Đang tải...
Tìm thấy 379 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Đôi Marrifest Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  0.272 crt - AAA

  14.533.950,00 ₫
  6.754.771  - 263.996.833  6.754.771 ₫ - 263.996.833 ₫
 2. Nhẫn Đôi Mima Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAA

  15.739.504,00 ₫
  8.487.263  - 46.724.288  8.487.263 ₫ - 46.724.288 ₫
 3. Nhẫn Đôi Nodeles Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  15.112.259,00 ₫
  8.097.939  - 277.339.292  8.097.939 ₫ - 277.339.292 ₫
 4. Nhẫn Đôi Onen Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAA

  14.535.303,00 ₫
  7.825.412  - 103.657.520  7.825.412 ₫ - 103.657.520 ₫
 5. Nhẫn Đôi Osedr Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAA

  21.891.094,00 ₫
  8.769.253  - 296.791.979  8.769.253 ₫ - 296.791.979 ₫
 6. Nhẫn Đôi Owulle Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.328 crt - AAA

  16.846.914,00 ₫
  8.798.722  - 108.280.739  8.798.722 ₫ - 108.280.739 ₫
 7. Nhẫn Đôi Oxpen Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  14.343.614,00 ₫
  7.066.230  - 84.610.377  7.066.230 ₫ - 84.610.377 ₫
 8. Nhẫn Đôi Pavina Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.286 crt - AAA

  12.018.755,00 ₫
  6.772.615  - 171.627.004  6.772.615 ₫ - 171.627.004 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Đôi Psiathoa Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAA

  16.190.742,00 ₫
  8.467.797  - 106.509.861  8.467.797 ₫ - 106.509.861 ₫
 11. Nhẫn Đôi Rigean Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.416 crt - AAA

  20.814.505,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 12. Nhẫn Đôi Rigea Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.794 crt - AAA

  17.174.325,00 ₫
  8.428.865  - 162.934.807  8.428.865 ₫ - 162.934.807 ₫
 13. Nhẫn Đôi Rigeaus Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.214 crt - AAA

  13.533.334,00 ₫
  7.319.291  - 88.381.954  7.319.291 ₫ - 88.381.954 ₫
 14. Nhẫn Đôi Rigeo Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAA

  14.029.182,00 ₫
  7.591.818  - 92.410.380  7.591.818 ₫ - 92.410.380 ₫
 15. Nhẫn Đôi Samingi Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAA

  11.418.548,00 ₫
  6.367.069  - 79.108.473  6.367.069 ₫ - 79.108.473 ₫
 16. Nhẫn Đôi Snep Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAA

  14.092.988,00 ₫
  6.735.305  - 147.023.891  6.735.305 ₫ - 147.023.891 ₫
 17. Nhẫn Đôi Soldin Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.224 crt - AAA

  18.359.600,00 ₫
  9.405.960  - 112.133.429  9.405.960 ₫ - 112.133.429 ₫
 18. Nhẫn Đôi Sretonan Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAA

  17.306.263,00 ₫
  9.103.152  - 409.804.092  9.103.152 ₫ - 409.804.092 ₫
 19. Nhẫn Đôi Stota Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAA

  11.664.578,00 ₫
  6.569.842  - 169.058.546  6.569.842 ₫ - 169.058.546 ₫
 20. Nhẫn Đôi Swangy Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.842 crt - AAA

  14.057.569,00 ₫
  6.995.665  - 147.902.569  6.995.665 ₫ - 147.902.569 ₫
 21. Nhẫn Đôi Tamant Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.318 crt - AAA

  17.091.052,00 ₫
  8.800.344  - 122.866.871  8.800.344 ₫ - 122.866.871 ₫
 22. Nhẫn Đôi Tilf Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.144 crt - AAA

  14.228.710,00 ₫
  7.552.885  - 85.975.717  7.552.885 ₫ - 85.975.717 ₫
 23. Nhẫn Đôi Unlit Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.112 crt - AAA

  12.774.693,00 ₫
  6.813.169  - 76.648.162  6.813.169 ₫ - 76.648.162 ₫
 24. Nhẫn Đôi Urengan Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAA

  11.491.275,00 ₫
  6.346.792  - 373.926.801  6.346.792 ₫ - 373.926.801 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Đôi Vamo Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAA

  10.320.600,00 ₫
  5.738.473  - 72.011.422  5.738.473 ₫ - 72.011.422 ₫
 27. Nhẫn Đôi Vaurp Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAA

  14.641.556,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 28. Nhẫn Đôi Vexata Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAA

  11.983.338,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Đôi Vomar Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.404 crt - AAA

  15.916.863,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Đôi Zige Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.168 crt - AAA

  12.992.877,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Trái tim Nhẫn Đôi Tanazia Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  9.708.226,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 32. Fashion Nhẫn Đôi Nam Heroic Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.6 crt - AAA

  25.291.190,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Linderoth Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 34. Vintage Nhẫn Đôi Joanna Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Joanna

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.76 crt - AAA

  18.325.535,00 ₫
  9.023.124  - 218.467.554  9.023.124 ₫ - 218.467.554 ₫
 35. Two-Stone Nhẫn Đôi Monalisa Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.3 crt - AAA

  12.572.460,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 36. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Oleysa Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Oleysa

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAA

  14.758.082,00 ₫
  6.618.508  - 282.449.169  6.618.508 ₫ - 282.449.169 ₫
 37. Trái tim Nhẫn Đôi Amelie Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  15.097.389,00 ₫
  7.778.369  - 91.450.587  7.778.369 ₫ - 91.450.587 ₫
 38. Fashion Nhẫn Đôi Hrundl Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  10.239.491,00 ₫
  5.738.473  - 208.653.341  5.738.473 ₫ - 208.653.341 ₫
 39. Flower Nhẫn Đôi Gautvin Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  13.870.477,00 ₫
  6.346.792  - 631.881.006  6.346.792 ₫ - 631.881.006 ₫
 40. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Vitaly Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Vitaly

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.11 crt - AAA

  9.055.837,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 41. Eternity Nhẫn Đôi Holz Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  0.565 crt - AAA

  18.076.799,00 ₫
  4.684.054  - 161.826.314  4.684.054 ₫ - 161.826.314 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Trái tim Nhẫn Đôi Parma Vàng Vàng-Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Vàng-Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.114 crt - AAA

  14.007.822,00 ₫
  7.004.587  - 84.961.851  7.004.587 ₫ - 84.961.851 ₫
 44. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Manjari Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  10.239.491,00 ₫
  5.814.986  - 66.144.525  5.814.986 ₫ - 66.144.525 ₫
 45. Infinity Nhẫn Đôi Violinda Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.144 crt - AAA

  13.378.687,00 ₫
  6.692.047  - 81.109.170  6.692.047 ₫ - 81.109.170 ₫
 46. Exclusive Nhẫn Đôi Expai Women Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Expai Women

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.128 crt - AAA

  10.207.858,00 ₫
  5.372.670  - 62.454.055  5.372.670 ₫ - 62.454.055 ₫
 47. Fashion Nhẫn Đôi Nam Abel Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  15.754.373,00 ₫
  8.346.133  - 22.471.565  8.346.133 ₫ - 22.471.565 ₫
 48. Trái tim Nhẫn Đôi Mindy Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  13.295.685,00 ₫
  7.080.829  - 75.985.772  7.080.829 ₫ - 75.985.772 ₫
 49. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Cadieux Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Cadieux

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.44 crt - AAA

  10.401.980,00 ₫
  5.150.432  - 115.715.750  5.150.432 ₫ - 115.715.750 ₫
 50. Two-Stone Nhẫn Đôi Masdevalia Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  0.37 crt - AAA

  16.492.196,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 51. Fashion Nhẫn Đôi Nam Bellanca Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  0.088 crt - AAA

  17.160.265,00 ₫
  8.107.672  - 91.531.697  8.107.672 ₫ - 91.531.697 ₫
 52. Trái tim Nhẫn Đôi Carnssier Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.005 crt - AAA

  8.491.859,00 ₫
  4.846.272  - 48.814.200  4.846.272 ₫ - 48.814.200 ₫
 53. Design Solitaire Nhẫn Đôi Modesta Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Modesta

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.44 crt - AAA

  13.554.153,00 ₫
  6.491.437  - 133.762.543  6.491.437 ₫ - 133.762.543 ₫
 54. Trái tim Nhẫn Đôi Redfern Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.352 crt - AAA

  18.119.247,00 ₫
  8.529.440  - 118.067.912  8.529.440 ₫ - 118.067.912 ₫
 55. Trái tim Nhẫn Đôi Begonia Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.084 crt - AAA

  20.460.328,00 ₫
  10.270.854  - 117.702.922  10.270.854 ₫ - 117.702.922 ₫
 56. Fashion Nhẫn Đôi Nam Silent Approval Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.12 crt - AAA

  32.259.008,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 57. Trái tim Nhẫn Đôi Gaby Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  13.750.707,00 ₫
  7.137.606  - 75.782.997  7.137.606 ₫ - 75.782.997 ₫
 58. Fashion Nhẫn Đôi Nam Hercules Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  0.24 crt - AAA

  21.249.519,00 ₫
  9.068.005  - 109.605.521  9.068.005 ₫ - 109.605.521 ₫
 59. Fashion Nhẫn Đôi Nam Buizel Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.045 crt - AAA

  11.851.940,00 ₫
  6.365.447  - 69.469.999  6.365.447 ₫ - 69.469.999 ₫
 60. Exclusive Nhẫn Đôi Nelen Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Nelen

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.932 crt - AAA

  15.150.922,00 ₫
  7.183.028  - 159.960.804  7.183.028 ₫ - 159.960.804 ₫
  Mới

 61. Eternity Nhẫn Đôi Bộ Cưới Precious Moments B Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.445 crt - AAA

  17.493.894,00 ₫
  7.996.012  - 106.212.454  7.996.012 ₫ - 106.212.454 ₫
 62. Trái tim Nhẫn Đôi Katharyn Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  10.736.419,00 ₫
  5.545.974  - 64.414.194  5.545.974 ₫ - 64.414.194 ₫
 63. Eternity Nhẫn Đôi Lannie Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  1.43 crt - AAA

  22.200.389,00 ₫
  6.287.582  - 1.125.430.322  6.287.582 ₫ - 1.125.430.322 ₫

You’ve viewed 60 of 379 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng