Đang tải...
Tìm thấy 142 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Mima Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  16.361.340,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 2. Nhẫn Onen Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  15.995.267,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 3. Nhẫn Osedr Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  1.38 crt - AA

  44.169.080,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 4. Nhẫn Rigean Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  22.085.215,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 5. Nhẫn Rigea Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.794 crt - AA

  20.662.019,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 6. Nhẫn Samingi Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.228 crt - AAA

  12.067.421,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 7. Nhẫn Snep Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.83 crt - AA

  17.742.901,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 8. Nhẫn Sretonan Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  25.336.071,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Swangy Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.842 crt - AA

  17.734.518,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 11. Nhẫn Urengan Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.558 crt - AA

  14.708.605,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 12. Nhẫn Vamo Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  10.915.400,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 13. Nhẫn Vaurp Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.508 crt - AAA

  16.398.921,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 14. Nhẫn đính hôn Aleckon Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Aleckon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - AA

  15.099.282,00 ₫
  6.245.406  - 273.878.636  6.245.406 ₫ - 273.878.636 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  9.042.860,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 16. Nhẫn Rabanne Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Rabanne

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  18.495.323,00 ₫
  6.232.428  - 741.783.934  6.232.428 ₫ - 741.783.934 ₫
 17. Nhẫn nam Ciprian Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  21.249.790,00 ₫
  11.902.770  - 127.976.752  11.902.770 ₫ - 127.976.752 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Burke Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  13.611.740,00 ₫
  7.124.629  - 87.381.614  7.124.629 ₫ - 87.381.614 ₫
 19. Nhẫn Emilly Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.53 crt - AA

  27.448.693,00 ₫
  8.989.599  - 848.956.185  8.989.599 ₫ - 848.956.185 ₫
 20. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.76 crt - AA

  28.761.581,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Clerical Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  10.459.567,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 22. Nhẫn Rondek B Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  13.616.336,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  13.085.071,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 24. Nhẫn Cadha Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Cadha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.3 crt - AAA

  11.747.852,00 ₫
  5.684.130  - 86.056.831  5.684.130 ₫ - 86.056.831 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Inocenta Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Inocenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.3 crt - AAA

  14.510.429,00 ₫
  7.202.494  - 101.873.116  7.202.494 ₫ - 101.873.116 ₫
 27. Nhẫn đính hôn Nina Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.94 crt - AA

  30.784.173,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 28. Nhẫn Cregan Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Cregan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  12.961.244,00 ₫
  7.078.126  - 86.840.880  7.078.126 ₫ - 86.840.880 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.25 crt - AA

  9.732.018,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  11.309.591,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Edoarda Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.25 crt - AA

  11.786.244,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 32. Nhẫn nam Admetus Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.4 crt - AAA

  29.319.613,00 ₫
  11.274.174  - 368.303.229  11.274.174 ₫ - 368.303.229 ₫
 33. Nhẫn nam Cledwyn Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  21.796.467,00 ₫
  11.132.233  - 230.633.927  11.132.233 ₫ - 230.633.927 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Roxanne Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.76 crt - AA

  27.946.975,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Marilyn Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.76 crt - AA

  28.903.251,00 ₫
  9.103.152  - 1.086.443.842  9.103.152 ₫ - 1.086.443.842 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Shamina Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Shamina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  12.820.385,00 ₫
  6.604.990  - 79.716.795  6.604.990 ₫ - 79.716.795 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 0.1crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 0.1crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  11.687.018,00 ₫
  5.999.374  - 73.228.057  5.999.374 ₫ - 73.228.057 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  10.766.159,00 ₫
  6.136.719  - 67.955.962  6.136.719 ₫ - 67.955.962 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fidelia Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.248 crt - AAA

  14.082.983,00 ₫
  5.778.487  - 85.583.689  5.778.487 ₫ - 85.583.689 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Calmar Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  17.512.280,00 ₫
  7.973.301  - 1.059.299.307  7.973.301 ₫ - 1.059.299.307 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Modesta Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.44 crt - AA

  20.908.051,00 ₫
  6.491.437  - 814.728.120  6.491.437 ₫ - 814.728.120 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  10.955.414,00 ₫
  5.900.691  - 72.173.639  5.900.691 ₫ - 72.173.639 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.25 crt - AA

  11.786.244,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 45. Nhẫn Astrid Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.445 crt - AA

  17.505.250,00 ₫
  5.740.095  - 911.518.393  5.740.095 ₫ - 911.518.393 ₫
 46. Nhẫn Anisah Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.1 crt - AA

  39.045.142,00 ₫
  10.338.986  - 1.144.842.450  10.338.986 ₫ - 1.144.842.450 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Anamir Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Anamir

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.41 crt - AA

  23.765.255,00 ₫
  11.887.089  - 420.618.648  11.887.089 ₫ - 420.618.648 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Ehtel Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  13.403.830,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Oleysa Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - AA

  28.059.986,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 50. Nhẫn nam Alecander Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.27 crt - AA

  24.054.275,00 ₫
  10.325.197  - 919.237.283  10.325.197 ₫ - 919.237.283 ₫
 51. Nhẫn Sonnett Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  1.06 crt - AA

  36.645.123,00 ₫
  9.489.773  - 1.615.424.353  9.489.773 ₫ - 1.615.424.353 ₫
 52. Nhẫn Shira Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Shira

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAA

  11.545.348,00 ₫
  5.500.553  - 84.988.891  5.500.553 ₫ - 84.988.891 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Eionia Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.008 crt - AA

  32.166.545,00 ₫
  5.975.042  - 1.567.502.350  5.975.042 ₫ - 1.567.502.350 ₫
 54. Nhẫn Ekaterina Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.568 crt - AA

  23.300.500,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Ellish Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - AA

  31.214.592,00 ₫
  6.140.504  - 1.570.192.468  6.140.504 ₫ - 1.570.192.468 ₫
 56. Nhẫn Ellura Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.567 crt - AA

  20.837.215,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 57. Nhẫn Elodie Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.982 crt - AA

  26.966.364,00 ₫
  5.885.821  - 2.695.595.756  5.885.821 ₫ - 2.695.595.756 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.52 crt - AA

  19.035.240,00 ₫
  8.062.251  - 1.069.640.728  8.062.251 ₫ - 1.069.640.728 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Ivey Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.456 crt - AA

  45.088.857,00 ₫
  12.131.228  - 2.791.196.435  12.131.228 ₫ - 2.791.196.435 ₫
 60. Nhẫn nam Beau Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.6 crt - AAA

  45.663.923,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 61. Nhẫn đính hôn Duct Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.44 crt - AA

  22.253.921,00 ₫
  7.725.648  - 822.433.485  7.725.648 ₫ - 822.433.485 ₫
 62. Nhẫn Javier Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.164 crt - AAA

  13.396.800,00 ₫
  5.901.503  - 79.662.721  5.901.503 ₫ - 79.662.721 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Merci Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Merci

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  21.108.119,00 ₫
  11.821.661  - 127.165.657  11.821.661 ₫ - 127.165.657 ₫

You’ve viewed 60 of 142 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng