Đang tải...
Tìm thấy 120 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Osedr Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAA

  21.620.730,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 2. Nhẫn Rigean Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  21.814.851,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 3. Nhẫn Rigea Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.794 crt - AAA

  17.579.870,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 4. Nhẫn Snep Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.83 crt - AAA

  14.660.752,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 5. Nhẫn Swangy Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.842 crt - AAA

  14.652.369,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 6. Nhẫn Urengan Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.558 crt - AAA

  12.302.366,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Rixos Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  11.997.397,00 ₫
  6.150.778  - 265.970.493  6.150.778 ₫ - 265.970.493 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Tasenka Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.35 crt - AAA

  8.905.785,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 11. Nhẫn Aigurande Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  14.180.584,00 ₫
  6.813.169  - 828.259.828  6.813.169 ₫ - 828.259.828 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Roxanne Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.76 crt - AAA

  17.186.492,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 13. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A Đá Peridot

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  11.739.469,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 14. Nhẫn đính hôn Idly Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  10.416.849,00 ₫
  5.251.818  - 797.695.192  5.251.818 ₫ - 797.695.192 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.76 crt - AAA

  18.001.098,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  8.028.725,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  10.570.686,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Cadieux Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  10.239.761,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 19. Nhẫn Sonnett Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  22.315.835,00 ₫
  9.489.773  - 1.615.424.353  9.489.773 ₫ - 1.615.424.353 ₫
 20. Nhẫn đính hôn Edoarda Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  10.082.951,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Monny Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Monny

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  10.330.873,00 ₫
  5.697.918  - 254.561.131  5.697.918 ₫ - 254.561.131 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Daister Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Daister

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  15.493.743,00 ₫
  7.728.081  - 1.062.138.132  7.728.081 ₫ - 1.062.138.132 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Clerical Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  10.189.203,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Egidia Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  0.36 crt - AAA

  10.345.744,00 ₫
  5.721.981  - 150.187.144  5.721.981 ₫ - 150.187.144 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn đính hôn Machi Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  23.722.539,00 ₫
  9.568.719  - 399.908.773  9.568.719 ₫ - 399.908.773 ₫
 27. Nhẫn Semasia Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  19.057.409,00 ₫
  8.115.243  - 433.231.125  8.115.243 ₫ - 433.231.125 ₫
 28. Nhẫn nam Motivo Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1.02 crt - AAA

  19.211.788,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Modesta Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  13.391.934,00 ₫
  6.491.437  - 814.728.120  6.491.437 ₫ - 814.728.120 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Ehtel Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  10.889.445,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 31. Nhẫn Salvina Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.59 crt - AAA

  16.892.063,00 ₫
  8.072.254  - 255.101.858  8.072.254 ₫ - 255.101.858 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Eionia Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.008 crt - AAA

  14.484.745,00 ₫
  5.975.042  - 1.567.502.350  5.975.042 ₫ - 1.567.502.350 ₫
 33. Nhẫn Ellura Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  13.807.753,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 34. Nhẫn Clematis Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  15.859.275,00 ₫
  7.887.867  - 284.544.495  7.887.867 ₫ - 284.544.495 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  10.082.951,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Nina Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  16.968.578,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 37. Nhẫn Urwine Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Peridot

  1.09 crt - AAA

  14.637.230,00 ₫
  7.482.321  - 387.823.507  7.482.321 ₫ - 387.823.507 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  11.039.227,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Marilyn Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.76 crt - AAA

  18.142.768,00 ₫
  9.103.152  - 1.086.443.842  9.103.152 ₫ - 1.086.443.842 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Adima 0.36 crt Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  0.35 crt - AAA

  15.245.548,00 ₫
  8.382.902  - 116.729.611  8.382.902 ₫ - 116.729.611 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fidelia Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  12.001.181,00 ₫
  5.778.487  - 85.583.689  5.778.487 ₫ - 85.583.689 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Calmar Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  14.997.895,00 ₫
  7.973.301  - 1.059.299.307  7.973.301 ₫ - 1.059.299.307 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn Vitalba Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.538 crt - AAA

  13.742.325,00 ₫
  7.764.851  - 107.780.568  7.764.851 ₫ - 107.780.568 ₫
 45. Nhẫn Gaby Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  14.155.983,00 ₫
  8.098.210  - 85.935.168  8.098.210 ₫ - 85.935.168 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  10.685.050,00 ₫
  5.900.691  - 72.173.639  5.900.691 ₫ - 72.173.639 ₫
 47. Nhẫn Astrid Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  12.827.954,00 ₫
  5.740.095  - 911.518.393  5.740.095 ₫ - 911.518.393 ₫
 48. Nhẫn Anisah Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  24.824.001,00 ₫
  10.338.986  - 1.144.842.450  10.338.986 ₫ - 1.144.842.450 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Aizaya Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  13.448.979,00 ₫
  6.569.842  - 1.060.691.682  6.569.842 ₫ - 1.060.691.682 ₫
 50. Nhẫn Eliseo Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  11.396.378,00 ₫
  6.315.700  - 178.061.668  6.315.700 ₫ - 178.061.668 ₫
 51. Nhẫn Fridolin Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  12.292.905,00 ₫
  6.739.631  - 80.054.751  6.739.631 ₫ - 80.054.751 ₫
 52. Nhẫn Jaume Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  18.055.439,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 53. Nhẫn Seneca Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.77 crt - AAA

  18.883.294,00 ₫
  8.482.937  - 375.751.753  8.482.937 ₫ - 375.751.753 ₫
 54. Nhẫn Soterios Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  12.971.787,00 ₫
  6.683.395  - 236.257.495  6.683.395 ₫ - 236.257.495 ₫
 55. Nhẫn Spencre Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.59 crt - AAA

  26.930.947,00 ₫
  11.544.538  - 490.331.981  11.544.538 ₫ - 490.331.981 ₫
 56. Nhẫn Terantia Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  12.495.407,00 ₫
  6.474.134  - 177.101.878  6.474.134 ₫ - 177.101.878 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Anamir Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Anamir

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  20.845.325,00 ₫
  11.887.089  - 420.618.648  11.887.089 ₫ - 420.618.648 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Oleysa Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  14.704.009,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 59. Nhẫn Elauna Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  20.928.598,00 ₫
  8.308.282  - 466.688.655  8.308.282 ₫ - 466.688.655 ₫
 60. Nhẫn Ekaterina Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  13.134.817,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 61. Nhẫn đính hôn Ellish Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  14.857.575,00 ₫
  6.140.504  - 1.570.192.468  6.140.504 ₫ - 1.570.192.468 ₫
 62. Nhẫn Elodie Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  14.502.589,00 ₫
  5.885.821  - 2.695.595.756  5.885.821 ₫ - 2.695.595.756 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  16.574.927,00 ₫
  8.062.251  - 1.069.640.728  8.062.251 ₫ - 1.069.640.728 ₫

You’ve viewed 60 of 120 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng