Đang tải...
Tìm thấy 284 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.05 crt - VS1

  12.907.012,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.15 crt - VS1

  19.202.171,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 3. Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.045 crt - VS1

  16.732.561,00 ₫
  7.376.568  - 80.659.991  7.376.568 ₫ - 80.659.991 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  21.913.762,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.005 crt - VS1

  10.007.498,00 ₫
  5.518.841  - 55.612.938  5.518.841 ₫ - 55.612.938 ₫
 6. Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  26.174.591,00 ₫
  11.839.188  - 143.744.595  11.839.188 ₫ - 143.744.595 ₫
 7. Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  35.294.548,00 ₫
  24.565.921  - 189.848.154  24.565.921 ₫ - 189.848.154 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Tova

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.036 crt - VS1

  17.271.709,00 ₫
  8.261.281  - 91.796.728  8.261.281 ₫ - 91.796.728 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.1 crt - VS1

  19.349.057,00 ₫
  7.274.682  - 85.372.230  7.274.682 ₫ - 85.372.230 ₫
 11. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.76 crt - VS1

  128.523.351,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  21.343.200,00 ₫
  7.130.343  - 77.928.875  7.130.343 ₫ - 77.928.875 ₫
 13. Nhẫn nữ Brutna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.088 crt - VS1

  12.991.635,00 ₫
  6.028.272  - 68.377.027  6.028.272 ₫ - 68.377.027 ₫
 14. Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.128 crt - VS1

  17.989.158,00 ₫
  6.153.932  - 75.876.996  6.153.932 ₫ - 75.876.996 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.05 crt - VS1

  15.391.057,00 ₫
  6.379.214  - 72.763.803  6.379.214 ₫ - 72.763.803 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Magaret

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.075 crt - VS1

  14.249.365,00 ₫
  6.537.704  - 71.886.445  6.537.704 ₫ - 71.886.445 ₫
 17. Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.45 crt - VS1

  38.239.346,00 ₫
  6.947.514  - 114.834.360  6.947.514 ₫ - 114.834.360 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  24.583.184,00 ₫
  7.494.304  - 84.042.053  7.494.304 ₫ - 84.042.053 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.144 crt - VS1

  19.468.492,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Aslaug

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.078 crt - VS1

  18.717.645,00 ₫
  7.556.567  - 85.131.664  7.556.567 ₫ - 85.131.664 ₫
 21. Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.44 crt - VS1

  70.265.610,00 ₫
  7.587.699  - 861.349.688  7.587.699 ₫ - 861.349.688 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.01 crt - VS1

  9.342.123,00 ₫
  5.073.088  - 51.636.541  5.073.088 ₫ - 51.636.541 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  25.396.859,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Taniguchi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.15 crt - VS1

  24.466.863,00 ₫
  9.169.767  - 109.527.777  9.169.767 ₫ - 109.527.777 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.048 crt - VS1

  13.261.916,00 ₫
  6.134.404  - 65.759.118  6.134.404 ₫ - 65.759.118 ₫
 27. Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  22.170.459,00 ₫
  11.015.041  - 120.820.178  11.015.041 ₫ - 120.820.178 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.322 crt - VS1

  14.829.551,00 ₫
  7.599.020  - 91.980.691  7.599.020 ₫ - 91.980.691 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Lilia

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  13.292.765,00 ₫
  6.498.081  - 72.226.066  6.498.081 ₫ - 72.226.066 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.25 crt - VS1

  24.344.034,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.144 crt - VS1

  22.434.515,00 ₫
  7.678.831  - 97.938.212  7.678.831 ₫ - 97.938.212 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.035 crt - VS1

  12.658.806,00 ₫
  6.031.668  - 64.244.972  6.031.668 ₫ - 64.244.972 ₫
 33. Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  34.097.102,00 ₫
  14.157.951  - 150.947.397  14.157.951 ₫ - 150.947.397 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Rabanne

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.8 crt - VS1

  58.689.342,00 ₫
  7.120.720  - 783.081.190  7.120.720 ₫ - 783.081.190 ₫
 35. Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.048 crt - VS1

  15.041.530,00 ₫
  6.867.136  - 75.947.748  6.867.136 ₫ - 75.947.748 ₫
 36. Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.025 crt - VS1

  21.754.707,00 ₫
  11.034.853  - 120.523.011  11.034.853 ₫ - 120.523.011 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.29 crt - VS1

  159.080.188,00 ₫
  6.495.252  - 225.621.568  6.495.252 ₫ - 225.621.568 ₫
 38. Nhẫn hứa nữ Samingi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.228 crt - VS1

  25.330.633,00 ₫
  7.259.399  - 93.735.401  7.259.399 ₫ - 93.735.401 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Platano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.018 crt - VS1

  19.665.754,00 ₫
  9.308.445  - 109.046.646  9.308.445 ₫ - 109.046.646 ₫
 40. Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.07 crt - VS1

  26.928.833,00 ₫
  10.323.629  - 129.890.887  10.323.629 ₫ - 129.890.887 ₫
 41. Nhẫn nữ Krishna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Đen

  0.148 crt - VS1

  21.752.159,00 ₫
  6.839.967  - 81.282.630  6.839.967 ₫ - 81.282.630 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.25 crt - VS1

  26.865.153,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Janna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.01 crt - VS1

  14.305.402,00 ₫
  7.768.830  - 78.537.359  7.768.830 ₫ - 78.537.359 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.195 crt - VS1

  17.405.858,00 ₫
  5.829.028  - 74.447.753  5.829.028 ₫ - 74.447.753 ₫
 46. Nhẫn nữ Amoretta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  27.571.849,00 ₫
  9.727.312  - 113.589.080  9.727.312 ₫ - 113.589.080 ₫
 47. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  23.582.150,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  21.565.651,00 ₫
  6.983.457  - 79.202.450  6.983.457 ₫ - 79.202.450 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.164 crt - VS1

  23.948.658,00 ₫
  6.716.571  - 89.334.476  6.716.571 ₫ - 89.334.476 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Shashi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.032 crt - VS1

  13.932.952,00 ₫
  7.004.683  - 72.990.217  7.004.683 ₫ - 72.990.217 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Aralyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.23 crt - VS1

  38.199.723,00 ₫
  8.611.939  - 122.815.451  8.611.939 ₫ - 122.815.451 ₫
 52. Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.41 crt - VS1

  42.150.647,00 ₫
  14.012.480  - 455.587.455  14.012.480 ₫ - 455.587.455 ₫
 53. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.35 crt - VS1

  26.912.418,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Aestril

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.114 crt - VS1

  34.537.759,00 ₫
  12.124.470  - 165.536.947  12.124.470 ₫ - 165.536.947 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Enid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  12.578.429,00 ₫
  6.602.232  - 70.075.132  6.602.232 ₫ - 70.075.132 ₫
 56. Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.5 crt - VS1

  48.996.275,00 ₫
  10.537.591  - 1.153.027.547  10.537.591 ₫ - 1.153.027.547 ₫
 57. Nhẫn nữ Bucha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.35 crt - VS1

  29.507.689,00 ₫
  7.025.910  - 384.210.442  7.025.910 ₫ - 384.210.442 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Expai Set

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.176 crt - VS1

  32.993.616,00 ₫
  13.000.692  - 151.612.487  13.000.692 ₫ - 151.612.487 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Trevenant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.474 crt - VS1

  38.276.420,00 ₫
  10.677.684  - 164.970.912  10.677.684 ₫ - 164.970.912 ₫
 60. Nhẫn nữ Chaco

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.25 crt - VS1

  31.314.190,00 ₫
  8.639.958  - 296.828.780  8.639.958 ₫ - 296.828.780 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Germael

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.018 crt - VS1

  19.183.776,00 ₫
  9.766.934  - 106.287.231  9.766.934 ₫ - 106.287.231 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Acrylic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  14.824.457,00 ₫
  8.065.999  - 81.509.047  8.065.999 ₫ - 81.509.047 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.25 crt - VS1

  26.512.796,00 ₫
  7.292.512  - 109.089.098  7.292.512 ₫ - 109.089.098 ₫

You’ve viewed 60 of 284 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng