Đang tải...
Tìm thấy 208 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Đôi Snep Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAA

  17.715.864,00 ₫
  6.735.305  - 147.023.891  6.735.305 ₫ - 147.023.891 ₫
 2. Nhẫn Đôi Mima Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAA

  15.739.504,00 ₫
  8.487.263  - 46.724.288  8.487.263 ₫ - 46.724.288 ₫
 3. Nhẫn Đôi Onen Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAA

  14.535.303,00 ₫
  7.825.412  - 103.657.520  7.825.412 ₫ - 103.657.520 ₫
 4. Nhẫn Đôi Osedr Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAA

  35.760.763,00 ₫
  8.769.253  - 296.791.979  8.769.253 ₫ - 296.791.979 ₫
 5. Nhẫn Đôi Rigean Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  0.416 crt - AAA

  20.895.614,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 6. Nhẫn Đôi Rigea Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  0.794 crt - AAA

  20.797.201,00 ₫
  8.428.865  - 162.934.807  8.428.865 ₫ - 162.934.807 ₫
 7. Nhẫn Đôi Samingi Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAA

  11.418.548,00 ₫
  6.367.069  - 79.108.473  6.367.069 ₫ - 79.108.473 ₫
 8. Nhẫn Đôi Sretonan Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAA

  19.388.066,00 ₫
  9.103.152  - 409.804.092  9.103.152 ₫ - 409.804.092 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Đôi Swangy Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  0.842 crt - AAA

  17.680.445,00 ₫
  6.995.665  - 147.902.569  6.995.665 ₫ - 147.902.569 ₫
 11. Nhẫn Đôi Urengan Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAA

  12.004.967,00 ₫
  6.346.792  - 373.926.801  6.346.792 ₫ - 373.926.801 ₫
 12. Nhẫn Đôi Vamo Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAA

  10.320.600,00 ₫
  5.738.473  - 72.011.422  5.738.473 ₫ - 72.011.422 ₫
 13. Nhẫn Đôi Vaurp Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAA

  14.641.556,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 14. Trái tim Nhẫn Đôi Gaby Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  13.777.743,00 ₫
  7.137.606  - 75.782.997  7.137.606 ₫ - 75.782.997 ₫
 15. Vintage Nhẫn Đôi Joanna Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Joanna

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.76 crt - AAA

  27.653.089,00 ₫
  9.023.124  - 218.467.554  9.023.124 ₫ - 218.467.554 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Linderoth Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  8.853.605,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 17. Flower Nhẫn Đôi Venice Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.28 crt - AAA

  14.519.622,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 18. Trái tim Nhẫn Đôi Cadha Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Cadha

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.3 crt - AAA

  11.261.197,00 ₫
  5.684.130  - 86.056.831  5.684.130 ₫ - 86.056.831 ₫
 19. Trái tim Nhẫn Đôi Mindy Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.06 crt - AAA

  13.133.466,00 ₫
  7.080.829  - 75.985.772  7.080.829 ₫ - 75.985.772 ₫
 20. Two-Stone Nhẫn Đôi Emmy Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  16.253.466,00 ₫
  8.252.858  - 100.994.436  8.252.858 ₫ - 100.994.436 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Tension Nhẫn Đôi April Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA April

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.03 crt - AAA

  10.643.954,00 ₫
  5.497.038  - 61.413.155  5.497.038 ₫ - 61.413.155 ₫
 22. Trái tim Nhẫn Đôi Eliana Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  16.774.997,00 ₫
  7.916.255  - 78.757.005  7.916.255 ₫ - 78.757.005 ₫
 23. Trái tim Nhẫn Đôi Alda Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.073 crt - AAA

  14.604.246,00 ₫
  8.472.934  - 84.394.092  8.472.934 ₫ - 84.394.092 ₫
 24. Trái tim Nhẫn Đôi Jenesila Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Jenesila

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.245 crt - AAA

  14.882.450,00 ₫
  7.718.348  - 81.893.227  7.718.348 ₫ - 81.893.227 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Tension Nhẫn Đôi Simone Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Simone

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.08 crt - AAA

  13.781.258,00 ₫
  7.559.104  - 81.203.794  7.559.104 ₫ - 81.203.794 ₫
 27. Design Solitaire Nhẫn Đôi Fritsche Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Fritsche

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  8.266.374,00 ₫
  4.623.222  - 54.572.947  4.623.222 ₫ - 54.572.947 ₫
 28. Trái tim Nhẫn Đôi Clematis Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.776 crt - AAA

  25.835.703,00 ₫
  7.887.867  - 166.368.430  7.887.867 ₫ - 166.368.430 ₫
 29. Trái tim Nhẫn Đôi Lamiyye Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  10.356.018,00 ₫
  5.758.751  - 66.536.557  5.758.751 ₫ - 66.536.557 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Design Solitaire Nhẫn Đôi Fidelia Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Fidelia

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.248 crt - AAA

  13.893.728,00 ₫
  5.778.487  - 82.312.286  5.778.487 ₫ - 82.312.286 ₫
 31. Design Solitaire Nhẫn Đôi Tasenka Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Tasenka

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.35 crt - AAA

  9.419.477,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 32. Trái tim Nhẫn Đôi Verde Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.174 crt - AAA

  18.488.834,00 ₫
  7.644.539  - 92.937.592  7.644.539 ₫ - 92.937.592 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  8.272.052,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 34. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Cadieux Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Cadieux

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.44 crt - AAA

  15.025.203,00 ₫
  5.150.432  - 115.715.750  5.150.432 ₫ - 115.715.750 ₫
 35. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Oleysa Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Oleysa

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAA

  27.384.077,00 ₫
  6.618.508  - 282.449.169  6.618.508 ₫ - 282.449.169 ₫
 36. Two-Stone Nhẫn Đôi Masdevalia Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.37 crt - AAA

  16.951.815,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 37. Trái tim Nhẫn Đôi Dylis Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  13.569.022,00 ₫
  6.868.324  - 75.566.712  6.868.324 ₫ - 75.566.712 ₫
 38. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Terantia Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.416 crt - AAA

  19.578.942,00 ₫
  6.474.134  - 83.015.237  6.474.134 ₫ - 83.015.237 ₫
 39. Design Solitaire Nhẫn Đôi Modesta Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Modesta

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.44 crt - AAA

  18.177.376,00 ₫
  6.491.437  - 133.762.543  6.491.437 ₫ - 133.762.543 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea 0.5 Crt Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea 0.5 crt

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  12.895.816,00 ₫
  5.301.294  - 97.709.510  5.301.294 ₫ - 97.709.510 ₫
 41. Trái tim Nhẫn Đôi Sharalyn Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.124 crt - AAA

  14.349.563,00 ₫
  7.029.461  - 69.551.114  7.029.461 ₫ - 69.551.114 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Trái tim Nhẫn Đôi Begonia Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.084 crt - AAA

  20.622.546,00 ₫
  10.270.854  - 117.702.922  10.270.854 ₫ - 117.702.922 ₫
 44. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Clerical Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Clerical

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  10.270.312,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 45. Flower Nhẫn Đôi Eldora Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.27 crt - AAA

  14.267.913,00 ₫
  7.365.793  - 86.286.635  7.365.793 ₫ - 86.286.635 ₫
 46. Trái tim Nhẫn Đôi Callainus Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.12 crt - AAA

  12.999.906,00 ₫
  6.178.896  - 62.197.213  6.178.896 ₫ - 62.197.213 ₫
 47. Trái tim Nhẫn Đôi Zoe Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.146 crt - AAA

  13.117.785,00 ₫
  7.171.132  - 74.363.589  7.171.132 ₫ - 74.363.589 ₫
 48. Open Nhẫn Đôi Ekaterina Vàng Trắng-Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.568 crt - AAA

  20.569.825,00 ₫
  5.919.887  - 135.993.038  5.919.887 ₫ - 135.993.038 ₫
 49. Open Nhẫn Đôi Ellura Vàng Hồng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  18.106.540,00 ₫
  6.269.198  - 139.223.891  6.269.198 ₫ - 139.223.891 ₫
 50. Trái tim Nhẫn Đôi Neroli Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.24 crt - AAA

  23.581.949,00 ₫
  12.043.088  - 134.222.158  12.043.088 ₫ - 134.222.158 ₫
 51. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Spencre Vàng Hồng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAA

  31.635.280,00 ₫
  11.544.538  - 354.528.189  11.544.538 ₫ - 354.528.189 ₫
 52. Design Solitaire Nhẫn Đôi Ehtel Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ehtel

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  13.214.575,00 ₫
  5.486.224  - 99.534.470  5.486.224 ₫ - 99.534.470 ₫
 53. Flower Nhẫn Đôi Rabanne Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Rabanne

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAA

  12.303.990,00 ₫
  6.232.428  - 741.783.934  6.232.428 ₫ - 741.783.934 ₫
 54. Design Solitaire Nhẫn Đôi Bucha Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Bucha

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.35 crt - AAA

  11.473.702,00 ₫
  6.042.633  - 360.341.014  6.042.633 ₫ - 360.341.014 ₫
 55. Two-Stone Nhẫn Đôi Monalisa Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.3 crt - AAA

  13.032.079,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 56. Trái tim Nhẫn Đôi Vega Vàng Hồng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Hồng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.07 crt - AAA

  13.993.765,00 ₫
  7.887.867  - 81.636.381  7.887.867 ₫ - 81.636.381 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Ersilia Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ersilia

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  10.766.159,00 ₫
  5.900.691  - 72.173.639  5.900.691 ₫ - 72.173.639 ₫
 58. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Hansika Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.03 crt - AAA

  10.273.016,00 ₫
  6.207.555  - 58.817.666  6.207.555 ₫ - 58.817.666 ₫
 59. Fashion Nhẫn Đôi Javier Vàng Hồng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.164 crt - AAA

  13.234.582,00 ₫
  5.901.503  - 77.283.518  5.901.503 ₫ - 77.283.518 ₫
 60. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Eionia Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Eionia

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  1.008 crt - AAA

  26.705.194,00 ₫
  5.975.042  - 200.812.791  5.975.042 ₫ - 200.812.791 ₫
 61. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Isedoria Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.404 crt - AAA

  19.916.085,00 ₫
  8.522.951  - 110.849.197  8.522.951 ₫ - 110.849.197 ₫
 62. Trái tim Nhẫn Đôi Vitalba Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.538 crt - AAA

  16.418.927,00 ₫
  7.764.851  - 107.780.568  7.764.851 ₫ - 107.780.568 ₫
 63. Design Solitaire Nhẫn Đôi Edoarda Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Edoarda

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  10.326.278,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫

You’ve viewed 60 of 208 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng