Đang tải...
Tìm thấy 71 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Đôi Osedr Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAA

  21.647.767,00 ₫
  8.769.253  - 296.791.979  8.769.253 ₫ - 296.791.979 ₫
 2. Nhẫn Đôi Rigea Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.794 crt - AAA

  16.985.070,00 ₫
  8.428.865  - 162.934.807  8.428.865 ₫ - 162.934.807 ₫
 3. Nhẫn Đôi Snep Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAA

  13.903.733,00 ₫
  6.735.305  - 147.023.891  6.735.305 ₫ - 147.023.891 ₫
 4. Nhẫn Đôi Swangy Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.842 crt - AAA

  13.868.314,00 ₫
  6.995.665  - 147.902.569  6.995.665 ₫ - 147.902.569 ₫
 5. Fashion Nhẫn Đôi Rondek B Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  11.074.915,00 ₫
  5.535.700  - 100.751.105  5.535.700 ₫ - 100.751.105 ₫
 6. Vintage Nhẫn Đôi Joanna Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Joanna

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng

  0.76 crt - AAA

  18.163.316,00 ₫
  9.023.124  - 218.467.554  9.023.124 ₫ - 218.467.554 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea 0.5 Crt Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea 0.5 crt

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  10.543.650,00 ₫
  5.301.294  - 97.709.510  5.301.294 ₫ - 97.709.510 ₫
 8. Fashion Nhẫn Đôi Cgani Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.632 crt - AAA

  18.714.858,00 ₫
  9.292.406  - 174.154.904  9.292.406 ₫ - 174.154.904 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Cadieux Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Cadieux

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  10.320.871,00 ₫
  5.150.432  - 115.715.750  5.150.432 ₫ - 115.715.750 ₫
 11. Design Solitaire Nhẫn Đôi Modesta Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Modesta

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  13.473.044,00 ₫
  6.491.437  - 133.762.543  6.491.437 ₫ - 133.762.543 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Onella 0.5 Crt Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAA

  16.493.819,00 ₫
  8.062.251  - 133.181.257  8.062.251 ₫ - 133.181.257 ₫
 13. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Oleysa Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Oleysa

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAA

  14.298.464,00 ₫
  6.618.508  - 282.449.169  6.618.508 ₫ - 282.449.169 ₫
 14. Open Nhẫn Đôi Ellura Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  13.402.208,00 ₫
  6.269.198  - 139.223.891  6.269.198 ₫ - 139.223.891 ₫
 15. Trái tim Nhẫn Đôi Clematis Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Kim Cương

  0.776 crt - AAA

  16.345.930,00 ₫
  7.887.867  - 166.368.430  7.887.867 ₫ - 166.368.430 ₫
 16. Design Solitaire Nhẫn Đôi Marilyn Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Marilyn

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng

  0.76 crt - AAA

  18.304.986,00 ₫
  9.103.152  - 219.278.641  9.103.152 ₫ - 219.278.641 ₫
 17. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Semasia Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Kim Cương

  1.06 crt - AAA

  22.734.358,00 ₫
  8.115.243  - 174.384.718  8.115.243 ₫ - 174.384.718 ₫
 18. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Idly Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Idly

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  10.497.959,00 ₫
  5.251.818  - 116.729.615  5.251.818 ₫ - 116.729.615 ₫
 19. Design Solitaire Nhẫn Đôi Roxanne Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Roxanne

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng

  0.76 crt - AAA

  17.348.710,00 ₫
  8.562.965  - 213.803.776  8.562.965 ₫ - 213.803.776 ₫
 20. Two-Stone Nhẫn Đôi Sonnett Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAA

  21.775.108,00 ₫
  9.489.773  - 246.680.028  9.489.773 ₫ - 246.680.028 ₫
 21. Halo Nhẫn Đôi Ivey 585 Vàng Trắng với Rhodium Đen Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ivey

  585 Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.456 crt - AAA

  28.028.895,00 ₫
  12.131.228  - 363.490.752  12.131.228 ₫ - 363.490.752 ₫
 22. Design Solitaire Nhẫn Đôi Ehtel Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ehtel

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  10.862.409,00 ₫
  5.486.224  - 99.534.470  5.486.224 ₫ - 99.534.470 ₫
 23. Design Solitaire Nhẫn Đôi Duct Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Duct

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  14.818.914,00 ₫
  7.725.648  - 141.467.908  7.725.648 ₫ - 141.467.908 ₫
 24. Trái tim Nhẫn Đôi Emilly Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Kim Cương

  0.53 crt - AAA

  20.013.686,00 ₫
  8.989.599  - 164.421.805  8.989.599 ₫ - 164.421.805 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Open Nhẫn Đôi Ekaterina Vàng Trắng-Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Kim Cương

  0.568 crt - AAA

  15.865.493,00 ₫
  5.919.887  - 135.993.038  5.919.887 ₫ - 135.993.038 ₫
 27. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Jaume Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Kim Cương

  1.04 crt - AAA

  21.353.880,00 ₫
  8.671.110  - 168.652.998  8.671.110 ₫ - 168.652.998 ₫
 28. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Urwine Vàng Trắng-Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng

  1.09 crt - AAA

  14.637.230,00 ₫
  7.482.321  - 266.457.148  7.482.321 ₫ - 266.457.148 ₫
 29. Halo Nhẫn Đôi Machi Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Machi

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Kim Cương

  1.146 crt - AAA

  27.345.416,00 ₫
  9.568.719  - 228.633.238  9.568.719 ₫ - 228.633.238 ₫
 30. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Nina Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Nina

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Kim Cương

  0.94 crt - AAA

  20.185.908,00 ₫
  8.260.158  - 216.318.161  8.260.158 ₫ - 216.318.161 ₫
 31. Design Solitaire Nhẫn Đôi Aizaya Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Aizaya

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.64 crt - AAA

  12.881.216,00 ₫
  6.569.842  - 121.528.571  6.569.842 ₫ - 121.528.571 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Calmar Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  14.970.859,00 ₫
  7.973.301  - 123.056.127  7.973.301 ₫ - 123.056.127 ₫
 33. Trái tim Nhẫn Đôi Anisah Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.1 crt - AAA

  23.688.473,00 ₫
  10.338.986  - 274.000.300  10.338.986 ₫ - 274.000.300 ₫
 34. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Seneca Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Kim Cương

  1.77 crt - AAA

  20.208.077,00 ₫
  8.482.937  - 264.253.677  8.482.937 ₫ - 264.253.677 ₫
 35. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Soterios Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Kim Cương

  0.66 crt - AAA

  22.461.561,00 ₫
  6.683.395  - 112.511.934  6.683.395 ₫ - 112.511.934 ₫
 36. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Spencre Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAA

  23.172.889,00 ₫
  11.544.538  - 354.528.189  11.544.538 ₫ - 354.528.189 ₫
 37. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Terantia Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Kim Cương

  0.416 crt - AAA

  12.982.063,00 ₫
  6.474.134  - 83.015.237  6.474.134 ₫ - 83.015.237 ₫
 38. Trái tim Nhẫn Đôi Elauna Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.518 crt - AAA

  20.712.307,00 ₫
  8.308.282  - 405.072.720  8.308.282 ₫ - 405.072.720 ₫
 39. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Eionia Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Eionia

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Kim Cương

  1.008 crt - AAA

  17.296.530,00 ₫
  5.975.042  - 200.812.791  5.975.042 ₫ - 200.812.791 ₫
 40. Halo Nhẫn Đôi Ellish Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.02 crt - AAA

  14.479.067,00 ₫
  6.140.504  - 202.962.181  6.140.504 ₫ - 202.962.181 ₫
 41. Open Nhẫn Đôi Elodie Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.982 crt - AAA

  14.475.553,00 ₫
  5.885.821  - 276.812.082  5.885.821 ₫ - 276.812.082 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Halo Nhẫn Đôi Amery Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Amery

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAA

  17.490.380,00 ₫
  8.409.398  - 222.725.781  8.409.398 ₫ - 222.725.781 ₫
 44. Open Nhẫn Đôi Aigurande Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Kim Cương

  0.58 crt - AAA

  16.992.370,00 ₫
  6.813.169  - 141.995.118  6.813.169 ₫ - 141.995.118 ₫
 45. Design Solitaire Nhẫn Đôi Abbacy Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Abbacy

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  13.366.790,00 ₫
  6.618.507  - 133.154.218  6.618.507 ₫ - 133.154.218 ₫
 46. Swing Nhẫn Đôi Assieve Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng

  0.76 crt - AAA

  16.109.091,00 ₫
  7.650.216  - 206.706.721  7.650.216 ₫ - 206.706.721 ₫
 47. Design Solitaire Nhẫn Đôi Daister Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Daister

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  15.466.707,00 ₫
  7.728.081  - 125.894.952  7.728.081 ₫ - 125.894.952 ₫
 48. 3 & 5 Stones Nhẫn Đôi Cigo Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Cigo

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  4.58 crt - AAA

  28.588.277,00 ₫
  8.327.207  - 1.553.078.429  8.327.207 ₫ - 1.553.078.429 ₫
  Mới

 49. 3 & 5 Stones Nhẫn Đôi Lyth Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Lyth

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.77 crt - AAA

  13.230.796,00 ₫
  6.365.447  - 129.328.568  6.365.447 ₫ - 129.328.568 ₫
  Mới

 50. Exclusive Nhẫn Đôi Coqu Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Coqu

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.942 crt - AAA

  14.045.403,00 ₫
  7.097.052  - 140.643.299  7.097.052 ₫ - 140.643.299 ₫
  Mới

 51. Exclusive Nhẫn Đôi Ducchn Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ducchn

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.226 crt - AAA

  21.589.368,00 ₫
  9.893.967  - 201.840.174  9.893.967 ₫ - 201.840.174 ₫
  Mới

 52. Exclusive Nhẫn Đôi Fatond Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Fatond

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.96 crt - AAA

  17.420.626,00 ₫
  8.059.006  - 320.813.806  8.059.006 ₫ - 320.813.806 ₫
  Mới

 53. Exclusive Nhẫn Đôi Lupe Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Lupe

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  23.751.738,00 ₫
  9.860.171  - 400.179.134  9.860.171 ₫ - 400.179.134 ₫
  Mới

 54. Exclusive Nhẫn Đôi Nelen Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Nelen

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.932 crt - AAA

  14.880.558,00 ₫
  7.183.028  - 159.960.804  7.183.028 ₫ - 159.960.804 ₫
  Mới

 55. Exclusive Nhẫn Đôi Nocha Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Nocha

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.792 crt - AAA

  23.779.586,00 ₫
  11.141.696  - 209.721.277  11.141.696 ₫ - 209.721.277 ₫
  Mới

 56. Side-Stone Nhẫn Đôi Ecgemd Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ecgemd

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  28.249.783,00 ₫
  11.037.336  - 422.686.932  11.037.336 ₫ - 422.686.932 ₫
  Mới

 57. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Bifige Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Bifige

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.874 crt - AAA

  18.826.789,00 ₫
  9.178.854  - 166.773.972  9.178.854 ₫ - 166.773.972 ₫
  Mới

 58. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Ceise Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ceise

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.378 crt - AAA

  20.197.265,00 ₫
  9.159.929  - 316.542.062  9.159.929 ₫ - 316.542.062 ₫
  Mới

 59. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Clom Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Clom

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.442 crt - AAA

  19.894.457,00 ₫
  8.781.419  - 300.374.298  8.781.419 ₫ - 300.374.298 ₫
  Mới

 60. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Dideneua Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Dideneua

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAA

  19.667.351,00 ₫
  9.916.947  - 200.853.340  9.916.947 ₫ - 200.853.340 ₫
  Mới

 61. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Enpli Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Enpli

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.04 crt - AAA

  17.218.125,00 ₫
  8.467.797  - 177.047.804  8.467.797 ₫ - 177.047.804 ₫
  Mới

 62. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Hehwe Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Hehwe

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.28 crt - AAA

  23.805.811,00 ₫
  10.913.238  - 225.524.048  10.913.238 ₫ - 225.524.048 ₫
  Mới

 63. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Hergy Vàng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Hergy

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.85 crt - AAA

  15.249.604,00 ₫
  7.475.021  - 103.003.240  7.475.021 ₫ - 103.003.240 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 71 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng