Đang tải...
Tìm thấy 391 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Oxpen Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  18.669.436,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 2. Nhẫn Marrifest Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  23.861.505,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 3. Nhẫn Rigeaus Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.214 crt - VS

  19.832.812,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 4. Nhẫn Samingi Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  18.312.827,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 5. Nhẫn Unlit Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  15.126.859,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 6. Nhẫn Onen Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  26.728.714,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 7. Nhẫn Vexata Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  28.610.718,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 8. Nhẫn Mima Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  22.633.783,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Nodeles Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  26.007.924,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 11. Nhẫn Osedr Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.38 crt - VS

  170.266.807,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 12. Nhẫn Owulle Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.328 crt - VS

  24.011.557,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 13. Nhẫn Pavina Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.286 crt - VS

  21.265.199,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 14. Nhẫn Psiathoa Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.38 crt - VS

  29.519.682,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 15. Nhẫn Rigean Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.416 crt - VS

  33.981.227,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 16. Nhẫn Rigea Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.794 crt - VS

  87.306.723,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 17. Nhẫn Rigeo Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.23 crt - VS

  20.490.878,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 18. Nhẫn Snep Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.83 crt - VS

  85.171.660,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 19. Nhẫn Soldin Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  23.090.969,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 20. Nhẫn Sretonan Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.62 crt - VS

  54.102.791,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 21. Nhẫn Stota Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.256 crt - VS

  21.857.296,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 22. Nhẫn Swangy Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.842 crt - VS

  85.136.241,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 23. Nhẫn Tamant Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.318 crt - VS

  26.959.335,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 24. Nhẫn Tilf Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.256.785,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Urengan Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.558 crt - VS

  43.610.507,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 27. Nhẫn Vamo Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.212 crt - VS

  16.809.333,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 28. Nhẫn Vaurp Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.508 crt - VS

  28.889.733,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 29. Nhẫn Vomar Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  31.976.478,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Zige Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  16.507.607,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Nhẫn Vontasia Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.927.524,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 32. Nhẫn Mindy Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.566.395,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.739.318,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.450.485,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 35. Nhẫn nam Buizel Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  12.987.469,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 36. Nhẫn Amelie Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.476.938,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 37. Nhẫn Verde Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  20.138.054,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 38. Nhẫn nam Abel Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.403.247,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 39. Nhẫn Aglio Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.079.013,00 ₫
  4.501.558  - 45.880.749  4.501.558 ₫ - 45.880.749 ₫
 40. Nhẫn Venice Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  22.441.284,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Juicy Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Juicy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  20.270.533,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 42. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  30.065.816,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn Violinda Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  16.406.762,00 ₫
  6.692.047  - 86.462.375  6.692.047 ₫ - 86.462.375 ₫
 45. Nhẫn nam Hercules Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  23.250.211,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Kim Cương

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.373.937,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 47. Nhẫn Gaby Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.116 crt - VS

  15.535.108,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Expai Women Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  12.911.497,00 ₫
  5.372.670  - 67.212.460  5.372.670 ₫ - 67.212.460 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  54.531.858,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 50. Nhẫn Holz Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  22.727.058,00 ₫
  4.684.054  - 180.265.133  4.684.054 ₫ - 180.265.133 ₫
 51. Nhẫn Masha Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  10.548.246,00 ₫
  5.373.482  - 57.952.498  5.373.482 ₫ - 57.952.498 ₫
 52. Nhẫn nam Expai Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.929.535,00 ₫
  5.917.724  - 65.860.641  5.917.724 ₫ - 65.860.641 ₫
 53. Nhẫn Carnssier Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  8.600.004,00 ₫
  4.846.272  - 48.868.272  4.846.272 ₫ - 48.868.272 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Clerical Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  16.867.192,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.717.216,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Vitaly Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  13.760.169,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 57. Nhẫn Tanazia Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  18.251.725,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 58. Nhẫn Parma Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  17.198.116,00 ₫
  7.004.587  - 90.612.457  7.004.587 ₫ - 90.612.457 ₫
 59. Nhẫn nam Allame Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  21.503.392,00 ₫
  9.964.261  - 121.298.762  9.964.261 ₫ - 121.298.762 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.05crt Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.828.961,00 ₫
  5.526.238  - 63.427.371  5.526.238 ₫ - 63.427.371 ₫
 61. Nhẫn Begonia Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  22.812.494,00 ₫
  10.270.854  - 124.813.493  10.270.854 ₫ - 124.813.493 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Aryan Kim Cương

  Nhẫn đính hôn Aryan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  13.896.973,00 ₫
  5.495.145  - 59.250.243  5.495.145 ₫ - 59.250.243 ₫
 63. Nhẫn Sharalyn Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  15.160.655,00 ₫
  7.029.461  - 78.878.669  7.029.461 ₫ - 78.878.669 ₫

You’ve viewed 60 of 391 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng