Đang tải...
Tìm thấy 14 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.59 crt - AAA

  48.732.786,00 ₫
  13.669.746  - 530.261.634  13.669.746 ₫ - 530.261.634 ₫
 2. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  29.599.386,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  42.973.945,00 ₫
  9.549.010  - 497.658.012  9.549.010 ₫ - 497.658.012 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  29.462.688,00 ₫
  6.775.439  - 2.828.335.647  6.775.439 ₫ - 2.828.335.647 ₫
 5. Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  44.956.765,00 ₫
  14.026.348  - 2.936.052.114  14.026.348 ₫ - 2.936.052.114 ₫
 6. Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  46.907.323,00 ₫
  14.898.042  - 1.923.104.088  14.898.042 ₫ - 1.923.104.088 ₫
 7. Nhẫn nữ Nelen

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.932 crt - AAA

  28.617.882,00 ₫
  8.293.545  - 1.818.826.281  8.293.545 ₫ - 1.818.826.281 ₫
 8. Nhẫn nữ Ceise

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.378 crt - AAA

  41.488.103,00 ₫
  10.539.572  - 2.662.345.868  10.539.572 ₫ - 2.662.345.868 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nữ Enpli

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  30.777.871,00 ₫
  9.760.708  - 1.847.326.145  9.760.708 ₫ - 1.847.326.145 ₫
 11. Nhẫn nữ Hehwe

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  39.591.319,00 ₫
  12.693.335  - 1.894.038.189  12.693.335 ₫ - 1.894.038.189 ₫
 12. Nhẫn nữ Himawari

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.072 crt - AAA

  28.880.239,00 ₫
  8.639.958  - 1.838.481.849  8.639.958 ₫ - 1.838.481.849 ₫
 13. Nhẫn nữ Moolpira

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  34.140.968,00 ₫
  11.332.021  - 1.865.311.909  11.332.021 ₫ - 1.865.311.909 ₫
 14. Nhẫn nữ Paguodea

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.19 crt - AAA

  42.383.570,00 ₫
  11.411.266  - 2.676.723.157  11.411.266 ₫ - 2.676.723.157 ₫
 15. Nhẫn nữ Lramel

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.99 crt - AAA

  42.201.874,00 ₫
  10.927.306  - 2.639.902.581  10.927.306 ₫ - 2.639.902.581 ₫

You’ve viewed 14 of 14 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng