Đang tải...
Tìm thấy 369 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.44 crt - AAA

  17.058.315,00 ₫
  7.587.699  - 861.349.688  7.587.699 ₫ - 861.349.688 ₫
 2. Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - AAA

  13.536.444,00 ₫
  7.315.436  - 223.937.615  7.315.436 ₫ - 223.937.615 ₫
 3. Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.6 crt - AAA

  29.848.724,00 ₫
  15.571.623  - 67.877.789  15.571.623 ₫ - 67.877.789 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - AAA

  11.126.550,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 5. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.76 crt - AAA

  25.467.613,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth black-onyx

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAA

  9.998.724,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.144 crt - AAA

  12.336.450,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 8. Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.11 crt - AAA

  10.258.252,00 ₫
  5.646.199  - 61.782.724  5.646.199 ₫ - 61.782.724 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.445 crt - AAA

  19.832.735,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 11. Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.62 crt - AAA

  24.442.242,00 ₫
  10.540.987  - 1.681.053.351  10.540.987 ₫ - 1.681.053.351 ₫
 12. Nhẫn nam Komala

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.445 crt - AAA

  26.654.589,00 ₫
  12.509.374  - 182.121.771  12.509.374 ₫ - 182.121.771 ₫
 13. Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  11.370.510,00 ₫
  6.282.988  - 74.801.526  6.282.988 ₫ - 74.801.526 ₫
 14. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.5 crt - AAA

  14.352.667,00 ₫
  6.581.855  - 149.815.326  6.581.855 ₫ - 149.815.326 ₫
 15. Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - AAA

  33.837.574,00 ₫
  14.603.704  - 1.134.617.261  14.603.704 ₫ - 1.134.617.261 ₫
 16. Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  13.870.405,00 ₫
  7.195.720  - 98.249.532  7.195.720 ₫ - 98.249.532 ₫
 17. Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.048 crt - AAA

  12.664.183,00 ₫
  6.867.136  - 75.947.748  6.867.136 ₫ - 75.947.748 ₫
 18. Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.02 crt - AAA

  27.257.982,00 ₫
  8.748.637  - 2.086.971.237  8.748.637 ₫ - 2.086.971.237 ₫
 19. Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  38.699.814,00 ₫
  17.660.293  - 270.989.275  17.660.293 ₫ - 270.989.275 ₫
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt black-onyx

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.05 crt - AAA

  9.595.707,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 21. Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  24.759.503,00 ₫
  11.839.188  - 143.744.595  11.839.188 ₫ - 143.744.595 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.144 crt - AAA

  15.302.473,00 ₫
  7.678.831  - 97.938.212  7.678.831 ₫ - 97.938.212 ₫
 23. Nhẫn nữ Nocha

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.792 crt - AAA

  30.514.100,00 ₫
  13.006.070  - 947.868.146  13.006.070 ₫ - 947.868.146 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.565 crt - AAA

  10.992.399,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nữ Regange

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.688 crt - AAA

  22.049.044,00 ₫
  10.127.499  - 1.338.885.162  10.127.499 ₫ - 1.338.885.162 ₫
 27. Nhẫn nữ Caol

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  25.196.482,00 ₫
  10.816.929  - 1.352.880.376  10.816.929 ₫ - 1.352.880.376 ₫
 28. Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.36 crt - AAA

  14.045.309,00 ₫
  6.639.024  - 163.796.388  6.639.024 ₫ - 163.796.388 ₫
 29. Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.76 crt - AAA

  25.578.840,00 ₫
  10.660.138  - 1.148.753.988  10.660.138 ₫ - 1.148.753.988 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.5 crt - AAA

  13.462.860,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea black-onyx

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.25 crt - AAA

  9.881.839,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt black-onyx

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.5 crt - AAA

  12.906.730,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 33. Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.07 crt - AAA

  21.693.009,00 ₫
  10.323.629  - 129.890.887  10.323.629 ₫ - 129.890.887 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.01 crt - AAA

  8.889.295,00 ₫
  5.073.088  - 51.636.541  5.073.088 ₫ - 51.636.541 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.07 crt - AAA

  12.982.296,00 ₫
  7.720.717  - 78.721.319  7.720.717 ₫ - 78.721.319 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April black-onyx

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  12.487.580,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - AAA

  12.461.261,00 ₫
  6.350.913  - 217.781.983  6.350.913 ₫ - 217.781.983 ₫
 38. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAA

  11.667.112,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 39. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.44 crt - AAA

  13.128.333,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Germael

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.018 crt - AAA

  18.306.421,00 ₫
  9.766.934  - 106.287.231  9.766.934 ₫ - 106.287.231 ₫
 41. Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  27.168.833,00 ₫
  13.610.312  - 185.645.345  13.610.312 ₫ - 185.645.345 ₫
 42. Nhẫn nam Final Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.36 crt - AAA

  32.397.297,00 ₫
  16.661.241  - 189.239.661  16.661.241 ₫ - 189.239.661 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.025 crt - AAA

  20.707.542,00 ₫
  11.034.853  - 120.523.011  11.034.853 ₫ - 120.523.011 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.29 crt - AAA

  12.137.488,00 ₫
  6.495.252  - 225.621.568  6.495.252 ₫ - 225.621.568 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  17.380.670,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Ngakau

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.488 crt - AAA

  13.351.632,00 ₫
  6.282.988  - 103.499.503  6.282.988 ₫ - 103.499.503 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  13.329.841,00 ₫
  6.983.457  - 99.268.392  6.983.457 ₫ - 99.268.392 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Set

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  24.267.053,00 ₫
  13.245.219  - 161.886.019  13.245.219 ₫ - 161.886.019 ₫
 50. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.35 crt - AAA

  11.459.661,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 51. Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.27 crt - AAA

  26.543.645,00 ₫
  12.287.488  - 978.816.109  12.287.488 ₫ - 978.816.109 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.048 crt - AAA

  10.884.569,00 ₫
  6.134.404  - 65.759.118  6.134.404 ₫ - 65.759.118 ₫
 53. Nhẫn nam Ty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.11 crt - AAA

  27.683.640,00 ₫
  13.122.956  - 161.546.396  13.122.956 ₫ - 161.546.396 ₫
 54. Nhẫn nữ Comfort

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAA

  12.149.092,00 ₫
  6.728.741  - 81.070.365  6.728.741 ₫ - 81.070.365 ₫
 55. Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.128 crt - AAA

  11.649.566,00 ₫
  6.153.932  - 75.876.996  6.153.932 ₫ - 75.876.996 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Theone

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - AAA

  17.085.201,00 ₫
  8.842.599  - 106.839.115  8.842.599 ₫ - 106.839.115 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  2 crt - AAA

  15.671.245,00 ₫
  6.622.609  - 2.052.443.096  6.622.609 ₫ - 2.052.443.096 ₫
 58. Nhẫn nam Cohen

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  28.706.184,00 ₫
  14.177.479  - 171.296.355  14.177.479 ₫ - 171.296.355 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - AAA

  12.239.940,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.352 crt - AAA

  20.783.957,00 ₫
  9.843.915  - 133.994.642  9.843.915 ₫ - 133.994.642 ₫
 61. Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.045 crt - AAA

  13.704.273,00 ₫
  7.376.568  - 80.659.991  7.376.568 ₫ - 80.659.991 ₫
 62. Nhẫn nữ Netanel

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.2 crt - AAA

  13.147.294,00 ₫
  7.089.588  - 80.659.991  7.089.588 ₫ - 80.659.991 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.43 crt - AAA

  16.542.373,00 ₫
  7.132.041  - 1.197.532.055  7.132.041 ₫ - 1.197.532.055 ₫

You’ve viewed 60 of 369 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng