Đang tải...
Tìm thấy 119 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Osedr Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAA

  32.976.015,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 2. Nhẫn Rigean Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  21.814.851,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 3. Nhẫn Rigea Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.794 crt - AAA

  20.418.691,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 4. Nhẫn Snep Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.83 crt - AAA

  17.499.573,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 5. Nhẫn Swangy Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.842 crt - AAA

  17.491.190,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 6. Nhẫn Urengan Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.558 crt - AAA

  12.816.058,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Clerical Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  10.189.203,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Burke Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  13.341.376,00 ₫
  7.124.629  - 87.381.614  7.124.629 ₫ - 87.381.614 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  8.217.980,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Edoarda Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  10.272.206,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 13. Nhẫn Healde Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Healde

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.272 crt - AAA

  14.553.146,00 ₫
  7.552.885  - 101.683.860  7.552.885 ₫ - 101.683.860 ₫
 14. Nhẫn đính hôn Tasenka Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.35 crt - AAA

  9.419.477,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Idly Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.44 crt - AAA

  14.201.944,00 ₫
  5.251.818  - 797.695.192  5.251.818 ₫ - 797.695.192 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.76 crt - AAA

  25.706.469,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  12.273.979,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Oleysa Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  24.166.745,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 19. Nhẫn đính hôn Rixos Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  12.186.652,00 ₫
  6.150.778  - 265.970.493  6.150.778 ₫ - 265.970.493 ₫
 20. Nhẫn Ellura Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  17.592.848,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 21. Nhẫn Emilly Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  22.203.634,00 ₫
  8.989.599  - 848.956.185  8.989.599 ₫ - 848.956.185 ₫
 22. Nhẫn Jaume Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  25.625.629,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Ehtel Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  12.592.738,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Cadieux Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.44 crt - AAA

  14.024.856,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn đính hôn Egidia Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  0.36 crt - AAA

  11.616.454,00 ₫
  5.721.981  - 150.187.144  5.721.981 ₫ - 150.187.144 ₫
 27. Nhẫn đính hôn Marilyn Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.76 crt - AAA

  25.848.139,00 ₫
  9.103.152  - 1.086.443.842  9.103.152 ₫ - 1.086.443.842 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  10.272.206,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 29. Nhẫn Clematis Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  23.564.646,00 ₫
  7.887.867  - 284.544.495  7.887.867 ₫ - 284.544.495 ₫
 30. Nhẫn Rondek B Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  12.805.244,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  10.685.050,00 ₫
  5.900.691  - 72.173.639  5.900.691 ₫ - 72.173.639 ₫
 32. Nhẫn Salvina Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.59 crt - AAA

  20.677.158,00 ₫
  8.072.254  - 255.101.858  8.072.254 ₫ - 255.101.858 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Duct Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.44 crt - AAA

  18.522.899,00 ₫
  7.725.648  - 822.433.485  7.725.648 ₫ - 822.433.485 ₫
 34. Nhẫn nam Motivo Đá Aquamarine

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1.02 crt - AAA

  25.862.740,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Amery Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Amery

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  25.493.151,00 ₫
  8.409.398  - 1.095.838.988  8.409.398 ₫ - 1.095.838.988 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Misery Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Aquamarine

  0.62 crt - AAA

  22.028.978,00 ₫
  8.944.989  - 1.592.916.552  8.944.989 ₫ - 1.592.916.552 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  11.039.227,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Roxanne Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.76 crt - AAA

  24.891.863,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 39. Nhẫn Elauna Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  35.366.030,00 ₫
  8.308.282  - 466.688.655  8.308.282 ₫ - 466.688.655 ₫
 40. Nhẫn Sonnett Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  29.886.025,00 ₫
  9.489.773  - 1.615.424.353  9.489.773 ₫ - 1.615.424.353 ₫
 41. Nhẫn Ekaterina Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  16.919.912,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 42. Nhẫn Semasia Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  26.627.599,00 ₫
  8.115.243  - 433.231.125  8.115.243 ₫ - 433.231.125 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn đính hôn Nina Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  24.673.949,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Anamir Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Anamir

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  21.359.017,00 ₫
  11.887.089  - 420.618.648  11.887.089 ₫ - 420.618.648 ₫
 46. Nhẫn Fridolin Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  12.292.905,00 ₫
  6.739.631  - 80.054.751  6.739.631 ₫ - 80.054.751 ₫
 47. Nhẫn Vitalba Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.538 crt - AAA

  14.607.489,00 ₫
  7.764.851  - 107.780.568  7.764.851 ₫ - 107.780.568 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Calmar Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  16.701.188,00 ₫
  7.973.301  - 1.059.299.307  7.973.301 ₫ - 1.059.299.307 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Modesta Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.44 crt - AAA

  17.177.029,00 ₫
  6.491.437  - 814.728.120  6.491.437 ₫ - 814.728.120 ₫
 50. Nhẫn đính hôn Machi Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  33.185.275,00 ₫
  9.568.719  - 399.908.773  9.568.719 ₫ - 399.908.773 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Adima 0.36 crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  0.35 crt - AAA

  15.759.240,00 ₫
  8.382.902  - 116.729.611  8.382.902 ₫ - 116.729.611 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fidelia Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  12.001.181,00 ₫
  5.778.487  - 85.583.689  5.778.487 ₫ - 85.583.689 ₫
 53. Nhẫn Gaby Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  14.155.983,00 ₫
  8.098.210  - 85.935.168  8.098.210 ₫ - 85.935.168 ₫
 54. Nhẫn Astrid Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  13.693.119,00 ₫
  5.740.095  - 911.518.393  5.740.095 ₫ - 911.518.393 ₫
 55. Nhẫn Anisah Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  32.529.372,00 ₫
  10.338.986  - 1.144.842.450  10.338.986 ₫ - 1.144.842.450 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Aizaya Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  15.152.272,00 ₫
  6.569.842  - 1.060.691.682  6.569.842 ₫ - 1.060.691.682 ₫
 57. Nhẫn Eliseo Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  14.451.490,00 ₫
  6.315.700  - 178.061.668  6.315.700 ₫ - 178.061.668 ₫
 58. Nhẫn Seneca Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.77 crt - AAA

  25.642.391,00 ₫
  8.482.937  - 375.751.753  8.482.937 ₫ - 375.751.753 ₫
 59. Nhẫn Soterios Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  16.756.882,00 ₫
  6.683.395  - 236.257.495  6.683.395 ₫ - 236.257.495 ₫
 60. Nhẫn Spencre Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.59 crt - AAA

  32.581.553,00 ₫
  11.544.538  - 490.331.981  11.544.538 ₫ - 490.331.981 ₫
 61. Nhẫn Terantia Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  16.334.575,00 ₫
  6.474.134  - 177.101.878  6.474.134 ₫ - 177.101.878 ₫
 62. Nhẫn Urwine Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Aquamarine

  1.09 crt - AAA

  20.287.836,00 ₫
  7.482.321  - 387.823.507  7.482.321 ₫ - 387.823.507 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Eionia Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.008 crt - AAA

  22.054.935,00 ₫
  5.975.042  - 1.567.502.350  5.975.042 ₫ - 1.567.502.350 ₫

You’ve viewed 60 of 119 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng