Đang tải...
Tìm thấy 9536 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Meinhardt Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Meinhardt

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.052 crt - VS1

  12.908.252,00 ₫
  6.307.048  - 68.185.772  6.307.048 ₫ - 68.185.772 ₫
 2. Bông Tai Attoniac Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Attoniac

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.05 crt - VS1

  7.345.786,00 ₫
  3.493.101  - 36.715.415  3.493.101 ₫ - 36.715.415 ₫
 3. Bông Tai Danielle Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Danielle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  20.242.144,00 ₫
  7.202.494  - 45.988.898  7.202.494 ₫ - 45.988.898 ₫
 4. Bông Tai Lige Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Lige

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.15 crt - VS1

  13.072.904,00 ₫
  5.332.927  - 65.766.014  5.332.927 ₫ - 65.766.014 ₫
 5. Bông Tai Schoch Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Schoch

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.07 crt - VS1

  10.371.428,00 ₫
  4.684.054  - 52.788.550  4.684.054 ₫ - 52.788.550 ₫
 6. Bông Tai Frorrea Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Frorrea

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  8.751.407,00 ₫
  4.088.983  - 45.705.012  4.088.983 ₫ - 45.705.012 ₫
  Mới

 7. Bông Tai Paseduluran Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Paseduluran

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.168 crt - VS1

  13.730.429,00 ₫
  4.765.163  - 62.413.501  4.765.163 ₫ - 62.413.501 ₫
 8. Bông Tai Werna Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Werna

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.136 crt - VS1

  13.526.034,00 ₫
  5.251.818  - 59.006.920  5.251.818 ₫ - 59.006.920 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Gautam Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Gautam

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.326 crt - VS1

  17.918.906,00 ₫
  5.414.037  - 82.582.652  5.414.037 ₫ - 82.582.652 ₫
 11. Bông Tai Pheney Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Pheney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  9.120.725,00 ₫
  3.801.316  - 44.542.451  3.801.316 ₫ - 44.542.451 ₫
 12. Bông Tai Colophanel Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Colophanel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.24 crt - VS1

  19.321.285,00 ₫
  6.696.372  - 81.217.314  6.696.372 ₫ - 81.217.314 ₫
 13. Bông Tai Atria Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Atria

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  6.378.423,00 ₫
  2.712.290  - 32.119.227  2.712.290 ₫ - 32.119.227 ₫
 14. Bông Tai Blama Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Blama

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.188 crt - VS1

  15.399.386,00 ₫
  4.125.753  - 63.184.043  4.125.753 ₫ - 63.184.043 ₫
 15. Bông Tai Baryon Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Baryon

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  9.141.003,00 ₫
  4.315.007  - 47.935.520  4.315.007 ₫ - 47.935.520 ₫
 16. Bông Tai Lenavas Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Lenavas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  13.709.882,00 ₫
  6.599.041  - 74.093.225  6.599.041 ₫ - 74.093.225 ₫
 17. Bông Tai Kinabuhi Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Kinabuhi

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  13.770.713,00 ₫
  4.339.340  - 60.264.109  4.339.340 ₫ - 60.264.109 ₫
 18. Bông Tai Ehjertu Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Ehjertu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.32 crt - VS1

  25.702.144,00 ₫
  6.387.347  - 89.828.407  6.387.347 ₫ - 89.828.407 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Erekle Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Erekle

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.036 crt - VS1

  9.970.479,00 ₫
  4.825.995  - 52.477.633  4.825.995 ₫ - 52.477.633 ₫
 21. Bông Tai Isaa Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Isaa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.16 crt - VS1

  18.576.702,00 ₫
  7.759.444  - 96.546.948  7.759.444 ₫ - 96.546.948 ₫
 22. Bông Tai Keisha Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Keisha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  12.126.361,00 ₫
  5.526.238  - 64.400.682  5.526.238 ₫ - 64.400.682 ₫
 23. Bông Tai Ischys Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Ischys

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.02 crt - VS1

  6.833.987,00 ₫
  3.431.458  - 35.485.260  3.431.458 ₫ - 35.485.260 ₫
 24. Bông Tai Livide Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Livide

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.44 crt - VS1

  31.691.785,00 ₫
  9.647.935  - 149.605.864  9.647.935 ₫ - 149.605.864 ₫
 25. Bông Tai Ezalor Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Ezalor

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.352 crt - VS1

  28.064.043,00 ₫
  8.913.898  - 126.435.681  8.913.898 ₫ - 126.435.681 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Eriotaro Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Eriotaro

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.14 crt - VS1

  12.449.986,00 ₫
  3.387.659  - 49.652.324  3.387.659 ₫ - 49.652.324 ₫
 28. Bông Tai Galaxies Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Galaxies

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  11.343.116,00 ₫
  5.937.191  - 63.251.634  5.937.191 ₫ - 63.251.634 ₫
 29. Bông Tai Mutantur Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Mutantur

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.12 crt - VS1

  14.655.885,00 ₫
  5.434.314  - 68.402.063  5.434.314 ₫ - 68.402.063 ₫
 30. Bông Tai Shimshon Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Shimshon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  6.963.491,00 ₫
  3.616.387  - 38.175.377  3.616.387 ₫ - 38.175.377 ₫
 31. Bông Tai Gaynor Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Gaynor

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.16 crt - VS1

  13.506.568,00 ₫
  5.008.491  - 63.927.542  5.008.491 ₫ - 63.927.542 ₫
 32. Bông Tai Gasca Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Gasca

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.496 crt - VS1

  34.697.690,00 ₫
  9.261.315  - 150.443.989  9.261.315 ₫ - 150.443.989 ₫
 33. Bông Tai Spanios Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Spanios

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.296 crt - VS1

  31.921.054,00 ₫
  6.756.393  - 98.723.375  6.756.393 ₫ - 98.723.375 ₫
 34. Bông Tai Rencontrer Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Rencontrer

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.132 crt - VS1

  15.063.324,00 ₫
  5.445.128  - 69.199.637  5.445.128 ₫ - 69.199.637 ₫
 35. Bông Tai Ratri Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Ratri

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  13.965.105,00 ₫
  5.332.927  - 65.982.305  5.332.927 ₫ - 65.982.305 ₫
 36. Bông Tai Spusi Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Spusi

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.24 crt - VS1

  15.252.849,00 ₫
  4.849.246  - 69.267.231  4.849.246 ₫ - 69.267.231 ₫
 37. Bông Tai Polka Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Polka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.15 crt - VS1

  10.026.985,00 ₫
  3.636.935  - 48.327.546  3.636.935 ₫ - 48.327.546 ₫
 38. Bông Tai Urchm Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Urchm

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.122 crt - VS1

  13.599.303,00 ₫
  5.839.860  - 27.117.498  5.839.860 ₫ - 27.117.498 ₫
 39. Bông Tai Oliphant Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Oliphant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.35 crt - VS1

  24.116.730,00 ₫
  7.021.350  - 104.968.786  7.021.350 ₫ - 104.968.786 ₫
 40. Bông Tai Joie Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Joie

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.048 crt - VS1

  7.207.900,00 ₫
  3.287.624  - 36.661.341  3.287.624 ₫ - 36.661.341 ₫
 41. Bông Tai Paulenda Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Paulenda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.02 crt - VS1

  10.051.317,00 ₫
  5.053.101  - 55.870.699  5.053.101 ₫ - 55.870.699 ₫
 42. Bông Tai Hoquet Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Hoquet

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.048 crt - VS1

  7.703.748,00 ₫
  3.575.292  - 39.500.166  3.575.292 ₫ - 39.500.166 ₫
 43. Bông Tai Cardania Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Cardania

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  6.821.821,00 ₫
  3.534.196  - 37.364.289  3.534.196 ₫ - 37.364.289 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Jennifer Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Jennifer

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.33 crt - VS1

  20.598.484,00 ₫
  7.526.931  - 97.925.807  7.526.931 ₫ - 97.925.807 ₫
 46. Bông Tai Aumera Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Aumera

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.056 crt - VS1

  10.593.127,00 ₫
  5.089.600  - 56.249.210  5.089.600 ₫ - 56.249.210 ₫
 47. Bông Tai Adage Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Adage

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.44 crt - VS1

  23.234.531,00 ₫
  6.042.633  - 98.277.276  6.042.633 ₫ - 98.277.276 ₫
 48. Bông Tai Batasuna Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Batasuna

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  14.630.471,00 ₫
  3.986.244  - 60.426.326  3.986.244 ₫ - 60.426.326 ₫
 49. Bông Tai Melamas Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Melamas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  4.875.741,00 ₫
  2.342.432  - 25.792.712  2.342.432 ₫ - 25.792.712 ₫
 50. Bông Tai Movimento Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Movimento

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.12 crt - VS1

  10.460.108,00 ₫
  4.440.726  - 53.815.931  4.440.726 ₫ - 53.815.931 ₫
 51. Bông Tai Lelisa Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Lelisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  10.292.752,00 ₫
  5.109.877  - 57.236.034  5.109.877 ₫ - 57.236.034 ₫
 52. Bông Tai Fumiko Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Fumiko

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  10.848.351,00 ₫
  3.595.839  - 48.138.290  3.595.839 ₫ - 48.138.290 ₫
 53. Bông Tai Cended Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Cended

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.37 crt - VS1

  25.776.222,00 ₫
  8.242.043  - 126.570.860  8.242.043 ₫ - 126.570.860 ₫
 54. Bông Tai Nestan Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Nestan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  9.895.047,00 ₫
  4.643.499  - 51.625.984  4.643.499 ₫ - 51.625.984 ₫
 55. Bông Tai Aucun Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Aucun

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.12 crt - VS1

  16.508.419,00 ₫
  6.326.515  - 85.434.989  6.326.515 ₫ - 85.434.989 ₫
 56. Bông Tai Fatidic Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Fatidic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.02 crt - VS1

  8.109.023,00 ₫
  4.171.174  - 42.785.085  4.171.174 ₫ - 42.785.085 ₫
 57. Bông Tai Ardhendu Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Ardhendu

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.314 crt - VS1

  38.000.997,00 ₫
  9.557.363  - 126.787.150  9.557.363 ₫ - 126.787.150 ₫
 58. Bông Tai Alvino Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Alvino

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.3 crt - VS1

  35.164.608,00 ₫
  13.678.250  - 175.358.024  13.678.250 ₫ - 175.358.024 ₫
 59. Bông Tai Ewaqp Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Ewaqp

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.72 crt - VS1

  29.517.790,00 ₫
  6.579.576  - 99.493.917  6.579.576 ₫ - 99.493.917 ₫
 60. Bông Tai Sharyn Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Sharyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.808 crt - VS1

  51.416.184,00 ₫
  10.962.715  - 173.059.932  10.962.715 ₫ - 173.059.932 ₫
 61. Bông Tai Tekla Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Tekla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.142 crt - VS1

  14.482.311,00 ₫
  5.567.333  - 64.481.785  5.567.333 ₫ - 64.481.785 ₫
 62. Bông Tai Marceil Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Marceil

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  6.661.765,00 ₫
  2.876.671  - 33.741.410  2.876.671 ₫ - 33.741.410 ₫
 63. Bông Tai Volantaire Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Volantaire

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.036 crt - VS1

  5.036.066,00 ₫
  2.404.075  - 26.860.648  2.404.075 ₫ - 26.860.648 ₫
 64. Bông Tai Devadas Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Devadas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.14 crt - VS1

  52.549.549,00 ₫
  7.513.953  - 324.950.375  7.513.953 ₫ - 324.950.375 ₫

You’ve viewed 60 of 9536 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng