Đang tải...
Tìm thấy 230 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Đôi Snep Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAA

  14.390.388,00 ₫
  6.735.305  - 147.023.891  6.735.305 ₫ - 147.023.891 ₫
 2. Nhẫn Đôi Marrifest Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 585 & Đá Rhodolite & Kim Cương

  0.272 crt - AAA

  14.615.059,00 ₫
  6.754.771  - 263.996.833  6.754.771 ₫ - 263.996.833 ₫
 3. Nhẫn Đôi Nodeles Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  15.193.368,00 ₫
  8.097.939  - 277.339.292  8.097.939 ₫ - 277.339.292 ₫
 4. Nhẫn Đôi Osedr Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAA

  22.621.077,00 ₫
  8.769.253  - 296.791.979  8.769.253 ₫ - 296.791.979 ₫
 5. Nhẫn Đôi Owulle Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.328 crt - AAA

  17.144.314,00 ₫
  8.798.722  - 108.280.739  8.798.722 ₫ - 108.280.739 ₫
 6. Nhẫn Đôi Oxpen Vàng Hồng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 585 & Đá Rhodolite & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  14.397.686,00 ₫
  7.066.230  - 84.610.377  7.066.230 ₫ - 84.610.377 ₫
 7. Nhẫn Đôi Pavina Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.286 crt - AAA

  12.045.792,00 ₫
  6.772.615  - 171.627.004  6.772.615 ₫ - 171.627.004 ₫
 8. Nhẫn Đôi Psiathoa Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAA

  16.244.815,00 ₫
  8.467.797  - 106.509.861  8.467.797 ₫ - 106.509.861 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Đôi Rigea Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.794 crt - AAA

  17.471.725,00 ₫
  8.428.865  - 162.934.807  8.428.865 ₫ - 162.934.807 ₫
 11. Nhẫn Đôi Rigeaus Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.214 crt - AAA

  13.587.406,00 ₫
  7.319.291  - 88.381.954  7.319.291 ₫ - 88.381.954 ₫
 12. Nhẫn Đôi Rigeo Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAA

  14.083.254,00 ₫
  7.591.818  - 92.410.380  7.591.818 ₫ - 92.410.380 ₫
 13. Nhẫn Đôi Soldin Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 585 & Đá Rhodolite

  0.224 crt - AAA

  18.629.964,00 ₫
  9.405.960  - 112.133.429  9.405.960 ₫ - 112.133.429 ₫
 14. Nhẫn Đôi Sretonan Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAA

  17.387.373,00 ₫
  9.103.152  - 409.804.092  9.103.152 ₫ - 409.804.092 ₫
 15. Nhẫn Đôi Stota Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAA

  11.691.615,00 ₫
  6.569.842  - 169.058.546  6.569.842 ₫ - 169.058.546 ₫
 16. Nhẫn Đôi Swangy Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.842 crt - AAA

  14.354.969,00 ₫
  6.995.665  - 147.902.569  6.995.665 ₫ - 147.902.569 ₫
 17. Nhẫn Đôi Tamant Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.318 crt - AAA

  17.091.052,00 ₫
  8.800.344  - 122.866.871  8.800.344 ₫ - 122.866.871 ₫
 18. Nhẫn Đôi Tilf Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 585 & Đá Rhodolite

  0.144 crt - AAA

  14.390.928,00 ₫
  7.552.885  - 85.975.717  7.552.885 ₫ - 85.975.717 ₫
 19. Nhẫn Đôi Unlit Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 585 & Đá Rhodolite

  0.112 crt - AAA

  12.909.875,00 ₫
  6.813.169  - 76.648.162  6.813.169 ₫ - 76.648.162 ₫
 20. Nhẫn Đôi Vexata Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAA

  12.010.375,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 21. Nhẫn Đôi Vomar Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.404 crt - AAA

  17.566.082,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 22. Nhẫn Đôi Zige Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 585 & Đá Rhodolite

  0.168 crt - AAA

  13.182.131,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 23. Fashion Nhẫn Đôi Hrundl Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  10.320.600,00 ₫
  5.738.473  - 208.653.341  5.738.473 ₫ - 208.653.341 ₫
 24. Trái tim Nhẫn Đôi Tanazia Vàng Hồng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 585 & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  9.789.335,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Eternity Nhẫn Đôi Roosevelt Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite

  2 crt - AAA

  15.081.709,00 ₫
  5.941.246  - 1.956.826.377  5.941.246 ₫ - 1.956.826.377 ₫
 27. Fashion Nhẫn Đôi Lexina Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite

  0.035 crt - AAA

  9.433.266,00 ₫
  5.221.808  - 54.816.282  5.221.808 ₫ - 54.816.282 ₫
 28. Eternity Nhẫn Đôi Holz Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite & Kim Cương

  0.565 crt - AAA

  18.103.836,00 ₫
  4.684.054  - 161.826.314  4.684.054 ₫ - 161.826.314 ₫
 29. Trái tim Nhẫn Đôi Amelie Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite

  0.16 crt - AAA

  15.286.644,00 ₫
  7.778.369  - 91.450.587  7.778.369 ₫ - 91.450.587 ₫
 30. Trái tim Nhẫn Đôi Aglio Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 585 & Đá Rhodolite

  0.01 crt - AAA

  7.916.794,00 ₫
  4.501.558  - 45.502.240  4.501.558 ₫ - 45.502.240 ₫
 31. Vintage Nhẫn Đôi Joanna Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Joanna

  Vàng 585 & Đá Rhodolite

  0.76 crt - AAA

  18.704.044,00 ₫
  9.023.124  - 218.467.554  9.023.124 ₫ - 218.467.554 ₫
 32. Design Solitaire Nhẫn Đôi Abbacy Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Abbacy

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  13.691.226,00 ₫
  6.618.507  - 133.154.218  6.618.507 ₫ - 133.154.218 ₫
 33. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Julee Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  10.922.701,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 34. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Vitaly Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Vitaly

  Vàng 585 & Đá Rhodolite

  0.11 crt - AAA

  9.082.873,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 35. Fashion Nhẫn Đôi Rondek B Vàng Hồng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 585 & Đá Rhodolite

  0.5 crt - AAA

  11.561.570,00 ₫
  5.535.700  - 100.751.105  5.535.700 ₫ - 100.751.105 ₫
 36. Open Nhẫn Đôi Aigurande Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite & Kim Cương

  0.58 crt - AAA

  17.316.806,00 ₫
  6.813.169  - 141.995.118  6.813.169 ₫ - 141.995.118 ₫
 37. Eternity Nhẫn Đôi Lannie Vàng Hồng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 585 & Đá Rhodolite & Kim Cương

  1.43 crt - AAA

  22.632.972,00 ₫
  6.287.582  - 1.125.430.322  6.287.582 ₫ - 1.125.430.322 ₫
 38. Trái tim Nhẫn Đôi Katharyn Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 585 & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  10.925.674,00 ₫
  5.545.974  - 64.414.194  5.545.974 ₫ - 64.414.194 ₫
 39. Trái tim Nhẫn Đôi Shashi Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Shashi

  Vàng 585 & Đá Rhodolite

  0.032 crt - AAA

  10.760.482,00 ₫
  6.083.187  - 62.454.060  6.083.187 ₫ - 62.454.060 ₫
 40. Side-Stone Nhẫn Đôi Trainhar Vàng Hồng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Trainhar

  Vàng Hồng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.26 crt - AAA

  12.117.709,00 ₫
  6.488.733  - 79.622.169  6.488.733 ₫ - 79.622.169 ₫
 41. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Idly Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Idly

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  10.822.395,00 ₫
  5.251.818  - 116.729.615  5.251.818 ₫ - 116.729.615 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Open Nhẫn Đôi Ellura Vàng Hồng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  13.726.644,00 ₫
  6.269.198  - 139.223.891  6.269.198 ₫ - 139.223.891 ₫
 44. Eternity Nhẫn Đôi Vontasia Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite

  0.144 crt - AAA

  11.061.667,00 ₫
  5.961.523  - 66.915.060  5.961.523 ₫ - 66.915.060 ₫
 45. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Cadieux Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Cadieux

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  10.645.307,00 ₫
  5.150.432  - 115.715.750  5.150.432 ₫ - 115.715.750 ₫
 46. Eternity Nhẫn Đôi Tamriel Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite & Kim Cương

  0.63 crt - AAA

  25.241.173,00 ₫
  7.299.825  - 119.960.460  7.299.825 ₫ - 119.960.460 ₫
 47. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Jaume Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite & Kim Cương

  1.04 crt - AAA

  22.002.753,00 ₫
  8.671.110  - 168.652.998  8.671.110 ₫ - 168.652.998 ₫
 48. Design Solitaire Nhẫn Đôi Ehtel Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Ehtel

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite

  0.5 crt - AAA

  11.349.064,00 ₫
  5.486.224  - 99.534.470  5.486.224 ₫ - 99.534.470 ₫
 49. Fashion Nhẫn Đôi Nam Motivo Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite

  1.02 crt - AAA

  19.860.661,00 ₫
  7.403.645  - 265.456.802  7.403.645 ₫ - 265.456.802 ₫
 50. Design Solitaire Nhẫn Đôi Modesta Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Modesta

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  13.797.480,00 ₫
  6.491.437  - 133.762.543  6.491.437 ₫ - 133.762.543 ₫
 51. Vintage Nhẫn Đôi Sue Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Sue

  Vàng 585 & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  17.333.300,00 ₫
  8.452.927  - 238.663.740  8.452.927 ₫ - 238.663.740 ₫
 52. Trái tim Nhẫn Đôi Barma Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Barma

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  11.985.230,00 ₫
  6.691.506  - 208.045.020  6.691.506 ₫ - 208.045.020 ₫
 53. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Oleysa Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Oleysa

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAA

  15.406.956,00 ₫
  6.618.508  - 282.449.169  6.618.508 ₫ - 282.449.169 ₫
 54. Flower Nhẫn Đôi Gautvin Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 585 & Đá Rhodolite & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  14.194.913,00 ₫
  6.346.792  - 631.881.006  6.346.792 ₫ - 631.881.006 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite

  0.05 crt - AAA

  8.441.571,00 ₫
  4.787.604  - 50.544.531  4.787.604 ₫ - 50.544.531 ₫
 56. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Aryan Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Aryan

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite

  0.2 crt - AAA

  10.517.424,00 ₫
  5.495.145  - 59.250.243  5.495.145 ₫ - 59.250.243 ₫
 57. Fashion Nhẫn Đôi Nam Aquil Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquil

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite

  0.8 crt - AAA

  31.582.018,00 ₫
  12.460.531  - 258.535.482  12.460.531 ₫ - 258.535.482 ₫
 58. Infinity Nhẫn Đôi Naolin Vàng Hồng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Hồng 585 & Đá Rhodolite & Kim Cương

  0.25 crt - AAA

  19.033.888,00 ₫
  6.319.215  - 93.099.810  6.319.215 ₫ - 93.099.810 ₫
 59. Trái tim Nhẫn Đôi Lilia Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Lilia

  Vàng 585 & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  10.795.899,00 ₫
  5.696.567  - 62.332.393  5.696.567 ₫ - 62.332.393 ₫
 60. Trái tim Nhẫn Đôi Redfern Vàng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 585 & Đá Rhodolite

  0.352 crt - AAA

  18.551.829,00 ₫
  8.529.440  - 118.067.912  8.529.440 ₫ - 118.067.912 ₫
 61. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Nina Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Nina

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Rhodolite & Kim Cương

  0.94 crt - AAA

  20.726.636,00 ₫
  8.260.158  - 216.318.161  8.260.158 ₫ - 216.318.161 ₫
 62. Design Solitaire Nhẫn Đôi Marilyn Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Marilyn

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite

  0.76 crt - AAA

  18.845.714,00 ₫
  9.103.152  - 219.278.641  9.103.152 ₫ - 219.278.641 ₫
 63. Open Nhẫn Đôi Edy Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Edy

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite & Kim Cương

  0.3 crt - AAA

  14.330.908,00 ₫
  5.993.426  - 80.352.149  5.993.426 ₫ - 80.352.149 ₫

You’ve viewed 60 of 230 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng