Đang tải...
Tìm thấy 119 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  9.772.310,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 2. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.76 crt - AAA

  20.741.220,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 3. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  11.440.698,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  11.887.867,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 5. Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  15.166.058,00 ₫
  7.682.227  - 860.076.106  7.682.227 ₫ - 860.076.106 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  20.416.599,00 ₫
  10.087.875  - 456.153.490  10.087.875 ₫ - 456.153.490 ₫
 7. Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  19.252.548,00 ₫
  9.593.161  - 1.151.003.972  9.593.161 ₫ - 1.151.003.972 ₫
 8. Nhẫn nữ Nene

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  26.982.888,00 ₫
  11.773.528  - 1.062.362.882  11.773.528 ₫ - 1.062.362.882 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nữ Aleckon

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  13.354.180,00 ₫
  7.110.815  - 292.427.857  7.110.815 ₫ - 292.427.857 ₫
 11. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  11.458.529,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 12. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.35 crt - AAA

  10.072.875,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 13. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  13.333.804,00 ₫
  6.581.855  - 149.815.326  6.581.855 ₫ - 149.815.326 ₫
 14. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  16.127.752,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 15. Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.02 crt - AAA

  22.220.270,00 ₫
  8.748.637  - 2.086.971.237  8.748.637 ₫ - 2.086.971.237 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  12.443.997,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  21.206.500,00 ₫
  10.499.949  - 900.363.649  10.499.949 ₫ - 900.363.649 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.25 crt - AAA

  9.032.786,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  18.165.478,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 20. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  12.258.620,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 21. Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  11.680.981,00 ₫
  6.007.047  - 840.123.376  6.007.047 ₫ - 840.123.376 ₫
 22. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.25 crt - AAA

  11.553.905,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  13.865.309,00 ₫
  7.764.868  - 90.806.167  7.764.868 ₫ - 90.806.167 ₫
 24. Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  24.462.052,00 ₫
  14.012.480  - 455.587.455  14.012.480 ₫ - 455.587.455 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.36 crt - AAA

  12.149.092,00 ₫
  6.639.024  - 163.796.388  6.639.024 ₫ - 163.796.388 ₫
 27. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.76 crt - AAA

  19.703.112,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 28. Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.76 crt - AAA

  20.852.447,00 ₫
  10.660.138  - 1.148.753.988  10.660.138 ₫ - 1.148.753.988 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  15.564.264,00 ₫
  7.197.701  - 865.580.798  7.197.701 ₫ - 865.580.798 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  21.576.688,00 ₫
  9.443.162  - 464.120.435  9.443.162 ₫ - 464.120.435 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  25.469.594,00 ₫
  11.092.871  - 1.704.402.292  11.092.871 ₫ - 1.704.402.292 ₫
 32. Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  20.110.091,00 ₫
  9.699.576  - 1.156.466.214  9.699.576 ₫ - 1.156.466.214 ₫
 33. Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  23.269.982,00 ₫
  10.537.591  - 1.153.027.547  10.537.591 ₫ - 1.153.027.547 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Aneous

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  12.441.732,00 ₫
  7.025.910  - 84.042.053  7.025.910 ₫ - 84.042.053 ₫
 35. Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  15.388.511,00 ₫
  7.587.699  - 861.349.688  7.587.699 ₫ - 861.349.688 ₫
 36. Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  15.259.455,00 ₫
  8.293.545  - 100.174.050  8.293.545 ₫ - 100.174.050 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  14.785.682,00 ₫
  6.793.552  - 866.755.320  6.793.552 ₫ - 866.755.320 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.538 crt - AAA

  15.528.887,00 ₫
  9.033.919  - 121.372.062  9.033.919 ₫ - 121.372.062 ₫
 39. Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  16.908.598,00 ₫
  8.999.957  - 870.052.478  8.999.957 ₫ - 870.052.478 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  22.511.777,00 ₫
  9.549.010  - 497.658.012  9.549.010 ₫ - 497.658.012 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  12.145.130,00 ₫
  6.856.099  - 82.343.948  6.856.099 ₫ - 82.343.948 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  14.652.098,00 ₫
  7.720.717  - 254.107.280  7.720.717 ₫ - 254.107.280 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.25 crt - AAA

  11.553.905,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  16.260.487,00 ₫
  9.457.879  - 99.508.957  9.457.879 ₫ - 99.508.957 ₫
 46. Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  15.197.474,00 ₫
  7.599.020  - 1.117.551.302  7.599.020 ₫ - 1.117.551.302 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  12.900.503,00 ₫
  7.290.531  - 192.763.234  7.290.531 ₫ - 192.763.234 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.09 crt - AAA

  16.709.637,00 ₫
  8.724.015  - 414.889.540  8.724.015 ₫ - 414.889.540 ₫
 49. Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  27.014.304,00 ₫
  11.248.248  - 433.059.264  11.248.248 ₫ - 433.059.264 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  12.441.732,00 ₫
  7.494.304  - 84.042.053  7.494.304 ₫ - 84.042.053 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  15.991.054,00 ₫
  6.775.439  - 2.828.335.647  6.775.439 ₫ - 2.828.335.647 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.35 crt - AAA

  17.784.536,00 ₫
  9.822.405  - 132.805.966  9.822.405 ₫ - 132.805.966 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  13.448.708,00 ₫
  6.617.798  - 95.957.086  6.617.798 ₫ - 95.957.086 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  17.300.860,00 ₫
  9.370.709  - 1.118.853.182  9.370.709 ₫ - 1.118.853.182 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  14.575.684,00 ₫
  6.614.968  - 961.396.384  6.614.968 ₫ - 961.396.384 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  28.365.429,00 ₫
  12.035.320  - 1.212.857.457  12.035.320 ₫ - 1.212.857.457 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.77 crt - AAA

  21.150.464,00 ₫
  9.885.235  - 403.526.386  9.885.235 ₫ - 403.526.386 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.59 crt - AAA

  30.987.587,00 ₫
  13.669.746  - 530.261.634  13.669.746 ₫ - 530.261.634 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  14.133.893,00 ₫
  7.505.624  - 192.395.307  7.505.624 ₫ - 192.395.307 ₫
 60. Nhẫn nữ Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.008 crt - AAA

  16.085.582,00 ₫
  6.851.287  - 1.647.445.014  6.851.287 ₫ - 1.647.445.014 ₫
 61. Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  16.512.939,00 ₫
  7.043.739  - 1.650.473.305  7.043.739 ₫ - 1.650.473.305 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  19.211.228,00 ₫
  9.509.388  - 1.131.164.447  9.509.388 ₫ - 1.131.164.447 ₫
 63. Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  31.485.131,00 ₫
  14.026.348  - 2.936.052.114  14.026.348 ₫ - 2.936.052.114 ₫

You’ve viewed 60 of 119 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng