Đang tải...
Tìm thấy 286 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Đôi Marrifest Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.272 crt - VS1

  203.896.832,00 ₫
  6.754.771  - 263.996.833  6.754.771 ₫ - 263.996.833 ₫
 2. Nhẫn Đôi Mima Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.22 crt - VS1

  24.391.149,00 ₫
  8.487.263  - 46.724.288  8.487.263 ₫ - 46.724.288 ₫
 3. Nhẫn Đôi Nodeles Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.264 crt - VS1

  204.475.141,00 ₫
  8.097.939  - 277.339.292  8.097.939 ₫ - 277.339.292 ₫
 4. Nhẫn Đôi Onen Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.36 crt - VS1

  23.186.948,00 ₫
  7.825.412  - 103.657.520  7.825.412 ₫ - 103.657.520 ₫
 5. Nhẫn Đôi Osedr Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  1.38 crt - VS1

  178.350.689,00 ₫
  8.769.253  - 296.791.979  8.769.253 ₫ - 296.791.979 ₫
 6. Nhẫn Đôi Owulle Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.328 crt - VS1

  28.580.707,00 ₫
  8.798.722  - 108.280.739  8.798.722 ₫ - 108.280.739 ₫
 7. Nhẫn Đôi Oxpen Vàng Hồng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - VS1

  19.345.346,00 ₫
  7.066.230  - 84.610.377  7.066.230 ₫ - 84.610.377 ₫
 8. Nhẫn Đôi Pavina Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.286 crt - VS1

  106.700.196,00 ₫
  6.772.615  - 171.627.004  6.772.615 ₫ - 171.627.004 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Đôi Rigean Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.416 crt - VS1

  32.196.826,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 11. Nhẫn Đôi Rigea Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.794 crt - VS1

  52.970.507,00 ₫
  8.428.865  - 162.934.807  8.428.865 ₫ - 162.934.807 ₫
 12. Nhẫn Đôi Rigeaus Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.214 crt - VS1

  18.535.066,00 ₫
  7.319.291  - 88.381.954  7.319.291 ₫ - 88.381.954 ₫
 13. Nhẫn Đôi Rigeo Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.23 crt - VS1

  19.030.914,00 ₫
  7.591.818  - 92.410.380  7.591.818 ₫ - 92.410.380 ₫
 14. Nhẫn Đôi Samingi Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.228 crt - VS1

  20.070.193,00 ₫
  6.367.069  - 79.108.473  6.367.069 ₫ - 79.108.473 ₫
 15. Nhẫn Đôi Snep Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.83 crt - VS1

  49.889.170,00 ₫
  6.735.305  - 147.023.891  6.735.305 ₫ - 147.023.891 ₫
 16. Nhẫn Đôi Soldin Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.224 crt - VS1

  28.957.866,00 ₫
  9.405.960  - 112.133.429  9.405.960 ₫ - 112.133.429 ₫
 17. Nhẫn Đôi Sretonan Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.62 crt - VS1

  34.285.117,00 ₫
  9.103.152  - 409.804.092  9.103.152 ₫ - 409.804.092 ₫
 18. Nhẫn Đôi Stota Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.256 crt - VS1

  106.346.019,00 ₫
  6.569.842  - 169.058.546  6.569.842 ₫ - 169.058.546 ₫
 19. Nhẫn Đôi Swangy Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.842 crt - VS1

  49.853.751,00 ₫
  6.995.665  - 147.902.569  6.995.665 ₫ - 147.902.569 ₫
 20. Nhẫn Đôi Tamant Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.318 crt - VS1

  32.069.213,00 ₫
  8.800.344  - 122.866.871  8.800.344 ₫ - 122.866.871 ₫
 21. Nhẫn Đôi Tilf Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.144 crt - VS1

  21.041.880,00 ₫
  7.552.885  - 85.975.717  7.552.885 ₫ - 85.975.717 ₫
 22. Nhẫn Đôi Unlit Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.112 crt - VS1

  18.073.826,00 ₫
  6.813.169  - 76.648.162  6.813.169 ₫ - 76.648.162 ₫
 23. Nhẫn Đôi Urengan Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.558 crt - VS1

  27.550.892,00 ₫
  6.346.792  - 373.926.801  6.346.792 ₫ - 373.926.801 ₫
 24. Nhẫn Đôi Vamo Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.212 crt - VS1

  18.972.245,00 ₫
  5.738.473  - 72.011.422  5.738.473 ₫ - 72.011.422 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Đôi Vaurp Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.508 crt - VS1

  23.293.201,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 27. Nhẫn Đôi Vexata Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.352 crt - VS1

  106.664.779,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 28. Nhẫn Đôi Zige Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.168 crt - VS1

  20.319.739,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 29. Fashion Nhẫn Đôi Nam Abel Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  17.106.193,00 ₫
  8.346.133  - 22.471.565  8.346.133 ₫ - 22.471.565 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Linderoth Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  20.154.817,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 31. Exclusive Nhẫn Đôi Expai Women Vàng Hồng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Expai Women

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.128 crt - VS1

  16.264.009,00 ₫
  5.372.670  - 62.454.055  5.372.670 ₫ - 62.454.055 ₫
 32. Flower Nhẫn Đôi Rabanne Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Rabanne

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.8 crt - VS1

  20.955.635,00 ₫
  6.232.428  - 741.783.934  6.232.428 ₫ - 741.783.934 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.05 crt - VS1

  11.550.756,00 ₫
  4.787.604  - 50.544.531  4.787.604 ₫ - 50.544.531 ₫
 34. Fashion Nhẫn Đôi Taniguchi Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Taniguchi

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.15 crt - VS1

  21.743.745,00 ₫
  7.864.344  - 89.355.264  7.864.344 ₫ - 89.355.264 ₫
 35. Fashion Nhẫn Đôi Nam Buizel Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.045 crt - VS1

  14.744.834,00 ₫
  6.365.447  - 69.469.999  6.365.447 ₫ - 69.469.999 ₫
 36. Fashion Nhẫn Đôi Nam Beamard Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  18.877.076,00 ₫
  9.292.406  - 101.048.503  9.292.406 ₫ - 101.048.503 ₫
 37. Fashion Nhẫn Đôi Nam Expai Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.048 crt - VS1

  13.200.246,00 ₫
  5.917.724  - 64.076.240  5.917.724 ₫ - 64.076.240 ₫
 38. Trái tim Nhẫn Đôi Carnssier Vàng Hồng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.005 crt - VS1

  8.816.296,00 ₫
  4.846.272  - 48.814.200  4.846.272 ₫ - 48.814.200 ₫
 39. Trái tim Nhẫn Đôi Amelie Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  22.667.579,00 ₫
  7.778.369  - 91.450.587  7.778.369 ₫ - 91.450.587 ₫
 40. Design Solitaire Nhẫn Đôi Roxanne Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Roxanne

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.76 crt - VS1

  121.006.233,00 ₫
  8.562.965  - 213.803.776  8.562.965 ₫ - 213.803.776 ₫
 41. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Brutna Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Brutna

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - VS1

  10.342.227,00 ₫
  5.332.927  - 57.790.278  5.332.927 ₫ - 57.790.278 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Trái tim Nhẫn Đôi Aglio Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.01 crt - VS1

  8.322.340,00 ₫
  4.501.558  - 45.502.240  4.501.558 ₫ - 45.502.240 ₫
 44. Fashion Nhẫn Đôi Nam Ciprian Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nam GLAMIRA Ciprian

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  29.739.217,00 ₫
  11.902.770  - 127.976.752  11.902.770 ₫ - 127.976.752 ₫
 45. Design Solitaire Nhẫn Đôi Bucha Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Bucha

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.35 crt - VS1

  27.019.627,00 ₫
  6.042.633  - 360.341.014  6.042.633 ₫ - 360.341.014 ₫
 46. Eternity Nhẫn Đôi Vontasia Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.144 crt - VS1

  17.712.619,00 ₫
  5.961.523  - 66.915.060  5.961.523 ₫ - 66.915.060 ₫
 47. Trái tim Nhẫn Đôi Magaret Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Magaret

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.075 crt - VS1

  12.691.422,00 ₫
  5.718.196  - 60.426.331  5.718.196 ₫ - 60.426.331 ₫
 48. Trái tim Nhẫn Đôi Aslaug Vàng Hồng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Aslaug

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.078 crt - VS1

  16.818.256,00 ₫
  6.610.397  - 71.376.068  6.610.397 ₫ - 71.376.068 ₫
 49. Design Solitaire Nhẫn Đôi Modesta Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Modesta

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.44 crt - VS1

  65.707.351,00 ₫
  6.491.437  - 133.762.543  6.491.437 ₫ - 133.762.543 ₫
 50. Exclusive Nhẫn Đôi Expai Set Vàng Hồng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Expai Set

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.176 crt - VS1

  29.428.839,00 ₫
  11.270.930  - 126.327.533  11.270.930 ₫ - 126.327.533 ₫
 51. Trái tim Nhẫn Đôi Katharyn Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.15 crt - VS1

  17.387.371,00 ₫
  5.545.974  - 64.414.194  5.545.974 ₫ - 64.414.194 ₫
 52. Eternity Nhẫn Đôi Masha Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.048 crt - VS1

  11.818.957,00 ₫
  5.373.482  - 56.168.097  5.373.482 ₫ - 56.168.097 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.25 crt - VS1

  22.547.267,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 54. Fashion Nhẫn Đôi Lexina Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.035 crt - VS1

  11.136.559,00 ₫
  5.221.808  - 54.816.282  5.221.808 ₫ - 54.816.282 ₫
 55. Trái tim Nhẫn Đôi Lilia Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Lilia

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  11.742.173,00 ₫
  5.696.567  - 62.332.393  5.696.567 ₫ - 62.332.393 ₫
 56. Infinity Nhẫn Đôi Violinda Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.144 crt - VS1

  20.191.857,00 ₫
  6.692.047  - 81.109.170  6.692.047 ₫ - 81.109.170 ₫
 57. Fashion Nhẫn Đôi Nam Pineiro Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nam GLAMIRA Pineiro

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.07 crt - VS1

  23.351.870,00 ₫
  8.720.858  - 109.037.763  8.720.858 ₫ - 109.037.763 ₫
 58. Fashion Nhẫn Đôi Nam Fine Tune Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  29.891.432,00 ₫
  20.547.657  - 157.081.429  20.547.657 ₫ - 157.081.429 ₫
 59. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Clerical Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Clerical

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  21.571.524,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Loredana Vàng Hồng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Loredana

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.25 crt - VS1

  24.601.493,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Julia 0.05crt Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.05 crt - VS1

  13.640.399,00 ₫
  5.526.238  - 62.508.134  5.526.238 ₫ - 62.508.134 ₫
 62. Design Solitaire Nhẫn Đôi Ring Krishna Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Glamira Ring Krishna

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.148 crt - VS1

  19.468.093,00 ₫
  6.102.654  - 71.605.880  6.102.654 ₫ - 71.605.880 ₫
 63. Fashion Nhẫn Đôi Nam Ardito Vàng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nam GLAMIRA Ardito

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.025 crt - VS1

  18.550.748,00 ₫
  9.349.183  - 101.224.246  9.349.183 ₫ - 101.224.246 ₫

You’ve viewed 60 of 286 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng