Đang tải...
Tìm thấy 369 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.15 crt - AAA

  12.598.241,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 2. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.445 crt - AAA

  21.304.426,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 3. Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.045 crt - AAA

  13.874.084,00 ₫
  7.376.568  - 80.659.991  7.376.568 ₫ - 80.659.991 ₫
 4. Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.6 crt - AAA

  35.707.187,00 ₫
  15.571.623  - 67.877.789  15.571.623 ₫ - 67.877.789 ₫
 5. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.76 crt - AAA

  32.033.619,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 6. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.44 crt - AAA

  18.307.553,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.07 crt - AAA

  13.123.804,00 ₫
  7.720.717  - 78.721.319  7.720.717 ₫ - 78.721.319 ₫
 8. Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Moissanite

  0.77 crt - AAA

  18.110.571,00 ₫
  7.356.191  - 1.421.554.578  7.356.191 ₫ - 1.421.554.578 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.11 crt - AAA

  11.192.210,00 ₫
  5.646.199  - 61.782.724  5.646.199 ₫ - 61.782.724 ₫
 11. Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  24.787.805,00 ₫
  11.839.188  - 143.744.595  11.839.188 ₫ - 143.744.595 ₫
 12. Nhẫn nữ Ceise

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Moissanite

  1.378 crt - AAA

  37.780.574,00 ₫
  10.539.572  - 2.662.345.868  10.539.572 ₫ - 2.662.345.868 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  13.537.576,00 ₫
  7.280.625  - 87.296.754  7.280.625 ₫ - 87.296.754 ₫
 14. Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.07 crt - AAA

  22.032.630,00 ₫
  10.323.629  - 129.890.887  10.323.629 ₫ - 129.890.887 ₫
 15. Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  12.918.899,00 ₫
  6.867.136  - 75.947.748  6.867.136 ₫ - 75.947.748 ₫
 16. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  12.855.786,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - AAA

  16.142.752,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  12.515.882,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 19. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  11.187.398,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.144 crt - AAA

  12.959.089,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  18.038.404,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.322 crt - AAA

  13.442.765,00 ₫
  7.599.020  - 91.980.691  7.599.020 ₫ - 91.980.691 ₫
 23. Nhẫn nam Final Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.36 crt - AAA

  32.935.030,00 ₫
  16.661.241  - 189.239.661  16.661.241 ₫ - 189.239.661 ₫
 24. Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.12 crt - AAA

  39.860.186,00 ₫
  17.660.293  - 270.989.275  17.660.293 ₫ - 270.989.275 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.35 crt - AAA

  12.450.222,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 27. Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  20.804.334,00 ₫
  7.195.720  - 98.249.532  7.195.720 ₫ - 98.249.532 ₫
 28. Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.128 crt - AAA

  12.215.601,00 ₫
  6.153.932  - 75.876.996  6.153.932 ₫ - 75.876.996 ₫
 29. Nhẫn nữ Sue

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.15 crt - AAA

  21.607.538,00 ₫
  9.878.726  - 261.720.455  9.878.726 ₫ - 261.720.455 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.005 crt - AAA

  9.667.877,00 ₫
  5.518.841  - 55.612.938  5.518.841 ₫ - 55.612.938 ₫
 31. Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.2 crt - AAA

  12.106.356,00 ₫
  6.282.988  - 74.801.526  6.282.988 ₫ - 74.801.526 ₫
 32. Nhẫn hứa nữ Rigeo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Moissanite

  0.23 crt - AAA

  17.048.125,00 ₫
  8.701.090  - 112.343.803  8.701.090 ₫ - 112.343.803 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.15 crt - AAA

  12.268.242,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 34. Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  25.465.067,00 ₫
  14.157.951  - 150.947.397  14.157.951 ₫ - 150.947.397 ₫
 35. Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  56.167.657,00 ₫
  14.603.704  - 1.134.617.261  14.603.704 ₫ - 1.134.617.261 ₫
 36. Nhẫn nữ Gimblet

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.025 crt - AAA

  12.729.561,00 ₫
  7.174.494  - 74.037.381  7.174.494 ₫ - 74.037.381 ₫
 37. Nhẫn nữ Kilby

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.25 crt - AAA

  16.782.938,00 ₫
  8.150.904  - 291.734.465  8.150.904 ₫ - 291.734.465 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.035 crt - AAA

  10.875.796,00 ₫
  6.031.668  - 64.244.972  6.031.668 ₫ - 64.244.972 ₫
 39. Nhẫn nam Surrett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.18 crt - AAA

  27.557.980,00 ₫
  12.695.033  - 166.414.298  12.695.033 ₫ - 166.414.298 ₫
 40. Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.02 crt - AAA

  31.871.168,00 ₫
  8.748.637  - 2.086.971.237  8.748.637 ₫ - 2.086.971.237 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Expai Set

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.176 crt - AAA

  24.899.315,00 ₫
  13.000.692  - 151.612.487  13.000.692 ₫ - 151.612.487 ₫
 42. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.5 crt - AAA

  15.654.547,00 ₫
  6.581.855  - 149.815.326  6.581.855 ₫ - 149.815.326 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.27 crt - AAA

  17.407.274,00 ₫
  8.538.072  - 99.933.483  8.538.072 ₫ - 99.933.483 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.352 crt - AAA

  22.142.441,00 ₫
  9.843.915  - 133.994.642  9.843.915 ₫ - 133.994.642 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Taniguchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.15 crt - AAA

  17.532.934,00 ₫
  9.169.767  - 109.527.777  9.169.767 ₫ - 109.527.777 ₫
 47. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.76 crt - AAA

  30.995.511,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.174 crt - AAA

  21.384.519,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.15 crt - AAA

  13.932.952,00 ₫
  6.350.913  - 217.781.983  6.350.913 ₫ - 217.781.983 ₫
 50. Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.088 crt - AAA

  20.248.486,00 ₫
  9.526.369  - 109.117.401  9.526.369 ₫ - 109.117.401 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.25 crt - AAA

  10.702.589,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.5 crt - AAA

  14.208.610,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.28 crt - AAA

  17.311.615,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  15.503.415,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  1.092 crt - AAA

  33.630.688,00 ₫
  7.823.453  - 170.419.001  7.823.453 ₫ - 170.419.001 ₫
 56. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.25 crt - AAA

  13.223.708,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 57. Nhẫn nam Balconi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.13 crt - AAA

  32.233.430,00 ₫
  14.599.175  - 183.451.958  14.599.175 ₫ - 183.451.958 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  11.968.527,00 ₫
  7.222.607  - 70.315.703  7.222.607 ₫ - 70.315.703 ₫
 59. Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  26.126.195,00 ₫
  13.223.993  - 257.135.565  13.223.993 ₫ - 257.135.565 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.568 crt - AAA

  24.408.278,00 ₫
  6.793.552  - 866.755.320  6.793.552 ₫ - 866.755.320 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.05 crt - AAA

  12.391.072,00 ₫
  6.379.214  - 72.763.803  6.379.214 ₫ - 72.763.803 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.37 crt - AAA

  22.215.458,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 63. Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  20.783.673,00 ₫
  11.015.041  - 120.820.178  11.015.041 ₫ - 120.820.178 ₫

You’ve viewed 60 of 369 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng