Đang tải...
Tìm thấy 2109 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Magali Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.596 crt - AAA

  9.842.596,00 ₫
  5.515.423  - 455.306.334  5.515.423 ₫ - 455.306.334 ₫
 2. Bông Tai Portimao Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Portimao

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.68 crt - AAA

  13.430.596,00 ₫
  6.002.078  - 3.041.783.223  6.002.078 ₫ - 3.041.783.223 ₫
 3. Bông Tai Karlam Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Karlam

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  9.531.137,00 ₫
  5.332.927  - 71.227.365  5.332.927 ₫ - 71.227.365 ₫
 4. Bông Tai Nodosite Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Nodosite

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.93 crt - AAA

  17.605.014,00 ₫
  8.251.506  - 501.606.156  8.251.506 ₫ - 501.606.156 ₫
 5. Bông Tai Esha Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Esha

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.2 crt - AAA

  19.755.219,00 ₫
  9.443.811  - 205.219.724  9.443.811 ₫ - 205.219.724 ₫
 6. Bông Tai Benian Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Benian

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1.86 crt - AAA

  13.965.105,00 ₫
  5.688.456  - 4.845.475.486  5.688.456 ₫ - 4.845.475.486 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Adie Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Adie

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  2.5 crt - AAA

  13.253.236,00 ₫
  4.461.003  - 6.371.936.595  4.461.003 ₫ - 6.371.936.595 ₫
 8. Bông Tai Hartwick Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.88 crt - AAA

  7.656.163,00 ₫
  3.657.482  - 1.526.447.587  3.657.482 ₫ - 1.526.447.587 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Mimi Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Mimi

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.45 crt - AAA

  22.073.048,00 ₫
  8.470.501  - 2.810.081.355  8.470.501 ₫ - 2.810.081.355 ₫
 11. Bông Tai Carreiro Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Carreiro

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  10.937.029,00 ₫
  5.190.716  - 113.404.134  5.190.716 ₫ - 113.404.134 ₫
 12. Bông Tai Curatif Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Curatif

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  9.849.897,00 ₫
  5.515.423  - 73.052.325  5.515.423 ₫ - 73.052.325 ₫
 13. Bông Tai Jayant Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Jayant

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.708 crt - AAA

  14.906.512,00 ₫
  7.494.487  - 491.508.064  7.494.487 ₫ - 491.508.064 ₫
 14. Bông Tai Mustan Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Mustan

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.27 crt - AAA

  22.649.735,00 ₫
  10.645.578  - 150.579.175  10.645.578 ₫ - 150.579.175 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Abby Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Abby

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.8 crt - AAA

  9.075.033,00 ₫
  3.520.137  - 2.800.726.762  3.520.137 ₫ - 2.800.726.762 ₫
 16. Bông Tai Newt Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Newt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  8.645.696,00 ₫
  4.825.995  - 66.158.047  4.825.995 ₫ - 66.158.047 ₫
 17. Bông Tai Dehan Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Dehan

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.93 crt - AAA

  11.033.008,00 ₫
  5.941.516  - 1.549.077.045  5.941.516 ₫ - 1.549.077.045 ₫
 18. Bông Tai Tomasa Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Tomasa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.55 crt - AAA

  19.465.117,00 ₫
  9.486.528  - 149.619.380  9.486.528 ₫ - 149.619.380 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Lincolnn Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Lincolnn

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.32 crt - AAA

  7.912.199,00 ₫
  4.068.976  - 69.929.624  4.068.976 ₫ - 69.929.624 ₫
 21. Bông Tai Karlet Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Karlet

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  7.831.090,00 ₫
  4.417.746  - 61.494.270  4.417.746 ₫ - 61.494.270 ₫
 22. Bông Tai Nigella Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.79 crt - AAA

  14.222.491,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 23. Bông Tai Golightly Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Golightly

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  4.854.112,00 ₫
  2.753.385  - 36.120.615  2.753.385 ₫ - 36.120.615 ₫
 24. Kiểu Đá
  Bông Tai Wayna - Round Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Wayna - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1 crt - AAA

  14.702.387,00 ₫
  6.677.988  - 2.040.328.270  6.677.988 ₫ - 2.040.328.270 ₫
 25. Bông Tai Inna Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Inna

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.67 crt - AAA

  18.961.970,00 ₫
  9.178.854  - 154.796.850  9.178.854 ₫ - 154.796.850 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Courville Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Courville

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.12 crt - AAA

  20.416.258,00 ₫
  9.082.064  - 2.258.971.566  9.082.064 ₫ - 2.258.971.566 ₫
 28. Bông Tai Angoisse Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Angoisse

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.4 crt - AAA

  11.737.307,00 ₫
  6.287.582  - 292.871.702  6.287.582 ₫ - 292.871.702 ₫
 29. Bông Tai Stileva Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Stileva

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.36 crt - AAA

  14.231.142,00 ₫
  6.365.447  - 2.060.727.224  6.365.447 ₫ - 2.060.727.224 ₫
 30. Bông Tai Pascal Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Pascal

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.32 crt - AAA

  7.062.174,00 ₫
  3.924.602  - 65.063.069  3.924.602 ₫ - 65.063.069 ₫
 31. Bông Tai Stellatesta Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Stellatesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.264 crt - AAA

  8.030.617,00 ₫
  4.319.063  - 67.577.455  4.319.063 ₫ - 67.577.455 ₫
 32. Bông Tai Bailee Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Bailee

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.68 crt - AAA

  19.451.058,00 ₫
  9.400.011  - 1.789.971.288  9.400.011 ₫ - 1.789.971.288 ₫
 33. Bông Tai Albergo Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Albergo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  7.476.913,00 ₫
  3.879.722  - 59.466.540  3.879.722 ₫ - 59.466.540 ₫
 34. Bông Tai Lundi Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Lundi

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.29 crt - AAA

  7.659.678,00 ₫
  3.804.019  - 66.495.997  3.804.019 ₫ - 66.495.997 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Neta Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  19.864.445,00 ₫
  9.141.003  - 3.405.895.816  9.141.003 ₫ - 3.405.895.816 ₫
 36. Bông Tai Necrolyte Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Necrolyte

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.188 crt - AAA

  19.238.013,00 ₫
  5.662.501  - 719.546.506  5.662.501 ₫ - 719.546.506 ₫
 37. Bông Tai Meleni Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Meleni

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  9.748.509,00 ₫
  5.075.270  - 1.731.153.622  5.075.270 ₫ - 1.731.153.622 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Dajana Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Dajana

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  18.270.651,00 ₫
  8.289.357  - 3.390.768.959  8.289.357 ₫ - 3.390.768.959 ₫
 39. Bông Tai Leroy Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Leroy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  4.25 crt - AAA

  30.411.341,00 ₫
  11.222.805  - 2.550.112.934  11.222.805 ₫ - 2.550.112.934 ₫
 40. Bông Tai Trella Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Trella

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.312 crt - AAA

  11.488.572,00 ₫
  7.310.638  - 93.775.718  7.310.638 ₫ - 93.775.718 ₫
 41. Bông Tai Arleta Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Arleta

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.488 crt - AAA

  11.418.819,00 ₫
  6.164.296  - 100.994.433  6.164.296 ₫ - 100.994.433 ₫
 42. Bông Tai Lisso Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Lisso

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.7 crt - AAA

  17.026.707,00 ₫
  9.469.495  - 158.230.473  9.469.495 ₫ - 158.230.473 ₫
 43. Bông Tai Aggie Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Aggie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.6 crt - AAA

  13.355.975,00 ₫
  6.894.279  - 319.786.428  6.894.279 ₫ - 319.786.428 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Tansy Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Tansy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.14 crt - AAA

  10.451.996,00 ₫
  6.467.103  - 71.957.347  6.467.103 ₫ - 71.957.347 ₫
 46. Bông Tai Canruba Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Canruba

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  12.604.364,00 ₫
  6.748.283  - 2.375.471.374  6.748.283 ₫ - 2.375.471.374 ₫
 47. Bông Tai Mabina Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Mabina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.124 crt - AAA

  17.004.806,00 ₫
  7.648.053  - 1.792.837.147  7.648.053 ₫ - 1.792.837.147 ₫
 48. Bông Tai Bentley Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Bentley

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.108 crt - AAA

  19.694.117,00 ₫
  10.573.931  - 121.542.094  10.573.931 ₫ - 121.542.094 ₫
 49. Bông Tai Mandarin Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Mandarin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1.52 crt - AAA

  11.673.501,00 ₫
  5.341.849  - 2.042.504.701  5.341.849 ₫ - 2.042.504.701 ₫
 50. Bông Tai Micheila Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Micheila

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAA

  22.161.186,00 ₫
  8.993.384  - 2.122.464.826  8.993.384 ₫ - 2.122.464.826 ₫
 51. Bông Tai Alice Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Alice

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAA

  16.312.405,00 ₫
  8.327.208  - 287.815.894  8.327.208 ₫ - 287.815.894 ₫
 52. Bông Tai Lucca Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Lucca

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.02 crt - AAA

  17.310.858,00 ₫
  9.895.318  - 100.683.514  9.895.318 ₫ - 100.683.514 ₫
 53. Bông Tai Alannah Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Alannah

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.916 crt - AAA

  22.172.271,00 ₫
  7.833.523  - 2.484.008.961  7.833.523 ₫ - 2.484.008.961 ₫
 54. Bông Tai Prisha Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Prisha

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.424 crt - AAA

  20.495.475,00 ₫
  9.405.960  - 3.897.985.170  9.405.960 ₫ - 3.897.985.170 ₫
 55. Bông Tai Sepehr Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Sepehr

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.854 crt - AAA

  15.348.285,00 ₫
  7.227.637  - 1.757.027.444  7.227.637 ₫ - 1.757.027.444 ₫
 56. Bông Tai Tulasi Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Tulasi

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.584 crt - AAA

  10.805.633,00 ₫
  5.697.648  - 103.752.145  5.697.648 ₫ - 103.752.145 ₫
 57. Bông Tai Lulwa Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Lulwa

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.14 crt - AAA

  11.833.287,00 ₫
  7.310.639  - 79.865.497  7.310.639 ₫ - 79.865.497 ₫
 58. Bông Tai Lavian Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Lavian

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.624 crt - AAA

  23.454.608,00 ₫
  8.513.218  - 2.203.411.781  8.513.218 ₫ - 2.203.411.781 ₫
 59. Bông Tai Ayame Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Ayame

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.8 crt - AAA

  17.150.262,00 ₫
  8.394.798  - 310.837.379  8.394.798 ₫ - 310.837.379 ₫
 60. Bông Tai Benita Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Benita

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.08 crt - AAA

  11.256.329,00 ₫
  6.926.721  - 70.592.011  6.926.721 ₫ - 70.592.011 ₫
 61. Bông Tai Fionce Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Fionce

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.818 crt - AAA

  16.045.556,00 ₫
  8.273.135  - 100.277.969  8.273.135 ₫ - 100.277.969 ₫
 62. Bông Tai Pomana Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Pomana

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  24.277.595,00 ₫
  11.658.091  - 183.225.614  11.658.091 ₫ - 183.225.614 ₫
 63. Bông Tai Ailish Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Ailish

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.552 crt - AAA

  14.416.342,00 ₫
  7.046.764  - 122.231.518  7.046.764 ₫ - 122.231.518 ₫
 64. Bông Tai Alangoya Đá Thạch Anh Khói

  Bông Tai GLAMIRA Alangoya

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.336 crt - AAA

  17.909.173,00 ₫
  7.778.369  - 4.444.796.173  7.778.369 ₫ - 4.444.796.173 ₫

You’ve viewed 60 of 2109 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng