736  5.664.664 ₫ - 96.019.736 ₫
 34. Fashion Nhẫn Đôi Nam Motivo Vàng Trắng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 585 & Đá Onyx Đen

  1.02 crt - AAA

  23.807.974,00 ₫
  7.403.645  - 265.456.802  7.403.645 ₫ - 265.456.802 ₫
 35. Fashion Nhẫn Đôi Nam Allame Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  20.854.518,00 ₫
  9.964.261  - 120.109.161  9.964.261 ₫ - 120.109.161 ₫
 36. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Vitaly Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vitaly

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.11 crt - AAA

  9.055.837,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 37. Vintage Nhẫn Đôi Joanna Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Joanna

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.76 crt - AAA

  22.380.993,00 ₫
  9.023.124  - 218.467.554  9.023.124 ₫ - 218.467.554 ₫
 38. Eternity Nhẫn Đôi Holz Vàng Trắng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 585 & Đá Onyx Đen & Kim Cương

  0.565 crt - AAA

  18.076.799,00 ₫
  4.684.054  - 161.826.314  4.684.054 ₫ - 161.826.314 ₫
 39. Fashion Nhẫn Đôi Nam Abel Vàng Trắng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 585 & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  15.754.373,00 ₫
  8.346.133  - 22.471.565  8.346.133 ₫ - 22.471.565 ₫
 40. Eternity Nhẫn Đôi Bộ Cưới Precious Moments B Vàng Trắng 585 Đá Onyx Đen

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 585 & Đá Onyx Đen

  0.445 crt - AAA

  17.493.894,00 ₫
  7.996.012  - 106.212.454  7.996.012 ₫ - 106.212.454 ₫
 41. Fashion Nhẫn Đôi Hrundl Vàng Trắng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 585 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  10.239.491,00 ₫
  5.738.473  - 208.653.341  5.738.473 ₫ - 208.653.341 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Infinity Nhẫn Đôi Violinda Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.144 crt - AAA

  13.378.687,00 ₫
  6.692.047  - 81.109.170  6.692.047 ₫ - 81.109.170 ₫
 44. Fashion Nhẫn Đôi Nam Ty Vàng Trắng-Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Ty

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.11 crt - AAA

  23.293.741,00 ₫
  11.020.302  - 136.276.921  11.020.302 ₫ - 136.276.921 ₫
 45. Fashion Nhẫn Đôi Nam Beau Vàng Trắng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 585 & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - AAA

  28.712.105,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 46. Design Solitaire Nhẫn Đôi Tasenka Vàng Trắng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Tasenka

  Vàng Trắng 585 & Đá Onyx Đen

  0.35 crt - AAA

  10.203.532,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 47. Eternity Nhẫn Đôi Dossleyn Women Vàng Hồng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Women

  Vàng Hồng 585 & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  11.990.097,00 ₫
  6.245.406  - 78.675.894  6.245.406 ₫ - 78.675.894 ₫
 48. Eternity Nhẫn Đôi Dossleyn Set Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Set

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  21.517.451,00 ₫
  11.699.997  - 133.221.811  11.699.997 ₫ - 133.221.811 ₫
 49. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Aryan Vàng Trắng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Aryan

  Vàng Trắng 585 & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  9.976.696,00 ₫
  5.495.145  - 59.250.243  5.495.145 ₫ - 59.250.243 ₫
 50. Design Solitaire Nhẫn Đôi Misery Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Onyx Đen

  0.62 crt - AAA

  21.082.705,00 ₫
  8.944.989  - 182.725.440  8.944.989 ₫ - 182.725.440 ₫
 51. Fashion Nhẫn Đôi Nam Komala Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Komala

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.445 crt - AAA

  23.089.887,00 ₫
  10.772.649  - 155.580.906  10.772.649 ₫ - 155.580.906 ₫
 52. Fashion Nhẫn Đôi Nam Alecander Vàng Trắng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Alecander

  Vàng Trắng 585 & Đá Onyx Đen

  0.27 crt - AAA

  22.594.310,00 ₫
  10.325.197  - 148.510.889  10.325.197 ₫ - 148.510.889 ₫
 53. Eternity Nhẫn Đôi Vontasia Vàng Trắng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 585 & Đá Onyx Đen

  0.144 crt - AAA

  10.899.449,00 ₫
  5.961.523  - 66.915.060  5.961.523 ₫ - 66.915.060 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Onyx Đen

  0.05 crt - AAA

  8.387.498,00 ₫
  4.787.604  - 50.544.531  4.787.604 ₫ - 50.544.531 ₫
 55. Fashion Nhẫn Đôi Nam Silent Approval Vàng Trắng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Trắng 585 & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  32.259.008,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 56. 3 & 5 Stones Nhẫn Đôi Jayendra Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Jayendra

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  17.162.428,00 ₫
  6.265.683  - 84.853.706  6.265.683 ₫ - 84.853.706 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea 0.5 Crt Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea 0.5 crt

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.5 crt - AAA

  11.408.814,00 ₫
  5.301.294  - 97.709.510  5.301.294 ₫ - 97.709.510 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea Vàng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen

  0.25 crt - AAA

  8.731.671,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Tension Nhẫn Đôi April Vàng Trắng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA April

  Vàng Trắng 585 & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  10.725.063,00 ₫
  5.497.038  - 61.413.155  5.497.038 ₫ - 61.413.155 ₫
 60. Fashion Nhẫn Đôi Nam Expai Vàng Trắng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Vàng Trắng 585 & Đá Onyx Đen

  0.048 crt - AAA

  10.929.189,00 ₫
  5.917.724  - 64.076.240  5.917.724 ₫ - 64.076.240 ₫
 61. Eternity Nhẫn Đôi Angelina Vàng Trắng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 585 & Đá Onyx Đen

  0.07 crt - AAA

  11.268.495,00 ₫
  6.683.395  - 64.279.013  6.683.395 ₫ - 64.279.013 ₫
 62. Design Solitaire Nhẫn Đôi Marilyn Vàng Trắng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Marilyn

  Vàng Trắng 585 & Đá Onyx Đen

  0.76 crt - AAA

  22.522.663,00 ₫
  9.103.152  - 219.278.641  9.103.152 ₫ - 219.278.641 ₫
 63. Eternity Nhẫn Đôi Lannie Vàng Hồng 585 Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 585 & Đá Onyx Đen & Kim Cương

  1.43 crt - AAA

  22.200.389,00 ₫
  6.287.582  - 1.125.430.322  6.287.582 ₫ - 1.125.430.322 ₫

You’ve viewed 60 of 371 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng