Đang tải...
Tìm thấy 973 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Placida Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Placida

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.34 crt - AAA

  28.456.609,00 ₫
  8.136.601  - 1.880.556.713  8.136.601 ₫ - 1.880.556.713 ₫
 2. Bông Tai Achill Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Achill

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.8 crt - AAA

  8.712.747,00 ₫
  4.988.214  - 1.972.385.822  4.988.214 ₫ - 1.972.385.822 ₫
 3. Bông Tai Magali Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.596 crt - AAA

  12.519.199,00 ₫
  5.515.423  - 455.306.334  5.515.423 ₫ - 455.306.334 ₫
 4. Bông Tai Alannah Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Alannah

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.916 crt - AAA

  26.552.167,00 ₫
  7.833.523  - 2.484.008.961  7.833.523 ₫ - 2.484.008.961 ₫
 5. Bông Tai Benian Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Benian

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.86 crt - AAA

  24.509.297,00 ₫
  5.688.456  - 4.845.475.486  5.688.456 ₫ - 4.845.475.486 ₫
 6. Bông Tai Berceste Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Berceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.32 crt - AAA

  17.163.781,00 ₫
  4.639.444  - 2.043.140.056  4.639.444 ₫ - 2.043.140.056 ₫
 7. Bông Tai Huriela Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Huriela

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  6.672 crt - AAA

  60.635.863,00 ₫
  8.502.944  - 11.735.672.669  8.502.944 ₫ - 11.735.672.669 ₫
 8. Bông Tai Nigella Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.79 crt - AAA

  22.279.336,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Alodie Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Alodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  2.17 crt - AAA

  29.121.434,00 ₫
  6.852.102  - 2.963.837.307  6.852.102 ₫ - 2.963.837.307 ₫
 11. Bông Tai Gallinule Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Gallinule

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.88 crt - AAA

  17.442.797,00 ₫
  4.785.441  - 1.538.208.420  4.785.441 ₫ - 1.538.208.420 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hanellie Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Hanellie

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.94 crt - AAA

  33.559.729,00 ₫
  5.684.130  - 5.320.978.012  5.684.130 ₫ - 5.320.978.012 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hanvitha Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Hanvitha

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  5.2 crt - AAA

  67.245.179,00 ₫
  9.690.652  - 1.888.775.777  9.690.652 ₫ - 1.888.775.777 ₫
 14. Bông Tai Hanzila Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Hanzila

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  22.389.374,00 ₫
  6.471.430  - 1.579.574.094  6.471.430 ₫ - 1.579.574.094 ₫
 15. Bông Tai Hildana Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Hildana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.52 crt - AAA

  34.255.377,00 ₫
  8.404.532  - 2.083.870.381  8.404.532 ₫ - 2.083.870.381 ₫
 16. Bông Tai Jabina Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Jabina

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.63 crt - AAA

  32.004.596,00 ₫
  7.494.487  - 2.077.584.414  7.494.487 ₫ - 2.077.584.414 ₫
 17. Bông Tai Mandarin Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Mandarin

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.52 crt - AAA

  27.030.171,00 ₫
  5.341.849  - 2.042.504.701  5.341.849 ₫ - 2.042.504.701 ₫
 18. Bông Tai Melorin Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Melorin

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.34 crt - AAA

  28.314.939,00 ₫
  8.190.403  - 1.879.745.625  8.190.403 ₫ - 1.879.745.625 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Micheila Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Micheila

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAA

  37.517.856,00 ₫
  8.993.384  - 2.122.464.826  8.993.384 ₫ - 2.122.464.826 ₫
 21. Bông Tai Mihaella Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Mihaella

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.58 crt - AAA

  31.673.672,00 ₫
  6.888.872  - 2.073.204.523  6.888.872 ₫ - 2.073.204.523 ₫
 22. Bông Tai Monquita Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Monquita

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.72 crt - AAA

  33.126.065,00 ₫
  7.318.209  - 2.088.182.678  7.318.209 ₫ - 2.088.182.678 ₫
 23. Bông Tai Nayane Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Nayane

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.52 crt - AAA

  31.882.392,00 ₫
  6.772.074  - 2.070.284.588  6.772.074 ₫ - 2.070.284.588 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nilasha Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Nilasha

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  3 crt - AAA

  46.382.279,00 ₫
  4.947.659  - 814.052.209  4.947.659 ₫ - 814.052.209 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Abby Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Abby

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.8 crt - AAA

  16.320.786,00 ₫
  3.520.137  - 2.800.726.762  3.520.137 ₫ - 2.800.726.762 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Jimin Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Jimin

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.988 crt - AAA

  33.296.395,00 ₫
  11.141.696  - 2.707.424.175  11.141.696 ₫ - 2.707.424.175 ₫
 28. Bông Tai Laurel Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Laurel

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  2.7 crt - AAA

  46.663.998,00 ₫
  16.786.894  - 4.897.114.992  16.786.894 ₫ - 4.897.114.992 ₫
 29. Bông Tai Mimi Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Mimi

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.45 crt - AAA

  26.885.525,00 ₫
  8.470.501  - 2.810.081.355  8.470.501 ₫ - 2.810.081.355 ₫
 30. Bông Tai Janerica Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Janerica

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.98 crt - AAA

  22.283.932,00 ₫
  6.851.021  - 1.571.868.724  6.851.021 ₫ - 1.571.868.724 ₫
 31. Bông Tai Katarina Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Katarina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  2.19 crt - AAA

  32.488.277,00 ₫
  9.746.618  - 2.995.970.061  9.746.618 ₫ - 2.995.970.061 ₫
 32. Bông Tai Mariya Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Mariya

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.772 crt - AAA

  22.399.107,00 ₫
  7.721.592  - 1.760.285.333  7.721.592 ₫ - 1.760.285.333 ₫
 33. Bông Tai Aldonsa Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Aldonsa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  2.06 crt - AAA

  38.316.782,00 ₫
  12.881.488  - 2.855.948.590  12.881.488 ₫ - 2.855.948.590 ₫
 34. Bông Tai Amalea Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Amalea

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.862 crt - AAA

  21.271.419,00 ₫
  6.945.648  - 1.757.595.211  6.945.648 ₫ - 1.757.595.211 ₫
 35. Bông Tai Deneb Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Deneb

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.996 crt - AAA

  26.377.242,00 ₫
  10.579.339  - 560.815.853  10.579.339 ₫ - 560.815.853 ₫
 36. Bông Tai Hygeia Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Hygeia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.73 crt - AAA

  46.996.815,00 ₫
  17.649.355  - 2.227.933.786  17.649.355 ₫ - 2.227.933.786 ₫
 37. Bông Tai Andreja Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Andreja

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.4 crt - AAA

  33.167.159,00 ₫
  9.668.212  - 2.933.610.620  9.668.212 ₫ - 2.933.610.620 ₫
 38. Bông Tai Klara Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Klara

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  44.587.872,00 ₫
  19.818.755  - 2.545.232.870  19.818.755 ₫ - 2.545.232.870 ₫
 39. Bông Tai Leroy Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Leroy

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.25 crt - AAA

  27.572.520,00 ₫
  11.222.805  - 2.550.112.934  11.222.805 ₫ - 2.550.112.934 ₫
 40. Bông Tai Luther Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Luther

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.74 crt - AAA

  57.334.990,00 ₫
  9.197.779  - 7.199.060.900  9.197.779 ₫ - 7.199.060.900 ₫
 41. Bông Tai Maddox Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Maddox

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  2.308 crt - AAA

  49.474.701,00 ₫
  16.270.500  - 1.953.203.503  16.270.500 ₫ - 1.953.203.503 ₫
 42. Bông Tai Whitley Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Whitley

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  14.396.065,00 ₫
  4.485.336  - 2.019.983.385  4.485.336 ₫ - 2.019.983.385 ₫
 43. Bông Tai Elio Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Elio

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  6.16 crt - AAA

  70.483.867,00 ₫
  17.844.017  - 3.685.979.305  17.844.017 ₫ - 3.685.979.305 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Janika Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Janika

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.524 crt - AAA

  63.841.297,00 ₫
  25.971.156  - 809.780.454  25.971.156 ₫ - 809.780.454 ₫
 46. Bông Tai Laurana Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Laurana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.29 crt - AAA

  66.360.008,00 ₫
  17.522.014  - 2.766.890.720  17.522.014 ₫ - 2.766.890.720 ₫
 47. Bông Tai Libellule Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Libellule

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  3.04 crt - AAA

  46.127.595,00 ₫
  12.705.751  - 5.460.283.015  12.705.751 ₫ - 5.460.283.015 ₫
 48. Bông Tai Lore Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Lore

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  2.172 crt - AAA

  38.746.931,00 ₫
  13.134.278  - 3.028.643.539  13.134.278 ₫ - 3.028.643.539 ₫
 49. Bông Tai Mabella Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Mabella

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.34 crt - AAA

  29.609.983,00 ₫
  9.647.935  - 1.813.587.577  9.647.935 ₫ - 1.813.587.577 ₫
 50. Bông Tai Vana Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Vana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.588 crt - AAA

  38.567.951,00 ₫
  14.560.718  - 2.828.168.698  14.560.718 ₫ - 2.828.168.698 ₫
 51. Bông Tai Agrafina Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Agrafina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  6.492 crt - AAA

  84.996.732,00 ₫
  20.951.850  - 11.214.140.685  20.951.850 ₫ - 11.214.140.685 ₫
 52. Bông Tai Akaneta Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Akaneta

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  6.47 crt - AAA

  78.256.020,00 ₫
  22.349.632  - 3.746.229.909  22.349.632 ₫ - 3.746.229.909 ₫
 53. Bông Tai Akulina Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Akulina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  13.28 crt - AAA

  129.136.615,00 ₫
  16.027.172  - 11.168.678.994  16.027.172 ₫ - 11.168.678.994 ₫
 54. Bông Tai Blaire Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Blaire

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  9.872 crt - AAA

  155.265.394,00 ₫
  26.703.572  - 4.521.579.521  26.703.572 ₫ - 4.521.579.521 ₫
 55. Bông Tai Decarria Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Decarria

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  8.5 crt - AAA

  88.449.551,00 ₫
  15.924.434  - 8.264.294.706  15.924.434 ₫ - 8.264.294.706 ₫
 56. Bông Tai Dekalia Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Dekalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  7.088 crt - AAA

  66.069.097,00 ₫
  13.187.810  - 4.680.769.792  13.187.810 ₫ - 4.680.769.792 ₫
 57. Bông Tai Dekotta Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Dekotta

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  5.934 crt - AAA

  56.891.323,00 ₫
  11.314.729  - 2.656.663.351  11.314.729 ₫ - 2.656.663.351 ₫
 58. Bông Tai Selethia Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Selethia

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  6.768 crt - AAA

  39.393.102,00 ₫
  13.565.779  - 877.898.644  13.565.779 ₫ - 877.898.644 ₫
 59. Bông Tai Enriqueta Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Enriqueta

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.98 crt - AAA

  48.434.069,00 ₫
  8.783.582  - 1.371.285.738  8.783.582 ₫ - 1.371.285.738 ₫
 60. Bông Tai Gisele Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Gisele

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  7.86 crt - AAA

  33.304.505,00 ₫
  12.393.481  - 4.822.183.635  12.393.481 ₫ - 4.822.183.635 ₫
 61. Bông Tai Grazyna Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Grazyna

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.99 crt - AAA

  30.917.463,00 ₫
  7.993.308  - 2.767.350.340  7.993.308 ₫ - 2.767.350.340 ₫
 62. Bông Tai Jann Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Jann

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.98 crt - AAA

  58.303.975,00 ₫
  12.977.467  - 11.724.736.449  12.977.467 ₫ - 11.724.736.449 ₫
 63. Bông Tai Laree Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Laree

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  3.972 crt - AAA

  63.567.149,00 ₫
  19.579.753  - 3.188.901.741  19.579.753 ₫ - 3.188.901.741 ₫
 64. Bông Tai Lavonna Đá Zircon Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Lavonna

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.84 crt - AAA

  51.301.819,00 ₫
  11.416.926  - 1.402.796.652  11.416.926 ₫ - 1.402.796.652 ₫

You’ve viewed 60 of 973 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng