Đang tải...
Tìm thấy 11238 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Scuola

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.23 crt - AAA

  18.638.401,00 ₫
  9.430.143  - 121.697.534  9.430.143 ₫ - 121.697.534 ₫
 2. Bông tai nữ Oak

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.88 crt - AAA

  12.508.808,00 ₫
  5.476.389  - 1.614.869.703  5.476.389 ₫ - 1.614.869.703 ₫
 3. Bông tai nữ Louisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.5 crt - AAA

  8.968.540,00 ₫
  5.524.501  - 102.636.299  5.524.501 ₫ - 102.636.299 ₫
 4. Bông tai nữ Denise

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.768 crt - AAA

  11.492.774,00 ₫
  6.219.592  - 271.243.991  6.219.592 ₫ - 271.243.991 ₫
 5. Bông tai nữ Attached

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.082 crt - AAA

  11.640.792,00 ₫
  6.133.555  - 69.494.949  6.133.555 ₫ - 69.494.949 ₫
 6. Bông tai nữ Nervurer

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.024 crt - AAA

  7.009.210,00 ₫
  4.000.735  - 42.424.319  4.000.735 ₫ - 42.424.319 ₫
 7. Bông tai nữ Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.5 crt - AAA

  12.898.522,00 ₫
  5.886.764  - 125.136.194  5.886.764 ₫ - 125.136.194 ₫
 8. Bông tai nữ Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.88 crt - AAA

  9.913.536,00 ₫
  4.043.754  - 1.600.011.280  4.043.754 ₫ - 1.600.011.280 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Anatola

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  0.724 crt - AAA

  7.925.904,00 ₫
  3.728.755  - 102.806.110  3.728.755 ₫ - 102.806.110 ₫
 11. Bông tai nữ Ainsley

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.288 crt - AAA

  13.137.671,00 ₫
  7.245.248  - 103.244.786  7.245.248 ₫ - 103.244.786 ₫
 12. Bông tai nữ Ederastar

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  8.178.073,00 ₫
  4.584.883  - 52.414.841  4.584.883 ₫ - 52.414.841 ₫
 13. Bông tai nữ Imbue

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.11 crt - AAA

  15.023.417,00 ₫
  7.785.811  - 93.268.419  7.785.811 ₫ - 93.268.419 ₫
 14. Bông tai nữ Sylvester

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  15.332.757,00 ₫
  8.069.395  - 96.508.976  8.069.395 ₫ - 96.508.976 ₫
 15. Bông tai nữ Candida

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.5 crt - AAA

  12.268.242,00 ₫
  6.799.212  - 121.527.719  6.799.212 ₫ - 121.527.719 ₫
 16. Bông tai nữ Olavo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  15.919.168,00 ₫
  8.660.336  - 388.300.044  8.660.336 ₫ - 388.300.044 ₫
 17. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Oval Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Wayna - Oval

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.72 crt - AAA

  14.517.100,00 ₫
  7.409.398  - 2.485.488.216  7.409.398 ₫ - 2.485.488.216 ₫
 18. Bông tai nữ Questo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.12 crt - AAA

  7.442.510,00 ₫
  4.022.244  - 50.108.246  4.022.244 ₫ - 50.108.246 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Cuties

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.382 crt - AAA

  12.055.413,00 ₫
  4.646.015  - 72.084.559  4.646.015 ₫ - 72.084.559 ₫
 21. Bông tai nữ Cutiese

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  23.551.867,00 ₫
  11.166.455  - 342.182.333  11.166.455 ₫ - 342.182.333 ₫
 22. Bông tai nữ Shavon

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  6.9 crt - AAA

  70.412.494,00 ₫
  27.713.076  - 4.644.317.608  27.713.076 ₫ - 4.644.317.608 ₫
 23. Bông tai nữ Karly

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.46 crt - AAA

  18.244.157,00 ₫
  8.701.373  - 344.021.953  8.701.373 ₫ - 344.021.953 ₫
 24. Bông tai nữ Flyesans

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  8.192.789,00 ₫
  4.120.734  - 58.131.795  4.120.734 ₫ - 58.131.795 ₫
 25. Bông tai nữ Mattias

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.096 crt - AAA

  13.418.424,00 ₫
  7.172.795  - 79.556.219  7.172.795 ₫ - 79.556.219 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Dulcinia Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Dulcinia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  26.189.307,00 ₫
  12.624.845  - 2.571.950.067  12.624.845 ₫ - 2.571.950.067 ₫
 28. Bông tai nữ Bedderas

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.54 crt - AAA

  8.621.279,00 ₫
  4.344.885  - 106.952.322  4.344.885 ₫ - 106.952.322 ₫
 29. Bông tai nữ Golnar

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.13 crt - AAA

  7.778.169,00 ₫
  4.533.657  - 52.004.468  4.533.657 ₫ - 52.004.468 ₫
 30. Bông tai nữ Magro

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.048 crt - AAA

  11.255.323,00 ₫
  6.346.668  - 67.881.753  6.346.668 ₫ - 67.881.753 ₫
 31. Bông tai nữ Megrez

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.1 crt - AAA

  7.793.735,00 ₫
  4.258.847  - 50.914.852  4.258.847 ₫ - 50.914.852 ₫
 32. Bông tai nữ Nutpila

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  14.437.005,00 ₫
  7.548.076  - 86.475.999  7.548.076 ₫ - 86.475.999 ₫
 33. Bông tai nữ Blama

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.188 crt - AAA

  9.252.406,00 ₫
  4.596.204  - 69.112.874  4.596.204 ₫ - 69.112.874 ₫
 34. Bông tai nữ Polly

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  2.502 crt - AAA

  36.033.790,00 ₫
  8.915.052  - 592.723.604  8.915.052 ₫ - 592.723.604 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vedasri Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Vedasri

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.6 crt - AAA

  12.700.410,00 ₫
  5.094.315  - 375.550.104  5.094.315 ₫ - 375.550.104 ₫
 36. Bông tai nữ Stegner

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  2.4 crt - AAA

  15.008.134,00 ₫
  5.497.614  - 6.092.419.231  5.497.614 ₫ - 6.092.419.231 ₫
 37. Bông tai nữ Toliara

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.066 crt - AAA

  8.058.074,00 ₫
  4.199.979  - 48.028.069  4.199.979 ₫ - 48.028.069 ₫
 38. Bông tai nữ Kaylee

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.304 crt - AAA

  22.356.685,00 ₫
  12.996.164  - 149.801.176  12.996.164 ₫ - 149.801.176 ₫
 39. Bông tai nữ Urchm

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.122 crt - AAA

  12.574.468,00 ₫
  6.724.496  - 30.679.098  6.724.496 ₫ - 30.679.098 ₫
 40. Bông tai nữ Kulw

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.384 crt - AAA

  13.296.728,00 ₫
  6.834.873  - 103.669.317  6.834.873 ₫ - 103.669.317 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Gwyrth Mother Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Gwyrth Mother

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.168 crt - AAA

  16.403.128,00 ₫
  8.281.092  - 106.952.318  8.281.092 ₫ - 106.952.318 ₫
 42. Bông tai nữ Fanilitol

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.2 crt - AAA

  8.325.525,00 ₫
  4.452.431  - 62.674.225  4.452.431 ₫ - 62.674.225 ₫
 43. Bông tai nữ Ceallip

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.2 crt - AAA

  9.234.860,00 ₫
  4.947.146  - 68.405.334  4.947.146 ₫ - 68.405.334 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Togo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.07 crt - AAA

  24.261.959,00 ₫
  11.518.247  - 143.348.375  11.518.247 ₫ - 143.348.375 ₫
 46. Bông tai nữ Kypris

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.18 crt - AAA

  6.120.535,00 ₫
  3.140.361  - 42.565.828  3.140.361 ₫ - 42.565.828 ₫
 47. Bông tai nữ Vespero

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.2 crt - AAA

  13.535.594,00 ₫
  7.050.532  - 92.858.046  7.050.532 ₫ - 92.858.046 ₫
 48. Bông tai nữ Flownort

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.3 crt - AAA

  13.394.086,00 ₫
  7.050.532  - 101.461.780  7.050.532 ₫ - 101.461.780 ₫
 49. Bông tai nữ Gingelli

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.2 crt - AAA

  14.262.384,00 ₫
  7.621.095  - 278.008.112  7.621.095 ₫ - 278.008.112 ₫
 50. Bông tai nữ Kalista

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.1 crt - AAA

  6.095.064,00 ₫
  3.355.455  - 42.480.927  3.355.455 ₫ - 42.480.927 ₫
 51. Bông tai nữ Ovilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.6 crt - AAA

  43.028.002,00 ₫
  16.530.487  - 3.668.543.933  16.530.487 ₫ - 3.668.543.933 ₫
 52. Bông tai nữ Atria

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  5.538.935,00 ₫
  3.032.815  - 35.532.849  3.032.815 ₫ - 35.532.849 ₫
 53. Bông tai nữ Caryl

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.336 crt - AAA

  13.829.084,00 ₫
  5.794.783  - 84.494.878  5.794.783 ₫ - 84.494.878 ₫
 54. Bông tai nữ Stonige

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.2 crt - AAA

  8.140.149,00 ₫
  4.344.885  - 61.612.915  4.344.885 ₫ - 61.612.915 ₫
 55. Bông tai nữ Chassepot

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  8.452.316,00 ₫
  4.624.505  - 59.617.635  4.624.505 ₫ - 59.617.635 ₫
 56. Bông tai nữ Svert

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.2 crt - AAA

  16.926.994,00 ₫
  8.945.617  - 111.919.277  8.945.617 ₫ - 111.919.277 ₫
 57. Bông tai nữ Pedistivte

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.208 crt - AAA

  17.864.630,00 ₫
  9.152.786  - 117.197.551  9.152.786 ₫ - 117.197.551 ₫
 58. Bông Tai SYLVIE Aotrom

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.052 crt - AAA

  16.141.337,00 ₫
  7.280.625  - 126.975.811  7.280.625 ₫ - 126.975.811 ₫
 59. Bông tai nữ Bellini

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.18 crt - AAA

  7.673.736,00 ₫
  4.392.432  - 57.990.291  4.392.432 ₫ - 57.990.291 ₫
 60. Bông tai nữ Asley

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.66 crt - AAA

  8.320.147,00 ₫
  3.353.757  - 65.546.852  3.353.757 ₫ - 65.546.852 ₫
 61. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Larochelle Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Larochelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.268 crt - AAA

  11.059.473,00 ₫
  5.667.425  - 71.589.275  5.667.425 ₫ - 71.589.275 ₫
 62. Bông tai nữ Lamborn

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.084 crt - AAA

  11.518.811,00 ₫
  6.367.893  - 73.980.774  6.367.893 ₫ - 73.980.774 ₫
 63. Bông tai nữ Minuscolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  5.634.594,00 ₫
  2.989.796  - 43.485.637  2.989.796 ₫ - 43.485.637 ₫
 64. Bông tai nữ Jabli

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite & Ngọc Trai Đen

  0.772 crt - AAA

  23.482.528,00 ₫
  10.143.347  - 201.451.871  10.143.347 ₫ - 201.451.871 ₫

You’ve viewed 60 of 11238 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng