Đang tải...
Tìm thấy 9541 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Andole Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Andole

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.036 crt - VS1

  10.234.083,00 ₫
  5.332.927  - 56.465.496  5.332.927 ₫ - 56.465.496 ₫
 2. Bông Tai Laurelin Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Laurelin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.176 crt - VS1

  18.605.632,00 ₫
  6.308.130  - 77.716.105  6.308.130 ₫ - 77.716.105 ₫
 3. Bông Tai Sposi Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Sposi

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.16 crt - VS1

  14.089.743,00 ₫
  5.961.523  - 72.160.120  5.961.523 ₫ - 72.160.120 ₫
 4. Bông Tai Adalwolfa Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Adalwolfa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.138 crt - VS1

  20.582.531,00 ₫
  8.686.792  - 108.213.149  8.686.792 ₫ - 108.213.149 ₫
 5. Bông Tai Questo Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Questo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.12 crt - VS1

  9.619.546,00 ₫
  3.698.578  - 46.448.516  3.698.578 ₫ - 46.448.516 ₫
 6. Bông Tai Erewhon Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Erewhon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.016 crt - VS1

  6.723.949,00 ₫
  3.493.101  - 35.877.287  3.493.101 ₫ - 35.877.287 ₫
 7. Bông Tai Gemelli Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Gemelli

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.18 crt - VS1

  19.066.331,00 ₫
  5.349.960  - 73.606.568  5.349.960 ₫ - 73.606.568 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Fearlessly E Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Fearlessly E

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Vàng

  0.21 crt - VS1

  31.295.702,00 ₫
  9.384.330  - 123.880.737  9.384.330 ₫ - 123.880.737 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Unilateral Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Unilateral

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.035 crt - VS1

  6.530.368,00 ₫
  2.753.385  - 39.310.909  2.753.385 ₫ - 39.310.909 ₫
 11. Bông Tai Happiny Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Happiny

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.36 crt - VS1

  22.122.255,00 ₫
  5.917.724  - 93.762.197  5.917.724 ₫ - 93.762.197 ₫
 12. Bông Tai SYLVIE Aotrom Kim Cương Vàng

  Bông Tai SYLVIE Aotrom

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Trắng

  1.052 crt - VS1

  33.172.568,00 ₫
  6.407.624  - 115.823.893  6.407.624 ₫ - 115.823.893 ₫
 13. Bông Tai Borys Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Borys

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.24 crt - VS1

  16.259.683,00 ₫
  4.931.437  - 75.107.086  4.931.437 ₫ - 75.107.086 ₫
 14. Bông Tai Denault Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Denault

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.42 crt - VS1

  27.556.840,00 ₫
  7.299.825  - 111.727.880  7.299.825 ₫ - 111.727.880 ₫
 15. Bông Tai Otmar Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Otmar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.14 crt - VS1

  12.753.875,00 ₫
  3.760.220  - 50.463.419  3.760.220 ₫ - 50.463.419 ₫
 16. Bông Tai Ecarquiller Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Ecarquiller

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.692 crt - VS1

  45.897.245,00 ₫
  6.711.783  - 481.747.927  6.711.783 ₫ - 481.747.927 ₫
 17. Bông Tai Manon Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Manon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.18 crt - VS1

  24.662.324,00 ₫
  8.254.750  - 105.644.693  8.254.750 ₫ - 105.644.693 ₫
 18. Bông Tai Gretchen Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Gretchen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.936 crt - VS1

  38.744.768,00 ₫
  12.758.472  - 229.782.278  12.758.472 ₫ - 229.782.278 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Urchm Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Urchm

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.122 crt - VS1

  13.761.522,00 ₫
  5.839.860  - 27.117.498  5.839.860 ₫ - 27.117.498 ₫
 21. Bông Tai Paseduluran Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Paseduluran

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.168 crt - VS1

  15.704.085,00 ₫
  4.765.163  - 62.413.501  4.765.163 ₫ - 62.413.501 ₫
 22. Bông Tai Maytal Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Maytal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  1.06 crt - VS1

  74.155.410,00 ₫
  7.397.156  - 361.314.322  7.397.156 ₫ - 361.314.322 ₫
 23. Bông Tai Devadas Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Devadas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  1.14 crt - VS1

  50.062.201,00 ₫
  7.513.953  - 324.950.375  7.513.953 ₫ - 324.950.375 ₫
 24. Bông Tai Wingerter Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Wingerter

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.12 crt - VS1

  13.404.641,00 ₫
  3.649.912  - 50.558.048  3.649.912 ₫ - 50.558.048 ₫
 25. Bông Tai Arrigo Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Arrigo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.59 crt - VS1

  39.160.859,00 ₫
  8.698.958  - 129.301.535  8.698.958 ₫ - 129.301.535 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Minuscolo Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Minuscolo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.14 crt - VS1

  10.876.738,00 ₫
  2.671.194  - 39.716.452  2.671.194 ₫ - 39.716.452 ₫
 28. Bông Tai Dehan Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Dehan

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  0.93 crt - VS1

  138.455.518,00 ₫
  5.941.516  - 1.549.077.045  5.941.516 ₫ - 1.549.077.045 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Abby Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Abby

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.8 crt - VS1

  96.132.212,00 ₫
  3.520.137  - 2.800.726.762  3.520.137 ₫ - 2.800.726.762 ₫
 30. Bông Tai Madisen Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Madisen

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.26 crt - VS1

  17.623.129,00 ₫
  5.545.163  - 80.879.358  5.545.163 ₫ - 80.879.358 ₫
 31. Bông Tai Firratior Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Firratior

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.36 crt - VS1

  21.242.490,00 ₫
  5.547.867  - 85.894.609  5.547.867 ₫ - 85.894.609 ₫
 32. Bông Tai Tezol Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Tezol

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.19 crt - VS1

  18.838.684,00 ₫
  6.349.225  - 79.284.210  6.349.225 ₫ - 79.284.210 ₫
 33. Bông Tai Hardwin Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Hardwin

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.15 crt - VS1

  18.279.303,00 ₫
  5.866.896  - 75.025.982  5.866.896 ₫ - 75.025.982 ₫
 34. Bông Tai Kenora Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Kenora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.14 crt - VS1

  13.426.810,00 ₫
  3.822.945  - 54.316.102  3.822.945 ₫ - 54.316.102 ₫
 35. Bông Tai Delaney Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Delaney

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.246 crt - VS1

  16.631.163,00 ₫
  5.961.523  - 81.271.383  5.961.523 ₫ - 81.271.383 ₫
 36. Bông Tai Kaaba Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Kaaba

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.066 crt - VS1

  10.552.301,00 ₫
  4.725.960  - 50.152.497  4.725.960 ₫ - 50.152.497 ₫
 37. Bông Tai Alude Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Alude

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.226 crt - VS1

  24.065.900,00 ₫
  9.898.022  - 125.894.950  9.898.022 ₫ - 125.894.950 ₫
 38. Chữ viết tắt
  Bông Tai Barbra S Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Barbra S

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.192 crt - VS1

  15.377.215,00 ₫
  4.133.322  - 56.614.197  4.133.322 ₫ - 56.614.197 ₫
 39. Bông Tai Lancy Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Lancy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  0.62 crt - VS1

  60.395.780,00 ₫
  6.931.048  - 386.823.158  6.931.048 ₫ - 386.823.158 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Facundo Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Facundo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.296 crt - VS1

  20.563.337,00 ₫
  4.479.389  - 61.426.677  4.479.389 ₫ - 61.426.677 ₫
 41. Bông Tai Finifugal Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Finifugal

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  7.540.448,00 ₫
  3.904.054  - 41.014.202  3.904.054 ₫ - 41.014.202 ₫
 42. Bông Tai Aklup Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Aklup

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.016 crt - VS1

  7.573.973,00 ₫
  3.986.244  - 40.743.834  3.986.244 ₫ - 40.743.834 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Fantasma Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Fantasma

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.176 crt - VS1

  17.897.278,00 ₫
  5.819.583  - 73.660.645  5.819.583 ₫ - 73.660.645 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Cenose Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Cenose

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.224 crt - VS1

  38.494.142,00 ₫
  12.248.566  - 183.725.792  12.248.566 ₫ - 183.725.792 ₫
 46. Bông Tai Birle Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Birle

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.26 crt - VS1

  21.964.903,00 ₫
  7.436.088  - 99.953.534  7.436.088 ₫ - 99.953.534 ₫
 47. Bông Tai Chinesi Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Chinesi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  1.728 crt - VS1

  62.434.325,00 ₫
  9.784.469  - 255.372.229  9.784.469 ₫ - 255.372.229 ₫
 48. Bông Tai Khos Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Khos

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.06 crt - VS1

  8.392.636,00 ₫
  3.739.673  - 42.095.659  3.739.673 ₫ - 42.095.659 ₫
 49. Bông Tai Tuhfe Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Tuhfe

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.752 crt - VS1

  39.301.989,00 ₫
  6.949.433  - 483.045.672  6.949.433 ₫ - 483.045.672 ₫
 50. Bông Tai Majella Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Majella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.664 crt - VS1

  35.437.136,00 ₫
  6.579.575  - 121.934.114  6.579.575 ₫ - 121.934.114 ₫
 51. Bông Tai Keisha Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Keisha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.06 crt - VS1

  12.288.580,00 ₫
  5.526.238  - 64.400.682  5.526.238 ₫ - 64.400.682 ₫
 52. Bông Tai London Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA London

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.54 crt - VS1

  30.412.963,00 ₫
  7.929.772  - 132.654.045  7.929.772 ₫ - 132.654.045 ₫
 53. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Melpomene Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Melpomene

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  0.31 crt - VS1

  23.922.879,00 ₫
  8.781.419  - 120.690.445  8.781.419 ₫ - 120.690.445 ₫
 54. Bông Tai Lela Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Lela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.31 crt - VS1

  34.495.190,00 ₫
  10.667.478  - 136.263.408  10.667.478 ₫ - 136.263.408 ₫
 55. Bông Tai Tordis Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Tordis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.112 crt - VS1

  14.120.025,00 ₫
  4.655.666  - 56.641.237  4.655.666 ₫ - 56.641.237 ₫
 56. Bông Tai Deny Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Deny

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.07 crt - VS1

  10.490.119,00 ₫
  3.785.094  - 46.232.227  3.785.094 ₫ - 46.232.227 ₫
 57. Bông Tai Flyesans Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Flyesans

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.14 crt - VS1

  13.249.723,00 ₫
  3.728.318  - 53.302.244  3.728.318 ₫ - 53.302.244 ₫
 58. Bông Tai Lorry Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Lorry

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.06 crt - VS1

  8.940.662,00 ₫
  3.766.168  - 45.705.012  3.766.168 ₫ - 45.705.012 ₫
 59. Bông Tai Wartortle Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Wartortle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  2.912 crt - VS1

  191.504.702,00 ₫
  13.391.123  - 5.568.225.803  13.391.123 ₫ - 5.568.225.803 ₫
 60. Bông Tai Acrae Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Acrae

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.24 crt - VS1

  13.222.957,00 ₫
  3.452.005  - 44.420.784  3.452.005 ₫ - 44.420.784 ₫
 61. Bông Tai Kurland Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Kurland

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng & Ngọc Trai Đen

  0.12 crt - VS1

  15.423.448,00 ₫
  4.869.794  - 62.116.103  4.869.794 ₫ - 62.116.103 ₫
 62. Bông Tai Eargle Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Eargle

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.16 crt - VS1

  12.501.896,00 ₫
  4.335.555  - 56.249.207  4.335.555 ₫ - 56.249.207 ₫
 63. Bông Tai Eusem Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Eusem

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.05 crt - VS1

  7.689.689,00 ₫
  3.739.673  - 41.284.567  3.739.673 ₫ - 41.284.567 ₫
 64. Bông Tai Magali Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.596 crt - VS1

  38.041.552,00 ₫
  5.515.423  - 455.306.334  5.515.423 ₫ - 455.306.334 ₫

You’ve viewed 60 of 9541 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng