Đang tải...
Tìm thấy 82 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Xanh

  0.62 crt - AAA

  25.234.691,00 ₫
  10.540.987  - 1.681.053.351  10.540.987 ₫ - 1.681.053.351 ₫
 2. Nhẫn hứa nữ Osedr

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAA

  35.931.904,00 ₫
  10.301.837  - 2.464.629.824  10.301.837 ₫ - 2.464.629.824 ₫
 3. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.76 crt - AAA

  28.439.297,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.5 crt - AAA

  14.198.705,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 5. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.35 crt - AAA

  12.053.998,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 6. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.25 crt - AAA

  13.053.898,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  24.998.935,00 ₫
  10.499.949  - 900.363.649  10.499.949 ₫ - 900.363.649 ₫
 8. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.5 crt - AAA

  14.013.328,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  26.950.625,00 ₫
  9.593.161  - 1.151.003.972  9.593.161 ₫ - 1.151.003.972 ₫
 11. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.76 crt - AAA

  27.401.189,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Zircon Xanh

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Xanh

  0.5 crt - AAA

  19.055.568,00 ₫
  9.370.709  - 1.118.853.182  9.370.709 ₫ - 1.118.853.182 ₫
 13. Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.44 crt - AAA

  19.180.946,00 ₫
  7.587.699  - 861.349.688  7.587.699 ₫ - 861.349.688 ₫
 14. Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  16.952.182,00 ₫
  7.599.020  - 1.117.551.302  7.599.020 ₫ - 1.117.551.302 ₫
 15. Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  26.443.175,00 ₫
  14.012.480  - 455.587.455  14.012.480 ₫ - 455.587.455 ₫
 16. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  25.722.046,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  33.054.463,00 ₫
  11.092.871  - 1.704.402.292  11.092.871 ₫ - 1.704.402.292 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  18.578.117,00 ₫
  6.793.552  - 866.755.320  6.793.552 ₫ - 866.755.320 ₫
 19. Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  24.097.808,00 ₫
  7.043.739  - 1.650.473.305  7.043.739 ₫ - 1.650.473.305 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  19.356.699,00 ₫
  7.197.701  - 865.580.798  7.197.701 ₫ - 865.580.798 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  25.585.348,00 ₫
  6.775.439  - 2.828.335.647  6.775.439 ₫ - 2.828.335.647 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá Zircon Xanh

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  20.965.936,00 ₫
  9.509.388  - 1.131.164.447  9.509.388 ₫ - 1.131.164.447 ₫
 23. Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  41.079.425,00 ₫
  14.026.348  - 2.936.052.114  14.026.348 ₫ - 2.936.052.114 ₫
 24. Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.44 crt - AAA

  20.701.033,00 ₫
  8.999.957  - 870.052.478  8.999.957 ₫ - 870.052.478 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nữ Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  15.095.021,00 ₫
  7.052.796  - 284.998.641  7.052.796 ₫ - 284.998.641 ₫
 27. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.44 crt - AAA

  15.250.964,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 28. Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  27.808.168,00 ₫
  9.699.576  - 1.156.466.214  9.699.576 ₫ - 1.156.466.214 ₫
 29. Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.8 crt - AAA

  40.850.748,00 ₫
  14.898.042  - 1.923.104.088  14.898.042 ₫ - 1.923.104.088 ₫
 30. Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  1.02 crt - AAA

  28.956.087,00 ₫
  8.748.637  - 2.086.971.237  8.748.637 ₫ - 2.086.971.237 ₫
 31. Nhẫn nữ Maranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.25 crt - AAA

  17.243.407,00 ₫
  8.497.317  - 295.342.933  8.497.317 ₫ - 295.342.933 ₫
 32. Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.35 crt - AAA

  28.137.036,00 ₫
  10.305.800  - 1.333.465.377  10.305.800 ₫ - 1.333.465.377 ₫
 33. Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.5 crt - AAA

  25.024.690,00 ₫
  10.537.591  - 1.153.027.547  10.537.591 ₫ - 1.153.027.547 ₫
 34. Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.44 crt - AAA

  15.473.416,00 ₫
  6.007.047  - 840.123.376  6.007.047 ₫ - 840.123.376 ₫
 35. Nhẫn nữ Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.35 crt - AAA

  14.649.269,00 ₫
  7.025.910  - 384.210.442  7.025.910 ₫ - 384.210.442 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  19.784.056,00 ₫
  7.824.868  - 874.241.138  7.824.868 ₫ - 874.241.138 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Pretty Morning Set

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.35 crt - AAA

  76.639.164,00 ₫
  31.745.509  - 739.114.417  31.745.509 ₫ - 739.114.417 ₫
 38. Nhẫn nữ Monny

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.25 crt - AAA

  13.202.200,00 ₫
  6.537.704  - 272.206.250  6.537.704 ₫ - 272.206.250 ₫
 39. Nhẫn nữ Aleckon

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  14.854.173,00 ₫
  7.110.815  - 292.427.857  7.110.815 ₫ - 292.427.857 ₫
 40. Nhẫn nữ Kilby

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.25 crt - AAA

  16.613.128,00 ₫
  8.150.904  - 291.734.465  8.150.904 ₫ - 291.734.465 ₫
 41. Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.44 crt - AAA

  18.958.493,00 ₫
  7.682.227  - 860.076.106  7.682.227 ₫ - 860.076.106 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.76 crt - AAA

  25.955.253,00 ₫
  8.945.617  - 1.133.895.565  8.945.617 ₫ - 1.133.895.565 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn nữ Chaco

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.25 crt - AAA

  17.502.935,00 ₫
  8.639.958  - 296.828.780  8.639.958 ₫ - 296.828.780 ₫
 45. Nhẫn nữ Daister

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.5 crt - AAA

  19.537.547,00 ₫
  9.027.126  - 1.121.612.605  9.027.126 ₫ - 1.121.612.605 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  26.025.440,00 ₫
  10.836.740  - 916.990.930  10.836.740 ₫ - 916.990.930 ₫
 47. Nhẫn hứa nữ Rigea

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.794 crt - AAA

  22.964.606,00 ₫
  9.821.839  - 1.449.162.937  9.821.839 ₫ - 1.449.162.937 ₫
 48. Nhẫn hứa nữ Snep

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.83 crt - AAA

  19.389.811,00 ₫
  7.763.736  - 1.431.007.362  7.763.736 ₫ - 1.431.007.362 ₫
 49. Nhẫn hứa nữ Swangy

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.842 crt - AAA

  19.195.662,00 ₫
  7.959.867  - 1.430.979.064  7.959.867 ₫ - 1.430.979.064 ₫
 50. Nhẫn hứa nữ Urengan

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.558 crt - AAA

  15.757.848,00 ₫
  7.174.494  - 404.828.266  7.174.494 ₫ - 404.828.266 ₫
 51. Nhẫn nữ Cigo

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  4.58 crt - AAA

  44.674.881,00 ₫
  9.747.123  - 2.271.413.759  9.747.123 ₫ - 2.271.413.759 ₫
 52. Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.77 crt - AAA

  18.393.589,00 ₫
  7.356.191  - 1.421.554.578  7.356.191 ₫ - 1.421.554.578 ₫
 53. Nhẫn nữ Coqu

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.942 crt - AAA

  19.842.639,00 ₫
  8.087.225  - 1.427.780.962  8.087.225 ₫ - 1.427.780.962 ₫
 54. Nhẫn nữ Ducchn

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAA

  30.086.459,00 ₫
  11.515.983  - 1.527.275.778  11.515.983 ₫ - 1.527.275.778 ₫
 55. Nhẫn nữ Fatond

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.96 crt - AAA

  32.365.882,00 ₫
  9.373.540  - 2.991.438.650  9.373.540 ₫ - 2.991.438.650 ₫
 56. Nhẫn nữ Lupe

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.76 crt - AAA

  35.362.755,00 ₫
  11.470.699  - 3.309.819.212  11.470.699 ₫ - 3.309.819.212 ₫
 57. Nhẫn nữ Migea

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.214 crt - AAA

  28.367.128,00 ₫
  11.906.547  - 520.313.568  11.906.547 ₫ - 520.313.568 ₫
 58. Nhẫn nữ Nelen

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.932 crt - AAA

  22.561.307,00 ₫
  8.293.545  - 1.818.826.281  8.293.545 ₫ - 1.818.826.281 ₫
 59. Nhẫn nữ Nene

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  30.860.228,00 ₫
  11.773.528  - 1.062.362.882  11.773.528 ₫ - 1.062.362.882 ₫
 60. Nhẫn nữ Nocha

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.792 crt - AAA

  32.636.731,00 ₫
  13.006.070  - 947.868.146  13.006.070 ₫ - 947.868.146 ₫
 61. Nhẫn nữ Regange

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.688 crt - AAA

  22.615.080,00 ₫
  10.127.499  - 1.338.885.162  10.127.499 ₫ - 1.338.885.162 ₫
 62. Nhẫn nữ Rigotlas

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.844 crt - AAA

  26.827.513,00 ₫
  11.114.098  - 1.385.469.846  11.114.098 ₫ - 1.385.469.846 ₫
 63. Nhẫn nữ Caol

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  25.762.518,00 ₫
  10.816.929  - 1.352.880.376  10.816.929 ₫ - 1.352.880.376 ₫

You’ve viewed 60 of 82 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng