Đang tải...
Tìm thấy 229 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.76 crt - AAA

  21.618.575,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.035 crt - AAA

  10.875.796,00 ₫
  6.031.668  - 64.244.972  6.031.668 ₫ - 64.244.972 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  11.211.455,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.29 crt - AAA

  12.222.393,00 ₫
  6.495.252  - 225.621.568  6.495.252 ₫ - 225.621.568 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  12.546.166,00 ₫
  6.350.913  - 217.781.983  6.350.913 ₫ - 217.781.983 ₫
 6. Nhẫn nữ Seto

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.504 crt - AAA

  18.712.551,00 ₫
  9.469.765  - 1.317.757.899  9.469.765 ₫ - 1.317.757.899 ₫
 7. Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  15.703.791,00 ₫
  7.682.227  - 860.076.106  7.682.227 ₫ - 860.076.106 ₫
 8. Nhẫn nữ Trainhar

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  14.097.666,00 ₫
  7.471.662  - 92.631.629  7.471.662 ₫ - 92.631.629 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.5 crt - AAA

  13.066.635,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  16.529.354,00 ₫
  7.824.868  - 874.241.138  7.824.868 ₫ - 874.241.138 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  12.438.053,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 13. Nhẫn hứa nữ Snep

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.83 crt - AAA

  17.097.369,00 ₫
  7.763.736  - 1.431.007.362  7.763.736 ₫ - 1.431.007.362 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.16 crt - AAA

  17.670.481,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.59 crt - AAA

  19.886.790,00 ₫
  9.441.747  - 277.229.810  9.441.747 ₫ - 277.229.810 ₫
 16. Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.11 crt - AAA

  10.286.554,00 ₫
  5.646.199  - 61.782.724  5.646.199 ₫ - 61.782.724 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.565 crt - AAA

  11.020.701,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  2 crt - AAA

  16.491.995,00 ₫
  6.622.609  - 2.052.443.096  6.622.609 ₫ - 2.052.443.096 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.144 crt - AAA

  12.506.261,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.01 crt - AAA

  8.917.597,00 ₫
  5.073.088  - 51.636.541  5.073.088 ₫ - 51.636.541 ₫
 21. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  11.996.262,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.05 crt - AAA

  9.652.311,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 23. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  17.627.745,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 24. Nhẫn nữ Jakanis

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.175 crt - AAA

  12.482.770,00 ₫
  6.458.459  - 219.225.371  6.458.459 ₫ - 219.225.371 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Rhodolite

  0.62 crt - AAA

  22.772.438,00 ₫
  10.540.987  - 1.681.053.351  10.540.987 ₫ - 1.681.053.351 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Sarenurah

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  10.801.646,00 ₫
  6.070.725  - 63.509.130  6.070.725 ₫ - 63.509.130 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  14.292.949,00 ₫
  7.259.399  - 670.779.835  7.259.399 ₫ - 670.779.835 ₫
 29. Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  12.218.714,00 ₫
  6.007.047  - 840.123.376  6.007.047 ₫ - 840.123.376 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  16.101.997,00 ₫
  7.197.701  - 865.580.798  7.197.701 ₫ - 865.580.798 ₫
 31. Nhẫn nữ Sue

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  20.220.752,00 ₫
  9.878.726  - 261.720.455  9.878.726 ₫ - 261.720.455 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.63 crt - AAA

  17.564.632,00 ₫
  8.532.978  - 148.244.575  8.532.978 ₫ - 148.244.575 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  21.492.065,00 ₫
  10.087.875  - 456.153.490  10.087.875 ₫ - 456.153.490 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Barma

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  13.806.725,00 ₫
  7.726.377  - 224.998.925  7.726.377 ₫ - 224.998.925 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.43 crt - AAA

  16.995.201,00 ₫
  7.132.041  - 1.197.532.055  7.132.041 ₫ - 1.197.532.055 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Shashi

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.032 crt - AAA

  12.376.355,00 ₫
  7.004.683  - 72.990.217  7.004.683 ₫ - 72.990.217 ₫
 37. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.5 crt - AAA

  12.881.258,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 38. Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.2 crt - AAA

  11.936.545,00 ₫
  6.282.988  - 74.801.526  6.282.988 ₫ - 74.801.526 ₫
 39. Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.8 crt - AAA

  37.397.934,00 ₫
  14.898.042  - 1.923.104.088  14.898.042 ₫ - 1.923.104.088 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  11.915.885,00 ₫
  6.732.420  - 75.608.127  6.732.420 ₫ - 75.608.127 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.25 crt - AAA

  16.182.656,00 ₫
  7.292.512  - 109.089.098  7.292.512 ₫ - 109.089.098 ₫
 42. Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  20.129.903,00 ₫
  9.593.161  - 1.151.003.972  9.593.161 ₫ - 1.151.003.972 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.76 crt - AAA

  21.729.802,00 ₫
  10.660.138  - 1.148.753.988  10.660.138 ₫ - 1.148.753.988 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Lilia

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  12.302.203,00 ₫
  6.498.081  - 72.226.066  6.498.081 ₫ - 72.226.066 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.352 crt - AAA

  21.236.785,00 ₫
  9.843.915  - 133.994.642  9.843.915 ₫ - 133.994.642 ₫
 47. Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  1.02 crt - AAA

  23.125.926,00 ₫
  8.748.637  - 2.086.971.237  8.748.637 ₫ - 2.086.971.237 ₫
 48. Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  15.926.244,00 ₫
  7.587.699  - 861.349.688  7.587.699 ₫ - 861.349.688 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Edy

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.3 crt - AAA

  14.461.628,00 ₫
  6.889.778  - 94.018.417  6.889.778 ₫ - 94.018.417 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.216 crt - AAA

  23.414.322,00 ₫
  11.906.547  - 139.173.865  11.906.547 ₫ - 139.173.865 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  15.085.116,00 ₫
  6.614.968  - 961.396.384  6.614.968 ₫ - 961.396.384 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Quanika

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.205 crt - AAA

  13.782.386,00 ₫
  7.902.981  - 89.829.758  7.902.981 ₫ - 89.829.758 ₫
 53. Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.27 crt - AAA

  24.336.109,00 ₫
  12.287.488  - 978.816.109  12.287.488 ₫ - 978.816.109 ₫
 54. Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.4 crt - AAA

  29.977.498,00 ₫
  13.432.011  - 405.917.884  13.432.011 ₫ - 405.917.884 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Malvika

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.2 crt - AAA

  14.066.253,00 ₫
  7.664.963  - 90.551.455  7.664.963 ₫ - 90.551.455 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Rhodolite

  0.5 crt - AAA

  17.923.498,00 ₫
  9.370.709  - 1.118.853.182  9.370.709 ₫ - 1.118.853.182 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Aestril

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.114 crt - AAA

  27.179.303,00 ₫
  12.124.470  - 165.536.947  12.124.470 ₫ - 165.536.947 ₫
 58. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.76 crt - AAA

  20.580.467,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.05 crt - AAA

  12.136.356,00 ₫
  6.379.214  - 72.763.803  6.379.214 ₫ - 72.763.803 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Platano

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.018 crt - AAA

  18.816.701,00 ₫
  9.308.445  - 109.046.646  9.308.445 ₫ - 109.046.646 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  19.076.511,00 ₫
  8.218.828  - 131.291.827  8.218.828 ₫ - 131.291.827 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Giannella

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.25 crt - AAA

  17.020.673,00 ₫
  8.965.995  - 111.056.074  8.965.995 ₫ - 111.056.074 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Roverta

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  15.234.266,00 ₫
  7.906.377  - 89.405.235  7.906.377 ₫ - 89.405.235 ₫

You’ve viewed 60 of 229 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng