Đang tải...
Tìm thấy 335 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Đôi Snep Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.83 crt - AA

  17.878.083,00 ₫
  6.735.305  - 147.023.891  6.735.305 ₫ - 147.023.891 ₫
 2. Nhẫn Đôi Urengan Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.558 crt - AA

  14.221.951,00 ₫
  6.346.792  - 373.926.801  6.346.792 ₫ - 373.926.801 ₫
 3. Nhẫn Đôi Rigea Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.794 crt - AA

  20.959.420,00 ₫
  8.428.865  - 162.934.807  8.428.865 ₫ - 162.934.807 ₫
 4. Nhẫn Đôi Marrifest Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.272 crt - AAA

  16.020.951,00 ₫
  6.754.771  - 263.996.833  6.754.771 ₫ - 263.996.833 ₫
 5. Nhẫn Đôi Mima Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAA

  16.577.632,00 ₫
  8.487.263  - 46.724.288  8.487.263 ₫ - 46.724.288 ₫
 6. Nhẫn Đôi Nodeles Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  16.599.260,00 ₫
  8.097.939  - 277.339.292  8.097.939 ₫ - 277.339.292 ₫
 7. Nhẫn Đôi Onen Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAA

  15.373.431,00 ₫
  7.825.412  - 103.657.520  7.825.412 ₫ - 103.657.520 ₫
 8. Nhẫn Đôi Osedr Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  1.38 crt - AA

  51.495.942,00 ₫
  8.769.253  - 296.791.979  8.769.253 ₫ - 296.791.979 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Đôi Owulle Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.328 crt - AAA

  19.874.989,00 ₫
  8.798.722  - 108.280.739  8.798.722 ₫ - 108.280.739 ₫
 11. Nhẫn Đôi Oxpen Vàng Hồng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  14.749.159,00 ₫
  7.066.230  - 84.610.377  7.066.230 ₫ - 84.610.377 ₫
 12. Nhẫn Đôi Pavina Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.286 crt - AAA

  12.748.738,00 ₫
  6.772.615  - 171.627.004  6.772.615 ₫ - 171.627.004 ₫
 13. Nhẫn Đôi Psiathoa Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAA

  18.056.253,00 ₫
  8.467.797  - 106.509.861  8.467.797 ₫ - 106.509.861 ₫
 14. Nhẫn Đôi Rigean Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.416 crt - AAA

  21.760.779,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 15. Nhẫn Đôi Rigeaus Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.214 crt - AAA

  13.938.879,00 ₫
  7.319.291  - 88.381.954  7.319.291 ₫ - 88.381.954 ₫
 16. Nhẫn Đôi Rigeo Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAA

  14.434.727,00 ₫
  7.591.818  - 92.410.380  7.591.818 ₫ - 92.410.380 ₫
 17. Nhẫn Đôi Samingi Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAA

  12.256.676,00 ₫
  6.367.069  - 79.108.473  6.367.069 ₫ - 79.108.473 ₫
 18. Nhẫn Đôi Soldin Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.224 crt - AAA

  21.090.276,00 ₫
  9.405.960  - 112.133.429  9.405.960 ₫ - 112.133.429 ₫
 19. Nhẫn Đôi Sretonan Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAA

  21.578.013,00 ₫
  9.103.152  - 409.804.092  9.103.152 ₫ - 409.804.092 ₫
 20. Nhẫn Đôi Stota Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAA

  12.394.561,00 ₫
  6.569.842  - 169.058.546  6.569.842 ₫ - 169.058.546 ₫
 21. Nhẫn Đôi Swangy Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.842 crt - AA

  17.842.664,00 ₫
  6.995.665  - 147.902.569  6.995.665 ₫ - 147.902.569 ₫
 22. Nhẫn Đôi Tamant Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.318 crt - AAA

  18.496.945,00 ₫
  8.800.344  - 122.866.871  8.800.344 ₫ - 122.866.871 ₫
 23. Nhẫn Đôi Tilf Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.144 crt - AAA

  15.986.075,00 ₫
  7.552.885  - 85.975.717  7.552.885 ₫ - 85.975.717 ₫
 24. Nhẫn Đôi Unlit Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.112 crt - AAA

  14.126.513,00 ₫
  6.813.169  - 76.648.162  6.813.169 ₫ - 76.648.162 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Đôi Vamo Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAA

  11.158.728,00 ₫
  5.738.473  - 72.011.422  5.738.473 ₫ - 72.011.422 ₫
 27. Nhẫn Đôi Vaurp Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAA

  15.479.684,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 28. Nhẫn Đôi Vexata Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAA

  12.713.321,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Đôi Vomar Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.404 crt - AAA

  19.431.593,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Đôi Zige Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.168 crt - AAA

  14.723.206,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Vitaly Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Vitaly

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  10.002.111,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Linderoth Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  9.718.770,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 33. Fashion Nhẫn Đôi Nam Hercules Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.24 crt - AAA

  22.006.537,00 ₫
  9.068.005  - 109.605.521  9.068.005 ₫ - 109.605.521 ₫
 34. Fashion Nhẫn Đôi Nam Abel Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  16.051.774,00 ₫
  8.346.133  - 22.471.565  8.346.133 ₫ - 22.471.565 ₫
 35. Fashion Nhẫn Đôi Nam Heroic Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.6 crt - AAA

  31.266.233,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 36. Eternity Nhẫn Đôi Angelina Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  12.025.514,00 ₫
  6.683.395  - 64.279.013  6.683.395 ₫ - 64.279.013 ₫
 37. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Bộ Cưới Graceful-nhẫn A Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  14.443.108,00 ₫
  5.664.664  - 96.019.736  5.664.664 ₫ - 96.019.736 ₫
 38. Trái tim Nhẫn Đôi Mindy Vàng Hồng-Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  13.863.449,00 ₫
  7.080.829  - 75.985.772  7.080.829 ₫ - 75.985.772 ₫
 39. Trái tim Nhẫn Đôi Gaby Vàng Hồng-Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  13.994.034,00 ₫
  7.137.606  - 75.782.997  7.137.606 ₫ - 75.782.997 ₫
 40. Trái tim Nhẫn Đôi Tanazia Vàng Hồng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  10.816.718,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 41. Two-Stone Nhẫn Đôi Masdevalia Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.37 crt - AAA

  18.682.144,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Design Solitaire Nhẫn Đôi Edoarda Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Edoarda

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  12.056.608,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 44. Tension Nhẫn Đôi Simone Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Simone

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  14.267.913,00 ₫
  7.559.104  - 81.203.794  7.559.104 ₫ - 81.203.794 ₫
 45. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Clerical Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Clerical

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  11.135.477,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Grace 0.16crt Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  11.985.501,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 47. Eternity Nhẫn Đôi Holz Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.565 crt - AAA

  18.806.782,00 ₫
  4.684.054  - 161.826.314  4.684.054 ₫ - 161.826.314 ₫
 48. Fashion Nhẫn Đôi Javier Vàng Hồng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.164 crt - AAA

  14.072.710,00 ₫
  5.901.503  - 77.283.518  5.901.503 ₫ - 77.283.518 ₫
 49. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Julee Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  11.950.084,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 50. Eternity Nhẫn Đôi Bộ Cưới Precious Moments B Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.445 crt - AAA

  23.090.427,00 ₫
  7.996.012  - 106.212.454  7.996.012 ₫ - 106.212.454 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.05 crt - AAA

  8.874.153,00 ₫
  4.787.604  - 50.544.531  4.787.604 ₫ - 50.544.531 ₫
 52. Fashion Nhẫn Đôi Rondek B Vàng Hồng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  13.805.590,00 ₫
  5.535.700  - 100.751.105  5.535.700 ₫ - 100.751.105 ₫
 53. Fashion Nhẫn Đôi Cosete Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  11.721.626,00 ₫
  5.937.191  - 156.716.437  5.937.191 ₫ - 156.716.437 ₫
 54. Trái tim Nhẫn Đôi Katharyn Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  11.304.183,00 ₫
  5.545.974  - 64.414.194  5.545.974 ₫ - 64.414.194 ₫
 55. Eternity Nhẫn Đôi Masha Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  10.115.664,00 ₫
  5.373.482  - 56.168.097  5.373.482 ₫ - 56.168.097 ₫
 56. Fashion Nhẫn Đôi Nam Bellanca Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.088 crt - AAA

  17.241.374,00 ₫
  8.107.672  - 91.531.697  8.107.672 ₫ - 91.531.697 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea 0.5 Crt Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea 0.5 crt

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  13.274.325,00 ₫
  5.301.294  - 97.709.510  5.301.294 ₫ - 97.709.510 ₫
 58. Vintage Nhẫn Đôi Joanna Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Joanna

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.76 crt - AA

  30.086.365,00 ₫
  9.023.124  - 218.467.554  9.023.124 ₫ - 218.467.554 ₫
 59. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Aryan Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Aryan

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  10.841.860,00 ₫
  5.495.145  - 59.250.243  5.495.145 ₫ - 59.250.243 ₫
 60. Flower Nhẫn Đôi Gautvin Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  18.277.409,00 ₫
  6.346.792  - 631.881.006  6.346.792 ₫ - 631.881.006 ₫
 61. Flower Nhẫn Đôi Rabanne Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Rabanne

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAA

  13.142.118,00 ₫
  6.232.428  - 741.783.934  6.232.428 ₫ - 741.783.934 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Tension Nhẫn Đôi April Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA April

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  11.022.464,00 ₫
  5.497.038  - 61.413.155  5.497.038 ₫ - 61.413.155 ₫
 63. Two-Stone Nhẫn Đôi Emmy Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  17.983.795,00 ₫
  8.252.858  - 100.994.436  8.252.858 ₫ - 100.994.436 ₫

You’ve viewed 60 of 335 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng