Đang tải...
Tìm thấy 208 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.116 crt - AAA

  15.180.493,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  9.400.709,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.06 crt - AAA

  15.305.302,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 4. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.35 crt - AAA

  10.638.910,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  17.861.800,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.27 crt - AAA

  16.529.920,00 ₫
  8.538.072  - 99.933.483  8.538.072 ₫ - 99.933.483 ₫
 7. Nhẫn nữ Fritsche

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  9.357.690,00 ₫
  5.248.276  - 61.160.082  5.248.276 ₫ - 61.160.082 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.76 crt - AAA

  28.502.411,00 ₫
  8.945.617  - 1.133.895.565  8.945.617 ₫ - 1.133.895.565 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Elladine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.27 crt - AAA

  21.121.595,00 ₫
  10.199.951  - 139.669.142  10.199.951 ₫ - 139.669.142 ₫
 11. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.76 crt - AAA

  30.986.455,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 12. Nhẫn hứa nữ Snep

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.83 crt - AAA

  20.578.485,00 ₫
  7.763.736  - 1.431.007.362  7.763.736 ₫ - 1.431.007.362 ₫
 13. Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.36 crt - AAA

  14.866.060,00 ₫
  6.639.024  - 163.796.388  6.639.024 ₫ - 163.796.388 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.092 crt - AAA

  19.989.243,00 ₫
  7.823.453  - 170.419.001  7.823.453 ₫ - 170.419.001 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  13.760.027,00 ₫
  6.617.798  - 95.957.086  6.617.798 ₫ - 95.957.086 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  10.083.629,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.174 crt - AAA

  19.120.380,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.28 crt - AAA

  16.830.485,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 19. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.03 crt - AAA

  12.402.675,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 20. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.44 crt - AAA

  16.581.146,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.19 crt - AAA

  15.760.112,00 ₫
  9.192.408  - 103.471.202  9.192.408 ₫ - 103.471.202 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  17.743.781,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 23. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  30.165.421,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.06 crt - AAA

  23.764.414,00 ₫
  11.730.510  - 138.395.565  11.730.510 ₫ - 138.395.565 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn GLAMIRA Jenesila

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.245 crt - AAA

  16.913.692,00 ₫
  8.874.297  - 106.131.568  8.874.297 ₫ - 106.131.568 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Tonyetta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  20.856.125,00 ₫
  10.238.441  - 137.829.532  10.238.441 ₫ - 137.829.532 ₫
 28. Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.44 crt - AAA

  20.511.128,00 ₫
  7.587.699  - 861.349.688  7.587.699 ₫ - 861.349.688 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Cadha

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.3 crt - AAA

  12.826.352,00 ₫
  6.520.723  - 96.027.840  6.520.723 ₫ - 96.027.840 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.084 crt - AAA

  24.257.147,00 ₫
  12.116.828  - 145.937.979  12.116.828 ₫ - 145.937.979 ₫
 31. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  11.752.017,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.12 crt - AAA

  12.493.523,00 ₫
  7.152.418  - 79.641.124  7.152.418 ₫ - 79.641.124 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.124 crt - AAA

  13.725.783,00 ₫
  8.105.621  - 89.575.042  8.105.621 ₫ - 89.575.042 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.073 crt - AAA

  17.104.446,00 ₫
  9.937.311  - 98.942.925  9.937.311 ₫ - 98.942.925 ₫
 35. Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.08 crt - AAA

  16.168.790,00 ₫
  8.883.919  - 100.216.500  8.883.919 ₫ - 100.216.500 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  15.501.718,00 ₫
  7.912.886  - 94.881.623  7.912.886 ₫ - 94.881.623 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  21.379.141,00 ₫
  7.505.624  - 192.395.307  7.505.624 ₫ - 192.395.307 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  28.410.713,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  11.804.660,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 40. Nhẫn nữ Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.35 crt - AAA

  13.234.181,00 ₫
  7.025.910  - 384.210.442  7.025.910 ₫ - 384.210.442 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  14.463.326,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.24 crt - AAA

  27.614.584,00 ₫
  14.127.101  - 173.206.719  14.127.101 ₫ - 173.206.719 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  14.834.079,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.3 crt - AAA

  15.050.871,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.146 crt - AAA

  15.103.512,00 ₫
  8.302.601  - 86.461.850  8.302.601 ₫ - 86.461.850 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.07 crt - AAA

  16.465.392,00 ₫
  9.297.125  - 99.961.784  9.297.125 ₫ - 99.961.784 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.59 crt - AAA

  40.015.846,00 ₫
  13.669.746  - 530.261.634  13.669.746 ₫ - 530.261.634 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.164 crt - AAA

  13.505.311,00 ₫
  6.716.571  - 89.334.476  6.716.571 ₫ - 89.334.476 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Rabanne

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  20.340.467,00 ₫
  7.120.720  - 783.081.190  7.120.720 ₫ - 783.081.190 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  19.908.299,00 ₫
  6.793.552  - 866.755.320  6.793.552 ₫ - 866.755.320 ₫
 52. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  11.921.828,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  12.456.449,00 ₫
  6.856.099  - 82.343.948  6.856.099 ₫ - 82.343.948 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.03 crt - AAA

  11.940.226,00 ₫
  7.222.607  - 70.315.703  7.222.607 ₫ - 70.315.703 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  31.821.922,00 ₫
  9.443.162  - 464.120.435  9.443.162 ₫ - 464.120.435 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.14 crt - AAA

  12.938.427,00 ₫
  7.607.510  - 85.301.475  7.607.510 ₫ - 85.301.475 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  20.686.881,00 ₫
  7.197.701  - 865.580.798  7.197.701 ₫ - 865.580.798 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  11.921.828,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.404 crt - AAA

  23.418.283,00 ₫
  9.946.650  - 127.541.843  9.946.650 ₫ - 127.541.843 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.538 crt - AAA

  17.283.595,00 ₫
  9.033.919  - 121.372.062  9.033.919 ₫ - 121.372.062 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.15 crt - AAA

  12.085.695,00 ₫
  6.732.420  - 75.608.127  6.732.420 ₫ - 75.608.127 ₫
 62. Nhẫn nữ Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.008 crt - AAA

  26.330.816,00 ₫
  6.851.287  - 1.647.445.014  6.851.287 ₫ - 1.647.445.014 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  16.571.806,00 ₫
  9.457.879  - 99.508.957  9.457.879 ₫ - 99.508.957 ₫

You’ve viewed 60 of 208 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng