Đang tải...
Tìm thấy 119 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Osedr Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAA

  21.080.003,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 2. Nhẫn Rigean Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  0.416 crt - AAA

  20.598.214,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 3. Nhẫn Rigea Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  0.794 crt - AAA

  16.876.925,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 4. Nhẫn Snep Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAA

  13.795.588,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 5. Nhẫn Swangy Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  0.842 crt - AAA

  13.760.169,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 6. Nhẫn Urengan Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAA

  11.464.239,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.76 crt - AAA

  17.865.916,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  8.556.205,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Clerical Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  9.972.912,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 11. Nhẫn Clematis Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.776 crt - AAA

  16.048.530,00 ₫
  7.887.867  - 284.544.495  7.887.867 ₫ - 284.544.495 ₫
 12. Nhẫn Fridolin Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.24 crt - AAA

  14.266.561,00 ₫
  6.739.631  - 80.054.751  6.739.631 ₫ - 80.054.751 ₫
 13. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A Đá Topaz Xanh

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  11.604.287,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 14. Nhẫn đính hôn Cadieux Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  10.131.616,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Abbacy Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  13.177.535,00 ₫
  6.618.507  - 814.119.795  6.618.507 ₫ - 814.119.795 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Aleckon Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Aleckon

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  0.41 crt - AAA

  13.044.515,00 ₫
  6.245.406  - 273.878.636  6.245.406 ₫ - 273.878.636 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Tasenka Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.35 crt - AAA

  8.878.749,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Nene Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Nene

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  0.92 crt - AAA

  20.752.051,00 ₫
  10.122.424  - 1.001.887.534  10.122.424 ₫ - 1.001.887.534 ₫
 19. Nhẫn Sonnett Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAA

  21.396.598,00 ₫
  9.489.773  - 1.615.424.353  9.489.773 ₫ - 1.615.424.353 ₫
 20. Nhẫn Aneous Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Aneous

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  10.822.936,00 ₫
  6.103.464  - 74.201.369  6.103.464 ₫ - 74.201.369 ₫
 21. Nhẫn Rondek B Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  10.966.769,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Oleysa Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAA

  13.974.027,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 23. Nhẫn Jaume Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.04 crt - AAA

  20.975.370,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.25 crt - AAA

  7.920.579,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nam Motivo Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.02 crt - AAA

  18.995.497,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 27. Nhẫn Ellura Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  13.212.953,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 28. Nhẫn Emilly Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.53 crt - AAA

  19.824.431,00 ₫
  8.989.599  - 848.956.185  8.989.599 ₫ - 848.956.185 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Ehtel Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  10.754.263,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Edoarda Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.25 crt - AAA

  9.974.805,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 31. Nhẫn Ekaterina Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.568 crt - AAA

  15.676.238,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 32. Nhẫn Semasia Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.06 crt - AAA

  22.355.848,00 ₫
  8.115.243  - 433.231.125  8.115.243 ₫ - 433.231.125 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Anamir Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Anamir

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski & Kim Cương

  0.41 crt - AAA

  21.223.835,00 ₫
  11.887.089  - 420.618.648  11.887.089 ₫ - 420.618.648 ₫
 34. Nhẫn nam Viaggio Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  19.785.770,00 ₫
  8.891.187  - 1.087.484.750  8.891.187 ₫ - 1.087.484.750 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Nina Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.94 crt - AAA

  19.888.508,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Marilyn Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.76 crt - AAA

  18.007.586,00 ₫
  9.103.152  - 1.086.443.842  9.103.152 ₫ - 1.086.443.842 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Idly Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  10.308.704,00 ₫
  5.251.818  - 797.695.192  5.251.818 ₫ - 797.695.192 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Egidia Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.36 crt - AAA

  10.507.962,00 ₫
  5.721.981  - 150.187.144  5.721.981 ₫ - 150.187.144 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  10.435.504,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Roxanne Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.76 crt - AAA

  17.051.310,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Amery Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Amery

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAA

  17.192.980,00 ₫
  8.409.398  - 1.095.838.988  8.409.398 ₫ - 1.095.838.988 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Burke Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  13.125.085,00 ₫
  7.124.629  - 87.381.614  7.124.629 ₫ - 87.381.614 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn Elodie Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  0.982 crt - AAA

  14.151.116,00 ₫
  5.885.821  - 2.695.595.756  5.885.821 ₫ - 2.695.595.756 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Modesta Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  13.283.789,00 ₫
  6.491.437  - 814.728.120  6.491.437 ₫ - 814.728.120 ₫
 46. Nhẫn Vitalba Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.538 crt - AAA

  14.742.671,00 ₫
  7.764.851  - 107.780.568  7.764.851 ₫ - 107.780.568 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Duct Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  14.629.659,00 ₫
  7.725.648  - 822.433.485  7.725.648 ₫ - 822.433.485 ₫
 48. Nhẫn Elauna Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.518 crt - AAA

  19.928.252,00 ₫
  8.308.282  - 466.688.655  8.308.282 ₫ - 466.688.655 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  10.468.759,00 ₫
  5.900.691  - 72.173.639  5.900.691 ₫ - 72.173.639 ₫
 50. Nhẫn Soterios Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.66 crt - AAA

  22.272.306,00 ₫
  6.683.395  - 236.257.495  6.683.395 ₫ - 236.257.495 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.25 crt - AAA

  9.974.805,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 52. Nhẫn Urwine Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.09 crt - AAA

  14.475.012,00 ₫
  7.482.321  - 387.823.507  7.482.321 ₫ - 387.823.507 ₫
 53. Nhẫn Gaby Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  13.939.692,00 ₫
  8.098.210  - 85.935.168  8.098.210 ₫ - 85.935.168 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Aizaya Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  0.64 crt - AAA

  12.773.070,00 ₫
  6.569.842  - 1.060.691.682  6.569.842 ₫ - 1.060.691.682 ₫
 55. Nhẫn Eliseo Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.65 crt - AAA

  11.774.887,00 ₫
  6.315.700  - 178.061.668  6.315.700 ₫ - 178.061.668 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Machi Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.146 crt - AAA

  27.020.979,00 ₫
  9.568.719  - 399.908.773  9.568.719 ₫ - 399.908.773 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  10.822.936,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Adima 0.36 crt Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.35 crt - AAA

  15.218.512,00 ₫
  8.382.902  - 116.729.611  8.382.902 ₫ - 116.729.611 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fidelia Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.248 crt - AAA

  13.596.328,00 ₫
  5.778.487  - 85.583.689  5.778.487 ₫ - 85.583.689 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Calmar Đá Topaz Xanh

  Nhẫn đính hôn Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  14.862.713,00 ₫
  7.973.301  - 1.059.299.307  7.973.301 ₫ - 1.059.299.307 ₫
 61. Nhẫn Astrid Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  0.445 crt - AAA

  12.287.227,00 ₫
  5.740.095  - 911.518.393  5.740.095 ₫ - 911.518.393 ₫
 62. Nhẫn Anisah Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.1 crt - AAA

  23.391.073,00 ₫
  10.338.986  - 1.144.842.450  10.338.986 ₫ - 1.144.842.450 ₫
 63. Nhẫn Seneca Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.77 crt - AAA

  19.883.640,00 ₫
  8.482.937  - 375.751.753  8.482.937 ₫ - 375.751.753 ₫

You’ve viewed 60 of 119 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng