Đang tải...
Tìm thấy 10989 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Siria Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Siria

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.54 crt - VS

  14.717.529,00 ₫
  6.544.969  - 120.366.010  6.544.969 ₫ - 120.366.010 ₫
 2. Bông Tai Willys Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Willys

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  14.418.776,00 ₫
  7.589.114  - 86.665.145  7.589.114 ₫ - 86.665.145 ₫
 3. Bông Tai Elda Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Elda

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  13.922.658,00 ₫
  4.671.888  - 199.041.906  4.671.888 ₫ - 199.041.906 ₫
 4. Bông Tai Louisa Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Louisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  11.054.097,00 ₫
  4.996.323  - 95.411.419  4.996.323 ₫ - 95.411.419 ₫
 5. Bông Tai Hartwick Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  10.224.620,00 ₫
  3.657.482  - 1.526.447.587  3.657.482 ₫ - 1.526.447.587 ₫
 6. Bông Tai Disacr Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Disacr

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.11 crt - VS

  7.205.737,00 ₫
  3.945.150  - 43.961.170  3.945.150 ₫ - 43.961.170 ₫
  Mới

 7. Bông Tai Exacro Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Exacro

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  9.619.817,00 ₫
  5.157.461  - 67.766.712  5.157.461 ₫ - 67.766.712 ₫
  Mới

 8. Bông Tai Lilacs Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Lilacs

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.996 crt - VS

  31.793.443,00 ₫
  9.577.641  - 357.894.222  9.577.641 ₫ - 357.894.222 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Residential Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Residential

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.52 crt - VS

  8.917.411,00 ₫
  3.965.697  - 56.384.388  3.965.697 ₫ - 56.384.388 ₫
 11. Bông Tai Kamet Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Kamet

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  12.009.563,00 ₫
  6.488.733  - 79.973.642  6.488.733 ₫ - 79.973.642 ₫
 12. Bông Tai Ausmus Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Ausmus

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.084 crt - VS

  8.399.665,00 ₫
  4.623.222  - 56.073.473  4.623.222 ₫ - 56.073.473 ₫
 13. Bông Tai Issoria Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Issoria

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.279 crt - VS

  12.150.423,00 ₫
  6.053.988  - 80.203.448  6.053.988 ₫ - 80.203.448 ₫
 14. Bông Tai Margerum Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Margerum

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.04 crt - VS

  13.334.075,00 ₫
  5.049.045  - 148.524.409  5.049.045 ₫ - 148.524.409 ₫
 15. Bông Tai Ronsard Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Ronsard

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.2 crt - VS

  21.025.660,00 ₫
  6.384.913  - 1.195.549.203  6.384.913 ₫ - 1.195.549.203 ₫
 16. Bông Tai Vergine Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Vergine

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  9.890.992,00 ₫
  4.996.324  - 66.185.082  4.996.324 ₫ - 66.185.082 ₫
 17. Bông Tai Zarembarad Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Zarembarad

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.165 crt - VS

  5.792.816,00 ₫
  2.999.957  - 43.285.260  2.999.957 ₫ - 43.285.260 ₫
 18. Bông Tai Anna Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Anna

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  14.160.038,00 ₫
  5.493.794  - 115.039.840  5.493.794 ₫ - 115.039.840 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Carlita Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Carlita

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  8.838.735,00 ₫
  5.531.644  - 61.102.238  5.531.644 ₫ - 61.102.238 ₫
 21. Bông Tai Assieh Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Assieh

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.494 crt - VS

  10.207.317,00 ₫
  5.187.742  - 60.372.256  5.187.742 ₫ - 60.372.256 ₫
 22. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Alvernia 25 mm Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Alvernia 25 mm

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.81 crt - VS

  20.553.332,00 ₫
  8.230.417  - 166.719.896  8.230.417 ₫ - 166.719.896 ₫
 23. Bông Tai Athar Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Athar

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.176 crt - VS

  12.328.322,00 ₫
  6.404.379  - 82.177.105  6.404.379 ₫ - 82.177.105 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Kounoupoi Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Kounoupoi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.68 crt - VS

  29.387.473,00 ₫
  7.872.996  - 5.289.534.688  7.872.996 ₫ - 5.289.534.688 ₫
 25. Bông Tai Peyton Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  11.717.300,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Shakague Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Shakague

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  7.245.752,00 ₫
  4.109.531  - 63.751.808  4.109.531 ₫ - 63.751.808 ₫
 28. Bông Tai Aur Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Aur

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  7.257.107,00 ₫
  3.739.673  - 54.424.253  3.739.673 ₫ - 54.424.253 ₫
 29. Bông Tai Blanc Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Blanc

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  6.433.037,00 ₫
  3.575.292  - 42.366.024  3.575.292 ₫ - 42.366.024 ₫
 30. Conch Ear Cuff Suilup Đá Moissanite

  GLAMIRA Conch Ear Cuff Suilup

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  6.769.641,00 ₫
  3.472.554  - 51.842.279  3.472.554 ₫ - 51.842.279 ₫
 31. Bông Tai Vernalap Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Vernalap

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.108 crt - VS

  6.993.231,00 ₫
  3.821.863  - 50.368.790  3.821.863 ₫ - 50.368.790 ₫
 32. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Laduke 13 mm Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Laduke 13 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  12.461.612,00 ₫
  6.462.778  - 82.893.568  6.462.778 ₫ - 82.893.568 ₫
 33. Bông Tai Enteral Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Enteral

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.56 crt - VS

  13.323.260,00 ₫
  6.265.683  - 100.426.667  6.265.683 ₫ - 100.426.667 ₫
 34. Bông Tai Ahaltyp Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Ahaltyp

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.216 crt - VS

  17.590.684,00 ₫
  8.312.337  - 115.648.155  8.312.337 ₫ - 115.648.155 ₫
 35. Bông Tai Goraidh Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Goraidh

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - VS

  10.902.152,00 ₫
  6.164.296  - 64.887.331  6.164.296 ₫ - 64.887.331 ₫
 36. Chữ viết tắt
  Bông Tai Barbra S Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Barbra S

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  7.671.844,00 ₫
  4.133.322  - 56.614.197  4.133.322 ₫ - 56.614.197 ₫
 37. Bông Tai Patnode Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Patnode

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  5.317.516,00 ₫
  2.630.100  - 36.147.654  2.630.100 ₫ - 36.147.654 ₫
 38. Bông Tai Prowse Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Prowse

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.244 crt - VS

  18.761.361,00 ₫
  8.839.547  - 113.836.719  8.839.547 ₫ - 113.836.719 ₫
 39. Kiểu Đá
  Bông Tai Wayna - Round Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Wayna - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  19.731.156,00 ₫
  6.677.988  - 2.040.328.270  6.677.988 ₫ - 2.040.328.270 ₫
 40. Bông Tai Lilith Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Lilith

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Kim Cương Nhân Tạo

  1.592 crt - VS

  23.419.461,00 ₫
  5.312.650  - 3.055.112.166  5.312.650 ₫ - 3.055.112.166 ₫
 41. Bông Tai Brigue Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Brigue

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  8.149.848,00 ₫
  4.542.113  - 50.774.337  4.542.113 ₫ - 50.774.337 ₫
 42. Bông Tai Augerinos Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Augerinos

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  7.684.011,00 ₫
  3.924.602  - 49.084.562  3.924.602 ₫ - 49.084.562 ₫
 43. Bông Tai Caddya Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Caddya

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  6.237.294,00 ₫
  3.493.101  - 39.824.600  3.493.101 ₫ - 39.824.600 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Bizbustan Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Bizbustan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.37 crt - VS

  12.766.581,00 ₫
  6.488.733  - 88.463.069  6.488.733 ₫ - 88.463.069 ₫
 46. Bông Tai Ersatz Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Ersatz

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  8.962.562,00 ₫
  5.069.322  - 53.180.574  5.069.322 ₫ - 53.180.574 ₫
 47. Bông Tai Ploesti Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Ploesti

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  14.666.970,00 ₫
  7.377.690  - 104.968.786  7.377.690 ₫ - 104.968.786 ₫
 48. Bông Tai Shaba Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Shaba

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.048 crt - VS

  25.049.755,00 ₫
  9.603.325  - 196.662.703  9.603.325 ₫ - 196.662.703 ₫
 49. Bông Tai Selena Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Selena

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Kim Cương

  1.512 crt - VS

  20.917.513,00 ₫
  4.931.437  - 448.047.068  4.931.437 ₫ - 448.047.068 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Majori Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Majori

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - VS

  9.549.792,00 ₫
  4.958.473  - 57.966.018  4.958.473 ₫ - 57.966.018 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Purisima Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Purisima

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.05 crt - VS

  8.370.735,00 ₫
  4.371.784  - 53.707.787  4.371.784 ₫ - 53.707.787 ₫
 52. Bông Tai Fiamma Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Fiamma

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.63 crt - VS

  16.762.832,00 ₫
  6.720.435  - 120.136.201  6.720.435 ₫ - 120.136.201 ₫
 53. Bông Tai Golnar Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Golnar

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.13 crt - VS

  6.897.252,00 ₫
  4.061.676  - 47.246.087  4.061.676 ₫ - 47.246.087 ₫
 54. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Elgia 12 mm Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Elgia 12 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.324 crt - VS

  10.452.266,00 ₫
  5.412.684  - 90.680.049  5.412.684 ₫ - 90.680.049 ₫
 55. Bông Tai Lamarria Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Lamarria

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Đen

  0.06 crt - VS

  4.899.803,00 ₫
  2.517.087  - 35.133.781  2.517.087 ₫ - 35.133.781 ₫
 56. Bông Tai Nigella Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Kim Cương

  1.79 crt - VS

  21.657.498,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 57. Bông Tai Moccasin Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Moccasin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.01 crt - VS

  5.623.027,00 ₫
  3.246.529  - 32.849.208  3.246.529 ₫ - 32.849.208 ₫
 58. Bông Tai Dedsgh Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Dedsgh

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  9.701.738,00 ₫
  5.353.205  - 60.994.095  5.353.205 ₫ - 60.994.095 ₫
  Mới

 59. Bông Tai Clario Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Clario

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  11.949.542,00 ₫
  5.231.541  - 76.161.506  5.231.541 ₫ - 76.161.506 ₫
  Mới

 60. Bông Tai Alamos Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Alamos

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.208 crt - VS

  15.580.258,00 ₫
  7.891.921  - 102.832.905  7.891.921 ₫ - 102.832.905 ₫
 61. Bông Tai Bougeteal Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Bougeteal

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.624 crt - VS

  15.870.089,00 ₫
  6.404.379  - 97.912.284  6.404.379 ₫ - 97.912.284 ₫
 62. Bông Tai Siffet Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Siffet

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.196 crt - VS

  7.628.045,00 ₫
  3.986.244  - 77.891.834  3.986.244 ₫ - 77.891.834 ₫
 63. Bông Tai Denia Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Denia

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  15.203.913,00 ₫
  7.286.307  - 86.692.183  7.286.307 ₫ - 86.692.183 ₫
 64. Bông Tai Ants Đá Moissanite

  Bông Tai GLAMIRA Ants

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  7.789.184,00 ₫
  4.315.007  - 50.044.358  4.315.007 ₫ - 50.044.358 ₫

You’ve viewed 60 of 10989 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng