Đang tải...
Tìm thấy 520 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Nigella Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.79 crt - AAAA

  24.334.101,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 2. Bông Tai Marleny Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Marleny

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1 crt - AAAA

  18.890.865,00 ₫
  6.073.454  - 2.026.539.707  6.073.454 ₫ - 2.026.539.707 ₫
 3. Bông Tai Anna Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Anna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.7 crt - AAAA

  15.592.967,00 ₫
  5.493.794  - 115.039.840  5.493.794 ₫ - 115.039.840 ₫
 4. Bông Tai Aggie Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Aggie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.6 crt - AAAA

  23.224.258,00 ₫
  6.894.279  - 319.786.428  6.894.279 ₫ - 319.786.428 ₫
 5. Bông Tai Sammy Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Sammy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.652 crt - AAAA

  30.408.638,00 ₫
  6.121.038  - 1.509.509.289  6.121.038 ₫ - 1.509.509.289 ₫
 6. Bông Tai Valerie Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Valerie

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  6.814 crt - AAAA

  45.731.241,00 ₫
  9.451.921  - 3.485.734.278  9.451.921 ₫ - 3.485.734.278 ₫
 7. Bông Tai Carmen Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Carmen

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  2.32 crt - AAAA

  30.095.287,00 ₫
  7.989.253  - 564.006.149  7.989.253 ₫ - 564.006.149 ₫
 8. Bông Tai Carrie Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Carrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.432 crt - AAAA

  24.809.943,00 ₫
  7.975.735  - 256.751.084  7.975.735 ₫ - 256.751.084 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Faiga Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Faiga

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.06 crt - AAAA

  22.613.235,00 ₫
  5.515.423  - 142.049.190  5.515.423 ₫ - 142.049.190 ₫
 11. Bông Tai Carly Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Carly

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.5 crt - AAAA

  24.601.492,00 ₫
  6.867.243  - 304.781.232  6.867.243 ₫ - 304.781.232 ₫
 12. Bông Tai Stacy Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Stacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  2.564 crt - AAAA

  24.433.596,00 ₫
  6.121.038  - 728.373.883  6.121.038 ₫ - 728.373.883 ₫
 13. Bông Tai Nicky Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Nicky

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.92 crt - AAAA

  28.294.662,00 ₫
  7.224.123  - 369.668.567  7.224.123 ₫ - 369.668.567 ₫
 14. Bông Tai Suzie Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Suzie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  5.128 crt - AAAA

  69.689.000,00 ₫
  7.786.480  - 1.539.370.982  7.786.480 ₫ - 1.539.370.982 ₫
 15. Bông Tai Selena Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Selena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.512 crt - AAAA

  23.404.861,00 ₫
  4.931.437  - 448.047.068  4.931.437 ₫ - 448.047.068 ₫
 16. Bông Tai Lisso Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Lisso

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.7 crt - AAAA

  23.136.931,00 ₫
  9.469.495  - 158.230.473  9.469.495 ₫ - 158.230.473 ₫
 17. Bông Tai Elda Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Elda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1 crt - AAAA

  15.490.769,00 ₫
  4.671.888  - 199.041.906  4.671.888 ₫ - 199.041.906 ₫
 18. Bông Tai Lucille Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Lucille

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.432 crt - AAAA

  33.498.897,00 ₫
  8.932.823  - 250.019.020  8.932.823 ₫ - 250.019.020 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Melinda Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Melinda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1 crt - AAAA

  17.686.664,00 ₫
  6.012.892  - 211.613.826  6.012.892 ₫ - 211.613.826 ₫
 21. Bông Tai Ravenna Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Ravenna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.38 crt - AAAA

  31.176.471,00 ₫
  6.986.203  - 232.634.622  6.986.203 ₫ - 232.634.622 ₫
 22. Bông Tai Rossella Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Rossella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.3 crt - AAAA

  156.166.518,00 ₫
  7.267.381  - 406.356.951  7.267.381 ₫ - 406.356.951 ₫
 23. Bông Tai Anatola Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Anatola

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.724 crt - AAAA

  13.011.532,00 ₫
  3.355.216  - 96.384.731  3.355.216 ₫ - 96.384.731 ₫
 24. Bông Tai Sarmilla Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Sarmilla

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.224 crt - AAAA

  25.689.707,00 ₫
  7.171.132  - 245.693.198  7.171.132 ₫ - 245.693.198 ₫
 25. Bông Tai Santaron Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Santaron

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.72 crt - AAAA

  37.823.639,00 ₫
  6.226.480  - 240.285.919  6.226.480 ₫ - 240.285.919 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Alair Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Alair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.22 crt - AAAA

  46.131.650,00 ₫
  9.499.505  - 184.739.652  9.499.505 ₫ - 184.739.652 ₫
 28. Bông Tai Halnesy Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Halnesy

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.264 crt - AAAA

  31.441.157,00 ₫
  9.780.684  - 468.432.499  9.780.684 ₫ - 468.432.499 ₫
 29. Bông Tai Martina Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Martina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.96 crt - AAAA

  27.211.044,00 ₫
  7.322.536  - 279.367.025  7.322.536 ₫ - 279.367.025 ₫
 30. Bông Tai Vittoria Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Vittoria

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.26 crt - AAAA

  31.987.292,00 ₫
  7.943.291  - 267.984.700  7.943.291 ₫ - 267.984.700 ₫
 31. Bông Tai Luigia Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Luigia

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.52 crt - AAAA

  18.182.513,00 ₫
  5.999.915  - 467.729.561  5.999.915 ₫ - 467.729.561 ₫
 32. Bông Tai Sandra Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Sandra

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1 crt - AAAA

  22.893.063,00 ₫
  7.813.516  - 241.421.451  7.813.516 ₫ - 241.421.451 ₫
 33. Bông Tai Tamiko Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Tamiko

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.7 crt - AAAA

  22.463.995,00 ₫
  9.205.350  - 154.377.790  9.205.350 ₫ - 154.377.790 ₫
 34. Bông Tai Vania Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Vania

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1 crt - AAAA

  22.149.291,00 ₫
  7.427.436  - 237.163.213  7.427.436 ₫ - 237.163.213 ₫
 35. Bông Tai Zyon Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Zyon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1 crt - AAAA

  23.140.986,00 ₫
  7.007.832  - 242.840.856  7.007.832 ₫ - 242.840.856 ₫
 36. Bông Tai Alangoya Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Alangoya

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.336 crt - AAAA

  34.536.554,00 ₫
  7.778.369  - 4.444.796.173  7.778.369 ₫ - 4.444.796.173 ₫
 37. Bông Tai Alannah Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Alannah

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.916 crt - AAAA

  28.769.151,00 ₫
  7.833.523  - 2.484.008.961  7.833.523 ₫ - 2.484.008.961 ₫
 38. Bông Tai Araminta Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Araminta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nâu

  1.06 crt - AAAA

  37.237.760,00 ₫
  7.241.426  - 2.401.534.452  7.241.426 ₫ - 2.401.534.452 ₫
 39. Bông Tai Athilda Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Athilda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.42 crt - AAAA

  35.422.267,00 ₫
  7.702.667  - 2.199.910.569  7.702.667 ₫ - 2.199.910.569 ₫
 40. Bông Tai Beria Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Beria

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.076 crt - AAAA

  24.662.593,00 ₫
  6.488.733  - 2.402.237.400  6.488.733 ₫ - 2.402.237.400 ₫
 41. Bông Tai Canruba Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Canruba

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - AAAA

  23.148.556,00 ₫
  6.748.283  - 2.375.471.374  6.748.283 ₫ - 2.375.471.374 ₫
 42. Bông Tai Dehan Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Dehan

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.93 crt - AAAA

  17.521.742,00 ₫
  5.941.516  - 1.549.077.045  5.941.516 ₫ - 1.549.077.045 ₫
 43. Bông Tai Isolda Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Isolda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.664 crt - AAAA

  52.955.907,00 ₫
  10.040.774  - 2.502.934.439  10.040.774 ₫ - 2.502.934.439 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Kerlisha Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Kerlisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.544 crt - AAAA

  27.284.854,00 ₫
  8.905.786  - 2.123.046.106  8.905.786 ₫ - 2.123.046.106 ₫
 46. Bông Tai Leunta Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Leunta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.072 crt - AAAA

  19.410.505,00 ₫
  5.926.376  - 2.025.106.784  5.926.376 ₫ - 2.025.106.784 ₫
 47. Bông Tai Maible Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Maible

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.392 crt - AAAA

  39.089.483,00 ₫
  7.117.329  - 2.256.578.844  7.117.329 ₫ - 2.256.578.844 ₫
 48. Bông Tai Maire Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Maire

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.472 crt - AAAA

  45.752.330,00 ₫
  12.044.711  - 1.679.243.748  12.044.711 ₫ - 1.679.243.748 ₫
 49. Bông Tai Rahile Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Rahile

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.25 crt - AAAA

  35.093.773,00 ₫
  6.657.440  - 716.221.024  6.657.440 ₫ - 716.221.024 ₫
 50. Bông Tai Sarika Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Sarika

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.912 crt - AAAA

  21.907.855,00 ₫
  6.347.603  - 2.376.431.161  6.347.603 ₫ - 2.376.431.161 ₫
 51. Bông Tai Uraza Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Uraza

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.154 crt - AAAA

  19.917.978,00 ₫
  6.637.974  - 2.043.126.537  6.637.974 ₫ - 2.043.126.537 ₫
 52. Bông Tai Berceste Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Berceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.32 crt - AAAA

  17.190.818,00 ₫
  4.639.444  - 2.043.140.056  4.639.444 ₫ - 2.043.140.056 ₫
 53. Bông Tai Duhter Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Duhter

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1 crt - AAAA

  20.059.648,00 ₫
  5.969.634  - 225.199.611  5.969.634 ₫ - 225.199.611 ₫
 54. Bông Tai Raika Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Raika

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1 crt - AAAA

  18.926.283,00 ₫
  6.177.544  - 218.710.881  6.177.544 ₫ - 218.710.881 ₫
 55. Bông Tai Terlan Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Terlan

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.7 crt - AAAA

  17.186.761,00 ₫
  6.062.910  - 124.164.618  6.062.910 ₫ - 124.164.618 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Avalia Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Avalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  2.5 crt - AAAA

  22.795.191,00 ₫
  4.521.836  - 674.679.614  4.521.836 ₫ - 674.679.614 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Aveira Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Aveira

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  4 crt - AAAA

  34.349.733,00 ₫
  6.813.169  - 1.495.139.446  6.813.169 ₫ - 1.495.139.446 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Urvika Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Urvika

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  6 crt - AAAA

  44.518.120,00 ₫
  8.332.615  - 3.505.971.017  8.332.615 ₫ - 3.505.971.017 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vaunita Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Vaunita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1 crt - AAAA

  14.428.239,00 ₫
  4.023.014  - 192.958.716  4.023.014 ₫ - 192.958.716 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vedasri Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Vedasri

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAAA

  17.524.175,00 ₫
  4.477.225  - 355.109.469  4.477.225 ₫ - 355.109.469 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hardika 0.86 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Hardika 0.86 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.72 crt - AAAA

  19.259.642,00 ₫
  5.537.052  - 337.630.448  5.537.052 ₫ - 337.630.448 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hardika 1.0 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Hardika 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAAA

  21.146.512,00 ₫
  5.588.421  - 509.730.590  5.588.421 ₫ - 509.730.590 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hardika 1.67 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Hardika 1.67 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  3.34 crt - AAAA

  24.622.310,00 ₫
  7.191.139  - 982.272.632  7.191.139 ₫ - 982.272.632 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hardika 3.2 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Bông Tai GLAMIRA Hardika 3.2 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  6.4 crt - AAAA

  33.156.616,00 ₫
  9.004.739  - 3.471.486.100  9.004.739 ₫ - 3.471.486.100 ₫

You’ve viewed 60 of 520 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng