Đang tải...
Tìm thấy 82 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Đôi Osedr Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAA

  19.538.928,00 ₫
  8.769.253  - 296.791.979  8.769.253 ₫ - 296.791.979 ₫
 2. Nhẫn Đôi Rigea Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  0.794 crt - AAA

  16.282.124,00 ₫
  8.428.865  - 162.934.807  8.428.865 ₫ - 162.934.807 ₫
 3. Nhẫn Đôi Snep Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAA

  13.200.787,00 ₫
  6.735.305  - 147.023.891  6.735.305 ₫ - 147.023.891 ₫
 4. Nhẫn Đôi Swangy Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  0.842 crt - AAA

  13.165.368,00 ₫
  6.995.665  - 147.902.569  6.995.665 ₫ - 147.902.569 ₫
 5. Nhẫn Đôi Urengan Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAA

  11.626.457,00 ₫
  6.346.792  - 373.926.801  6.346.792 ₫ - 373.926.801 ₫
 6. Vintage Nhẫn Đôi Joanna Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Joanna

  Vàng 585 & Đá Opal Đen

  0.76 crt - AAA

  17.081.861,00 ₫
  9.023.124  - 218.467.554  9.023.124 ₫ - 218.467.554 ₫
 7. Open Nhẫn Đôi Ellura Vàng Hồng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  12.699.261,00 ₫
  6.269.198  - 139.223.891  6.269.198 ₫ - 139.223.891 ₫
 8. Fashion Nhẫn Đôi Cgani Vàng Hồng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  0.632 crt - AAA

  18.011.911,00 ₫
  9.292.406  - 174.154.904  9.292.406 ₫ - 174.154.904 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Open Nhẫn Đôi Elodie Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  0.982 crt - AAA

  13.367.061,00 ₫
  5.885.821  - 276.812.082  5.885.821 ₫ - 276.812.082 ₫
 11. Open Nhẫn Đôi Aigurande Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen & Kim Cương

  0.58 crt - AAA

  16.289.423,00 ₫
  6.813.169  - 141.995.118  6.813.169 ₫ - 141.995.118 ₫
 12. Design Solitaire Nhẫn Đôi Ehtel Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Ehtel

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  10.078.353,00 ₫
  5.486.224  - 99.534.470  5.486.224 ₫ - 99.534.470 ₫
 13. Fashion Nhẫn Đôi Rondek B Vàng Hồng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 585 & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  10.290.859,00 ₫
  5.535.700  - 100.751.105  5.535.700 ₫ - 100.751.105 ₫
 14. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Cadieux Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Cadieux

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen

  0.44 crt - AAA

  9.617.924,00 ₫
  5.150.432  - 115.715.750  5.150.432 ₫ - 115.715.750 ₫
 15. Fashion Nhẫn Đôi Nam Motivo Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen

  1.02 crt - AAA

  20.076.952,00 ₫
  7.403.645  - 265.456.802  7.403.645 ₫ - 265.456.802 ₫
 16. Design Solitaire Nhẫn Đôi Abbacy Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Abbacy

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen

  0.44 crt - AAA

  12.663.843,00 ₫
  6.618.507  - 133.154.218  6.618.507 ₫ - 133.154.218 ₫
 17. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Idly Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Idly

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen

  0.44 crt - AAA

  9.795.012,00 ₫
  5.251.818  - 116.729.615  5.251.818 ₫ - 116.729.615 ₫
 18. Fashion Nhẫn Đôi Nam Vacanza Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Vacanza

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen

  0.35 crt - AAA

  19.828.758,00 ₫
  8.703.824  - 644.209.597  8.703.824 ₫ - 644.209.597 ₫
 19. Two-Stone Nhẫn Đôi Sonnett Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAA

  20.369.215,00 ₫
  9.489.773  - 246.680.028  9.489.773 ₫ - 246.680.028 ₫
 20. Design Solitaire Nhẫn Đôi Modesta Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Modesta

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen

  0.44 crt - AAA

  12.770.097,00 ₫
  6.491.437  - 133.762.543  6.491.437 ₫ - 133.762.543 ₫
 21. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Oleysa Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Oleysa

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAA

  13.189.972,00 ₫
  6.618.508  - 282.449.169  6.618.508 ₫ - 282.449.169 ₫
 22. Trái tim Nhẫn Đôi Emilly Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen & Kim Cương

  0.53 crt - AAA

  19.310.739,00 ₫
  8.989.599  - 164.421.805  8.989.599 ₫ - 164.421.805 ₫
 23. Fashion Nhẫn Đôi Nam Aquil Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquil

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen

  0.8 crt - AAA

  30.338.344,00 ₫
  12.460.531  - 258.535.482  12.460.531 ₫ - 258.535.482 ₫
 24. Design Solitaire Nhẫn Đôi Roxanne Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Roxanne

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen

  0.76 crt - AAA

  16.267.255,00 ₫
  8.562.965  - 213.803.776  8.562.965 ₫ - 213.803.776 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Design Solitaire Nhẫn Đôi Aizaya Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Aizaya

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  0.64 crt - AAA

  12.097.160,00 ₫
  6.569.842  - 121.528.571  6.569.842 ₫ - 121.528.571 ₫
 27. Design Solitaire Nhẫn Đôi Tasenka Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Tasenka

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen

  0.35 crt - AAA

  9.040.967,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 28. Open Nhẫn Đôi Ekaterina Vàng Trắng-Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Opal Đen & Kim Cương

  0.568 crt - AAA

  15.162.546,00 ₫
  5.919.887  - 135.993.038  5.919.887 ₫ - 135.993.038 ₫
 29. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Nina Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Nina

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Opal Đen & Kim Cương

  0.94 crt - AAA

  19.104.453,00 ₫
  8.260.158  - 216.318.161  8.260.158 ₫ - 216.318.161 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Calmar Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  14.186.803,00 ₫
  7.973.301  - 123.056.127  7.973.301 ₫ - 123.056.127 ₫
 31. Design Solitaire Nhẫn Đôi Edoarda Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Edoarda

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen

  0.25 crt - AAA

  10.164.060,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 32. Vintage Nhẫn Đôi Anamir Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Anamir

  Vàng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski & Kim Cương

  0.41 crt - AAA

  21.386.053,00 ₫
  11.887.089  - 419.104.610  11.887.089 ₫ - 419.104.610 ₫
 33. Halo Nhẫn Đôi Ellish Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  1.02 crt - AAA

  13.073.174,00 ₫
  6.140.504  - 202.962.181  6.140.504 ₫ - 202.962.181 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Onella 0.5 Crt Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAA

  15.709.763,00 ₫
  8.062.251  - 133.181.257  8.062.251 ₫ - 133.181.257 ₫
 35. Halo Nhẫn Đôi Ivey 585 Vàng Trắng với Rhodium Đen Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Ivey

  585 Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Opal Đen & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.456 crt - AAA

  26.920.403,00 ₫
  12.131.228  - 363.490.752  12.131.228 ₫ - 363.490.752 ₫
 36. Design Solitaire Nhẫn Đôi Duct Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Duct

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen

  0.44 crt - AAA

  14.115.967,00 ₫
  7.725.648  - 141.467.908  7.725.648 ₫ - 141.467.908 ₫
 37. Side-Stone Nhẫn Đôi Rixos Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Rixos

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen & Đá Rhodolite

  0.28 crt - AAA

  12.105.542,00 ₫
  6.150.778  - 264.780.892  6.150.778 ₫ - 264.780.892 ₫
 38. Halo Nhẫn Đôi Amery Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Amery

  Vàng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAA

  16.408.925,00 ₫
  8.409.398  - 222.725.781  8.409.398 ₫ - 222.725.781 ₫
 39. Design Solitaire Nhẫn Đôi Misery Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Opal Đen

  0.62 crt - AAA

  19.217.194,00 ₫
  8.944.989  - 182.725.440  8.944.989 ₫ - 182.725.440 ₫
 40. Design Solitaire Nhẫn Đôi Maranda Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Maranda

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen

  0.25 crt - AAA

  13.705.827,00 ₫
  7.280.359  - 273.419.019  7.280.359 ₫ - 273.419.019 ₫
 41. Fashion Nhẫn Đôi Nam Viaggio Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  19.109.860,00 ₫
  8.891.187  - 151.241.570  8.891.187 ₫ - 151.241.570 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Design Solitaire Nhẫn Đôi Bucha Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Bucha

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen

  0.35 crt - AAA

  11.095.192,00 ₫
  6.042.633  - 360.341.014  6.042.633 ₫ - 360.341.014 ₫
 44. Fashion Nhẫn Đôi Pretty Morning Set Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Morning Set

  Vàng 585 & Đá Opal Đen

  0.35 crt - AAA

  62.769.575,00 ₫
  26.601.645  - 656.186.719  26.601.645 ₫ - 656.186.719 ₫
 45. Design Solitaire Nhẫn Đôi Monny Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Monny

  Vàng 585 & Đá Opal Đen

  0.25 crt - AAA

  10.411.982,00 ₫
  5.697.918  - 254.561.131  5.697.918 ₫ - 254.561.131 ₫
 46. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Aleckon Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Aleckon

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.41 crt - AAA

  13.233.770,00 ₫
  6.245.406  - 267.822.484  6.245.406 ₫ - 267.822.484 ₫
 47. Design Solitaire Nhẫn Đôi Kilby Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Kilby

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen

  0.25 crt - AAA

  13.209.979,00 ₫
  7.007.832  - 270.580.194  7.007.832 ₫ - 270.580.194 ₫
 48. Swing Nhẫn Đôi Assieve Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen

  0.76 crt - AAA

  15.027.636,00 ₫
  7.650.216  - 206.706.721  7.650.216 ₫ - 206.706.721 ₫
 49. Design Solitaire Nhẫn Đôi Chaco Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Chaco

  Vàng 585 & Đá Opal Đen

  0.25 crt - AAA

  13.953.749,00 ₫
  7.416.622  - 274.838.424  7.416.622 ₫ - 274.838.424 ₫
 50. Design Solitaire Nhẫn Đôi Daister Vàng Trắng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Daister

  Vàng Trắng 585 & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  14.682.651,00 ₫
  7.728.081  - 125.894.952  7.728.081 ₫ - 125.894.952 ₫
 51. 3 & 5 Stones Nhẫn Đôi Cigo Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Cigo

  Vàng 585 & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  4.58 crt - AAA

  25.938.711,00 ₫
  8.327.207  - 1.553.078.429  8.327.207 ₫ - 1.553.078.429 ₫
  Mới

 52. 3 & 5 Stones Nhẫn Đôi Lyth Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Lyth

  Vàng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  0.77 crt - AAA

  12.527.850,00 ₫
  6.365.447  - 129.328.568  6.365.447 ₫ - 129.328.568 ₫
  Mới

 53. Exclusive Nhẫn Đôi Coqu Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Coqu

  Vàng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  0.942 crt - AAA

  13.342.457,00 ₫
  7.097.052  - 140.643.299  7.097.052 ₫ - 140.643.299 ₫
  Mới

 54. Exclusive Nhẫn Đôi Ducchn Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Ducchn

  Vàng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  1.226 crt - AAA

  20.886.422,00 ₫
  9.893.967  - 201.840.174  9.893.967 ₫ - 201.840.174 ₫
  Mới

 55. Exclusive Nhẫn Đôi Fatond Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Fatond

  Vàng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  1.96 crt - AAA

  17.177.299,00 ₫
  8.059.006  - 320.813.806  8.059.006 ₫ - 320.813.806 ₫
  Mới

 56. Exclusive Nhẫn Đôi Lupe Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Lupe

  Vàng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  22.048.445,00 ₫
  9.860.171  - 400.179.134  9.860.171 ₫ - 400.179.134 ₫
  Mới

 57. Exclusive Nhẫn Đôi Migea Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Migea

  Vàng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  1.214 crt - AAA

  19.807.939,00 ₫
  10.295.457  - 461.808.587  10.295.457 ₫ - 461.808.587 ₫
  Mới

 58. Exclusive Nhẫn Đôi Nelen Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Nelen

  Vàng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  0.932 crt - AAA

  14.258.721,00 ₫
  7.183.028  - 159.960.804  7.183.028 ₫ - 159.960.804 ₫
  Mới

 59. Exclusive Nhẫn Đôi Nene Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Nene

  Vàng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  0.92 crt - AAA

  21.509.070,00 ₫
  10.122.424  - 199.880.035  10.122.424 ₫ - 199.880.035 ₫
  Mới

 60. Exclusive Nhẫn Đôi Nocha Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Nocha

  Vàng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  0.792 crt - AAA

  23.076.639,00 ₫
  11.141.696  - 209.721.277  11.141.696 ₫ - 209.721.277 ₫
  Mới

 61. Exclusive Nhẫn Đôi Regange Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Regange

  Vàng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  0.688 crt - AAA

  16.938.297,00 ₫
  8.759.790  - 151.484.889  8.759.790 ₫ - 151.484.889 ₫
  Mới

 62. Exclusive Nhẫn Đôi Rigotlas Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Rigotlas

  Vàng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  0.844 crt - AAA

  18.921.687,00 ₫
  9.576.289  - 201.502.213  9.576.289 ₫ - 201.502.213 ₫
  Mới

 63. Halo Nhẫn Đôi Caol Vàng 585 Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Caol

  Vàng 585 & Đá Opal Đen & Đá Swarovski

  0.632 crt - AAA

  19.736.293,00 ₫
  9.296.462  - 164.800.314  9.296.462 ₫ - 164.800.314 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 82 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng