Đang tải...
Tìm thấy 986 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Laurel

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  2.7 crt - AAA

  46.693.927,00 ₫
  19.930.094  - 5.151.569.922  19.930.094 ₫ - 5.151.569.922 ₫
 2. Bông tai nữ Anastrophe

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - AAA

  12.483.617,00 ₫
  5.073.088  - 475.313.777  5.073.088 ₫ - 475.313.777 ₫
 3. Bông tai nữ Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.88 crt - AAA

  8.272.034,00 ₫
  4.043.754  - 1.600.011.280  4.043.754 ₫ - 1.600.011.280 ₫
 4. Bông tai nữ Palin

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  1 crt - AAA

  14.352.382,00 ₫
  7.172.795  - 2.129.876.691  7.172.795 ₫ - 2.129.876.691 ₫
 5. Bông tai nữ Rolie

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  13.460.595,00 ₫
  6.557.516  - 489.521.263  6.557.516 ₫ - 489.521.263 ₫
 6. Bông tai nữ Stacey

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.89 crt - AAA

  23.962.525,00 ₫
  10.759.194  - 2.818.684.750  10.759.194 ₫ - 2.818.684.750 ₫
 7. Bông tai nữ Wiles

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  12.603.901,00 ₫
  6.665.062  - 480.309.041  6.665.062 ₫ - 480.309.041 ₫
 8. Bông tai nữ Abetter

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.72 crt - AAA

  11.650.981,00 ₫
  5.455.162  - 2.460.653.429  5.455.162 ₫ - 2.460.653.429 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Sabik A

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  16.998.597,00 ₫
  7.964.112  - 735.307.831  7.964.112 ₫ - 735.307.831 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Abby Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Abby

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.8 crt - AAA

  11.435.887,00 ₫
  3.902.811  - 2.934.141.751  3.902.811 ₫ - 2.934.141.751 ₫
 12. Bông tai nữ Volpe

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  4.94 crt - AAA

  26.290.628,00 ₫
  8.719.769  - 7.951.575.516  8.719.769 ₫ - 7.951.575.516 ₫
 13. Bông tai nữ Fortensia

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.924 crt - AAA

  14.124.272,00 ₫
  6.919.778  - 717.704.141  6.919.778 ₫ - 717.704.141 ₫
 14. Bông tai nữ Radoslav

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.51 crt - AAA

  9.406.651,00 ₫
  4.882.617  - 462.691.195  4.882.617 ₫ - 462.691.195 ₫
 15. Bông tai nữ Joshua

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  6.6 crt - AAA

  36.604.069,00 ₫
  10.430.610  - 12.314.021.824  10.430.610 ₫ - 12.314.021.824 ₫
 16. Bông tai nữ Pikipek

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  2.46 crt - AAA

  33.830.214,00 ₫
  12.730.694  - 2.998.061.258  12.730.694 ₫ - 2.998.061.258 ₫
 17. Bông tai nữ Peso

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  1.92 crt - AAA

  17.327.463,00 ₫
  6.452.799  - 3.068.476.017  6.452.799 ₫ - 3.068.476.017 ₫
 18. Bông tai nữ Wendi

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  2.14 crt - AAA

  22.166.779,00 ₫
  8.823.353  - 2.357.012.407  8.823.353 ₫ - 2.357.012.407 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Portimao

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.68 crt - AAA

  15.872.186,00 ₫
  6.834.873  - 3.189.664.125  6.834.873 ₫ - 3.189.664.125 ₫
 21. Bông tai nữ Bluitt

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.81 crt - AAA

  17.205.766,00 ₫
  7.621.095  - 3.544.369.989  7.621.095 ₫ - 3.544.369.989 ₫
 22. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Pear Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Wayna - Pear

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.66 crt - AAA

  18.040.668,00 ₫
  8.399.960  - 1.835.764.883  8.399.960 ₫ - 1.835.764.883 ₫
 23. Bông tai nữ Marziv

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1 crt - AAA

  11.348.435,00 ₫
  5.476.389  - 1.625.284.747  5.476.389 ₫ - 1.625.284.747 ₫
 24. Bông tai nữ Planta

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  11.639.943,00 ₫
  5.705.632  - 474.790.196  5.705.632 ₫ - 474.790.196 ₫
 25. Bông tai nữ Magali

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.596 crt - AAA

  11.637.112,00 ₫
  6.294.309  - 481.497.714  6.294.309 ₫ - 481.497.714 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Adimu

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.696 crt - AAA

  24.648.277,00 ₫
  10.320.233  - 3.235.187.494  10.320.233 ₫ - 3.235.187.494 ₫
 28. Bông tai nữ Saiph

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.412 crt - AAA

  16.975.955,00 ₫
  8.360.337  - 121.952.246  8.360.337 ₫ - 121.952.246 ₫
 29. Bông tai nữ Gallinule

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.88 crt - AAA

  10.867.306,00 ₫
  5.476.389  - 1.614.869.703  5.476.389 ₫ - 1.614.869.703 ₫
 30. Bông tai nữ Miyoko

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  5.03 crt - AAA

  31.058.340,00 ₫
  13.194.276  - 1.199.060.346  13.194.276 ₫ - 1.199.060.346 ₫
 31. Bông tai nữ Berceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.32 crt - AAA

  14.346.156,00 ₫
  5.334.880  - 2.144.282.288  5.334.880 ₫ - 2.144.282.288 ₫
 32. Bông tai nữ Mimi

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.45 crt - AAA

  26.640.436,00 ₫
  9.749.953  - 2.951.787.889  9.749.953 ₫ - 2.951.787.889 ₫
 33. Bông tai nữ Janerica

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.98 crt - AAA

  16.379.921,00 ₫
  7.845.245  - 1.652.652.543  7.845.245 ₫ - 1.652.652.543 ₫
 34. Bông tai nữ Ainh

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  4.56 crt - AAA

  30.406.552,00 ₫
  11.534.378  - 7.948.334.964  11.534.378 ₫ - 7.948.334.964 ₫
 35. Bông tai nữ Lavonna

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  4.84 crt - AAA

  38.676.889,00 ₫
  13.259.936  - 1.482.884.475  13.259.936 ₫ - 1.482.884.475 ₫
 36. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Oval Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Wayna - Oval

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.72 crt - AAA

  15.988.791,00 ₫
  7.409.398  - 2.485.488.216  7.409.398 ₫ - 2.485.488.216 ₫
 37. Bông tai nữ Allibis

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Ngọc Trai Đen

  0.88 crt - AAA

  11.979.564,00 ₫
  6.113.178  - 1.621.237.593  6.113.178 ₫ - 1.621.237.593 ₫
 38. Bông tai nữ Canailleriene

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  22.529.608,00 ₫
  10.209.856  - 1.692.628.764  10.209.856 ₫ - 1.692.628.764 ₫
 39. Bông tai nữ Bloxham

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  4.22 crt - AAA

  28.826.183,00 ₫
  11.821.359  - 1.004.669.766  11.821.359 ₫ - 1.004.669.766 ₫
 40. Bông tai nữ Jabalpur

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.736 crt - AAA

  12.824.087,00 ₫
  4.992.428  - 483.393.928  4.992.428 ₫ - 483.393.928 ₫
 41. Bông tai nữ Zacharie

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.86 crt - AAA

  23.663.942,00 ₫
  9.621.180  - 2.547.285.092  9.621.180 ₫ - 2.547.285.092 ₫
 42. Bông tai nữ Eckman

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  9.934.480,00 ₫
  5.136.768  - 465.026.096  5.136.768 ₫ - 465.026.096 ₫
 43. Bông tai nữ Acclamation

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  26.311.288,00 ₫
  11.714.378  - 1.714.279.606  11.714.378 ₫ - 1.714.279.606 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Palazzo

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.9 crt - AAA

  14.612.757,00 ₫
  5.773.557  - 1.821.189.475  5.773.557 ₫ - 1.821.189.475 ₫
 46. Bông tai nữ Nigella

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.79 crt - AAA

  19.445.283,00 ₫
  8.763.920  - 2.316.371.090  8.763.920 ₫ - 2.316.371.090 ₫
 47. Bông tai nữ Katarina

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  2.19 crt - AAA

  28.441.562,00 ₫
  11.371.644  - 3.148.711.491  11.371.644 ₫ - 3.148.711.491 ₫
 48. Bông tai nữ Mariya

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.772 crt - AAA

  19.605.754,00 ₫
  8.994.296  - 1.852.434.610  8.994.296 ₫ - 1.852.434.610 ₫
 49. Bông tai nữ Loralty

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  1 crt - AAA

  15.019.738,00 ₫
  7.330.153  - 2.133.697.431  7.330.153 ₫ - 2.133.697.431 ₫
 50. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Round Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Wayna - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  1 crt - AAA

  16.984.729,00 ₫
  7.781.566  - 2.144.947.378  7.781.566 ₫ - 2.144.947.378 ₫
 51. Bông tai nữ Jimin

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.988 crt - AAA

  30.958.153,00 ₫
  12.987.674  - 2.849.420.454  12.987.674 ₫ - 2.849.420.454 ₫
 52. Bông tai nữ Whitley

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  11.189.378,00 ₫
  5.071.673  - 2.118.555.991  5.071.673 ₫ - 2.118.555.991 ₫
 53. Bông tai nữ Vana

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.588 crt - AAA

  36.835.295,00 ₫
  17.166.710  - 2.981.759.449  17.166.710 ₫ - 2.981.759.449 ₫
 54. Bông tai nữ Veins

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.332 crt - AAA

  14.729.362,00 ₫
  6.418.836  - 2.837.646.921  6.418.836 ₫ - 2.837.646.921 ₫
 55. Bông tai nữ Beacham

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.072 crt - AAA

  12.002.205,00 ₫
  5.688.651  - 1.640.539.388  5.688.651 ₫ - 1.640.539.388 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nilasha Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Nilasha

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  3 crt - AAA

  19.983.584,00 ₫
  5.756.576  - 859.368.567  5.756.576 ₫ - 859.368.567 ₫
 57. Bông tai nữ Ryann

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  2.74 crt - AAA

  35.487.282,00 ₫
  12.263.148  - 3.188.036.769  12.263.148 ₫ - 3.188.036.769 ₫
 58. Bông tai nữ Leroy

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  4.25 crt - AAA

  31.680.697,00 ₫
  13.253.710  - 2.745.340.757  13.253.710 ₫ - 2.745.340.757 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Hanellie Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Hanellie

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  1.94 crt - AAA

  16.751.523,00 ₫
  6.590.629  - 5.576.591.493  6.590.629 ₫ - 5.576.591.493 ₫
 60. Bông tai nữ Monquita

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.72 crt - AAA

  20.380.656,00 ₫
  8.570.902  - 2.196.102.797  8.570.902 ₫ - 2.196.102.797 ₫
 61. Bông tai nữ Mandarin

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  1.52 crt - AAA

  13.220.879,00 ₫
  6.157.329  - 2.143.829.459  6.157.329 ₫ - 2.143.829.459 ₫
 62. Bông tai nữ Melorin

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.34 crt - AAA

  23.508.848,00 ₫
  9.619.765  - 1.979.608.536  9.619.765 ₫ - 1.979.608.536 ₫
 63. Bông tai nữ Benian

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen

  1.86 crt - AAA

  18.545.571,00 ₫
  6.520.723  - 5.077.560.835  6.520.723 ₫ - 5.077.560.835 ₫
 64. Bông tai nữ Alannah

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.916 crt - AAA

  25.026.672,00 ₫
  9.115.428  - 2.610.666.868  9.115.428 ₫ - 2.610.666.868 ₫

You’ve viewed 60 of 986 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng