Đang tải...
Tìm thấy 148 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Eisner Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Eisner

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  9.784 crt - AAA

  19.129.055,00 ₫
  7.877.321  - 1.658.804.235  7.877.321 ₫ - 1.658.804.235 ₫
 2. Bông Tai Melisandra Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Melisandra

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.24 crt - AAA

  17.383.316,00 ₫
  8.197.432  - 183.739.307  8.197.432 ₫ - 183.739.307 ₫
 3. Bông Tai Carmesha Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Carmesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  28.260.596,00 ₫
  10.377.647  - 201.475.178  10.377.647 ₫ - 201.475.178 ₫
 4. Bông Tai Caitryn Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Caitryn

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.706 crt - AAA

  22.235.267,00 ₫
  9.933.169  - 150.592.694  9.933.169 ₫ - 150.592.694 ₫
 5. Bông Tai Kristle Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Kristle

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.07 crt - AAA

  18.082.477,00 ₫
  8.473.204  - 120.230.822  8.473.204 ₫ - 120.230.822 ₫
 6. Bông Tai Ribera Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Ribera

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.7 crt - AAA

  14.777.278,00 ₫
  7.079.207  - 487.804.077  7.079.207 ₫ - 487.804.077 ₫
 7. Bông Tai Arunika Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Arunika

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.38 crt - AAA

  19.381.575,00 ₫
  9.609.813  - 140.089.055  9.609.813 ₫ - 140.089.055 ₫
 8. Bông Tai Lunette Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Lunette

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  3.7 crt - AAA

  20.252.148,00 ₫
  9.730.396  - 152.633.942  9.730.396 ₫ - 152.633.942 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Abdely Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Abdely

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.76 crt - AAA

  18.516.411,00 ₫
  8.659.484  - 138.791.309  8.659.484 ₫ - 138.791.309 ₫
 11. Bông Tai Lacrasha Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Lacrasha

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  6 crt - AAA

  17.808.869,00 ₫
  7.489.079  - 117.689.404  7.489.079 ₫ - 117.689.404 ₫
 12. Bông Tai Abbisha Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Abbisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.87 crt - AAA

  21.031.066,00 ₫
  9.895.318  - 154.837.409  9.895.318 ₫ - 154.837.409 ₫
 13. Bông Tai Adairyn Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Adairyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  5.98 crt - AAA

  24.213.790,00 ₫
  11.247.137  - 174.546.932  11.247.137 ₫ - 174.546.932 ₫
 14. Bông Tai Charela Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Charela

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  25.395.821,00 ₫
  8.206.084  - 181.414.178  8.206.084 ₫ - 181.414.178 ₫
 15. Bông Tai Ynes Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Ynes

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.41 crt - AAA

  14.529.354,00 ₫
  6.575.248  - 108.253.702  6.575.248 ₫ - 108.253.702 ₫
 16. Bông Tai Achima Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Achima

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.496 crt - AAA

  39.208.712,00 ₫
  14.959.233  - 307.971.521  14.959.233 ₫ - 307.971.521 ₫
 17. Bông Tai Amarilla Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Amarilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.358 crt - AAA

  32.762.696,00 ₫
  12.231.262  - 257.332.361  12.231.262 ₫ - 257.332.361 ₫
 18. Bông Tai Cameshia Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Cameshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  31.593.913,00 ₫
  11.920.343  - 225.010.356  11.920.343 ₫ - 225.010.356 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Cedrica Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Cedrica

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  8.8 crt - AAA

  21.749.963,00 ₫
  9.081.522  - 160.907.073  9.081.522 ₫ - 160.907.073 ₫
 21. Bông Tai Earlina Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Earlina

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.42 crt - AAA

  13.301.092,00 ₫
  5.918.265  - 126.976.408  5.918.265 ₫ - 126.976.408 ₫
 22. Bông Tai Carilynne Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Carilynne

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.16 crt - AAA

  17.079.427,00 ₫
  8.121.731  - 184.847.803  8.121.731 ₫ - 184.847.803 ₫
 23. Bông Tai Chamisa Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Chamisa

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.87 crt - AAA

  31.239.736,00 ₫
  11.295.532  - 232.120.925  11.295.532 ₫ - 232.120.925 ₫
 24. Bông Tai Abanelis Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Abanelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.2 crt - AAA

  33.498.357,00 ₫
  16.808.523  - 271.350.733  16.808.523 ₫ - 271.350.733 ₫
 25. Bông Tai Acakina Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Acakina

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.11 crt - AAA

  28.964.624,00 ₫
  13.165.639  - 215.236.702  13.165.639 ₫ - 215.236.702 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Adareli Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Adareli

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.744 crt - AAA

  29.885.484,00 ₫
  12.511.359  - 206.693.201  12.511.359 ₫ - 206.693.201 ₫
 28. Bông Tai Alberga Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Alberga

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.28 crt - AAA

  33.112.818,00 ₫
  11.544.538  - 250.019.022  11.544.538 ₫ - 250.019.022 ₫
 29. Bông Tai Alcestis Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Alcestis

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  30.385.658,00 ₫
  11.777.051  - 220.671.020  11.777.051 ₫ - 220.671.020 ₫
 30. Bông Tai Alhanis Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Alhanis

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.572 crt - AAA

  23.171.267,00 ₫
  11.061.127  - 184.280.038  11.061.127 ₫ - 184.280.038 ₫
 31. Bông Tai Alizya Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Alizya

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.976 crt - AAA

  20.110.477,00 ₫
  10.321.141  - 191.890.778  10.321.141 ₫ - 191.890.778 ₫
 32. Bông Tai Almodia Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Almodia

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.736 crt - AAA

  21.739.690,00 ₫
  10.525.265  - 173.100.487  10.525.265 ₫ - 173.100.487 ₫
 33. Bông Tai Alorna Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Alorna

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.272 crt - AAA

  16.441.909,00 ₫
  7.994.119  - 110.605.874  7.994.119 ₫ - 110.605.874 ₫
 34. Bông Tai Alriya Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Alriya

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.58 crt - AAA

  18.304.176,00 ₫
  8.689.494  - 130.126.143  8.689.494 ₫ - 130.126.143 ₫
 35. Bông Tai Alurea Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Alurea

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  24.16 crt - AAA

  33.303.154,00 ₫
  10.227.865  - 322.800.981  10.227.865 ₫ - 322.800.981 ₫
 36. Bông Tai Alvertia Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Alvertia

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.36 crt - AAA

  30.779.307,00 ₫
  11.485.057  - 230.674.480  11.485.057 ₫ - 230.674.480 ₫
 37. Bông Tai Alviss Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Alviss

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.2 crt - AAA

  27.556.299,00 ₫
  10.231.110  - 205.354.904  10.231.110 ₫ - 205.354.904 ₫
 38. Bông Tai Alyeska Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Alyeska

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.604 crt - AAA

  17.099.975,00 ₫
  8.597.571  - 131.072.418  8.597.571 ₫ - 131.072.418 ₫
 39. Bông Tai Amadis Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Amadis

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.568 crt - AAA

  32.337.685,00 ₫
  12.624.912  - 277.068.933  12.624.912 ₫ - 277.068.933 ₫
 40. Bông Tai Amadita Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Amadita

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  30.496 crt - AAA

  41.372.166,00 ₫
  13.109.404  - 404.978.098  13.109.404 ₫ - 404.978.098 ₫
 41. Bông Tai Arelinn Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Arelinn

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.7 crt - AAA

  23.156.397,00 ₫
  10.029.959  - 166.719.901  10.029.959 ₫ - 166.719.901 ₫
 42. Bông Tai Argelia Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Argelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.42 crt - AAA

  37.721.171,00 ₫
  14.221.140  - 280.367.368  14.221.140 ₫ - 280.367.368 ₫
 43. Bông Tai Arletha Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Arletha

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  43.204.151,00 ₫
  13.518.194  - 316.379.841  13.518.194 ₫ - 316.379.841 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Arvinda Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Arvinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  28.56 crt - AAA

  44.160.429,00 ₫
  13.646.347  - 340.942.405  13.646.347 ₫ - 340.942.405 ₫
 46. Bông Tai Asodelis Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Asodelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.24 crt - AAA

  29.539.689,00 ₫
  11.351.498  - 220.278.992  11.351.498 ₫ - 220.278.992 ₫
 47. Bông Tai Balendu Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Balendu

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.44 crt - AAA

  18.374.740,00 ₫
  8.374.520  - 198.866.166  8.374.520 ₫ - 198.866.166 ₫
 48. Bông Tai Barindra Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Barindra

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.78 crt - AAA

  19.685.195,00 ₫
  9.013.931  - 152.512.278  9.013.931 ₫ - 152.512.278 ₫
 49. Bông Tai Bazilla Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Bazilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  30.712 crt - AAA

  50.226.583,00 ₫
  17.568.245  - 506.040.121  17.568.245 ₫ - 506.040.121 ₫
 50. Bông Tai Brettnie Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Brettnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.88 crt - AAA

  35.454.440,00 ₫
  13.096.426  - 311.351.073  13.096.426 ₫ - 311.351.073 ₫
 51. Bông Tai Cambaria Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Cambaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  32.018.926,00 ₫
  12.147.449  - 227.443.634  12.147.449 ₫ - 227.443.634 ₫
 52. Bông Tai Candias Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Candias

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.63 crt - AAA

  32.829.477,00 ₫
  12.415.650  - 258.751.776  12.415.650 ₫ - 258.751.776 ₫
 53. Bông Tai Carialis Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Carialis

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.102 crt - AAA

  29.429.380,00 ₫
  11.547.782  - 210.978.469  11.547.782 ₫ - 210.978.469 ₫
 54. Bông Tai Carlicia Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Carlicia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.22 crt - AAA

  28.118.927,00 ₫
  10.565.821  - 214.128.213  10.565.821 ₫ - 214.128.213 ₫
 55. Bông Tai Carlonda Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Carlonda

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.66 crt - AAA

  26.631.384,00 ₫
  10.009.952  - 595.422.430  10.009.952 ₫ - 595.422.430 ₫
 56. Bông Tai Carniela Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Carniela

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.4 crt - AAA

  26.489.714,00 ₫
  10.050.507  - 220.860.274  10.050.507 ₫ - 220.860.274 ₫
 57. Bông Tai Casiphia Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Casiphia

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  37.041.476,00 ₫
  11.774.347  - 281.097.351  11.774.347 ₫ - 281.097.351 ₫
 58. Bông Tai Cauline Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Cauline

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.49 crt - AAA

  29.571.051,00 ₫
  11.625.647  - 230.147.275  11.625.647 ₫ - 230.147.275 ₫
 59. Bông Tai Caurie Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Caurie

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  40.158.231,00 ₫
  12.863.913  - 298.941.366  12.863.913 ₫ - 298.941.366 ₫
 60. Bông Tai Cedettie Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Cedettie

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.06 crt - AAA

  22.660.279,00 ₫
  10.160.274  - 186.848.495  10.160.274 ₫ - 186.848.495 ₫
 61. Bông Tai Celinka Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Celinka

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.32 crt - AAA

  28.685.609,00 ₫
  11.544.538  - 224.996.840  11.544.538 ₫ - 224.996.840 ₫
 62. Bông Tai Chalise Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Chalise

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  30.070.954,00 ₫
  10.834.021  - 208.180.208  10.834.021 ₫ - 208.180.208 ₫
 63. Bông Tai Charalin Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Charalin

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  24.18 crt - AAA

  34.578.190,00 ₫
  11.390.429  - 330.641.534  11.390.429 ₫ - 330.641.534 ₫
 64. Bông Tai Cholena Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Cholena

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  24.67 crt - AAA

  38.722.058,00 ₫
  13.579.296  - 910.234.164  13.579.296 ₫ - 910.234.164 ₫

You’ve viewed 60 of 148 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng