Đang tải...
Tìm thấy 85 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.76 crt - AAA

  21.222.350,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 2. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.44 crt - AAA

  11.741.547,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 3. Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  22.758.003,00 ₫
  8.748.637  - 2.086.971.237  8.748.637 ₫ - 2.086.971.237 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  15.764.358,00 ₫
  6.614.968  - 961.396.384  6.614.968 ₫ - 961.396.384 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  12.727.014,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.76 crt - AAA

  18.738.306,00 ₫
  8.945.617  - 1.133.895.565  8.945.617 ₫ - 1.133.895.565 ₫
 7. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  12.541.637,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  12.170.884,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  23.552.999,00 ₫
  10.537.591  - 1.153.027.547  10.537.591 ₫ - 1.153.027.547 ₫
 11. Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  17.078.974,00 ₫
  7.043.739  - 1.650.473.305  7.043.739 ₫ - 1.650.473.305 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  16.274.639,00 ₫
  7.824.868  - 874.241.138  7.824.868 ₫ - 874.241.138 ₫
 13. Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.76 crt - AAA

  21.333.577,00 ₫
  10.660.138  - 1.148.753.988  10.660.138 ₫ - 1.148.753.988 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  18.646.608,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  15.847.282,00 ₫
  7.197.701  - 865.580.798  7.197.701 ₫ - 865.580.798 ₫
 16. Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.36 crt - AAA

  12.403.808,00 ₫
  6.639.024  - 163.796.388  6.639.024 ₫ - 163.796.388 ₫
 17. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  16.467.373,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  15.068.700,00 ₫
  6.793.552  - 866.755.320  6.793.552 ₫ - 866.755.320 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  16.330.675,00 ₫
  6.775.439  - 2.828.335.647  6.775.439 ₫ - 2.828.335.647 ₫
 20. Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  19.733.678,00 ₫
  9.593.161  - 1.151.003.972  9.593.161 ₫ - 1.151.003.972 ₫
 21. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.76 crt - AAA

  20.184.242,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  17.583.877,00 ₫
  9.370.709  - 1.118.853.182  9.370.709 ₫ - 1.118.853.182 ₫
 23. Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.44 crt - AAA

  15.671.529,00 ₫
  7.587.699  - 861.349.688  7.587.699 ₫ - 861.349.688 ₫
 24. Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  27.353.925,00 ₫
  11.248.248  - 433.059.264  11.248.248 ₫ - 433.059.264 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  28.846.559,00 ₫
  12.035.320  - 1.212.857.457  12.035.320 ₫ - 1.212.857.457 ₫
 27. Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  15.480.491,00 ₫
  7.599.020  - 1.117.551.302  7.599.020 ₫ - 1.117.551.302 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  13.353.331,00 ₫
  7.290.531  - 192.763.234  7.290.531 ₫ - 192.763.234 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  20.982.634,00 ₫
  10.087.875  - 456.153.490  10.087.875 ₫ - 456.153.490 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  22.142.723,00 ₫
  9.443.162  - 464.120.435  9.443.162 ₫ - 464.120.435 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.77 crt - AAA

  22.056.120,00 ₫
  9.885.235  - 403.526.386  9.885.235 ₫ - 403.526.386 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  14.935.116,00 ₫
  7.720.717  - 254.107.280  7.720.717 ₫ - 254.107.280 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.59 crt - AAA

  31.440.415,00 ₫
  13.669.746  - 530.261.634  13.669.746 ₫ - 530.261.634 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  14.558.419,00 ₫
  7.505.624  - 192.395.307  7.505.624 ₫ - 192.395.307 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.09 crt - AAA

  17.162.465,00 ₫
  8.724.015  - 414.889.540  8.724.015 ₫ - 414.889.540 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  22.596.683,00 ₫
  9.549.010  - 497.658.012  9.549.010 ₫ - 497.658.012 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  26.035.629,00 ₫
  11.092.871  - 1.704.402.292  11.092.871 ₫ - 1.704.402.292 ₫
 38. Nhẫn nữ Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.008 crt - AAA

  16.651.617,00 ₫
  6.851.287  - 1.647.445.014  6.851.287 ₫ - 1.647.445.014 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  19.494.245,00 ₫
  9.509.388  - 1.131.164.447  9.509.388 ₫ - 1.131.164.447 ₫
 40. Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  31.824.752,00 ₫
  14.026.348  - 2.936.052.114  14.026.348 ₫ - 2.936.052.114 ₫
 41. Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.44 crt - AAA

  17.191.616,00 ₫
  8.999.957  - 870.052.478  8.999.957 ₫ - 870.052.478 ₫
 42. Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  20.591.221,00 ₫
  9.699.576  - 1.156.466.214  9.699.576 ₫ - 1.156.466.214 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  21.489.518,00 ₫
  10.499.949  - 900.363.649  10.499.949 ₫ - 900.363.649 ₫
 45. Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.62 crt - AAA

  22.546.024,00 ₫
  10.540.987  - 1.681.053.351  10.540.987 ₫ - 1.681.053.351 ₫
 46. Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.8 crt - AAA

  37.030.011,00 ₫
  14.898.042  - 1.923.104.088  14.898.042 ₫ - 1.923.104.088 ₫
 47. Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.35 crt - AAA

  25.363.464,00 ₫
  10.305.800  - 1.333.465.377  10.305.800 ₫ - 1.333.465.377 ₫
 48. Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.44 crt - AAA

  11.963.999,00 ₫
  6.007.047  - 840.123.376  6.007.047 ₫ - 840.123.376 ₫
 49. Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.44 crt - AAA

  15.449.076,00 ₫
  7.682.227  - 860.076.106  7.682.227 ₫ - 860.076.106 ₫
 50. Nhẫn nữ Daister

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  18.065.856,00 ₫
  9.027.126  - 1.121.612.605  9.027.126 ₫ - 1.121.612.605 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  22.516.023,00 ₫
  10.836.740  - 916.990.930  10.836.740 ₫ - 916.990.930 ₫
 52. Nhẫn hứa nữ Osedr

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAA

  25.403.652,00 ₫
  10.301.837  - 2.464.629.824  10.301.837 ₫ - 2.464.629.824 ₫
 53. Nhẫn hứa nữ Rigea

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.794 crt - AAA

  20.247.638,00 ₫
  9.821.839  - 1.449.162.937  9.821.839 ₫ - 1.449.162.937 ₫
 54. Nhẫn hứa nữ Snep

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.83 crt - AAA

  16.672.843,00 ₫
  7.763.736  - 1.431.007.362  7.763.736 ₫ - 1.431.007.362 ₫
 55. Nhẫn hứa nữ Swangy

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.842 crt - AAA

  16.478.694,00 ₫
  7.959.867  - 1.430.979.064  7.959.867 ₫ - 1.430.979.064 ₫
 56. Nhẫn nữ Cigo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  4.58 crt - AAA

  30.637.212,00 ₫
  9.747.123  - 2.271.413.759  9.747.123 ₫ - 2.271.413.759 ₫
 57. Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.77 crt - AAA

  15.676.621,00 ₫
  7.356.191  - 1.421.554.578  7.356.191 ₫ - 1.421.554.578 ₫
 58. Nhẫn nữ Coqu

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.942 crt - AAA

  17.125.671,00 ₫
  8.087.225  - 1.427.780.962  8.087.225 ₫ - 1.427.780.962 ₫
 59. Nhẫn nữ Ducchn

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAA

  27.369.491,00 ₫
  11.515.983  - 1.527.275.778  11.515.983 ₫ - 1.527.275.778 ₫
 60. Nhẫn nữ Fatond

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.96 crt - AAA

  27.214.963,00 ₫
  9.373.540  - 2.991.438.650  9.373.540 ₫ - 2.991.438.650 ₫
 61. Nhẫn nữ Lupe

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.76 crt - AAA

  26.504.306,00 ₫
  11.470.699  - 3.309.819.212  11.470.699 ₫ - 3.309.819.212 ₫
 62. Nhẫn nữ Nelen

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.932 crt - AAA

  18.740.570,00 ₫
  8.293.545  - 1.818.826.281  8.293.545 ₫ - 1.818.826.281 ₫
 63. Nhẫn nữ Nene

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  28.171.562,00 ₫
  11.773.528  - 1.062.362.882  11.773.528 ₫ - 1.062.362.882 ₫

You’ve viewed 60 of 85 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng