Đang tải...
Tìm thấy 1209 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Elda Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Elda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  10.245.709,00 ₫
  4.671.888  - 199.041.906  4.671.888 ₫ - 199.041.906 ₫
 2. Bông Tai Melinda Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Melinda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  12.441.604,00 ₫
  6.012.892  - 211.613.826  6.012.892 ₫ - 211.613.826 ₫
 3. Bông Tai Louisa Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Louisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  7.836.766,00 ₫
  4.996.323  - 95.411.419  4.996.323 ₫ - 95.411.419 ₫
 4. Bông Tai Anatola Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Anatola

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.724 crt - AAA

  6.063.179,00 ₫
  3.355.216  - 96.384.731  3.355.216 ₫ - 96.384.731 ₫
 5. Bông Tai Denise Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Denise

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.768 crt - AAA

  9.856.655,00 ₫
  5.475.950  - 254.858.533  5.475.950 ₫ - 254.858.533 ₫
 6. Bông Tai Ecateri Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  10.882.687,00 ₫
  5.052.560  - 112.849.894  5.052.560 ₫ - 112.849.894 ₫
 7. Bông Tai Peyton Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.32 crt - AAA

  9.851.789,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 8. Bông Tai Hartwick Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.88 crt - AAA

  8.575.400,00 ₫
  3.657.482  - 1.526.447.587  3.657.482 ₫ - 1.526.447.587 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Nigella Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.79 crt - AAA

  16.169.111,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vaunita Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Vaunita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  9.183.179,00 ₫
  4.023.014  - 192.958.716  4.023.014 ₫ - 192.958.716 ₫
 12. Bông Tai Lucille Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Lucille

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.432 crt - AAA

  18.899.246,00 ₫
  8.932.823  - 250.019.020  8.932.823 ₫ - 250.019.020 ₫
 13. Bông Tai Beacham Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Beacham

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.072 crt - AAA

  11.820.037,00 ₫
  5.049.045  - 1.563.338.744  5.049.045 ₫ - 1.563.338.744 ₫
 14. Bông Tai SYLVIE Gwerthuso Đá Topaz Xanh

  Bông Tai SYLVIE Gwerthuso

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.984 crt - AAA

  17.837.798,00 ₫
  7.441.766  - 3.407.247.638  7.441.766 ₫ - 3.407.247.638 ₫
 15. Bông Tai Vanda Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Vanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.852 crt - AAA

  13.368.682,00 ₫
  7.289.010  - 282.949.342  7.289.010 ₫ - 282.949.342 ₫
 16. Bông Tai Suzie Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Suzie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  5.128 crt - AAA

  27.485.193,00 ₫
  7.786.480  - 1.539.370.982  7.786.480 ₫ - 1.539.370.982 ₫
 17. Bông Tai Janerica Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Janerica

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.98 crt - AAA

  15.470.761,00 ₫
  6.851.021  - 1.571.868.724  6.851.021 ₫ - 1.571.868.724 ₫
 18. Kiểu Đá
  Bông Tai Wayna - Oval Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Wayna - Oval

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.72 crt - AAA

  12.755.228,00 ₫
  6.396.810  - 2.367.063.057  6.396.810 ₫ - 2.367.063.057 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Adimu Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Adimu

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.696 crt - AAA

  21.398.761,00 ₫
  8.927.415  - 3.079.796.390  8.927.415 ₫ - 3.079.796.390 ₫
 21. Bông Tai Sirene Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Sirene

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  14.860.280,00 ₫
  6.696.372  - 378.347.249  6.696.372 ₫ - 378.347.249 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vedasri Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Vedasri

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.6 crt - AAA

  10.683.968,00 ₫
  4.477.225  - 355.109.469  4.477.225 ₫ - 355.109.469 ₫
 23. Bông Tai Faiga Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Faiga

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  10.663.150,00 ₫
  5.515.423  - 142.049.190  5.515.423 ₫ - 142.049.190 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Aveira Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Aveira

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  4 crt - AAA

  25.752.161,00 ₫
  6.813.169  - 1.495.139.446  6.813.169 ₫ - 1.495.139.446 ₫
 25. Bông Tai Beria Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Beria

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.076 crt - AAA

  13.496.564,00 ₫
  6.488.733  - 2.402.237.400  6.488.733 ₫ - 2.402.237.400 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Hobson Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Hobson

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  2.896 crt - AAA

  24.990.274,00 ₫
  7.241.426  - 5.780.434.439  7.241.426 ₫ - 5.780.434.439 ₫
 28. Kiểu Đá
  Bông Tai Wayna - Round Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Wayna - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  16.054.207,00 ₫
  6.677.988  - 2.040.328.270  6.677.988 ₫ - 2.040.328.270 ₫
 29. Bông Tai Cheops Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Cheops

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.68 crt - AAA

  23.195.599,00 ₫
  8.970.674  - 2.126.628.430  8.970.674 ₫ - 2.126.628.430 ₫
 30. Bông Tai Raemol Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Raemol

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  2.304 crt - AAA

  34.728.512,00 ₫
  8.195.270  - 596.247.041  8.195.270 ₫ - 596.247.041 ₫
 31. Bông Tai Anna Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Anna

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.7 crt - AAA

  9.753.106,00 ₫
  5.493.794  - 115.039.840  5.493.794 ₫ - 115.039.840 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Dajana Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Dajana

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  19.568.398,00 ₫
  8.289.357  - 3.390.768.959  8.289.357 ₫ - 3.390.768.959 ₫
 33. Bông Tai Katarina Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Katarina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  2.19 crt - AAA

  25.566.961,00 ₫
  9.746.618  - 2.995.970.061  9.746.618 ₫ - 2.995.970.061 ₫
 34. Bông Tai Whitley Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Whitley

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  11.367.989,00 ₫
  4.485.336  - 2.019.983.385  4.485.336 ₫ - 2.019.983.385 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Kounoupoi Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Kounoupoi

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  2.68 crt - AAA

  19.735.481,00 ₫
  7.872.996  - 5.289.534.688  7.872.996 ₫ - 5.289.534.688 ₫
 36. Bông Tai Alice Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Alice

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAA

  16.555.733,00 ₫
  8.327.208  - 287.815.894  8.327.208 ₫ - 287.815.894 ₫
 37. Bông Tai Carrie Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Carrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.432 crt - AAA

  15.428.315,00 ₫
  7.975.735  - 256.751.084  7.975.735 ₫ - 256.751.084 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Abby Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Abby

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.8 crt - AAA

  9.399.470,00 ₫
  3.520.137  - 2.800.726.762  3.520.137 ₫ - 2.800.726.762 ₫
 39. Bông Tai Zyon Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Zyon

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  17.895.926,00 ₫
  7.007.832  - 242.840.856  7.007.832 ₫ - 242.840.856 ₫
 40. Bông Tai Sachsa Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Sachsa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.52 crt - AAA

  28.558.266,00 ₫
  11.046.528  - 1.665.752.590  11.046.528 ₫ - 1.665.752.590 ₫
 41. Bông Tai Galinos Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Galinos

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.48 crt - AAA

  10.190.284,00 ₫
  5.292.373  - 93.316.102  5.292.373 ₫ - 93.316.102 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Gelsomino Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Gelsomino

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.09 crt - AAA

  23.418.379,00 ₫
  10.938.923  - 2.087.777.132  10.938.923 ₫ - 2.087.777.132 ₫
 43. Bông Tai Fahasoavana Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Fahasoavana

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.956 crt - AAA

  15.924.702,00 ₫
  7.522.875  - 505.864.390  7.522.875 ₫ - 505.864.390 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai SYLVIE Kreise Đá Topaz Xanh

  Bông Tai SYLVIE Kreise

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.76 crt - AAA

  22.446.150,00 ₫
  8.119.027  - 1.830.066.257  8.119.027 ₫ - 1.830.066.257 ₫
 46. Bông Tai Gladys Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Gladys

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.6 crt - AAA

  17.271.656,00 ₫
  7.650.216  - 3.372.722.166  7.650.216 ₫ - 3.372.722.166 ₫
 47. Bông Tai Phantump Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Phantump

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  3.024 crt - AAA

  34.550.342,00 ₫
  12.468.101  - 5.881.820.907  12.468.101 ₫ - 5.881.820.907 ₫
 48. Bông Tai Aravind Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Aravind

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  13.404.910,00 ₫
  5.089.600  - 838.898.653  5.089.600 ₫ - 838.898.653 ₫
 49. Bông Tai Portimao Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Portimao

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.68 crt - AAA

  13.971.324,00 ₫
  6.002.078  - 3.041.783.223  6.002.078 ₫ - 3.041.783.223 ₫
 50. Bông Tai Sharita Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Sharita

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  8.986 crt - AAA

  51.459.172,00 ₫
  12.052.822  - 4.789.050.540  12.052.822 ₫ - 4.789.050.540 ₫
 51. Bông Tai Elio Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Elio

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  6.16 crt - AAA

  56.262.726,00 ₫
  17.844.017  - 3.685.979.305  17.844.017 ₫ - 3.685.979.305 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Dulcinia Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Dulcinia

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  22.772.209,00 ₫
  10.810.229  - 2.443.170.491  10.810.229 ₫ - 2.443.170.491 ₫
 53. Bông Tai Selena Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Selena

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.512 crt - AAA

  10.751.831,00 ₫
  4.931.437  - 448.047.068  4.931.437 ₫ - 448.047.068 ₫
 54. Bông Tai Joshua Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Joshua

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  6.6 crt - AAA

  34.302.419,00 ₫
  8.942.286  - 11.751.299.703  8.942.286 ₫ - 11.751.299.703 ₫
 55. Bông Tai Allusif Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Allusif

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  12.187.732,00 ₫
  6.265.683  - 473.880.335  6.265.683 ₫ - 473.880.335 ₫
 56. Bông Tai Raymond Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Raymond

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  11.326 crt - AAA

  61.603.225,00 ₫
  15.621.626  - 5.247.804.019  15.621.626 ₫ - 5.247.804.019 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Saturnina Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Saturnina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.85 crt - AAA

  22.928.478,00 ₫
  9.954.798  - 3.421.968.951  9.954.798 ₫ - 3.421.968.951 ₫
 58. Bông Tai Ilaria Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Ilaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.9 crt - AAA

  12.216.931,00 ₫
  5.691.700  - 156.851.619  5.691.700 ₫ - 156.851.619 ₫
 59. Bông Tai Luigia Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Luigia

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.52 crt - AAA

  14.127.054,00 ₫
  5.999.915  - 467.729.561  5.999.915 ₫ - 467.729.561 ₫
 60. Bông Tai Dehan Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Dehan

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.93 crt - AAA

  11.952.245,00 ₫
  5.941.516  - 1.549.077.045  5.941.516 ₫ - 1.549.077.045 ₫
 61. Bông Tai Candida Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Candida

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  10.386.838,00 ₫
  5.862.570  - 110.011.069  5.862.570 ₫ - 110.011.069 ₫
 62. Bông Tai Berceste Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Berceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.32 crt - AAA

  14.135.705,00 ₫
  4.639.444  - 2.043.140.056  4.639.444 ₫ - 2.043.140.056 ₫
 63. Bông Tai Inna Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Inna

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.67 crt - AAA

  18.989.006,00 ₫
  9.178.854  - 154.796.850  9.178.854 ₫ - 154.796.850 ₫
 64. Bông Tai Magali Đá Topaz Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.596 crt - AAA

  9.923.705,00 ₫
  5.515.423  - 455.306.334  5.515.423 ₫ - 455.306.334 ₫

You’ve viewed 60 of 1209 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng