Đang tải...
Tìm thấy 142 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Vamo Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  10.834.291,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 2. Nhẫn Mima Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  16.280.231,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 3. Nhẫn Onen Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  15.914.158,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 4. Nhẫn Osedr Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  1.38 crt - AA

  41.979.133,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 5. Nhẫn Rigean Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  22.031.142,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 6. Nhẫn Rigea Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.794 crt - AA

  20.283.509,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 7. Nhẫn Samingi Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.228 crt - AAA

  11.986.312,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 8. Nhẫn Snep Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.83 crt - AA

  17.364.391,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Sretonan Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  25.173.853,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 11. Nhẫn Swangy Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.842 crt - AA

  17.356.008,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 12. Nhẫn Urengan Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.558 crt - AA

  14.492.314,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 13. Nhẫn Vaurp Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.508 crt - AAA

  16.317.812,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.16 crt - AAA

  8.988.787,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Clerical Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.16 crt - AAA

  10.405.494,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 16. Nhẫn nam Motivo Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.02 crt - AA

  26.376.431,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.25 crt - AA

  9.542.763,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Cadieux Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.44 crt - AA

  17.025.896,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 19. Nhẫn đính hôn Burke Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.16 crt - AAA

  13.557.667,00 ₫
  7.124.629  - 87.381.614  7.124.629 ₫ - 87.381.614 ₫
 20. Nhẫn đính hôn Idly Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.44 crt - AA

  17.202.984,00 ₫
  5.251.818  - 797.695.192  5.251.818 ₫ - 797.695.192 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Anamir Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Anamir

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.41 crt - AA

  23.548.964,00 ₫
  11.887.089  - 420.618.648  11.887.089 ₫ - 420.618.648 ₫
 22. Nhẫn Cadha Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Cadha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.3 crt - AAA

  11.504.524,00 ₫
  5.684.130  - 86.056.831  5.684.130 ₫ - 86.056.831 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.5 crt - AA

  12.760.634,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 24. Nhẫn Rondek B Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.5 crt - AA

  13.291.899,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.76 crt - AA

  27.707.162,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 27. Nhẫn đính hôn Ters Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Ters

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  1.856 crt - AA

  30.494.072,00 ₫
  8.156.337  - 3.137.830.000  8.156.337 ₫ - 3.137.830.000 ₫
 28. Nhẫn đính hôn Bucha Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.35 crt - AA

  13.149.958,00 ₫
  6.042.633  - 360.341.014  6.042.633 ₫ - 360.341.014 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Fritsche Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Fritsche

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  8.347.483,00 ₫
  4.623.222  - 54.572.947  4.623.222 ₫ - 54.572.947 ₫
 30. Nhẫn Lamiyye Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  10.437.127,00 ₫
  5.758.751  - 66.536.557  5.758.751 ₫ - 66.536.557 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Guerino Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Guerino

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.45 crt - AAA

  23.969.111,00 ₫
  6.267.035  - 106.050.240  6.267.035 ₫ - 106.050.240 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.25 crt - AA

  11.596.989,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Ehtel Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.5 crt - AA

  13.079.393,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fidelia Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.248 crt - AAA

  14.028.910,00 ₫
  5.778.487  - 85.583.689  5.778.487 ₫ - 85.583.689 ₫
 35. Nhẫn Astrid Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.445 crt - AA

  17.180.813,00 ₫
  5.740.095  - 911.518.393  5.740.095 ₫ - 911.518.393 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Rixos Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Rhodolite

  0.28 crt - AA

  13.538.471,00 ₫
  6.150.778  - 265.970.493  6.150.778 ₫ - 265.970.493 ₫
 37. Nhẫn nam Horrell Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Horrell

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  29.031.405,00 ₫
  13.123.464  - 172.992.345  13.123.464 ₫ - 172.992.345 ₫
 38. Nhẫn Sonnett Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Swarovski

  1.06 crt - AA

  35.185.158,00 ₫
  9.489.773  - 1.615.424.353  9.489.773 ₫ - 1.615.424.353 ₫
 39. Nhẫn nam Beau Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.6 crt - AAA

  43.771.375,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 40. Nhẫn Shira Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Shira

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAA

  11.464.239,00 ₫
  5.500.553  - 84.988.891  5.500.553 ₫ - 84.988.891 ₫
 41. Nhẫn nam Alecander Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.27 crt - AA

  23.729.839,00 ₫
  10.325.197  - 919.237.283  10.325.197 ₫ - 919.237.283 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Edoarda Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.25 crt - AA

  11.596.989,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Shamina Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Shamina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  12.739.276,00 ₫
  6.604.990  - 79.716.795  6.604.990 ₫ - 79.716.795 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.16 crt - AAA

  11.255.518,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 46. Nhẫn Cregan Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Cregan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  12.826.062,00 ₫
  7.078.126  - 86.840.880  7.078.126 ₫ - 86.840.880 ₫
 47. Nhẫn nam Admetus Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.4 crt - AAA

  28.832.957,00 ₫
  11.274.174  - 368.303.229  11.274.174 ₫ - 368.303.229 ₫
 48. Nhẫn nam Ciprian Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  21.168.681,00 ₫
  11.902.770  - 127.976.752  11.902.770 ₫ - 127.976.752 ₫
 49. Nhẫn nam Cledwyn Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  21.553.139,00 ₫
  11.132.233  - 230.633.927  11.132.233 ₫ - 230.633.927 ₫
 50. Nhẫn đính hôn Nina Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.94 crt - AA

  29.729.754,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Roxanne Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.76 crt - AA

  26.892.556,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Marilyn Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.76 crt - AA

  27.848.832,00 ₫
  9.103.152  - 1.086.443.842  9.103.152 ₫ - 1.086.443.842 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 0.1crt Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 0.1crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  11.605.909,00 ₫
  5.999.374  - 73.228.057  5.999.374 ₫ - 73.228.057 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  10.685.050,00 ₫
  6.136.719  - 67.955.962  6.136.719 ₫ - 67.955.962 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Calmar Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.5 crt - AA

  17.187.843,00 ₫
  7.973.301  - 1.059.299.307  7.973.301 ₫ - 1.059.299.307 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Modesta Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.44 crt - AA

  20.178.069,00 ₫
  6.491.437  - 814.728.120  6.491.437 ₫ - 814.728.120 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.16 crt - AAA

  10.901.341,00 ₫
  5.900.691  - 72.173.639  5.900.691 ₫ - 72.173.639 ₫
 58. Nhẫn Anisah Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.1 crt - AA

  37.990.723,00 ₫
  10.338.986  - 1.144.842.450  10.338.986 ₫ - 1.144.842.450 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Oleysa Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - AA

  26.735.203,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Eionia Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  1.008 crt - AA

  30.706.580,00 ₫
  5.975.042  - 1.567.502.350  5.975.042 ₫ - 1.567.502.350 ₫
 61. Nhẫn Ekaterina Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.568 crt - AA

  22.570.518,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Ellish Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn đính hôn Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - AA

  29.754.627,00 ₫
  6.140.504  - 1.570.192.468  6.140.504 ₫ - 1.570.192.468 ₫
 63. Nhẫn Ellura Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Swarovski

  0.567 crt - AA

  20.107.233,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫

You’ve viewed 60 of 142 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng