Đang tải...
Tìm thấy 377 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Aestril

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.114 crt - AAA

  27.009.493,00 ₫
  12.124.470  - 165.536.947  12.124.470 ₫ - 165.536.947 ₫
 2. Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  22.494.230,00 ₫
  10.669.760  - 143.942.708  10.669.760 ₫ - 143.942.708 ₫
 3. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.76 crt - AAA

  21.222.350,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  13.953.328,00 ₫
  7.259.399  - 670.779.835  7.259.399 ₫ - 670.779.835 ₫
 5. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  16.948.503,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 6. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.44 crt - AAA

  11.741.547,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.116 crt - AAA

  15.152.191,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  11.126.550,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  13.536.444,00 ₫
  7.315.436  - 223.937.615  7.315.436 ₫ - 223.937.615 ₫
 11. Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.6 crt - AAA

  29.848.724,00 ₫
  15.571.623  - 67.877.789  15.571.623 ₫ - 67.877.789 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.29 crt - AAA

  12.137.488,00 ₫
  6.495.252  - 225.621.568  6.495.252 ₫ - 225.621.568 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  17.472.369,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  15.475.113,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.3 crt - AAA

  14.569.741,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.005 crt - AAA

  9.667.877,00 ₫
  5.518.841  - 55.612.938  5.518.841 ₫ - 55.612.938 ₫
 17. Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.44 crt - AAA

  15.671.529,00 ₫
  7.587.699  - 861.349.688  7.587.699 ₫ - 861.349.688 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.352 crt - AAA

  20.783.957,00 ₫
  9.843.915  - 133.994.642  9.843.915 ₫ - 133.994.642 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.195 crt - AAA

  10.896.455,00 ₫
  5.829.028  - 74.447.753  5.829.028 ₫ - 74.447.753 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  12.461.261,00 ₫
  6.350.913  - 217.781.983  6.350.913 ₫ - 217.781.983 ₫
 21. Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.11 crt - AAA

  10.258.252,00 ₫
  5.646.199  - 61.782.724  5.646.199 ₫ - 61.782.724 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  17.380.670,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 23. Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.27 crt - AAA

  24.251.204,00 ₫
  12.287.488  - 978.816.109  12.287.488 ₫ - 978.816.109 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.43 crt - AAA

  16.542.373,00 ₫
  7.132.041  - 1.197.532.055  7.132.041 ₫ - 1.197.532.055 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  11.416.359,00 ₫
  6.325.441  - 71.065.698  6.325.441 ₫ - 71.065.698 ₫
 27. Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.6 crt - AAA

  33.837.574,00 ₫
  14.603.704  - 1.134.617.261  14.603.704 ₫ - 1.134.617.261 ₫
 28. Nhẫn nữ Sue

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  20.135.847,00 ₫
  9.878.726  - 261.720.455  9.878.726 ₫ - 261.720.455 ₫
 29. Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  13.870.405,00 ₫
  7.195.720  - 98.249.532  7.195.720 ₫ - 98.249.532 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  11.940.226,00 ₫
  7.222.607  - 70.315.703  7.222.607 ₫ - 70.315.703 ₫
 31. Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  20.755.371,00 ₫
  11.015.041  - 120.820.178  11.015.041 ₫ - 120.820.178 ₫
 32. Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.128 crt - AAA

  11.649.566,00 ₫
  6.153.932  - 75.876.996  6.153.932 ₫ - 75.876.996 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  9.998.724,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 34. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.445 crt - AAA

  19.832.735,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.144 crt - AAA

  12.336.450,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 36. Nhẫn nữ Nelen

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.932 crt - AAA

  18.740.570,00 ₫
  8.293.545  - 1.818.826.281  8.293.545 ₫ - 1.818.826.281 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Hjjuw

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  18.711.135,00 ₫
  8.619.581  - 134.022.946  8.619.581 ₫ - 134.022.946 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.21 crt - AAA

  19.160.285,00 ₫
  9.339.578  - 214.781.998  9.339.578 ₫ - 214.781.998 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  15.671.245,00 ₫
  6.622.609  - 2.052.443.096  6.622.609 ₫ - 2.052.443.096 ₫
 40. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.35 crt - AAA

  10.101.177,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 41. Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.048 crt - AAA

  12.664.183,00 ₫
  6.867.136  - 75.947.748  6.867.136 ₫ - 75.947.748 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.565 crt - AAA

  10.992.399,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn nam Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.6 crt - AAA

  24.658.183,00 ₫
  10.969.759  - 165.848.268  10.969.759 ₫ - 165.848.268 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.07 crt - AAA

  12.982.296,00 ₫
  7.720.717  - 78.721.319  7.720.717 ₫ - 78.721.319 ₫
 46. Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.045 crt - AAA

  13.704.273,00 ₫
  7.376.568  - 80.659.991  7.376.568 ₫ - 80.659.991 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.144 crt - AAA

  15.302.473,00 ₫
  7.678.831  - 97.938.212  7.678.831 ₫ - 97.938.212 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.174 crt - AAA

  18.893.966,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  17.262.651,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  12.239.940,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  12.487.580,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.05 crt - AAA

  9.595.707,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Magaret

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.075 crt - AAA

  11.730.509,00 ₫
  6.537.704  - 71.886.445  6.537.704 ₫ - 71.886.445 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  11.830.980,00 ₫
  6.732.420  - 75.608.127  6.732.420 ₫ - 75.608.127 ₫
 55. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  11.667.112,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.1 crt - AAA

  12.509.090,00 ₫
  6.983.457  - 79.202.450  6.983.457 ₫ - 79.202.450 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.28 crt - AAA

  16.604.071,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  22.516.023,00 ₫
  10.836.740  - 916.990.930  10.836.740 ₫ - 916.990.930 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Clinkstone

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.214 crt - AAA

  13.346.256,00 ₫
  7.365.531  - 227.277.222  7.365.531 ₫ - 227.277.222 ₫
 60. Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.088 crt - AAA

  18.606.985,00 ₫
  9.526.369  - 109.117.401  9.526.369 ₫ - 109.117.401 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Rabanne

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  20.340.467,00 ₫
  7.120.720  - 783.081.190  7.120.720 ₫ - 783.081.190 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  13.353.331,00 ₫
  7.290.531  - 192.763.234  7.290.531 ₫ - 192.763.234 ₫
 63. Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.44 crt - AAA

  11.963.999,00 ₫
  6.007.047  - 840.123.376  6.007.047 ₫ - 840.123.376 ₫

You’ve viewed 60 of 377 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng