Đang tải...
Tìm thấy 177 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.6 crt - AAA

  29.848.724,00 ₫
  15.571.623  - 67.877.789  15.571.623 ₫ - 67.877.789 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  9.998.724,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.27 crt - AAA

  16.529.920,00 ₫
  8.538.072  - 99.933.483  8.538.072 ₫ - 99.933.483 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Kiruna

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  10.989.003,00 ₫
  6.113.178  - 70.499.660  6.113.178 ₫ - 70.499.660 ₫
 5. Nhẫn nam Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.6 crt - AAA

  24.658.183,00 ₫
  10.969.759  - 165.848.268  10.969.759 ₫ - 165.848.268 ₫
 6. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  13.673.425,00 ₫
  6.581.855  - 149.815.326  6.581.855 ₫ - 149.815.326 ₫
 7. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.76 crt - AAA

  21.222.350,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 8. Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.36 crt - AAA

  12.064.187,00 ₫
  6.639.024  - 163.796.388  6.639.024 ₫ - 163.796.388 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.03 crt - AAA

  12.487.580,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 11. Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.6 crt - AAA

  33.837.574,00 ₫
  14.603.704  - 1.134.617.261  14.603.704 ₫ - 1.134.617.261 ₫
 12. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  11.667.112,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.28 crt - AAA

  16.604.071,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.06 crt - AAA

  15.475.113,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 15. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.35 crt - AAA

  10.101.177,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  12.783.618,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 17. Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.08 crt - AAA

  16.168.790,00 ₫
  8.883.919  - 100.216.500  8.883.919 ₫ - 100.216.500 ₫
 18. Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.44 crt - AAA

  11.963.999,00 ₫
  6.007.047  - 840.123.376  6.007.047 ₫ - 840.123.376 ₫
 19. Nhẫn nam Perfect Balance

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.14 crt - AAA

  33.997.196,00 ₫
  14.071.631  - 205.866.945  14.071.631 ₫ - 205.866.945 ₫
 20. Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.45 crt - AAA

  13.277.200,00 ₫
  6.947.514  - 114.834.360  6.947.514 ₫ - 114.834.360 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Aneous

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  12.668.146,00 ₫
  7.025.910  - 84.042.053  7.025.910 ₫ - 84.042.053 ₫
 22. Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.27 crt - AAA

  24.251.204,00 ₫
  12.287.488  - 978.816.109  12.287.488 ₫ - 978.816.109 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Rabanne

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  20.340.467,00 ₫
  7.120.720  - 783.081.190  7.120.720 ₫ - 783.081.190 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.19 crt - AAA

  15.845.017,00 ₫
  9.192.408  - 103.471.202  9.192.408 ₫ - 103.471.202 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  12.227.488,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  12.668.146,00 ₫
  7.494.304  - 84.042.053  7.494.304 ₫ - 84.042.053 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  9.174.295,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  12.371.544,00 ₫
  6.856.099  - 82.343.948  6.856.099 ₫ - 82.343.948 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.3 crt - AAA

  14.569.741,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  11.695.414,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  15.847.282,00 ₫
  7.197.701  - 865.580.798  7.197.701 ₫ - 865.580.798 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  18.646.608,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  17.262.651,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 35. Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  19.733.678,00 ₫
  9.593.161  - 1.151.003.972  9.593.161 ₫ - 1.151.003.972 ₫
 36. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.76 crt - AAA

  20.184.242,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 37. Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.76 crt - AAA

  21.333.577,00 ₫
  10.660.138  - 1.148.753.988  10.660.138 ₫ - 1.148.753.988 ₫
 38. Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  46.099.308,00 ₫
  20.971.598  - 266.390.242  20.971.598 ₫ - 266.390.242 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  14.807.759,00 ₫
  7.746.189  - 92.362.767  7.746.189 ₫ - 92.362.767 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  13.324.747,00 ₫
  6.953.740  - 83.872.242  6.953.740 ₫ - 83.872.242 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.35 crt - AAA

  17.812.838,00 ₫
  9.822.405  - 132.805.966  9.822.405 ₫ - 132.805.966 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  12.286.639,00 ₫
  7.130.343  - 77.928.875  7.130.343 ₫ - 77.928.875 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  13.675.122,00 ₫
  6.617.798  - 95.957.086  6.617.798 ₫ - 95.957.086 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  17.380.670,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.07 crt - AAA

  16.465.392,00 ₫
  9.297.125  - 99.961.784  9.297.125 ₫ - 99.961.784 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  17.640.481,00 ₫
  9.370.709  - 1.118.853.182  9.370.709 ₫ - 1.118.853.182 ₫
 48. Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.44 crt - AAA

  15.671.529,00 ₫
  7.587.699  - 861.349.688  7.587.699 ₫ - 861.349.688 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.538 crt - AAA

  15.953.413,00 ₫
  9.033.919  - 121.372.062  9.033.919 ₫ - 121.372.062 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.092 crt - AAA

  15.545.868,00 ₫
  7.823.453  - 170.419.001  7.823.453 ₫ - 170.419.001 ₫
 51. Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  27.835.055,00 ₫
  11.248.248  - 433.059.264  11.248.248 ₫ - 433.059.264 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  16.486.901,00 ₫
  9.457.879  - 99.508.957  9.457.879 ₫ - 99.508.957 ₫
 53. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  11.695.414,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 54. Nhẫn nam Balconi

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  31.271.171,00 ₫
  14.599.175  - 183.451.958  14.599.175 ₫ - 183.451.958 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  18.906.700,00 ₫
  8.218.828  - 131.291.827  8.218.828 ₫ - 131.291.827 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Giannella

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.25 crt - AAA

  16.935.768,00 ₫
  8.965.995  - 111.056.074  8.965.995 ₫ - 111.056.074 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Roverta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  15.177.662,00 ₫
  7.906.377  - 89.405.235  7.906.377 ₫ - 89.405.235 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.59 crt - AAA

  19.632.075,00 ₫
  9.441.747  - 277.229.810  9.441.747 ₫ - 277.229.810 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  14.773.797,00 ₫
  6.614.968  - 961.396.384  6.614.968 ₫ - 961.396.384 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  28.846.559,00 ₫
  12.035.320  - 1.212.857.457  12.035.320 ₫ - 1.212.857.457 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Dyanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.254 crt - AAA

  16.396.335,00 ₫
  8.787.693  - 97.697.644  8.787.693 ₫ - 97.697.644 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Ellane

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.149 crt - AAA

  14.377.571,00 ₫
  8.399.960  - 85.683.553  8.399.960 ₫ - 85.683.553 ₫
 63. Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  15.537.095,00 ₫
  7.599.020  - 1.117.551.302  7.599.020 ₫ - 1.117.551.302 ₫

You’ve viewed 60 of 177 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng