Đang tải...
Tìm thấy 11202 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Louisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  9.421.368,00 ₫
  5.524.501  - 102.636.299  5.524.501 ₫ - 102.636.299 ₫
 2. Bông tai nữ Peyton

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  11.832.112,00 ₫
  6.724.496  - 77.815.664  6.724.496 ₫ - 77.815.664 ₫
 3. Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  13.668.896,00 ₫
  6.091.952  - 77.419.443  6.091.952 ₫ - 77.419.443 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Xilli Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Xilli

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  10.772.495,00 ₫
  5.872.047  - 76.683.595  5.872.047 ₫ - 76.683.595 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Philberta Ø8 mm Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Philberta Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  10.147.025,00 ₫
  5.210.352  - 61.428.947  5.210.352 ₫ - 61.428.947 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vaunita Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Vaunita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1 crt - AA

  10.001.272,00 ₫
  4.482.997  - 204.536.765  4.482.997 ₫ - 204.536.765 ₫
 7. Bông tai nữ Minuscolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  5.719.500,00 ₫
  2.989.796  - 43.485.637  2.989.796 ₫ - 43.485.637 ₫
 8. Bông tai nữ Marian

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  8.367.411,00 ₫
  4.624.505  - 51.240.317  4.624.505 ₫ - 51.240.317 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  11.200.982,00 ₫
  5.289.596  - 71.391.163  5.289.596 ₫ - 71.391.163 ₫
 11. Bông tai nữ Lubber

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.21 crt - AAA

  12.137.770,00 ₫
  5.879.688  - 72.693.046  5.879.688 ₫ - 72.693.046 ₫
 12. Bông tai nữ Alishia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.59 crt - AAA

  63.457.906,00 ₫
  13.936.349  - 319.710.748  13.936.349 ₫ - 319.710.748 ₫
 13. Bông tai nữ Vesse

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  9.421.368,00 ₫
  4.710.543  - 61.202.533  4.710.543 ₫ - 61.202.533 ₫
 14. Bông tai nữ Rolie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.56 crt - AA

  13.970.026,00 ₫
  6.557.516  - 489.521.263  6.557.516 ₫ - 489.521.263 ₫
 15. Bông tai nữ Tansy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  12.281.827,00 ₫
  7.381.096  - 81.056.212  7.381.096 ₫ - 81.056.212 ₫
 16. Bông tai nữ Yamask

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.16 crt - AAA

  13.810.688,00 ₫
  5.476.389  - 166.216.191  5.476.389 ₫ - 166.216.191 ₫
 17. Bông tai nữ Bohanan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  5.596.670,00 ₫
  2.688.666  - 30.947.965  2.688.666 ₫ - 30.947.965 ₫
 18. Bông tai nữ Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.88 crt - AA

  12.234.279,00 ₫
  4.043.754  - 1.600.011.280  4.043.754 ₫ - 1.600.011.280 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Baemelys

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.146 crt - AAA

  13.864.745,00 ₫
  7.222.607  - 73.315.689  7.222.607 ₫ - 73.315.689 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Riva Ø8 mm Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Riva Ø8 mm

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.68 crt - AAA

  28.636.278,00 ₫
  12.322.583  - 193.612.288  12.322.583 ₫ - 193.612.288 ₫
 22. Bông tai nữ Melissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.36 crt - AAA

  18.811.608,00 ₫
  9.690.520  - 123.452.244  9.690.520 ₫ - 123.452.244 ₫
 23. Bông tai nữ Oliphant

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AAA

  17.201.520,00 ₫
  8.102.791  - 117.947.547  8.102.791 ₫ - 117.947.547 ₫
 24. Bông tai nữ Torpedo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  10.142.214,00 ₫
  5.433.936  - 73.075.120  5.433.936 ₫ - 73.075.120 ₫
 25. Bông tai nữ Birle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.26 crt - AAA

  17.657.179,00 ₫
  8.538.072  - 112.485.313  8.538.072 ₫ - 112.485.313 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Aur

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  8.494.487,00 ₫
  4.172.810  - 59.518.585  4.172.810 ₫ - 59.518.585 ₫
 28. Bông tai nữ Apport

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  10.299.289,00 ₫
  5.540.067  - 63.608.185  5.540.067 ₫ - 63.608.185 ₫
 29. Bông tai nữ Corveey

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  13.849.744,00 ₫
  7.254.304  - 94.301.432  7.254.304 ₫ - 94.301.432 ₫
 30. Bông tai nữ Shimon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.044 crt - AAA

  7.843.547,00 ₫
  4.172.810  - 44.122.432  4.172.810 ₫ - 44.122.432 ₫
 31. Bông tai nữ Passaros

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  14.242.006,00 ₫
  8.196.187  - 91.612.769  8.196.187 ₫ - 91.612.769 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Denisa Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Denisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.484 crt - AA

  28.505.240,00 ₫
  10.099.480  - 784.170.809  10.099.480 ₫ - 784.170.809 ₫
 33. Bông tai nữ Lundi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.29 crt - AAA

  9.096.464,00 ₫
  4.180.168  - 71.730.785  4.180.168 ₫ - 71.730.785 ₫
 34. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Round Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Wayna - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1 crt - AA

  18.343.213,00 ₫
  7.781.566  - 2.144.947.378  7.781.566 ₫ - 2.144.947.378 ₫
 35. Bông tai nữ Mearlisaj

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.14 crt - AAA

  9.612.406,00 ₫
  5.179.220  - 65.773.267  5.179.220 ₫ - 65.773.267 ₫
 36. Bông tai nữ Licorne

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.164 crt - AAA

  9.628.536,00 ₫
  4.054.225  - 53.079.931  4.054.225 ₫ - 53.079.931 ₫
 37. Bông tai nữ Trouvaille

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.276 crt - AAA

  12.590.316,00 ₫
  6.495.252  - 87.650.525  6.495.252 ₫ - 87.650.525 ₫
 38. Bông tai nữ Callisto

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  7.809.583,00 ₫
  3.742.623  - 52.952.571  3.742.623 ₫ - 52.952.571 ₫
 39. Bông tai nữ Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  13.351.350,00 ₫
  5.886.764  - 125.136.194  5.886.764 ₫ - 125.136.194 ₫
 40. Bông tai nữ Jhoanny

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.528 crt - AAA

  22.767.626,00 ₫
  11.213.154  - 155.857.751  11.213.154 ₫ - 155.857.751 ₫
 41. Bông tai nữ Mishary

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.544 crt - AAA

  12.460.128,00 ₫
  5.291.295  - 87.310.905  5.291.295 ₫ - 87.310.905 ₫
 42. Bông Tai SYLVIE Moly

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  2 crt - AAA

  30.735.702,00 ₫
  12.356.261  - 321.606.961  12.356.261 ₫ - 321.606.961 ₫
 43. Bông tai nữ Anatola

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  0.724 crt - AA

  9.029.672,00 ₫
  3.728.755  - 102.806.110  3.728.755 ₫ - 102.806.110 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Megrez

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  8.048.451,00 ₫
  4.258.847  - 50.914.852  4.258.847 ₫ - 50.914.852 ₫
 46. Bông tai nữ Lamarria

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Đen

  0.06 crt - AAA

  5.567.237,00 ₫
  2.793.382  - 38.476.231  2.793.382 ₫ - 38.476.231 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vedra Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Vedra

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  6.434.685,00 ₫
  3.620.359  - 41.631.874  3.620.359 ₫ - 41.631.874 ₫
 48. Bông tai nữ Aggie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.6 crt - AA

  19.699.716,00 ₫
  7.842.415  - 340.271.968  7.842.415 ₫ - 340.271.968 ₫
 49. Bông tai nữ Albergo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  8.696.278,00 ₫
  4.299.036  - 64.796.860  4.299.036 ₫ - 64.796.860 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Neta Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.78 crt - AA

  33.359.557,00 ₫
  10.717.873  - 3.577.610.400  10.717.873 ₫ - 3.577.610.400 ₫
 51. Bông tai nữ Alice

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.226 crt - AA

  28.204.958,00 ₫
  9.464.105  - 309.564.565  9.464.105 ₫ - 309.564.565 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nella Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Nella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - AAA

  16.201.337,00 ₫
  7.825.434  - 101.504.233  7.825.434 ₫ - 101.504.233 ₫
 53. Bông tai nữ Nigella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.79 crt - AA

  28.247.128,00 ₫
  8.763.920  - 2.316.371.090  8.763.920 ₫ - 2.316.371.090 ₫
 54. Bông tai nữ Merideth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  8.943.635,00 ₫
  3.678.095  - 48.098.822  3.678.095 ₫ - 48.098.822 ₫
 55. Bông tai nữ Woldia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.36 crt - AAA

  12.974.088,00 ₫
  5.586.765  - 170.518.056  5.586.765 ₫ - 170.518.056 ₫
 56. Bông tai nữ Maglumans

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  11.349.002,00 ₫
  7.508.454  - 89.277.876  7.508.454 ₫ - 89.277.876 ₫
 57. Bông tai nữ Anna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.7 crt - AA

  12.213.902,00 ₫
  6.249.026  - 125.093.740  6.249.026 ₫ - 125.093.740 ₫
 58. Bông tai nữ Pluma

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.366 crt - AAA

  14.675.023,00 ₫
  6.198.083  - 73.216.627  6.198.083 ₫ - 73.216.627 ₫
 59. Bông tai nữ Erdmann

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  9.205.709,00 ₫
  4.667.524  - 59.306.320  4.667.524 ₫ - 59.306.320 ₫
 60. Bông tai nữ Farangis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  9.808.536,00 ₫
  5.592.425  - 58.994.996  5.592.425 ₫ - 58.994.996 ₫
 61. Bông tai nữ Ancelin

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  12.360.789,00 ₫
  7.082.513  - 72.268.520  7.082.513 ₫ - 72.268.520 ₫
 62. Bông Tai SYLVIE Gwerthuso

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.984 crt - AA

  29.560.613,00 ₫
  8.660.336  - 3.575.417.014  8.660.336 ₫ - 3.575.417.014 ₫
 63. Bông tai nữ Gourangi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  10.221.176,00 ₫
  5.624.973  - 61.853.477  5.624.973 ₫ - 61.853.477 ₫
 64. Bông tai nữ Culmination

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  8.202.695,00 ₫
  4.151.300  - 52.740.314  4.151.300 ₫ - 52.740.314 ₫

You’ve viewed 60 of 11202 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng