Đang tải...
Tìm thấy 2485 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Hartwick Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.88 crt - AAA

  18.362.574,00 ₫
  3.657.482  - 1.526.447.587  3.657.482 ₫ - 1.526.447.587 ₫
 2. Bông Tai Tansy Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Tansy

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.14 crt - AAA

  10.695.323,00 ₫
  6.467.103  - 71.957.347  6.467.103 ₫ - 71.957.347 ₫
 3. Bông Tai Thoman Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Thoman

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.56 crt - AAA

  15.383.163,00 ₫
  5.231.541  - 292.668.924  5.231.541 ₫ - 292.668.924 ₫
 4. Bông Tai Brider Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Brider

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAA

  9.334.583,00 ₫
  4.988.214  - 82.704.317  4.988.214 ₫ - 82.704.317 ₫
 5. Bông Tai Janerica Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Janerica

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.98 crt - AAA

  28.015.647,00 ₫
  6.851.021  - 1.571.868.724  6.851.021 ₫ - 1.571.868.724 ₫
 6. Bông Tai Alice Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Alice

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Sapphire Trắng

  1.226 crt - AAA

  22.936.320,00 ₫
  8.327.208  - 287.815.894  8.327.208 ₫ - 287.815.894 ₫
 7. Bông Tai Magali Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.596 crt - AAA

  12.627.344,00 ₫
  5.515.423  - 455.306.334  5.515.423 ₫ - 455.306.334 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Zarita Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Zarita

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  0.55 crt - AAA

  17.232.723,00 ₫
  8.242.043  - 142.468.257  8.242.043 ₫ - 142.468.257 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Lucille Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Lucille

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  1.432 crt - AAA

  33.174.460,00 ₫
  8.932.823  - 250.019.020  8.932.823 ₫ - 250.019.020 ₫
 11. Bông Tai Tibia Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Tibia

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.3 crt - AAA

  21.503.662,00 ₫
  4.844.921  - 2.694.176.350  4.844.921 ₫ - 2.694.176.350 ₫
 12. Bông Tai Lucca Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Lucca

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.02 crt - AAA

  17.391.967,00 ₫
  9.895.318  - 100.683.514  9.895.318 ₫ - 100.683.514 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Ginny Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Ginny

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - AAA

  9.104.233,00 ₫
  4.807.070  - 57.452.327  4.807.070 ₫ - 57.452.327 ₫
 14. Bông Tai Daime Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Daime

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.14 crt - AAA

  6.976.468,00 ₫
  4.178.743  - 50.666.189  4.178.743 ₫ - 50.666.189 ₫
 15. Bông Tai Chimiste Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Chimiste

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.2 crt - AAA

  7.740.787,00 ₫
  4.130.078  - 58.655.445  4.130.078 ₫ - 58.655.445 ₫
  Mới

 16. Bông Tai Planta Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Planta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  10.664.772,00 ₫
  5.034.175  - 449.101.481  5.034.175 ₫ - 449.101.481 ₫
 17. Bông Tai Palazzo Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Palazzo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  0.9 crt - AAA

  12.394.290,00 ₫
  5.130.154  - 1.735.912.023  5.130.154 ₫ - 1.735.912.023 ₫
 18. Bông Tai Laveur Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Laveur

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Sapphire Trắng

  1.58 crt - AAA

  21.457.699,00 ₫
  7.513.953  - 552.380.494  7.513.953 ₫ - 552.380.494 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Maxabbat Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Maxabbat

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.658 crt - AAA

  19.100.396,00 ₫
  6.833.447  - 295.710.518  6.833.447 ₫ - 295.710.518 ₫
 21. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Sheilah 25 mm Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Sheilah 25 mm

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.35 crt - AAA

  22.706.241,00 ₫
  8.844.143  - 142.752.140  8.844.143 ₫ - 142.752.140 ₫
 22. Bông Tai Anatola Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Anatola

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.724 crt - AAA

  8.280.163,00 ₫
  3.355.216  - 96.384.731  3.355.216 ₫ - 96.384.731 ₫
 23. Bông Tai Monnie Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Monnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  4.238 crt - AAA

  58.096.605,00 ₫
  11.991.179  - 3.504.578.642  11.991.179 ₫ - 3.504.578.642 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Purisima Ø10 mm Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Purisima Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Ngọc Trai Hồng

  0.08 crt - AAA

  15.391.003,00 ₫
  7.891.921  - 91.045.038  7.891.921 ₫ - 91.045.038 ₫
 25. Bông Tai Peyton Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.32 crt - AAA

  10.446.590,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Keikos Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Keikos

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.18 crt - AAA

  14.290.894,00 ₫
  6.706.106  - 80.162.896  6.706.106 ₫ - 80.162.896 ₫
 28. Bông Tai Golnar Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Golnar

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.13 crt - AAA

  7.410.943,00 ₫
  4.061.676  - 47.246.087  4.061.676 ₫ - 47.246.087 ₫
 29. Bông Tai Aggie Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Aggie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Sapphire Trắng

  1.6 crt - AAA

  23.900.168,00 ₫
  6.894.279  - 319.786.428  6.894.279 ₫ - 319.786.428 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Candace Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Candace

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Ngọc Trai Trắng

  0.094 crt - AAA

  9.578.721,00 ₫
  4.901.697  - 57.519.918  4.901.697 ₫ - 57.519.918 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Dajana Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Dajana

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  1.78 crt - AAA

  34.708.777,00 ₫
  8.289.357  - 3.390.768.959  8.289.357 ₫ - 3.390.768.959 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Philberta Ø8 mm Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Philberta Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  9.025.016,00 ₫
  4.750.293  - 56.249.210  4.750.293 ₫ - 56.249.210 ₫
 33. Bông Tai Carlita Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Carlita

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  9.000.954,00 ₫
  5.531.644  - 61.102.238  5.531.644 ₫ - 61.102.238 ₫
 34. Bông Tai Gocce Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Gocce

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.25 crt - AAA

  30.245.339,00 ₫
  12.283.984  - 162.015.569  12.283.984 ₫ - 162.015.569 ₫
 35. Bông Tai Ainsley Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Ainsley

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.288 crt - AAA

  15.556.196,00 ₫
  6.445.475  - 94.167.745  6.445.475 ₫ - 94.167.745 ₫
 36. Bông Tai Eyna Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Eyna

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.2 crt - AAA

  11.211.718,00 ₫
  5.982.071  - 78.527.190  5.982.071 ₫ - 78.527.190 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Purisima Ø8 mm Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Purisima Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Ngọc Trai Trắng

  0.07 crt - AAA

  11.059.775,00 ₫
  5.620.865  - 65.901.202  5.620.865 ₫ - 65.901.202 ₫
 38. Bông Tai Tomasa Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Tomasa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.55 crt - AAA

  26.386.433,00 ₫
  9.486.528  - 149.619.380  9.486.528 ₫ - 149.619.380 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Ginny Ø8 mm Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Ginny Ø8 mm

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - AAA

  11.973.063,00 ₫
  6.340.033  - 71.065.146  6.340.033 ₫ - 71.065.146 ₫
 40. Bông Tai Armida Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Armida

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.232 crt - AAA

  8.425.890,00 ₫
  5.812.824  - 49.463.076  5.812.824 ₫ - 49.463.076 ₫
 41. Bông Tai Ampharos Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Ampharos

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.2 crt - AAA

  8.519.976,00 ₫
  4.521.836  - 63.116.452  4.521.836 ₫ - 63.116.452 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Philberta Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Philberta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  10.016.711,00 ₫
  5.280.207  - 64.738.636  5.280.207 ₫ - 64.738.636 ₫
 43. Bông Tai Denise Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Denise

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.768 crt - AAA

  15.696.515,00 ₫
  5.475.950  - 254.858.533  5.475.950 ₫ - 254.858.533 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Majori Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Majori

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - AAA

  9.739.047,00 ₫
  4.958.473  - 57.966.018  4.958.473 ₫ - 57.966.018 ₫
 46. Bông Tai Sarmilla Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Sarmilla

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  1.224 crt - AAA

  25.365.270,00 ₫
  7.171.132  - 245.693.198  7.171.132 ₫ - 245.693.198 ₫
 47. Bông Tai Whitley Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Whitley

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  1.1 crt - AAA

  18.262.269,00 ₫
  4.485.336  - 2.019.983.385  4.485.336 ₫ - 2.019.983.385 ₫
 48. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Neta Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  1.78 crt - AAA

  35.356.297,00 ₫
  9.141.003  - 3.405.895.816  9.141.003 ₫ - 3.405.895.816 ₫
 49. Bông Tai Lundi Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Lundi

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.29 crt - AAA

  9.930.733,00 ₫
  3.804.019  - 66.495.997  3.804.019 ₫ - 66.495.997 ₫
 50. Bông Tai Farangis Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Farangis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.072 crt - AAA

  8.220.684,00 ₫
  4.888.179  - 52.099.122  4.888.179 ₫ - 52.099.122 ₫
 51. Bông Tai Passaros Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Passaros

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.32 crt - AAA

  12.500.814,00 ₫
  7.072.719  - 80.419.738  7.072.719 ₫ - 80.419.738 ₫
 52. Bông Tai Ecateri Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  11.585.633,00 ₫
  5.052.560  - 112.849.894  5.052.560 ₫ - 112.849.894 ₫
 53. Bông Tai Bahity Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Bahity

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.06 crt - AAA

  9.627.116,00 ₫
  6.086.431  - 59.696.345  6.086.431 ₫ - 59.696.345 ₫
 54. Bông Tai Izabel Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Izabel

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương

  0.14 crt - AAA

  12.180.434,00 ₫
  6.613.100  - 71.321.998  6.613.100 ₫ - 71.321.998 ₫
 55. Bông Tai Asinoch Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Asinoch

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite & Kim Cương

  3.994 crt - AAA

  60.183.275,00 ₫
  10.034.556  - 6.282.946.319  10.034.556 ₫ - 6.282.946.319 ₫
 56. Bông Tai Confisque Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Confisque

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  0.748 crt - AAA

  12.097.160,00 ₫
  6.569.842  - 113.363.581  6.569.842 ₫ - 113.363.581 ₫
 57. Bông Tai Noirceur Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Noirceur

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.4 crt - AAA

  18.067.066,00 ₫
  8.090.639  - 132.113.318  8.090.639 ₫ - 132.113.318 ₫
 58. Bông Tai Adalina Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Adalina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  10.736.419,00 ₫
  6.591.471  - 71.038.110  6.591.471 ₫ - 71.038.110 ₫
 59. Bông Tai Inna Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Inna

  Vàng 14K & Pink tourmaline & Đá Sapphire Trắng

  0.67 crt - AAA

  20.530.081,00 ₫
  9.178.854  - 154.796.850  9.178.854 ₫ - 154.796.850 ₫
 60. Bông Tai Arta Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Arta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.09 crt - AAA

  9.982.375,00 ₫
  5.808.497  - 60.426.330  5.808.497 ₫ - 60.426.330 ₫
 61. Bông Tai Pluma Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Pluma

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.366 crt - AAA

  11.193.334,00 ₫
  5.495.145  - 63.576.065  5.495.145 ₫ - 63.576.065 ₫
 62. Bông Tai Oak Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Oak

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.88 crt - AAA

  20.487.635,00 ₫
  4.825.995  - 1.538.613.967  4.825.995 ₫ - 1.538.613.967 ₫
 63. Bông Tai Lincolnn Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Lincolnn

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.32 crt - AAA

  8.534.036,00 ₫
  4.068.976  - 69.929.624  4.068.976 ₫ - 69.929.624 ₫
 64. Bông Tai Goncalves Đá Tourmaline Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Goncalves

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  4.795.443,00 ₫
  2.609.551  - 34.701.202  2.609.551 ₫ - 34.701.202 ₫

You’ve viewed 60 of 2485 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng