Đang tải...
Tìm thấy 148 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Masselin Đá Garnet

  Bông tai nữ Masselin

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  3.4 crt - AAA

  9.518.726,00 ₫
  5.153.748  - 77.164.721  5.153.748 ₫ - 77.164.721 ₫
 2. Bông tai nữ Kennedy Đá Garnet

  Bông tai nữ Kennedy

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  5.936 crt - AAA

  14.270.308,00 ₫
  7.338.644  - 159.253.957  7.338.644 ₫ - 159.253.957 ₫
 3. Bông tai nữ Nachiket Đá Garnet

  Bông tai nữ Nachiket

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  6.67 crt - AAA

  22.227.913,00 ₫
  12.121.639  - 177.551.042  12.121.639 ₫ - 177.551.042 ₫
 4. Bông tai nữ Zavia Đá Garnet

  Bông tai nữ Zavia

  Vàng 14K & Đá Garnet

  6.6 crt - AAA

  20.225.846,00 ₫
  11.051.833  - 159.862.445  11.051.833 ₫ - 159.862.445 ₫
 5. Bông tai nữ Korbenis Đá Garnet

  Bông tai nữ Korbenis

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  30.262 crt - AAA

  45.019.597,00 ₫
  22.669.703  - 506.516.466  22.669.703 ₫ - 506.516.466 ₫
 6. Bông tai nữ Adairyn Đá Garnet

  Bông tai nữ Adairyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  5.98 crt - AAA

  22.501.024,00 ₫
  12.248.998  - 187.810.425  12.248.998 ₫ - 187.810.425 ₫
 7. Bông tai nữ Ferdinande Đá Garnet

  Bông tai nữ Ferdinande

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.63 crt - AAA

  18.379.722,00 ₫
  9.615.802  - 147.706.840  9.615.802 ₫ - 147.706.840 ₫
 8. Bông tai nữ Afriel Đá Garnet

  Bông tai nữ Afriel

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  5.84 crt - AAA

  19.121.228,00 ₫
  10.284.856  - 3.885.632.520  10.284.856 ₫ - 3.885.632.520 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Kristle Đá Garnet

  Bông tai nữ Kristle

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  4.07 crt - AAA

  16.992.372,00 ₫
  9.226.370  - 129.678.628  9.226.370 ₫ - 129.678.628 ₫
 11. Bông tai nữ Loyce Đá Garnet

  Bông tai nữ Loyce

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.544 crt - AAA

  12.113.997,00 ₫
  6.540.534  - 109.683.437  6.540.534 ₫ - 109.683.437 ₫
 12. Bông tai nữ Abdely Đá Garnet

  Bông tai nữ Abdely

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  6.76 crt - AAA

  15.665.585,00 ₫
  9.391.652  - 148.470.993  9.391.652 ₫ - 148.470.993 ₫
 13. Bông tai nữ Caitryn Đá Garnet

  Bông tai nữ Caitryn

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  6.706 crt - AAA

  19.818.018,00 ₫
  10.833.910  - 162.310.548  10.833.910 ₫ - 162.310.548 ₫
 14. Bông tai nữ Amadis Đá Garnet

  Bông tai nữ Amadis

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.568 crt - AAA

  24.364.978,00 ₫
  13.664.085  - 294.706.148  13.664.085 ₫ - 294.706.148 ₫
 15. Bông tai nữ Dorbeta Đá Garnet

  Bông tai nữ Dorbeta

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.652 crt - AAA

  12.558.901,00 ₫
  6.778.269  - 123.353.182  6.778.269 ₫ - 123.353.182 ₫
 16. Bông tai nữ Achima Đá Garnet

  Bông tai nữ Achima

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.496 crt - AAA

  32.039.563,00 ₫
  16.303.223  - 329.814.466  16.303.223 ₫ - 329.814.466 ₫
 17. Bông tai nữ Charela Đá Garnet

  Bông tai nữ Charela

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  16.875.768,00 ₫
  8.889.013  - 193.300.969  8.889.013 ₫ - 193.300.969 ₫
 18. Bông tai nữ Jabilo Đá Garnet

  Bông tai nữ Jabilo

  Vàng 14K & Đá Garnet

  28 crt - AAA

  19.797.640,00 ₫
  11.049.003  - 272.319.463  11.049.003 ₫ - 272.319.463 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Lacrasha Đá Garnet

  Bông tai nữ Lacrasha

  Vàng 14K & Đá Garnet

  6 crt - AAA

  15.236.246,00 ₫
  8.136.752  - 126.381.470  8.136.752 ₫ - 126.381.470 ₫
 21. Bông tai nữ Ladonya Đá Garnet

  Bông tai nữ Ladonya

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  24.25 crt - AAA

  23.485.358,00 ₫
  12.649.750  - 369.535.977  12.649.750 ₫ - 369.535.977 ₫
 22. Bông tai nữ Caritas Đá Garnet

  Bông tai nữ Caritas

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.592 crt - AAA

  15.747.377,00 ₫
  8.482.035  - 136.371.992  8.482.035 ₫ - 136.371.992 ₫
 23. Bông tai nữ Cedrica Đá Garnet

  Bông tai nữ Cedrica

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  8.8 crt - AAA

  18.208.214,00 ₫
  9.882.971  - 172.470.878  9.882.971 ₫ - 172.470.878 ₫
 24. Bông tai nữ Kostenka Đá Garnet

  Bông tai nữ Kostenka

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  3.2 crt - AAA

  12.670.126,00 ₫
  6.837.702  - 92.942.949  6.837.702 ₫ - 92.942.949 ₫
 25. Bông tai nữ Arunika Đá Garnet

  Bông tai nữ Arunika

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.38 crt - AAA

  18.972.927,00 ₫
  10.487.496  - 151.103.051  10.487.496 ₫ - 151.103.051 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Asodelis Đá Garnet

  Bông tai nữ Asodelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.24 crt - AAA

  21.436.029,00 ₫
  12.343.525  - 235.258.313  12.343.525 ₫ - 235.258.313 ₫
 28. Bông tai nữ Carmesha Đá Garnet

  Bông tai nữ Carmesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  21.436.029,00 ₫
  11.305.983  - 215.786.707  11.305.983 ₫ - 215.786.707 ₫
 29. Bông tai nữ Alcestis Đá Garnet

  Bông tai nữ Alcestis

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  23.734.698,00 ₫
  12.823.523  - 236.305.481  12.823.523 ₫ - 236.305.481 ₫
 30. Bông tai nữ Cambaria Đá Garnet

  Bông tai nữ Cambaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  24.216.677,00 ₫
  13.250.879  - 243.819.597  13.250.879 ₫ - 243.819.597 ₫
 31. Bông tai nữ Abbisha Đá Garnet

  Bông tai nữ Abbisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  6.87 crt - AAA

  18.409.156,00 ₫
  10.740.514  - 165.904.868  10.740.514 ₫ - 165.904.868 ₫
 32. Bông tai nữ Ynes Đá Garnet

  Bông tai nữ Ynes

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.41 crt - AAA

  13.485.784,00 ₫
  7.075.437  - 115.442.845  7.075.437 ₫ - 115.442.845 ₫
 33. Bông tai nữ Chamisa Đá Garnet

  Bông tai nữ Chamisa

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.87 crt - AAA

  23.363.944,00 ₫
  12.317.204  - 248.503.532  12.317.204 ₫ - 248.503.532 ₫
 34. Bông tai nữ Fuensanta Đá Garnet

  Bông tai nữ Fuensanta

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.59 crt - AAA

  24.163.469,00 ₫
  12.076.357  - 191.857.579  12.076.357 ₫ - 191.857.579 ₫
 35. Bông tai nữ Abanelis Đá Garnet

  Bông tai nữ Abanelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  4.2 crt - AAA

  34.247.949,00 ₫
  18.367.836  - 292.328.795  18.367.836 ₫ - 292.328.795 ₫
 36. Bông tai nữ Acakina Đá Garnet

  Bông tai nữ Acakina

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  7.11 crt - AAA

  27.084.776,00 ₫
  14.320.685  - 231.253.614  14.320.685 ₫ - 231.253.614 ₫
 37. Bông tai nữ Adareli Đá Garnet

  Bông tai nữ Adareli

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  6.744 crt - AAA

  28.271.185,00 ₫
  13.693.518  - 223.583.838  13.693.518 ₫ - 223.583.838 ₫
 38. Bông tai nữ Alberga Đá Garnet

  Bông tai nữ Alberga

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.28 crt - AAA

  26.774.871,00 ₫
  12.594.279  - 268.088.343  12.594.279 ₫ - 268.088.343 ₫
 39. Bông tai nữ Alhanis Đá Garnet

  Bông tai nữ Alhanis

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.572 crt - AAA

  23.125.361,00 ₫
  12.079.187  - 198.423.586  12.079.187 ₫ - 198.423.586 ₫
 40. Bông tai nữ Alizya Đá Garnet

  Bông tai nữ Alizya

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.976 crt - AAA

  19.417.830,00 ₫
  11.165.040  - 204.480.155  11.165.040 ₫ - 204.480.155 ₫
 41. Bông tai nữ Almodia Đá Garnet

  Bông tai nữ Almodia

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.736 crt - AAA

  21.345.746,00 ₫
  11.473.529  - 186.084.015  11.473.529 ₫ - 186.084.015 ₫
 42. Bông tai nữ Alorna Đá Garnet

  Bông tai nữ Alorna

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.272 crt - AAA

  15.747.377,00 ₫
  8.714.675  - 119.390.940  8.714.675 ₫ - 119.390.940 ₫
 43. Bông tai nữ Alriya Đá Garnet

  Bông tai nữ Alriya

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.58 crt - AAA

  17.638.216,00 ₫
  9.492.407  - 140.461.592  9.492.407 ₫ - 140.461.592 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Alurea Đá Garnet

  Bông tai nữ Alurea

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  24.16 crt - AAA

  19.926.130,00 ₫
  11.043.343  - 341.517.244  11.043.343 ₫ - 341.517.244 ₫
 46. Bông tai nữ Alvertia Đá Garnet

  Bông tai nữ Alvertia

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.36 crt - AAA

  22.770.739,00 ₫
  12.478.241  - 246.352.599  12.478.241 ₫ - 246.352.599 ₫
 47. Bông tai nữ Alviss Đá Garnet

  Bông tai nữ Alviss

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.2 crt - AAA

  19.211.511,00 ₫
  11.086.927  - 218.786.694  11.086.927 ₫ - 218.786.694 ₫
 48. Bông tai nữ Alyeska Đá Garnet

  Bông tai nữ Alyeska

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.604 crt - AAA

  16.266.430,00 ₫
  9.360.804  - 140.815.363  9.360.804 ₫ - 140.815.363 ₫
 49. Bông tai nữ Amadita Đá Garnet

  Bông tai nữ Amadita

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  30.496 crt - AAA

  28.521.090,00 ₫
  14.150.875  - 428.389.477  14.150.875 ₫ - 428.389.477 ₫
 50. Bông tai nữ Amarilla Đá Garnet

  Bông tai nữ Amarilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.358 crt - AAA

  24.995.257,00 ₫
  13.323.331  - 275.107.178  13.323.331 ₫ - 275.107.178 ₫
 51. Bông tai nữ Arelinn Đá Garnet

  Bông tai nữ Arelinn

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.7 crt - AAA

  23.014.134,00 ₫
  10.990.702  - 180.466.118  10.990.702 ₫ - 180.466.118 ₫
 52. Bông tai nữ Argelia Đá Garnet

  Bông tai nữ Argelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.42 crt - AAA

  30.408.250,00 ₫
  15.493.793  - 300.493.851  15.493.793 ₫ - 300.493.851 ₫
 53. Bông tai nữ Arletha Đá Garnet

  Bông tai nữ Arletha

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  28.621.561,00 ₫
  14.694.269  - 337.555.002  14.694.269 ₫ - 337.555.002 ₫
 54. Bông tai nữ Arvinda Đá Garnet

  Bông tai nữ Arvinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  28.56 crt - AAA

  29.400.141,00 ₫
  14.706.155  - 361.993.559  14.706.155 ₫ - 361.993.559 ₫
 55. Bông tai nữ Balendu Đá Garnet

  Bông tai nữ Balendu

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  7.44 crt - AAA

  15.517.284,00 ₫
  9.084.862  - 211.357.488  9.084.862 ₫ - 211.357.488 ₫
 56. Bông tai nữ Barindra Đá Garnet

  Bông tai nữ Barindra

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  6.78 crt - AAA

  16.926.145,00 ₫
  9.770.896  - 163.046.392  9.770.896 ₫ - 163.046.392 ₫
 57. Bông tai nữ Bazilla Đá Garnet

  Bông tai nữ Bazilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  30.712 crt - AAA

  38.197.741,00 ₫
  19.024.436  - 536.516.319  19.024.436 ₫ - 536.516.319 ₫
 58. Bông tai nữ Brettnie Đá Garnet

  Bông tai nữ Brettnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.88 crt - AAA

  27.924.206,00 ₫
  14.261.252  - 332.290.874  14.261.252 ₫ - 332.290.874 ₫
 59. Bông tai nữ Cameshia Đá Garnet

  Bông tai nữ Cameshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  23.734.698,00 ₫
  12.993.333  - 241.060.175  12.993.333 ₫ - 241.060.175 ₫
 60. Bông tai nữ Candias Đá Garnet

  Bông tai nữ Candias

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.63 crt - AAA

  26.255.818,00 ₫
  13.445.030  - 275.956.234  13.445.030 ₫ - 275.956.234 ₫
 61. Bông tai nữ Carialis Đá Garnet

  Bông tai nữ Carialis

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.102 crt - AAA

  22.770.739,00 ₫
  12.618.052  - 226.371.562  12.618.052 ₫ - 226.371.562 ₫
 62. Bông tai nữ Carlicia Đá Garnet

  Bông tai nữ Carlicia

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.22 crt - AAA

  21.287.728,00 ₫
  11.515.982  - 229.031.928  11.515.982 ₫ - 229.031.928 ₫
 63. Bông tai nữ Carlonda Đá Garnet

  Bông tai nữ Carlonda

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.66 crt - AAA

  19.619.339,00 ₫
  10.885.985  - 627.534.754  10.885.985 ₫ - 627.534.754 ₫
 64. Bông tai nữ Carniela Đá Garnet

  Bông tai nữ Carniela

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.4 crt - AAA

  19.433.963,00 ₫
  10.913.438  - 235.230.009  10.913.438 ₫ - 235.230.009 ₫

You’ve viewed 60 of 148 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng