Đang tải...
Tìm thấy 120 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  13.475.312,00 ₫
  6.581.855  - 149.815.326  6.581.855 ₫ - 149.815.326 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  9.998.724,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 3. Nhẫn nữ Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  13.708.235,00 ₫
  7.052.796  - 284.998.641  7.052.796 ₫ - 284.998.641 ₫
 4. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  12.400.128,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  16.104.828,00 ₫
  7.824.868  - 874.241.138  7.824.868 ₫ - 874.241.138 ₫
 6. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.76 crt - AAA

  19.844.621,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 7. Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  11.794.188,00 ₫
  6.007.047  - 840.123.376  6.007.047 ₫ - 840.123.376 ₫
 8. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.76 crt - AAA

  20.882.729,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  11.571.736,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 11. Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  15.501.718,00 ₫
  7.587.699  - 861.349.688  7.587.699 ₫ - 861.349.688 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  9.145.993,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 13. Nhẫn nữ Caol

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  23.130.455,00 ₫
  10.816.929  - 1.352.880.376  10.816.929 ₫ - 1.352.880.376 ₫
 14. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.35 crt - AAA

  10.101.177,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 15. Nhẫn nữ Monny

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  11.815.414,00 ₫
  6.537.704  - 272.206.250  6.537.704 ₫ - 272.206.250 ₫
 16. Nhẫn nữ Daister

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  17.924.347,00 ₫
  9.027.126  - 1.121.612.605  9.027.126 ₫ - 1.121.612.605 ₫
 17. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  11.667.112,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  21.803.102,00 ₫
  9.443.162  - 464.120.435  9.443.162 ₫ - 464.120.435 ₫
 19. Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  0.36 crt - AAA

  11.979.282,00 ₫
  6.639.024  - 163.796.388  6.639.024 ₫ - 163.796.388 ₫
 20. Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1.02 crt - AAA

  22.446.684,00 ₫
  8.748.637  - 2.086.971.237  8.748.637 ₫ - 2.086.971.237 ₫
 21. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  11.667.112,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  25.696.008,00 ₫
  11.092.871  - 1.704.402.292  11.092.871 ₫ - 1.704.402.292 ₫
 23. Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  27.353.925,00 ₫
  11.248.248  - 433.059.264  11.248.248 ₫ - 433.059.264 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.59 crt - AAA

  19.462.264,00 ₫
  9.441.747  - 277.229.810  9.441.747 ₫ - 277.229.810 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  18.306.987,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  15.677.471,00 ₫
  7.197.701  - 865.580.798  7.197.701 ₫ - 865.580.798 ₫
 28. Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  19.394.057,00 ₫
  9.593.161  - 1.151.003.972  9.593.161 ₫ - 1.151.003.972 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  11.667.112,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  12.029.375,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Peridot

  1.09 crt - AAA

  16.879.447,00 ₫
  8.724.015  - 414.889.540  8.724.015 ₫ - 414.889.540 ₫
 32. Nhẫn nữ Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.008 crt - AAA

  16.311.996,00 ₫
  6.851.287  - 1.647.445.014  6.851.287 ₫ - 1.647.445.014 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  12.668.146,00 ₫
  7.494.304  - 84.042.053  7.494.304 ₫ - 84.042.053 ₫
 34. Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.76 crt - AAA

  20.993.956,00 ₫
  10.660.138  - 1.148.753.988  10.660.138 ₫ - 1.148.753.988 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  0.35 crt - AAA

  17.812.838,00 ₫
  9.822.405  - 132.805.966  9.822.405 ₫ - 132.805.966 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  13.675.122,00 ₫
  6.617.798  - 95.957.086  6.617.798 ₫ - 95.957.086 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  17.442.368,00 ₫
  9.370.709  - 1.118.853.182  9.370.709 ₫ - 1.118.853.182 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.538 crt - AAA

  15.868.508,00 ₫
  9.033.919  - 121.372.062  9.033.919 ₫ - 121.372.062 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  16.486.901,00 ₫
  9.457.879  - 99.508.957  9.457.879 ₫ - 99.508.957 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  12.371.544,00 ₫
  6.856.099  - 82.343.948  6.856.099 ₫ - 82.343.948 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  14.688.891,00 ₫
  6.614.968  - 961.396.384  6.614.968 ₫ - 961.396.384 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  28.506.938,00 ₫
  12.035.320  - 1.212.857.457  12.035.320 ₫ - 1.212.857.457 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  15.338.982,00 ₫
  7.599.020  - 1.117.551.302  7.599.020 ₫ - 1.117.551.302 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  13.042.012,00 ₫
  7.290.531  - 192.763.234  7.290.531 ₫ - 192.763.234 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  14.091.723,00 ₫
  7.764.868  - 90.806.167  7.764.868 ₫ - 90.806.167 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  20.643.013,00 ₫
  10.087.875  - 456.153.490  10.087.875 ₫ - 456.153.490 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.77 crt - AAA

  21.546.689,00 ₫
  9.885.235  - 403.526.386  9.885.235 ₫ - 403.526.386 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  14.765.305,00 ₫
  7.720.717  - 254.107.280  7.720.717 ₫ - 254.107.280 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.59 crt - AAA

  31.157.397,00 ₫
  13.669.746  - 530.261.634  13.669.746 ₫ - 530.261.634 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  14.303.703,00 ₫
  7.505.624  - 192.395.307  7.505.624 ₫ - 192.395.307 ₫
 52. Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  24.490.354,00 ₫
  14.012.480  - 455.587.455  14.012.480 ₫ - 455.587.455 ₫
 53. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  16.467.373,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  23.502.339,00 ₫
  9.549.010  - 497.658.012  9.549.010 ₫ - 497.658.012 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  14.898.889,00 ₫
  6.793.552  - 866.755.320  6.793.552 ₫ - 866.755.320 ₫
 56. Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  16.739.353,00 ₫
  7.043.739  - 1.650.473.305  7.043.739 ₫ - 1.650.473.305 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  16.330.675,00 ₫
  6.775.439  - 2.828.335.647  6.775.439 ₫ - 2.828.335.647 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  19.352.736,00 ₫
  9.509.388  - 1.131.164.447  9.509.388 ₫ - 1.131.164.447 ₫
 59. Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  31.824.752,00 ₫
  14.026.348  - 2.936.052.114  14.026.348 ₫ - 2.936.052.114 ₫
 60. Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  17.021.805,00 ₫
  8.999.957  - 870.052.478  8.999.957 ₫ - 870.052.478 ₫
 61. Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  20.251.600,00 ₫
  9.699.576  - 1.156.466.214  9.699.576 ₫ - 1.156.466.214 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  21.319.707,00 ₫
  10.499.949  - 900.363.649  10.499.949 ₫ - 900.363.649 ₫
 63. Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Peridot

  0.62 crt - AAA

  22.234.705,00 ₫
  10.540.987  - 1.681.053.351  10.540.987 ₫ - 1.681.053.351 ₫

You’ve viewed 60 of 120 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng