Đang tải...
Tìm thấy 177 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Đôi Mima Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAA

  15.739.504,00 ₫
  8.487.263  - 46.724.288  8.487.263 ₫ - 46.724.288 ₫
 2. Nhẫn Đôi Onen Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAA

  14.535.303,00 ₫
  7.825.412  - 103.657.520  7.825.412 ₫ - 103.657.520 ₫
 3. Nhẫn Đôi Osedr Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAA

  21.891.094,00 ₫
  8.769.253  - 296.791.979  8.769.253 ₫ - 296.791.979 ₫
 4. Nhẫn Đôi Rigean Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  0.416 crt - AAA

  20.814.505,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 5. Nhẫn Đôi Rigea Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  0.794 crt - AAA

  17.174.325,00 ₫
  8.428.865  - 162.934.807  8.428.865 ₫ - 162.934.807 ₫
 6. Nhẫn Đôi Samingi Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAA

  11.418.548,00 ₫
  6.367.069  - 79.108.473  6.367.069 ₫ - 79.108.473 ₫
 7. Nhẫn Đôi Snep Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAA

  14.092.988,00 ₫
  6.735.305  - 147.023.891  6.735.305 ₫ - 147.023.891 ₫
 8. Nhẫn Đôi Sretonan Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAA

  17.306.263,00 ₫
  9.103.152  - 409.804.092  9.103.152 ₫ - 409.804.092 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Đôi Swangy Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  0.842 crt - AAA

  14.057.569,00 ₫
  6.995.665  - 147.902.569  6.995.665 ₫ - 147.902.569 ₫
 11. Nhẫn Đôi Urengan Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAA

  11.491.275,00 ₫
  6.346.792  - 373.926.801  6.346.792 ₫ - 373.926.801 ₫
 12. Nhẫn Đôi Vamo Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAA

  10.320.600,00 ₫
  5.738.473  - 72.011.422  5.738.473 ₫ - 72.011.422 ₫
 13. Nhẫn Đôi Vaurp Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAA

  14.641.556,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Linderoth Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Tension Nhẫn Đôi April Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA April

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.03 crt - AAA

  10.725.063,00 ₫
  5.497.038  - 61.413.155  5.497.038 ₫ - 61.413.155 ₫
 16. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Egidia Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Egidia

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.36 crt - AAA

  10.426.853,00 ₫
  5.721.981  - 95.384.380  5.721.981 ₫ - 95.384.380 ₫
 17. Tension Nhẫn Đôi Simone Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Simone

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.08 crt - AAA

  13.781.258,00 ₫
  7.559.104  - 81.203.794  7.559.104 ₫ - 81.203.794 ₫
 18. Vintage Nhẫn Đôi Joanna Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Joanna

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.76 crt - AAA

  18.325.535,00 ₫
  9.023.124  - 218.467.554  9.023.124 ₫ - 218.467.554 ₫
 19. Fashion Nhẫn Đôi Nam Magical Day Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.6 crt - AAA

  20.934.816,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 20. Fashion Nhẫn Đôi Nam Perfect Balance Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Perfect Balance

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.14 crt - AAA

  28.545.830,00 ₫
  11.791.921  - 166.314.350  11.791.921 ₫ - 166.314.350 ₫
 21. Trái tim Nhẫn Đôi Kiruna Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Kiruna

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  9.612.246,00 ₫
  5.332.927  - 62.278.320  5.332.927 ₫ - 62.278.320 ₫
 22. Trái tim Nhẫn Đôi Mindy Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.06 crt - AAA

  13.295.685,00 ₫
  7.080.829  - 75.985.772  7.080.829 ₫ - 75.985.772 ₫
 23. Fashion Nhẫn Đôi Nam Heroic Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.6 crt - AAA

  25.291.190,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 24. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Bộ Cưới Graceful-nhẫn A Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  11.928.724,00 ₫
  5.664.664  - 96.019.736  5.664.664 ₫ - 96.019.736 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Flower Nhẫn Đôi Venice Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.28 crt - AAA

  14.303.331,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 27. Enamel Nhẫn Đôi Aneous Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Aneous

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  11.039.227,00 ₫
  6.103.464  - 74.201.369  6.103.464 ₫ - 74.201.369 ₫
 28. Design Solitaire Nhẫn Đôi Tasenka Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Tasenka

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.35 crt - AAA

  8.905.785,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 29. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Clerical Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Clerical

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  10.189.203,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 30. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Guerino Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Guerino

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.45 crt - AAA

  18.913.305,00 ₫
  6.267.035  - 103.346.601  6.267.035 ₫ - 103.346.601 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea 0.5 Crt Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea 0.5 crt

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  10.759.941,00 ₫
  5.301.294  - 97.709.510  5.301.294 ₫ - 97.709.510 ₫
 32. Fashion Nhẫn Đôi Nam Alecander Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Alecander

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.27 crt - AAA

  20.404.363,00 ₫
  10.325.197  - 148.510.889  10.325.197 ₫ - 148.510.889 ₫
 33. Flower Nhẫn Đôi Rabanne Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Rabanne

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAA

  12.303.990,00 ₫
  6.232.428  - 741.783.934  6.232.428 ₫ - 741.783.934 ₫
 34. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Idly Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Idly

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.44 crt - AAA

  10.579.068,00 ₫
  5.251.818  - 116.729.615  5.251.818 ₫ - 116.729.615 ₫
 35. Trái tim Nhẫn Đôi Eliana Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  16.856.106,00 ₫
  7.916.255  - 78.757.005  7.916.255 ₫ - 78.757.005 ₫
 36. Open Nhẫn Đôi Ellura Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  13.483.317,00 ₫
  6.269.198  - 139.223.891  6.269.198 ₫ - 139.223.891 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Ersilia Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Ersilia

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  10.685.050,00 ₫
  5.900.691  - 72.173.639  5.900.691 ₫ - 72.173.639 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Grace 0.16crt Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  11.039.227,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 39. Two-Stone Nhẫn Đôi Monalisa Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.3 crt - AAA

  12.572.460,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  8.055.761,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Loredana Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Loredana

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  10.109.987,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Trái tim Nhẫn Đôi Clematis Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.776 crt - AAA

  16.508.149,00 ₫
  7.887.867  - 166.368.430  7.887.867 ₫ - 166.368.430 ₫
 44. Two-Stone Nhẫn Đôi Masdevalia Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.37 crt - AAA

  16.492.196,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 45. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Nina Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Nina

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.94 crt - AAA

  20.348.127,00 ₫
  8.260.158  - 216.318.161  8.260.158 ₫ - 216.318.161 ₫
 46. Design Solitaire Nhẫn Đôi Roxanne Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Roxanne

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.76 crt - AAA

  17.510.929,00 ₫
  8.562.965  - 213.803.776  8.562.965 ₫ - 213.803.776 ₫
 47. Design Solitaire Nhẫn Đôi Marilyn Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Marilyn

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.76 crt - AAA

  18.467.205,00 ₫
  9.103.152  - 219.278.641  9.103.152 ₫ - 219.278.641 ₫
 48. Fashion Nhẫn Đôi Nam Relaxing Voyage Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  38.477.649,00 ₫
  17.487.137  - 222.644.675  17.487.137 ₫ - 222.644.675 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Shamina Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Shamina

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  12.658.167,00 ₫
  6.604.990  - 79.716.795  6.604.990 ₫ - 79.716.795 ₫
 50. Flower Nhẫn Đôi Eldora Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.27 crt - AAA

  14.267.913,00 ₫
  7.365.793  - 86.286.635  7.365.793 ₫ - 86.286.635 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Bridal Passion 0.1crt Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Passion 0.1crt

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  11.524.800,00 ₫
  5.999.374  - 73.228.057  5.999.374 ₫ - 73.228.057 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Design Solitaire Nhẫn Đôi Adima 0.36 Crt Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.35 crt - AAA

  15.245.548,00 ₫
  8.382.902  - 105.103.963  8.382.902 ₫ - 105.103.963 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Belva 0.1 Crt Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  10.603.941,00 ₫
  6.136.719  - 67.955.962  6.136.719 ₫ - 67.955.962 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Design Solitaire Nhẫn Đôi Fidelia Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Fidelia

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.248 crt - AAA

  13.812.619,00 ₫
  5.778.487  - 82.312.286  5.778.487 ₫ - 82.312.286 ₫
 55. Two-Stone Nhẫn Đôi Emmy Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  15.793.847,00 ₫
  8.252.858  - 100.994.436  8.252.858 ₫ - 100.994.436 ₫
 56. Trái tim Nhẫn Đôi Vega Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.07 crt - AAA

  13.993.765,00 ₫
  7.887.867  - 81.636.381  7.887.867 ₫ - 81.636.381 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Calmar Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  15.187.150,00 ₫
  7.973.301  - 123.056.127  7.973.301 ₫ - 123.056.127 ₫
 58. Design Solitaire Nhẫn Đôi Modesta Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Modesta

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.44 crt - AAA

  13.554.153,00 ₫
  6.491.437  - 133.762.543  6.491.437 ₫ - 133.762.543 ₫
 59. Trái tim Nhẫn Đôi Vitalba Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.538 crt - AAA

  15.148.217,00 ₫
  7.764.851  - 107.780.568  7.764.851 ₫ - 107.780.568 ₫
 60. Trái tim Nhẫn Đôi Paras Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  1.092 crt - AAA

  16.096.653,00 ₫
  6.807.492  - 155.770.158  6.807.492 ₫ - 155.770.158 ₫
 61. Halo Nhẫn Đôi Machi Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Machi

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  1.146 crt - AAA

  27.805.034,00 ₫
  9.568.719  - 228.633.238  9.568.719 ₫ - 228.633.238 ₫
 62. Enamel Nhẫn Đôi Gaby Vàng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  14.155.983,00 ₫
  8.098.210  - 85.935.168  8.098.210 ₫ - 85.935.168 ₫
 63. Design Solitaire Nhẫn Đôi Edoarda Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Edoarda

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  10.109.987,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫

You’ve viewed 60 of 177 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng