Đang tải...
Tìm thấy 371 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Đôi Rigeo Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAA

  14.353.618,00 ₫
  7.591.818  - 92.410.380  7.591.818 ₫ - 92.410.380 ₫
 2. Nhẫn Đôi Marrifest Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.272 crt - AAA

  16.642.788,00 ₫
  6.754.771  - 263.996.833  6.754.771 ₫ - 263.996.833 ₫
 3. Nhẫn Đôi Mima Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAA

  16.145.050,00 ₫
  8.487.263  - 46.724.288  8.487.263 ₫ - 46.724.288 ₫
 4. Nhẫn Đôi Nodeles Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  17.221.097,00 ₫
  8.097.939  - 277.339.292  8.097.939 ₫ - 277.339.292 ₫
 5. Nhẫn Đôi Onen Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAA

  14.940.849,00 ₫
  7.825.412  - 103.657.520  7.825.412 ₫ - 103.657.520 ₫
 6. Nhẫn Đôi Osedr Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAA

  40.708.423,00 ₫
  8.769.253  - 296.791.979  8.769.253 ₫ - 296.791.979 ₫
 7. Nhẫn Đôi Owulle Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.328 crt - AAA

  17.441.714,00 ₫
  8.798.722  - 108.280.739  8.798.722 ₫ - 108.280.739 ₫
 8. Nhẫn Đôi Oxpen Vàng Hồng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  14.668.050,00 ₫
  7.066.230  - 84.610.377  7.066.230 ₫ - 84.610.377 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Đôi Pavina Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.286 crt - AAA

  13.073.174,00 ₫
  6.772.615  - 171.627.004  6.772.615 ₫ - 171.627.004 ₫
 11. Nhẫn Đôi Psiathoa Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAA

  17.975.144,00 ₫
  8.467.797  - 106.509.861  8.467.797 ₫ - 106.509.861 ₫
 12. Nhẫn Đôi Rigean Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.416 crt - AAA

  21.950.033,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 13. Nhẫn Đôi Rigea Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.794 crt - AAA

  19.391.309,00 ₫
  8.428.865  - 162.934.807  8.428.865 ₫ - 162.934.807 ₫
 14. Nhẫn Đôi Rigeaus Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.214 crt - AAA

  13.857.770,00 ₫
  7.319.291  - 88.381.954  7.319.291 ₫ - 88.381.954 ₫
 15. Nhẫn Đôi Samingi Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAA

  11.824.094,00 ₫
  6.367.069  - 79.108.473  6.367.069 ₫ - 79.108.473 ₫
 16. Nhẫn Đôi Snep Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAA

  16.309.972,00 ₫
  6.735.305  - 147.023.891  6.735.305 ₫ - 147.023.891 ₫
 17. Nhẫn Đôi Soldin Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.224 crt - AAA

  19.116.619,00 ₫
  9.405.960  - 112.133.429  9.405.960 ₫ - 112.133.429 ₫
 18. Nhẫn Đôi Sretonan Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAA

  22.524.287,00 ₫
  9.103.152  - 409.804.092  9.103.152 ₫ - 409.804.092 ₫
 19. Nhẫn Đôi Stota Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAA

  12.718.997,00 ₫
  6.569.842  - 169.058.546  6.569.842 ₫ - 169.058.546 ₫
 20. Nhẫn Đôi Swangy Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.842 crt - AAA

  16.274.553,00 ₫
  6.995.665  - 147.902.569  6.995.665 ₫ - 147.902.569 ₫
 21. Nhẫn Đôi Tamant Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.318 crt - AAA

  17.334.380,00 ₫
  8.800.344  - 122.866.871  8.800.344 ₫ - 122.866.871 ₫
 22. Nhẫn Đôi Tilf Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.144 crt - AAA

  14.823.510,00 ₫
  7.552.885  - 85.975.717  7.552.885 ₫ - 85.975.717 ₫
 23. Nhẫn Đôi Unlit Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.112 crt - AAA

  13.234.312,00 ₫
  6.813.169  - 76.648.162  6.813.169 ₫ - 76.648.162 ₫
 24. Nhẫn Đôi Urengan Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAA

  13.735.296,00 ₫
  6.346.792  - 373.926.801  6.346.792 ₫ - 373.926.801 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Đôi Vamo Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAA

  10.726.146,00 ₫
  5.738.473  - 72.011.422  5.738.473 ₫ - 72.011.422 ₫
 27. Nhẫn Đôi Vaurp Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAA

  15.047.102,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 28. Nhẫn Đôi Vexata Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAA

  13.037.757,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Đôi Zige Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.168 crt - AAA

  13.425.459,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 30. Vintage Nhẫn Đôi Joanna Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Joanna

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.76 crt - AAA

  28.653.436,00 ₫
  9.023.124  - 218.467.554  9.023.124 ₫ - 218.467.554 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Tension Nhẫn Đôi April Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA April

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  10.752.100,00 ₫
  5.497.038  - 61.413.155  5.497.038 ₫ - 61.413.155 ₫
 32. Fashion Nhẫn Đôi Nam Heroic Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.6 crt - AAA

  30.887.723,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 33. Eternity Nhẫn Đôi Bộ Cưới Precious Moments B Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.445 crt - AAA

  18.899.787,00 ₫
  7.996.012  - 106.212.454  7.996.012 ₫ - 106.212.454 ₫
 34. Trái tim Nhẫn Đôi Amelie Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  15.638.117,00 ₫
  7.778.369  - 91.450.587  7.778.369 ₫ - 91.450.587 ₫
 35. Fashion Nhẫn Đôi Nam Expai Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  11.172.516,00 ₫
  5.917.724  - 64.076.240  5.917.724 ₫ - 64.076.240 ₫
 36. Fashion Nhẫn Đôi Nam Buizel Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.045 crt - AAA

  12.014.159,00 ₫
  6.365.447  - 69.469.999  6.365.447 ₫ - 69.469.999 ₫
 37. Trái tim Nhẫn Đôi Gaby Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  13.939.961,00 ₫
  7.137.606  - 75.782.997  7.137.606 ₫ - 75.782.997 ₫
 38. Fashion Nhẫn Đôi Nam Silent Approval Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.12 crt - AAA

  33.367.500,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 39. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Ceise Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Ceise

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  1.378 crt - AAA

  32.661.041,00 ₫
  9.159.929  - 316.542.062  9.159.929 ₫ - 316.542.062 ₫
  Mới

 40. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Vitaly Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vitaly

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.11 crt - AAA

  9.948.038,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 41. Fashion Nhẫn Đôi Nam Abel Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  15.781.410,00 ₫
  8.346.133  - 22.471.565  8.346.133 ₫ - 22.471.565 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Fashion Nhẫn Đôi Nam Allame Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  20.881.555,00 ₫
  9.964.261  - 120.109.161  9.964.261 ₫ - 120.109.161 ₫
 44. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Cadieux Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Cadieux

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.44 crt - AAA

  16.674.423,00 ₫
  5.150.432  - 115.715.750  5.150.432 ₫ - 115.715.750 ₫
 45. 3 & 5 Stones Nhẫn Đôi Jayendra Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Jayendra

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  18.811.648,00 ₫
  6.265.683  - 84.853.706  6.265.683 ₫ - 84.853.706 ₫
 46. Fashion Nhẫn Đôi Nam Surrett Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Surrett

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.18 crt - AAA

  23.492.460,00 ₫
  10.764.809  - 140.805.522  10.764.809 ₫ - 140.805.522 ₫
 47. Eternity Nhẫn Đôi Vontasia Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.144 crt - AAA

  11.494.249,00 ₫
  5.961.523  - 66.915.060  5.961.523 ₫ - 66.915.060 ₫
 48. Fashion Nhẫn Đôi Nam Pineiro Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Pineiro

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.07 crt - AAA

  18.674.574,00 ₫
  8.720.858  - 109.037.763  8.720.858 ₫ - 109.037.763 ₫
 49. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Clerical Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Clerical

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  11.324.731,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Linderoth Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  9.908.024,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 51. Trái tim Nhẫn Đôi Tanazia Vàng Hồng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.15 crt - AAA

  11.114.118,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 52. Fashion Nhẫn Đôi Nam Ciprian Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Ciprian

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  21.493.118,00 ₫
  11.902.770  - 127.976.752  11.902.770 ₫ - 127.976.752 ₫
 53. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Julee Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.15 crt - AAA

  12.247.484,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 54. Fashion Nhẫn Đôi Nam Motivo Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  1.02 crt - AAA

  28.214.906,00 ₫
  7.403.645  - 265.456.802  7.403.645 ₫ - 265.456.802 ₫
 55. Exclusive Nhẫn Đôi Expai Women Vàng Hồng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Expai Women

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.128 crt - AAA

  10.748.586,00 ₫
  5.372.670  - 62.454.055  5.372.670 ₫ - 62.454.055 ₫
 56. Trái tim Nhẫn Đôi Paras Vàng Hồng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  1.092 crt - AAA

  30.452.977,00 ₫
  6.807.492  - 155.770.158  6.807.492 ₫ - 155.770.158 ₫
 57. Trái tim Nhẫn Đôi Carnssier Vàng Hồng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.005 crt - AAA

  8.491.859,00 ₫
  4.846.272  - 48.814.200  4.846.272 ₫ - 48.814.200 ₫
 58. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Aryan Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Aryan

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.2 crt - AAA

  10.679.642,00 ₫
  5.495.145  - 59.250.243  5.495.145 ₫ - 59.250.243 ₫
 59. Eternity Nhẫn Đôi Angelina Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.07 crt - AAA

  11.403.677,00 ₫
  6.683.395  - 64.279.013  6.683.395 ₫ - 64.279.013 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea 0.5 Crt Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea 0.5 crt

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.5 crt - AAA

  12.652.488,00 ₫
  5.301.294  - 97.709.510  5.301.294 ₫ - 97.709.510 ₫
 61. Fashion Nhẫn Đôi Nam Beau Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  50.043.818,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 62. Nhẫn Đôi Nam Final Round Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.36 crt - AAA

  27.920.750,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 63. Vintage Nhẫn Đôi Sue Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Sue

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.15 crt - AAA

  18.658.083,00 ₫
  8.452.927  - 238.663.740  8.452.927 ₫ - 238.663.740 ₫

You’ve viewed 60 of 371 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng