Đang tải...
Tìm thấy 85 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Đôi Osedr Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAA

  21.891.094,00 ₫
  8.769.253  - 296.791.979  8.769.253 ₫ - 296.791.979 ₫
 2. Nhẫn Đôi Rigea Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.794 crt - AAA

  17.066.180,00 ₫
  8.428.865  - 162.934.807  8.428.865 ₫ - 162.934.807 ₫
 3. Nhẫn Đôi Snep Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAA

  13.984.843,00 ₫
  6.735.305  - 147.023.891  6.735.305 ₫ - 147.023.891 ₫
 4. Nhẫn Đôi Swangy Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.842 crt - AAA

  13.949.424,00 ₫
  6.995.665  - 147.902.569  6.995.665 ₫ - 147.902.569 ₫
 5. Vintage Nhẫn Đôi Joanna Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Joanna

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  0.76 crt - AAA

  18.325.535,00 ₫
  9.023.124  - 218.467.554  9.023.124 ₫ - 218.467.554 ₫
 6. Swing Nhẫn Đôi Assieve Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  0.76 crt - AAA

  16.271.310,00 ₫
  7.650.216  - 206.706.721  7.650.216 ₫ - 206.706.721 ₫
 7. Halo Nhẫn Đôi Ellish Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.02 crt - AAA

  14.641.285,00 ₫
  6.140.504  - 202.962.181  6.140.504 ₫ - 202.962.181 ₫
 8. Fashion Nhẫn Đôi Nam Motivo Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  19.509.188,00 ₫
  7.403.645  - 265.456.802  7.403.645 ₫ - 265.456.802 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea 0.5 Crt Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea 0.5 crt

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  10.705.868,00 ₫
  5.301.294  - 97.709.510  5.301.294 ₫ - 97.709.510 ₫
 11. Open Nhẫn Đôi Ellura Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  13.483.317,00 ₫
  6.269.198  - 139.223.891  6.269.198 ₫ - 139.223.891 ₫
 12. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Cadieux Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Cadieux

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  0.44 crt - AAA

  10.401.980,00 ₫
  5.150.432  - 115.715.750  5.150.432 ₫ - 115.715.750 ₫
 13. Fashion Nhẫn Đôi Rondek B Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  11.237.133,00 ₫
  5.535.700  - 100.751.105  5.535.700 ₫ - 100.751.105 ₫
 14. Design Solitaire Nhẫn Đôi Ehtel Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ehtel

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  11.024.627,00 ₫
  5.486.224  - 99.534.470  5.486.224 ₫ - 99.534.470 ₫
 15. Fashion Nhẫn Đôi Nam Viaggio Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  20.056.134,00 ₫
  8.891.187  - 151.241.570  8.891.187 ₫ - 151.241.570 ₫
 16. Open Nhẫn Đôi Ekaterina Vàng Trắng-Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  0.568 crt - AAA

  15.946.602,00 ₫
  5.919.887  - 135.993.038  5.919.887 ₫ - 135.993.038 ₫
 17. Open Nhẫn Đôi Aigurande Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  0.58 crt - AAA

  17.073.479,00 ₫
  6.813.169  - 141.995.118  6.813.169 ₫ - 141.995.118 ₫
 18. Design Solitaire Nhẫn Đôi Marilyn Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Marilyn

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  0.76 crt - AAA

  18.467.205,00 ₫
  9.103.152  - 219.278.641  9.103.152 ₫ - 219.278.641 ₫
 19. Open Nhẫn Đôi Elodie Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.982 crt - AAA

  14.475.553,00 ₫
  5.885.821  - 276.812.082  5.885.821 ₫ - 276.812.082 ₫
 20. Trái tim Nhẫn Đôi Clematis Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  0.776 crt - AAA

  16.508.149,00 ₫
  7.887.867  - 166.368.430  7.887.867 ₫ - 166.368.430 ₫
 21. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Egidia Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Egidia

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  0.36 crt - AAA

  10.751.289,00 ₫
  5.721.981  - 95.384.380  5.721.981 ₫ - 95.384.380 ₫
 22. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Oleysa Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Oleysa

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAA

  14.298.464,00 ₫
  6.618.508  - 282.449.169  6.618.508 ₫ - 282.449.169 ₫
 23. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Nina Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Nina

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  0.94 crt - AAA

  20.348.127,00 ₫
  8.260.158  - 216.318.161  8.260.158 ₫ - 216.318.161 ₫
 24. Design Solitaire Nhẫn Đôi Roxanne Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Roxanne

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  0.76 crt - AAA

  17.510.929,00 ₫
  8.562.965  - 213.803.776  8.562.965 ₫ - 213.803.776 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Calmar Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  15.133.077,00 ₫
  7.973.301  - 123.056.127  7.973.301 ₫ - 123.056.127 ₫
 27. Design Solitaire Nhẫn Đôi Modesta Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Modesta

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  0.44 crt - AAA

  13.554.153,00 ₫
  6.491.437  - 133.762.543  6.491.437 ₫ - 133.762.543 ₫
 28. Halo Nhẫn Đôi Machi Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Machi

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  1.146 crt - AAA

  27.345.416,00 ₫
  9.568.719  - 228.633.238  9.568.719 ₫ - 228.633.238 ₫
 29. Trái tim Nhẫn Đôi Astrid Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.445 crt - AAA

  13.422.755,00 ₫
  5.740.095  - 120.163.232  5.740.095 ₫ - 120.163.232 ₫
 30. Trái tim Nhẫn Đôi Anisah Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.1 crt - AAA

  23.850.692,00 ₫
  10.338.986  - 274.000.300  10.338.986 ₫ - 274.000.300 ₫
 31. Design Solitaire Nhẫn Đôi Aizaya Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Aizaya

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.64 crt - AAA

  13.043.434,00 ₫
  6.569.842  - 121.528.571  6.569.842 ₫ - 121.528.571 ₫
 32. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Eliseo Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  0.65 crt - AAA

  12.207.469,00 ₫
  6.315.700  - 112.282.129  6.315.700 ₫ - 112.282.129 ₫
 33. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Jaume Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  1.04 crt - AAA

  21.516.098,00 ₫
  8.671.110  - 168.652.998  8.671.110 ₫ - 168.652.998 ₫
 34. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Semasia Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  1.06 crt - AAA

  22.896.576,00 ₫
  8.115.243  - 174.384.718  8.115.243 ₫ - 174.384.718 ₫
 35. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Seneca Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  1.77 crt - AAA

  20.748.805,00 ₫
  8.482.937  - 264.253.677  8.482.937 ₫ - 264.253.677 ₫
 36. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Soterios Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  0.66 crt - AAA

  22.542.670,00 ₫
  6.683.395  - 112.511.934  6.683.395 ₫ - 112.511.934 ₫
 37. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Spencre Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAA

  23.443.253,00 ₫
  11.544.538  - 354.528.189  11.544.538 ₫ - 354.528.189 ₫
 38. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Terantia Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  0.416 crt - AAA

  13.063.172,00 ₫
  6.474.134  - 83.015.237  6.474.134 ₫ - 83.015.237 ₫
 39. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Urwine Vàng Trắng-Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  1.09 crt - AAA

  14.907.594,00 ₫
  7.482.321  - 266.457.148  7.482.321 ₫ - 266.457.148 ₫
 40. Trái tim Nhẫn Đôi Elauna Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.518 crt - AAA

  20.009.361,00 ₫
  8.308.282  - 405.072.720  8.308.282 ₫ - 405.072.720 ₫
 41. Two-Stone Nhẫn Đôi Sonnett Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAA

  21.937.326,00 ₫
  9.489.773  - 246.680.028  9.489.773 ₫ - 246.680.028 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Eionia Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Eionia

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  1.008 crt - AAA

  17.458.748,00 ₫
  5.975.042  - 200.812.791  5.975.042 ₫ - 200.812.791 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Onella 0.5 Crt Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAA

  16.656.037,00 ₫
  8.062.251  - 133.181.257  8.062.251 ₫ - 133.181.257 ₫
 45. Halo Nhẫn Đôi Ivey 585 Vàng Trắng với Rhodium Đen Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ivey

  585 Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.456 crt - AAA

  28.028.895,00 ₫
  12.131.228  - 363.490.752  12.131.228 ₫ - 363.490.752 ₫
 46. Design Solitaire Nhẫn Đôi Duct Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Duct

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  0.44 crt - AAA

  14.900.023,00 ₫
  7.725.648  - 141.467.908  7.725.648 ₫ - 141.467.908 ₫
 47. Halo Nhẫn Đôi Amery Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Amery

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAA

  17.652.599,00 ₫
  8.409.398  - 222.725.781  8.409.398 ₫ - 222.725.781 ₫
 48. Trái tim Nhẫn Đôi Emilly Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  0.53 crt - AAA

  20.094.795,00 ₫
  8.989.599  - 164.421.805  8.989.599 ₫ - 164.421.805 ₫
 49. Design Solitaire Nhẫn Đôi Misery Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  0.62 crt - AAA

  19.271.266,00 ₫
  8.944.989  - 182.725.440  8.944.989 ₫ - 182.725.440 ₫
 50. Fashion Nhẫn Đôi Nam Aquil Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquil

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  0.8 crt - AAA

  31.230.545,00 ₫
  12.460.531  - 258.535.482  12.460.531 ₫ - 258.535.482 ₫
 51. Fashion Nhẫn Đôi Nam Vacanza Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Vacanza

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  0.35 crt - AAA

  21.856.487,00 ₫
  8.703.824  - 644.209.597  8.703.824 ₫ - 644.209.597 ₫
 52. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Idly Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Idly

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  0.44 crt - AAA

  10.579.068,00 ₫
  5.251.818  - 116.729.615  5.251.818 ₫ - 116.729.615 ₫
 53. Design Solitaire Nhẫn Đôi Abbacy Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Abbacy

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  0.44 crt - AAA

  13.447.899,00 ₫
  6.618.507  - 133.154.218  6.618.507 ₫ - 133.154.218 ₫
 54. Design Solitaire Nhẫn Đôi Daister Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Daister

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  15.628.925,00 ₫
  7.728.081  - 125.894.952  7.728.081 ₫ - 125.894.952 ₫
 55. Fashion Nhẫn Đôi Cgani Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.632 crt - AAA

  18.795.967,00 ₫
  9.292.406  - 174.154.904  9.292.406 ₫ - 174.154.904 ₫
 56. 3 & 5 Stones Nhẫn Đôi Cigo Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Cigo

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  4.58 crt - AAA

  27.425.712,00 ₫
  8.327.207  - 1.553.078.429  8.327.207 ₫ - 1.553.078.429 ₫
  Mới

 57. 3 & 5 Stones Nhẫn Đôi Lyth Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Lyth

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.77 crt - AAA

  13.311.906,00 ₫
  6.365.447  - 129.328.568  6.365.447 ₫ - 129.328.568 ₫
  Mới

 58. Exclusive Nhẫn Đôi Coqu Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Coqu

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.942 crt - AAA

  14.126.513,00 ₫
  7.097.052  - 140.643.299  7.097.052 ₫ - 140.643.299 ₫
  Mới

 59. Exclusive Nhẫn Đôi Ducchn Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ducchn

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.226 crt - AAA

  21.670.478,00 ₫
  9.893.967  - 201.840.174  9.893.967 ₫ - 201.840.174 ₫
  Mới

 60. Exclusive Nhẫn Đôi Fatond Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Fatond

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.96 crt - AAA

  17.799.136,00 ₫
  8.059.006  - 320.813.806  8.059.006 ₫ - 320.813.806 ₫
  Mới

 61. Exclusive Nhẫn Đôi Lupe Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Lupe

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  22.643.246,00 ₫
  9.860.171  - 400.179.134  9.860.171 ₫ - 400.179.134 ₫
  Mới

 62. Exclusive Nhẫn Đôi Nelen Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Nelen

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.932 crt - AAA

  15.150.922,00 ₫
  7.183.028  - 159.960.804  7.183.028 ₫ - 159.960.804 ₫
  Mới

 63. Exclusive Nhẫn Đôi Nene Vàng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Nene

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.92 crt - AAA

  21.887.579,00 ₫
  10.122.424  - 199.880.035  10.122.424 ₫ - 199.880.035 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 85 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng