Đang tải...
Tìm thấy 20 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Goffy

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.948 crt - AAA

  24.853.465,00 ₫
  8.637.694  - 1.425.530.977  8.637.694 ₫ - 1.425.530.977 ₫
 2. Bông tai nữ Elio

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  6.16 crt - AAA

  57.720.574,00 ₫
  21.005.560  - 3.887.571.196  21.005.560 ₫ - 3.887.571.196 ₫
 3. Bông tai nữ Akulina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  13.28 crt - AAA

  91.335.696,00 ₫
  18.999.532  - 11.723.449.148  18.999.532 ₫ - 11.723.449.148 ₫
 4. Bông tai nữ Enriqueta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.98 crt - AAA

  29.230.047,00 ₫
  10.177.309  - 1.462.266.649  10.177.309 ₫ - 1.462.266.649 ₫
 5. Bông tai nữ Lavonna

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.84 crt - AAA

  32.676.918,00 ₫
  13.259.936  - 1.482.884.475  13.259.936 ₫ - 1.482.884.475 ₫
 6. Bông tai nữ Nita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  14.83 crt - AAA

  105.395.441,00 ₫
  22.567.817  - 4.485.077.796  22.567.817 ₫ - 4.485.077.796 ₫
 7. Bông tai nữ Raymond

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  11.326 crt - AAA

  58.139.722,00 ₫
  18.475.383  - 5.549.832.180  18.475.383 ₫ - 5.549.832.180 ₫
 8. Bông tai nữ Toshiko

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  5.69 crt - AAA

  36.379.070,00 ₫
  14.660.307  - 3.900.547.543  14.660.307 ₫ - 3.900.547.543 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Vertie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  34.56 crt - AAA

  152.157.012,00 ₫
  30.633.816  - 30.923.202.715  30.633.816 ₫ - 30.923.202.715 ₫
 11. Bông tai nữ Lanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  11.38 crt - AAA

  54.144.080,00 ₫
  15.452.756  - 5.249.267.566  15.452.756 ₫ - 5.249.267.566 ₫
 12. Bông tai nữ Sharita

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  8.986 crt - AAA

  40.826.407,00 ₫
  14.162.196  - 5.047.419.467  14.162.196 ₫ - 5.047.419.467 ₫
 13. Bông tai nữ Naida

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  11.89 crt - AAA

  53.268.991,00 ₫
  17.161.050  - 452.856.343  17.161.050 ₫ - 452.856.343 ₫
 14. Bông tai nữ Talisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  15.482 crt - AAA

  86.557.228,00 ₫
  23.284.983  - 704.190.051  23.284.983 ₫ - 704.190.051 ₫
 15. Bông tai nữ Namilia

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  6.16 crt - AAA

  49.057.123,00 ₫
  16.736.524  - 3.859.679.813  16.736.524 ₫ - 3.859.679.813 ₫
 16. Bông tai nữ Stephane

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.848 crt - AAA

  29.080.899,00 ₫
  11.821.359  - 3.653.883.625  11.821.359 ₫ - 3.653.883.625 ₫
 17. Bông tai nữ Gasto

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  6.18 crt - AAA

  36.659.258,00 ₫
  11.589.567  - 1.552.747.355  11.589.567 ₫ - 1.552.747.355 ₫
 18. Bông tai nữ Hamrick

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  7.784 crt - AAA

  60.620.087,00 ₫
  19.602.925  - 10.231.989.237  19.602.925 ₫ - 10.231.989.237 ₫
 19. Bông tai nữ Tyrell

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  19.32 crt - AAA

  65.562.988,00 ₫
  19.823.679  - 26.810.094.627  19.823.679 ₫ - 26.810.094.627 ₫
 20. Bông tai nữ Riorda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  25.48 crt - AAA

  99.405.941,00 ₫
  16.736.524  - 14.652.921.113  16.736.524 ₫ - 14.652.921.113 ₫
 21. Bông tai nữ Hague

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  9.2 crt - AAA

  71.678.431,00 ₫
  14.501.817  - 1.891.080.653  14.501.817 ₫ - 1.891.080.653 ₫

You’ve viewed 20 of 20 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng