Đang tải...
Tìm thấy 82 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Osedr Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAA

  20.241.875,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 2. Nhẫn Rigea Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.794 crt - AAA

  16.795.815,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 3. Nhẫn Snep Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.83 crt - AAA

  13.876.697,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 4. Nhẫn Swangy Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.842 crt - AAA

  13.868.314,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 5. Nhẫn Urengan Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.558 crt - AAA

  12.599.767,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.76 crt - AAA

  17.217.042,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Regange Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Regange

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.688 crt - AAA

  17.749.387,00 ₫
  8.759.790  - 1.269.493.725  8.759.790 ₫ - 1.269.493.725 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Tasenka Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.35 crt - AAA

  9.203.186,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Cigo Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Cigo

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  4.58 crt - AAA

  24.505.782,00 ₫
  8.327.207  - 2.159.315.422  8.327.207 ₫ - 2.159.315.422 ₫
 11. Nhẫn Emilly Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  17.958.921,00 ₫
  8.989.599  - 848.956.185  8.989.599 ₫ - 848.956.185 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Paguodea Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Paguodea

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.19 crt - AAA

  21.112.443,00 ₫
  9.822.320  - 2.545.489.712  9.822.320 ₫ - 2.545.489.712 ₫
 13. Nhẫn Cgani Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  18.904.112,00 ₫
  9.292.406  - 864.637.290  9.292.406 ₫ - 864.637.290 ₫
 14. Nhẫn nam Motivo Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.02 crt - AAA

  18.400.696,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Cadieux Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.44 crt - AAA

  9.780.143,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Ehtel Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.5 crt - AAA

  10.294.645,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 17. Nhẫn Rondek B Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.5 crt - AAA

  10.507.151,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Oleysa Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  13.271.080,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 19. Nhẫn đính hôn Ellish Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  13.938.338,00 ₫
  6.140.504  - 1.570.192.468  6.140.504 ₫ - 1.570.192.468 ₫
 20. Nhẫn đính hôn Idly Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.44 crt - AAA

  9.957.231,00 ₫
  5.251.818  - 797.695.192  5.251.818 ₫ - 797.695.192 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Aizaya Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  12.854.179,00 ₫
  6.569.842  - 1.060.691.682  6.569.842 ₫ - 1.060.691.682 ₫
 22. Nhẫn Ekaterina Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  12.675.199,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Edoarda Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.25 crt - AAA

  10.326.278,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Nina Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  16.184.522,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn đính hôn Roxanne Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.76 crt - AAA

  16.402.436,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Calmar Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.5 crt - AAA

  14.403.095,00 ₫
  7.973.301  - 1.059.299.307  7.973.301 ₫ - 1.059.299.307 ₫
 28. Nhẫn đính hôn Modesta Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.44 crt - AAA

  12.932.316,00 ₫
  6.491.437  - 814.728.120  6.491.437 ₫ - 814.728.120 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Anamir Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Anamir

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  21.142.726,00 ₫
  11.887.089  - 420.618.648  11.887.089 ₫ - 420.618.648 ₫
 30. Nhẫn Sonnett Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  21.396.598,00 ₫
  9.489.773  - 1.615.424.353  9.489.773 ₫ - 1.615.424.353 ₫
 31. Nhẫn Ellura Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  13.348.135,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 32. Nhẫn Elodie Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  13.069.660,00 ₫
  5.885.821  - 2.695.595.756  5.885.821 ₫ - 2.695.595.756 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  15.980.127,00 ₫
  8.062.251  - 1.069.640.728  8.062.251 ₫ - 1.069.640.728 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Ivey Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  26.595.966,00 ₫
  12.131.228  - 2.791.196.435  12.131.228 ₫ - 2.791.196.435 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Duct Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.44 crt - AAA

  14.278.186,00 ₫
  7.725.648  - 822.433.485  7.725.648 ₫ - 822.433.485 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Rixos Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  12.240.724,00 ₫
  6.150.778  - 265.970.493  6.150.778 ₫ - 265.970.493 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Amery Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Amery

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  17.003.724,00 ₫
  8.409.398  - 1.095.838.988  8.409.398 ₫ - 1.095.838.988 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Misery Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.62 crt - AAA

  18.568.320,00 ₫
  8.944.989  - 1.592.916.552  8.944.989 ₫ - 1.592.916.552 ₫
 39. Nhẫn nam Aquil Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.8 crt - AAA

  30.230.198,00 ₫
  12.460.531  - 1.813.398.321  12.460.531 ₫ - 1.813.398.321 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Maranda Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Maranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.25 crt - AAA

  13.868.045,00 ₫
  7.280.359  - 273.419.019  7.280.359 ₫ - 273.419.019 ₫
 41. Nhẫn nam Vacanza Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.35 crt - AAA

  20.207.267,00 ₫
  8.703.824  - 1.260.260.800  8.703.824 ₫ - 1.260.260.800 ₫
 42. Nhẫn nam Viaggio Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.5 crt - AAA

  19.326.152,00 ₫
  8.891.187  - 1.087.484.750  8.891.187 ₫ - 1.087.484.750 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn đính hôn Bucha Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.35 crt - AAA

  11.257.411,00 ₫
  6.042.633  - 360.341.014  6.042.633 ₫ - 360.341.014 ₫
 45. Nhẫn Aigurande Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  13.720.966,00 ₫
  6.813.169  - 828.259.828  6.813.169 ₫ - 828.259.828 ₫
 46. Nhẫn Pretty Morning Set Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Morning Set

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.35 crt - AAA

  62.931.794,00 ₫
  26.601.645  - 656.186.719  26.601.645 ₫ - 656.186.719 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Monny Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Monny

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.25 crt - AAA

  10.574.200,00 ₫
  5.697.918  - 254.561.131  5.697.918 ₫ - 254.561.131 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Aleckon Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Aleckon

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  12.152.314,00 ₫
  6.245.406  - 273.878.636  6.245.406 ₫ - 273.878.636 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Kilby Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Kilby

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.25 crt - AAA

  13.372.197,00 ₫
  7.007.832  - 270.580.194  7.007.832 ₫ - 270.580.194 ₫
 50. Nhẫn đính hôn Abbacy Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.44 crt - AAA

  12.826.062,00 ₫
  6.618.507  - 814.119.795  6.618.507 ₫ - 814.119.795 ₫
 51. Nhẫn Assieve Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.76 crt - AAA

  15.162.817,00 ₫
  7.650.216  - 1.073.871.922  7.650.216 ₫ - 1.073.871.922 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Chaco Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Chaco

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.25 crt - AAA

  14.115.967,00 ₫
  7.416.622  - 274.838.424  7.416.622 ₫ - 274.838.424 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Daister Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Daister

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.5 crt - AAA

  14.898.943,00 ₫
  7.728.081  - 1.062.138.132  7.728.081 ₫ - 1.062.138.132 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Lyth Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Lyth

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.77 crt - AAA

  12.960.432,00 ₫
  6.365.447  - 1.351.103.072  6.365.447 ₫ - 1.351.103.072 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Coqu Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Coqu

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.942 crt - AAA

  14.450.949,00 ₫
  7.097.052  - 1.357.659.398  7.097.052 ₫ - 1.357.659.398 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Ducchn Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Ducchn

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAA

  23.103.405,00 ₫
  9.893.967  - 1.446.217.101  9.893.967 ₫ - 1.446.217.101 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Fatond Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Fatond

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.96 crt - AAA

  22.854.940,00 ₫
  8.059.006  - 2.848.364.881  8.059.006 ₫ - 2.848.364.881 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Lupe Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Lupe

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.76 crt - AAA

  21.805.117,00 ₫
  9.860.171  - 3.150.077.486  9.860.171 ₫ - 3.150.077.486 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Migea Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Migea

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.214 crt - AAA

  23.511.924,00 ₫
  10.295.457  - 485.492.465  10.295.457 ₫ - 485.492.465 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Nelen Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Nelen

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.932 crt - AAA

  15.556.467,00 ₫
  7.183.028  - 1.729.801.804  7.183.028 ₫ - 1.729.801.804 ₫
 61. Nhẫn đính hôn Nene Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Nene

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  24.483.071,00 ₫
  10.122.424  - 1.001.887.534  10.122.424 ₫ - 1.001.887.534 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Nocha Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Nocha

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.792 crt - AAA

  24.617.713,00 ₫
  11.141.696  - 890.686.854  11.141.696 ₫ - 890.686.854 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Rigotlas Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn đính hôn Rigotlas

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.844 crt - AAA

  21.490.142,00 ₫
  9.576.289  - 1.312.373.441  9.576.289 ₫ - 1.312.373.441 ₫

You’ve viewed 60 of 82 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng