Đang tải...
Tìm thấy 142 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nữ Aleckon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - AA

  16.806.993,00 ₫
  7.110.815  - 292.427.857  7.110.815 ₫ - 292.427.857 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  10.281.742,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 3. Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  15.768.887,00 ₫
  8.293.545  - 100.174.050  8.293.545 ₫ - 100.174.050 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.53 crt - AA

  30.772.492,00 ₫
  10.499.949  - 900.363.649  10.499.949 ₫ - 900.363.649 ₫
 5. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.76 crt - AA

  32.146.827,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Rabanne

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  20.510.277,00 ₫
  7.120.720  - 783.081.190  7.120.720 ₫ - 783.081.190 ₫
 7. Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  25.210.351,00 ₫
  14.157.951  - 150.947.397  14.157.951 ₫ - 150.947.397 ₫
 8. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  11.950.130,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Cadha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.3 crt - AAA

  13.335.784,00 ₫
  6.520.723  - 96.027.840  6.520.723 ₫ - 96.027.840 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  15.217.568,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Inocenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.3 crt - AAA

  16.746.712,00 ₫
  8.395.431  - 115.556.055  8.395.431 ₫ - 115.556.055 ₫
 13. Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.94 crt - AA

  33.856.253,00 ₫
  9.593.161  - 1.151.003.972  9.593.161 ₫ - 1.151.003.972 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Cregan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  14.939.644,00 ₫
  8.215.715  - 98.758.960  8.215.715 ₫ - 98.758.960 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  14.661.438,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.25 crt - AA

  10.929.003,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 17. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.25 crt - AA

  13.450.122,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  12.951.164,00 ₫
  7.494.304  - 84.042.053  7.494.304 ₫ - 84.042.053 ₫
 19. Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.4 crt - AAA

  34.251.062,00 ₫
  13.432.011  - 405.917.884  13.432.011 ₫ - 405.917.884 ₫
 20. Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  25.560.160,00 ₫
  13.223.993  - 257.135.565  13.223.993 ₫ - 257.135.565 ₫
 21. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.76 crt - AA

  31.108.719,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 22. Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.76 crt - AA

  32.258.054,00 ₫
  10.660.138  - 1.148.753.988  10.660.138 ₫ - 1.148.753.988 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  14.977.569,00 ₫
  7.746.189  - 92.362.767  7.746.189 ₫ - 92.362.767 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  13.494.557,00 ₫
  6.953.740  - 83.872.242  6.953.740 ₫ - 83.872.242 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  12.456.449,00 ₫
  7.130.343  - 77.928.875  7.130.343 ₫ - 77.928.875 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.248 crt - AAA

  15.854.357,00 ₫
  6.617.798  - 95.957.086  6.617.798 ₫ - 95.957.086 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  20.074.431,00 ₫
  9.370.709  - 1.118.853.182  9.370.709 ₫ - 1.118.853.182 ₫
 29. Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.44 crt - AA

  23.369.605,00 ₫
  7.587.699  - 861.349.688  7.587.699 ₫ - 861.349.688 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  12.654.562,00 ₫
  6.856.099  - 82.343.948  6.856.099 ₫ - 82.343.948 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.25 crt - AA

  13.450.122,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.445 crt - AA

  19.585.094,00 ₫
  6.614.968  - 961.396.384  6.614.968 ₫ - 961.396.384 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.1 crt - AA

  43.393.661,00 ₫
  12.035.320  - 1.212.857.457  12.035.320 ₫ - 1.212.857.457 ₫
 34. Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.41 crt - AA

  27.546.943,00 ₫
  14.012.480  - 455.587.455  14.012.480 ₫ - 455.587.455 ₫
 35. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  15.032.191,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 36. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - AA

  30.448.439,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 37. Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.27 crt - AA

  28.071.940,00 ₫
  12.287.488  - 978.816.109  12.287.488 ₫ - 978.816.109 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  1.06 crt - AA

  40.695.937,00 ₫
  11.092.871  - 1.704.402.292  11.092.871 ₫ - 1.704.402.292 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Shira

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAA

  13.086.728,00 ₫
  6.254.686  - 94.697.656  6.254.686 ₫ - 94.697.656 ₫
 40. Nhẫn nữ Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.008 crt - AA

  34.821.342,00 ₫
  6.851.287  - 1.647.445.014  6.851.287 ₫ - 1.647.445.014 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.568 crt - AA

  25.540.348,00 ₫
  6.793.552  - 866.755.320  6.793.552 ₫ - 866.755.320 ₫
 42. Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - AA

  33.861.912,00 ₫
  7.043.739  - 1.650.473.305  7.043.739 ₫ - 1.650.473.305 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.567 crt - AA

  23.035.927,00 ₫
  7.197.701  - 865.580.798  7.197.701 ₫ - 865.580.798 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.982 crt - AA

  29.377.783,00 ₫
  6.775.439  - 2.828.335.647  6.775.439 ₫ - 2.828.335.647 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.52 crt - AA

  21.928.196,00 ₫
  9.509.388  - 1.131.164.447  9.509.388 ₫ - 1.131.164.447 ₫
 47. Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.456 crt - AA

  49.683.158,00 ₫
  14.026.348  - 2.936.052.114  14.026.348 ₫ - 2.936.052.114 ₫
 48. Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.6 crt - AAA

  51.582.773,00 ₫
  14.603.704  - 1.134.617.261  14.603.704 ₫ - 1.134.617.261 ₫
 49. Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.44 crt - AA

  24.889.692,00 ₫
  8.999.957  - 870.052.478  8.999.957 ₫ - 870.052.478 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.164 crt - AAA

  15.061.907,00 ₫
  6.716.571  - 89.334.476  6.716.571 ₫ - 89.334.476 ₫
 51. Nhẫn nữ Merci

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  24.839.597,00 ₫
  13.945.688  - 148.824.762  13.945.688 ₫ - 148.824.762 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  12.678.900,00 ₫
  6.983.457  - 79.202.450  6.983.457 ₫ - 79.202.450 ₫
 53. Nhẫn nữ Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Rhodolite

  0.28 crt - AA

  15.519.546,00 ₫
  7.052.796  - 284.998.641  7.052.796 ₫ - 284.998.641 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  11.974.470,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 55. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.44 crt - AA

  19.439.623,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 56. Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.88 crt - AA

  31.034.569,00 ₫
  9.699.576  - 1.156.466.214  9.699.576 ₫ - 1.156.466.214 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Belenos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.175 crt - AAA

  20.739.522,00 ₫
  9.509.388  - 117.622.081  9.509.388 ₫ - 117.622.081 ₫
 58. Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Cam

  0.62 crt - AA

  27.640.340,00 ₫
  10.540.987  - 1.681.053.351  10.540.987 ₫ - 1.681.053.351 ₫
 59. Nhẫn nữ Margalit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.4 crt - AAA

  23.401.302,00 ₫
  7.110.815  - 208.852.781  7.110.815 ₫ - 208.852.781 ₫
 60. Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.8 crt - AA

  41.756.404,00 ₫
  14.898.042  - 1.923.104.088  14.898.042 ₫ - 1.923.104.088 ₫
 61. Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.02 crt - AA

  30.795.701,00 ₫
  8.748.637  - 2.086.971.237  8.748.637 ₫ - 2.086.971.237 ₫
 62. Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  34.553.325,00 ₫
  15.605.586  - 204.437.705  15.605.586 ₫ - 204.437.705 ₫
 63. Nhẫn nữ Krishna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Đen

  0.148 crt - AAA

  12.865.408,00 ₫
  6.839.967  - 81.282.630  6.839.967 ₫ - 81.282.630 ₫

You’ve viewed 60 of 142 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng