Đang tải...
Tìm thấy 387 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Vamo Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAAAA

  10.023.200,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 2. Nhẫn Marrifest Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.272 crt - AAAAA

  12.289.931,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 3. Nhẫn Mima Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  15.442.104,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 4. Nhẫn Nodeles Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  14.733.750,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 5. Nhẫn Onen Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  14.237.903,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 6. Nhẫn Osedr Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAAAA

  17.673.418,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 7. Nhẫn Owulle Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.328 crt - AAAAA

  16.008.786,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 8. Nhẫn Oxpen Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAAAA

  12.856.613,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Pavina Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.286 crt - AAAAA

  11.829.501,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 11. Nhẫn Psiathoa Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAAAA

  15.406.687,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 12. Nhẫn Rigean Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.416 crt - AAAAA

  20.435.996,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 13. Nhẫn Rigea Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.794 crt - AAAAA

  15.335.851,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 14. Nhẫn Rigeaus Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.214 crt - AAAAA

  13.317.043,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 15. Nhẫn Rigeo Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAAAA

  13.812.891,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 16. Nhẫn Samingi Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  11.121.148,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 17. Nhẫn Snep Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAAAA

  12.254.514,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 18. Nhẫn Soldin Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.224 crt - AAAAA

  17.602.582,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 19. Nhẫn Sretonan Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAAAA

  17.035.900,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 20. Nhẫn Stota Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAAAA

  11.475.324,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 21. Nhẫn Swangy Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.842 crt - AAAAA

  12.219.095,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 22. Nhẫn Tamant Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.318 crt - AAAAA

  16.469.216,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 23. Nhẫn Tilf Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.144 crt - AAAAA

  13.742.055,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 24. Nhẫn Unlit Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.112 crt - AAAAA

  12.396.184,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Urengan Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAAAA

  11.085.730,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 27. Nhẫn Vaurp Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAAAA

  14.344.156,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 28. Nhẫn Vexata Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAAAA

  11.794.084,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Vomar Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.404 crt - AAAAA

  14.592.080,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Zige Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.168 crt - AAAAA

  12.289.931,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.16 crt - AAAAA

  8.393.987,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Vitaly Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.11 crt - AAAAA

  8.677.328,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 33. Nhẫn nam Motivo Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  1.02 crt - AAAAA

  17.319.241,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 34. Nhẫn Tanazia Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.15 crt - AAAAA

  9.491.935,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.05 crt - AAAAA

  8.252.317,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.76 crt - AAAAA

  15.973.369,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 37. Nhẫn nam Heroic Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.6 crt - AAAAA

  24.615.281,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 38. Nhẫn Kinkade Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.195 crt - AAAAA

  8.960.669,00 ₫
  5.198.556  - 67.469.306  5.198.556 ₫ - 67.469.306 ₫
 39. Nhẫn Dietmar Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.03 crt - AAAAA

  10.908.642,00 ₫
  6.328.678  - 65.130.662  6.328.678 ₫ - 65.130.662 ₫
 40. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Đá Swarovski Xanh Lá

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.445 crt - AAAAA

  16.115.039,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Coqu Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Coqu

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.942 crt - AAAAA

  12.396.184,00 ₫
  7.097.052  - 1.357.659.398  7.097.052 ₫ - 1.357.659.398 ₫
 42. Nhẫn Cgani Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.632 crt - AAAAA

  17.390.075,00 ₫
  9.292.406  - 864.637.290  9.292.406 ₫ - 864.637.290 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn đính hôn Nelen Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Nelen

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.932 crt - AAAAA

  13.069.120,00 ₫
  7.183.028  - 1.729.801.804  7.183.028 ₫ - 1.729.801.804 ₫
 45. Nhẫn Amelie Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.16 crt - AAAAA

  14.556.662,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 46. Nhẫn Hrundl Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAAAA

  10.023.200,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 47. Nhẫn nam Magical Day Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.6 crt - AAAAA

  20.258.907,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Guerino Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Guerino

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.45 crt - AAAAA

  10.802.389,00 ₫
  6.267.035  - 106.050.240  6.267.035 ₫ - 106.050.240 ₫
 49. Nhẫn nam Hercules Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  18.275.517,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 50. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A Đá Swarovski Xanh Lá

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.5 crt - AAAAA

  10.306.541,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 51. Nhẫn Vontasia Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.144 crt - AAAAA

  10.412.794,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 52. Nhẫn nam Buizel Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.045 crt - AAAAA

  11.581.577,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 53. Nhẫn Julee Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.15 crt - AAAAA

  10.625.301,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 54. Nhẫn Gautvin Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.68 crt - AAAAA

  11.085.730,00 ₫
  6.346.792  - 634.909.082  6.346.792 ₫ - 634.909.082 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Clerical Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.16 crt - AAAAA

  9.810.694,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 56. Nhẫn nam Pineiro Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.07 crt - AAAAA

  18.133.847,00 ₫
  8.720.858  - 110.497.728  8.720.858 ₫ - 110.497.728 ₫
 57. Nhẫn nam Beau Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  1.6 crt - AAAAA

  26.846.595,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.03 crt - AAAAA

  10.589.882,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 59. Nhẫn nam Viaggio Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.5 crt - AAAAA

  18.488.024,00 ₫
  8.891.187  - 1.087.484.750  8.891.187 ₫ - 1.087.484.750 ₫
 60. Nhẫn Manjari Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.15 crt - AAAAA

  10.023.200,00 ₫
  5.814.986  - 66.144.525  5.814.986 ₫ - 66.144.525 ₫
 61. Nhẫn Angelina Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.07 crt - AAAAA

  10.944.059,00 ₫
  6.683.395  - 68.712.981  6.683.395 ₫ - 68.712.981 ₫
 62. Nhẫn Cara Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Cara

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.18 crt - AAAAA

  12.644.108,00 ₫
  7.335.513  - 87.962.893  7.335.513 ₫ - 87.962.893 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Oleysa Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAAAA

  10.837.806,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫

You’ve viewed 60 of 387 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng