Đang tải...
Tìm thấy 118 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Osedr Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAA

  26.568.390,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 2. Nhẫn Rigean Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  21.814.851,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 3. Nhẫn Rigea Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.794 crt - AAA

  18.850.580,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 4. Nhẫn Snep Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.83 crt - AAA

  15.931.462,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 5. Nhẫn Swangy Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.842 crt - AAA

  15.923.079,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 6. Nhẫn Urengan Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.558 crt - AAA

  12.302.366,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.76 crt - AAA

  19.569.208,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Burke Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.16 crt - AAA

  13.341.376,00 ₫
  7.124.629  - 87.381.614  7.124.629 ₫ - 87.381.614 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Clerical Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.16 crt - AAA

  10.189.203,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa

  0.25 crt - AAA

  10.082.951,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 13. Nhẫn đính hôn Idly Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.44 crt - AAA

  12.066.069,00 ₫
  5.251.818  - 797.695.192  5.251.818 ₫ - 797.695.192 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.25 crt - AAA

  8.028.725,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 15. Nhẫn Emilly Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  20.067.759,00 ₫
  8.989.599  - 848.956.185  8.989.599 ₫ - 848.956.185 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fidelia Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  12.001.181,00 ₫
  5.778.487  - 85.583.689  5.778.487 ₫ - 85.583.689 ₫
 17. Nhẫn Clematis Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  17.427.385,00 ₫
  7.887.867  - 284.544.495  7.887.867 ₫ - 284.544.495 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Egidia Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa

  0.36 crt - AAA

  11.832.745,00 ₫
  5.721.981  - 150.187.144  5.721.981 ₫ - 150.187.144 ₫
 19. Nhẫn Ekaterina Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  14.784.037,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 20. Nhẫn đính hôn Tasenka Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.35 crt - AAA

  8.905.785,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 21. Nhẫn Gaby Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.16 crt - AAA

  14.155.983,00 ₫
  8.098.210  - 85.935.168  8.098.210 ₫ - 85.935.168 ₫
 22. Nhẫn Anisah Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  26.392.111,00 ₫
  10.338.986  - 1.144.842.450  10.338.986 ₫ - 1.144.842.450 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Aizaya Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  14.530.435,00 ₫
  6.569.842  - 1.060.691.682  6.569.842 ₫ - 1.060.691.682 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Modesta Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.44 crt - AAA

  15.041.154,00 ₫
  6.491.437  - 814.728.120  6.491.437 ₫ - 814.728.120 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn đính hôn Nina Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  18.536.688,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 27. Nhẫn đính hôn Roxanne Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.76 crt - AAA

  18.754.602,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 28. Nhẫn đính hôn Marilyn Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.76 crt - AAA

  19.710.878,00 ₫
  9.103.152  - 1.086.443.842  9.103.152 ₫ - 1.086.443.842 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.16 crt - AAA

  11.039.227,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Adima 0.36 crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa

  0.35 crt - AAA

  15.245.548,00 ₫
  8.382.902  - 116.729.611  8.382.902 ₫ - 116.729.611 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Calmar Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Opan Lửa

  0.5 crt - AAA

  16.079.351,00 ₫
  7.973.301  - 1.059.299.307  7.973.301 ₫ - 1.059.299.307 ₫
 32. Nhẫn Vitalba Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.538 crt - AAA

  14.931.926,00 ₫
  7.764.851  - 107.780.568  7.764.851 ₫ - 107.780.568 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Machi Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  27.723.924,00 ₫
  9.568.719  - 399.908.773  9.568.719 ₫ - 399.908.773 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Edoarda Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.25 crt - AAA

  10.082.951,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.16 crt - AAA

  10.685.050,00 ₫
  5.900.691  - 72.173.639  5.900.691 ₫ - 72.173.639 ₫
 36. Nhẫn Astrid Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  13.990.519,00 ₫
  5.740.095  - 911.518.393  5.740.095 ₫ - 911.518.393 ₫
 37. Nhẫn Eliseo Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  13.748.544,00 ₫
  6.315.700  - 178.061.668  6.315.700 ₫ - 178.061.668 ₫
 38. Nhẫn Fridolin Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  12.292.905,00 ₫
  6.739.631  - 80.054.751  6.739.631 ₫ - 80.054.751 ₫
 39. Nhẫn Jaume Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  21.353.879,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 40. Nhẫn Semasia Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  22.355.849,00 ₫
  8.115.243  - 433.231.125  8.115.243 ₫ - 433.231.125 ₫
 41. Nhẫn Seneca Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.77 crt - AAA

  21.965.442,00 ₫
  8.482.937  - 375.751.753  8.482.937 ₫ - 375.751.753 ₫
 42. Nhẫn Soterios Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  14.621.007,00 ₫
  6.683.395  - 236.257.495  6.683.395 ₫ - 236.257.495 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn Spencre Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.59 crt - AAA

  29.607.550,00 ₫
  11.544.538  - 490.331.981  11.544.538 ₫ - 490.331.981 ₫
 45. Nhẫn Terantia Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  14.604.246,00 ₫
  6.474.134  - 177.101.878  6.474.134 ₫ - 177.101.878 ₫
 46. Nhẫn Urwine Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  1.09 crt - AAA

  17.313.833,00 ₫
  7.482.321  - 387.823.507  7.482.321 ₫ - 387.823.507 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Anamir Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Anamir

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  20.845.325,00 ₫
  11.887.089  - 420.618.648  11.887.089 ₫ - 420.618.648 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Ehtel Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.5 crt - AAA

  11.970.901,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Oleysa Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  18.705.394,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 50. Nhẫn Elauna Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  28.769.151,00 ₫
  8.308.282  - 466.688.655  8.308.282 ₫ - 466.688.655 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.5 crt - AAA

  11.652.142,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 52. Nhẫn Sonnett Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  25.614.275,00 ₫
  9.489.773  - 1.615.424.353  9.489.773 ₫ - 1.615.424.353 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Eionia Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.008 crt - AAA

  17.783.185,00 ₫
  5.975.042  - 1.567.502.350  5.975.042 ₫ - 1.567.502.350 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Ellish Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  18.156.015,00 ₫
  6.140.504  - 1.570.192.468  6.140.504 ₫ - 1.570.192.468 ₫
 55. Nhẫn Ellura Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  15.456.973,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 56. Nhẫn Elodie Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  18.503.974,00 ₫
  5.885.821  - 2.695.595.756  5.885.821 ₫ - 2.695.595.756 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  17.656.383,00 ₫
  8.062.251  - 1.069.640.728  8.062.251 ₫ - 1.069.640.728 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Ivey Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  32.030.280,00 ₫
  12.131.228  - 2.791.196.435  12.131.228 ₫ - 2.791.196.435 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Duct Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Duct

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  0.44 crt - AAA

  16.387.024,00 ₫
  7.725.648  - 822.433.485  7.725.648 ₫ - 822.433.485 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Rixos Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Rixos

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  11.997.397,00 ₫
  6.150.778  - 265.970.493  6.150.778 ₫ - 265.970.493 ₫
 61. Nhẫn đính hôn Cadieux Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  0.44 crt - AAA

  11.888.981,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Amery Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Amery

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  19.355.890,00 ₫
  8.409.398  - 1.095.838.988  8.409.398 ₫ - 1.095.838.988 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Misery Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Fire Opal

  0.62 crt - AAA

  21.326.032,00 ₫
  8.944.989  - 1.592.916.552  8.944.989 ₫ - 1.592.916.552 ₫

You’ve viewed 60 of 118 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng