Đang tải...
Tìm thấy 11367 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Faiga

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAAAA

  9.491.274,00 ₫
  6.158.460  - 152.093.612  6.158.460 ₫ - 152.093.612 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Wonda Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Wonda

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.31 crt - AAAAA

  20.020.659,00 ₫
  10.392.403  - 141.225.741  10.392.403 ₫ - 141.225.741 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Adie Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Adie

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  2.5 crt - AAAAA

  8.898.070,00 ₫
  5.094.315  - 6.674.402.324  5.094.315 ₫ - 6.674.402.324 ₫
 4. Bông tai nữ Marietta

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.63 crt - AAAAA

  11.382.115,00 ₫
  5.037.711  - 119.843.771  5.037.711 ₫ - 119.843.771 ₫
 5. Bông tai nữ Ainsley

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.288 crt - AAAAA

  11.864.093,00 ₫
  7.245.248  - 103.244.786  7.245.248 ₫ - 103.244.786 ₫
 6. Bông tai nữ Nikeisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  11.02 crt - AAAAA

  40.782.824,00 ₫
  17.433.879  - 3.044.447.827  17.433.879 ₫ - 3.044.447.827 ₫
 7. Bông tai nữ Elda

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  1 crt - AAAAA

  8.749.769,00 ₫
  5.343.370  - 212.602.760  5.343.370 ₫ - 212.602.760 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Duygus Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Duygus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.924 crt - AAAAA

  17.499.539,00 ₫
  9.350.898  - 197.970.756  9.350.898 ₫ - 197.970.756 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Norma

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.578 crt - AAAAA

  12.086.546,00 ₫
  7.381.096  - 374.630.295  7.381.096 ₫ - 374.630.295 ₫
 11. Bông tai nữ Anpu E

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.996 crt - AAAAA

  15.015.493,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  8.023.546  - 139.683.292  8.023.546 ₫ - 139.683.292 ₫
 12. Bông tai nữ Ausmus

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Ngọc Trai Hồng

  0.084 crt - AAAAA

  9.120.522,00 ₫
  5.221.673  - 62.518.569  5.221.673 ₫ - 62.518.569 ₫
 13. Bông tai nữ Individuare

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  20.910.466,00 ₫
  10.375.422  - 333.055.021  10.375.422 ₫ - 333.055.021 ₫
 14. Bông tai nữ Abiru

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.3 crt - AAAAA

  7.822.886,00 ₫
  4.777.335  - 70.825.129  4.777.335 ₫ - 70.825.129 ₫
 15. Bông tai nữ Soniting

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.2 crt - AAAAA

  8.119.488,00 ₫
  4.710.543  - 65.221.382  4.710.543 ₫ - 65.221.382 ₫
 16. Bông tai nữ Peyton

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.32 crt - AAAAA

  11.011.362,00 ₫
  6.724.496  - 77.815.664  6.724.496 ₫ - 77.815.664 ₫
 17. Bông tai nữ Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.5 crt - AAAAA

  12.049.470,00 ₫
  5.886.764  - 125.136.194  5.886.764 ₫ - 125.136.194 ₫
 18. Bông tai nữ Alice

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.226 crt - AAAAA

  15.497.472,00 ₫
  9.464.105  - 309.564.565  9.464.105 ₫ - 309.564.565 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Carly

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.5 crt - AAAAA

  10.937.212,00 ₫
  7.782.981  - 323.503.182  7.782.981 ₫ - 323.503.182 ₫
 21. Bông tai nữ Geheugen

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAAAA

  20.910.466,00 ₫
  10.375.422  - 166.527.508  10.375.422 ₫ - 166.527.508 ₫
 22. Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.33 crt - AAAAA

  5.227.616,00 ₫
  3.032.815  - 902.811.757  3.032.815 ₫ - 902.811.757 ₫
 23. Bông tai nữ Issoria

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.279 crt - AAAAA

  12.642.675,00 ₫
  6.948.645  - 90.325.038  6.948.645 ₫ - 90.325.038 ₫
 24. Bông tai nữ Margerum

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.04 crt - AAAAA

  9.936.178,00 ₫
  5.688.651  - 159.508.671  5.688.651 ₫ - 159.508.671 ₫
 25. Bông tai nữ Aloi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  2.59 crt - AAAAA

  16.127.753,00 ₫
  8.617.883  - 3.158.093.519  8.617.883 ₫ - 3.158.093.519 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Happiny

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.36 crt - AAAAA

  12.271.922,00 ₫
  6.744.873  - 103.881.582  6.744.873 ₫ - 103.881.582 ₫
 28. Bông tai nữ Imbue

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.11 crt - AAAAA

  14.570.590,00 ₫
  7.785.811  - 93.268.419  7.785.811 ₫ - 93.268.419 ₫
 29. Bông tai nữ Lancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAAAA

  15.126.720,00 ₫
  7.852.038  - 411.507.481  7.852.038 ₫ - 411.507.481 ₫
 30. Bông tai nữ Fonce

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAAAA

  15.571.624,00 ₫
  8.082.980  - 127.697.506  8.082.980 ₫ - 127.697.506 ₫
 31. Bông tai nữ Scuola

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAAAA

  17.647.840,00 ₫
  9.430.143  - 121.697.534  9.430.143 ₫ - 121.697.534 ₫
 32. Bông tai nữ Imelda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.25 crt - AAAAA

  13.495.406,00 ₫
  8.241.469  - 98.490.091  8.241.469 ₫ - 98.490.091 ₫
 33. Bông tai nữ Oak

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.88 crt - AAAAA

  9.565.426,00 ₫
  5.476.389  - 1.614.869.703  5.476.389 ₫ - 1.614.869.703 ₫
 34. Bông tai nữ Stellatesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  8.564.392,00 ₫
  4.903.278  - 74.560.960  4.903.278 ₫ - 74.560.960 ₫
 35. Bông tai nữ Katarina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  2.19 crt - AAAAA

  21.281.219,00 ₫
  11.371.644  - 3.148.711.491  11.371.644 ₫ - 3.148.711.491 ₫
 36. Bông tai nữ Loralty

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  1 crt - AAAAA

  13.717.858,00 ₫
  7.330.153  - 2.133.697.431  7.330.153 ₫ - 2.133.697.431 ₫
 37. Bông tai nữ Diaporion

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.048 crt - AAAAA

  8.379.016,00 ₫
  4.861.108  - 52.386.543  4.861.108 ₫ - 52.386.543 ₫
 38. Bông tai nữ Node

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.448 crt - AAAAA

  16.461.431,00 ₫
  9.424.483  - 135.452.186  9.424.483 ₫ - 135.452.186 ₫
 39. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Heart Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Wayna - Heart

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.88 crt - AAAAA

  16.350.204,00 ₫
  8.736.750  - 1.653.713.853  8.736.750 ₫ - 1.653.713.853 ₫
 40. Bông tai nữ Chanda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.27 crt - AAAAA

  13.050.502,00 ₫
  7.172.795  - 97.641.039  7.172.795 ₫ - 97.641.039 ₫
 41. Bông tai nữ Pascal

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.32 crt - AAAAA

  7.526.284,00 ₫
  4.366.393  - 70.655.319  4.366.393 ₫ - 70.655.319 ₫
 42. Bông tai nữ Enriqueta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  4.98 crt - AAAAA

  21.503.670,00 ₫
  10.177.309  - 1.462.266.649  10.177.309 ₫ - 1.462.266.649 ₫
 43. Bông tai nữ Elya

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.14 crt - AAAAA

  8.082.414,00 ₫
  4.627.336  - 58.160.101  4.627.336 ₫ - 58.160.101 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Minuscolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.14 crt - AAAAA

  5.153.465,00 ₫
  2.989.796  - 43.485.637  2.989.796 ₫ - 43.485.637 ₫
 46. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Dajana Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Dajana

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAAAA

  17.944.442,00 ₫
  9.588.633  - 3.559.228.411  9.588.633 ₫ - 3.559.228.411 ₫
 47. Bông tai nữ Melinda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  1 crt - AAAAA

  11.419.190,00 ₫
  6.973.551  - 227.885.705  6.973.551 ₫ - 227.885.705 ₫
 48. Bông tai nữ Finney

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.504 crt - AAAAA

  13.272.955,00 ₫
  7.599.020  - 2.768.449.139  7.599.020 ₫ - 2.768.449.139 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Abby Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Abby

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.8 crt - AAAAA

  7.303.832,00 ₫
  3.902.811  - 2.934.141.751  3.902.811 ₫ - 2.934.141.751 ₫
 50. Bông tai nữ Dehan

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.93 crt - AAAAA

  10.825.985,00 ₫
  6.776.571  - 1.626.671.528  6.776.571 ₫ - 1.626.671.528 ₫
 51. Bông tai nữ Rolie

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.56 crt - AAAAA

  12.271.922,00 ₫
  6.557.516  - 489.521.263  6.557.516 ₫ - 489.521.263 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Iselin Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Iselin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.3 crt - AAAAA

  19.427.454,00 ₫
  10.381.082  - 2.180.168.909  10.381.082 ₫ - 2.180.168.909 ₫
 53. Bông tai nữ Valerie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  6.814 crt - AAAAA

  17.573.689,00 ₫
  10.732.024  - 3.657.803.412  10.732.024 ₫ - 3.657.803.412 ₫
 54. Bông tai nữ Sylla

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.06 crt - AAAAA

  11.456.265,00 ₫
  6.558.930  - 71.193.054  6.558.930 ₫ - 71.193.054 ₫
 55. Bông tai nữ Ausce

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.5 crt - AAAAA

  11.233.814,00 ₫
  6.431.573  - 477.974.148  6.431.573 ₫ - 477.974.148 ₫
 56. Bông tai nữ Beacham

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.072 crt - AAAAA

  9.936.178,00 ₫
  5.688.651  - 1.640.539.388  5.688.651 ₫ - 1.640.539.388 ₫
 57. Bông tai nữ Hobson

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  2.896 crt - AAAAA

  15.015.493,00 ₫
  8.252.790  - 6.057.975.997  8.252.790 ₫ - 6.057.975.997 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Facundo Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Facundo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.296 crt - AAAAA

  8.601.467,00 ₫
  4.990.164  - 67.273.261  4.990.164 ₫ - 67.273.261 ₫
 59. Bông tai nữ Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.88 crt - AAAAA

  6.970.154,00 ₫
  4.043.754  - 1.600.011.280  4.043.754 ₫ - 1.600.011.280 ₫
 60. Bông tai nữ Lulia

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAAAA

  10.084.479,00 ₫
  5.388.653  - 766.864.283  5.388.653 ₫ - 766.864.283 ₫
 61. Bông tai nữ Lamborn

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.084 crt - AAAAA

  11.122.587,00 ₫
  6.367.893  - 73.980.774  6.367.893 ₫ - 73.980.774 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vaunita Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Vaunita

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  1 crt - AAAAA

  7.340.908,00 ₫
  4.482.997  - 204.536.765  4.482.997 ₫ - 204.536.765 ₫
 63. Bông tai nữ Berceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.32 crt - AAAAA

  10.751.835,00 ₫
  5.334.880  - 2.144.282.288  5.334.880 ₫ - 2.144.282.288 ₫
 64. Bông tai nữ Osane

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.47 crt - AAAAA

  15.386.247,00 ₫
  8.456.563  - 117.607.929  8.456.563 ₫ - 117.607.929 ₫

You’ve viewed 60 of 11367 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng