Đang tải...
Tìm thấy 2611 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Hartwick Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.88 crt - AAA

  9.351.463,00 ₫
  3.914.697  - 1.598.737.698  3.914.697 ₫ - 1.598.737.698 ₫
 2. Bông tai nữ Peyton Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Peyton

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.32 crt - AAA

  11.136.455,00 ₫
  6.316.950  - 73.994.924  6.316.950 ₫ - 73.994.924 ₫
 3. Bông tai nữ Nigella Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Nigella

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.79 crt - AAA

  17.915.291,00 ₫
  8.189.961  - 2.310.852.253  8.189.961 ₫ - 2.310.852.253 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Philberta Ø8 mm Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Philberta Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  9.802.593,00 ₫
  5.071.673  - 59.943.107  5.071.673 ₫ - 59.943.107 ₫
 5. Bông tai nữ Legno Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Legno

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.2 crt - AAA

  11.003.719,00 ₫
  5.547.143  - 78.169.435  5.547.143 ₫ - 78.169.435 ₫
 6. Bông tai nữ Knuckles Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Knuckles

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.72 crt - AAA

  10.269.006,00 ₫
  5.603.746  - 2.462.139.269  5.603.746 ₫ - 2.462.139.269 ₫
 7. Bông tai nữ Hadassah Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Hadassah

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.04 crt - AAA

  8.908.825,00 ₫
  5.388.653  - 53.801.630  5.388.653 ₫ - 53.801.630 ₫
 8. Bông tai nữ Marietta Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Marietta

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.63 crt - AAA

  12.929.088,00 ₫
  5.037.711  - 116.872.083  5.037.711 ₫ - 116.872.083 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Aigrefeuille Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Aigrefeuille

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.516 crt - AAA

  32.766.352,00 ₫
  11.143.814  - 5.694.524.893  11.143.814 ₫ - 5.694.524.893 ₫
 11. Bông tai nữ Munos Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Munos

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.82 crt - AAA

  24.583.465,00 ₫
  9.945.235  - 365.177.507  9.945.235 ₫ - 365.177.507 ₫
 12. Bông tai nữ Lundi Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Lundi

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.29 crt - AAA

  8.562.694,00 ₫
  4.061.301  - 70.457.210  4.061.301 ₫ - 70.457.210 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Dajana Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Dajana

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  21.454.142,00 ₫
  9.014.107  - 3.553.072.778  9.014.107 ₫ - 3.553.072.778 ₫
 14. Bông tai nữ Loralty Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Loralty

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1 crt - AAA

  15.902.186,00 ₫
  6.894.306  - 2.129.027.638  6.894.306 ₫ - 2.129.027.638 ₫
 15. Bông tai nữ Inna Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Inna

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.67 crt - AAA

  21.109.143,00 ₫
  10.024.480  - 166.499.203  10.024.480 ₫ - 166.499.203 ₫
 16. Bông tai nữ Mariya Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Mariya

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.772 crt - AAA

  17.172.086,00 ₫
  8.419.770  - 1.846.278.978  8.419.770 ₫ - 1.846.278.978 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Candace Ø8 mm Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Candace Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Ngọc Trai Trắng

  0.094 crt - AAA

  11.313.907,00 ₫
  5.864.122  - 65.660.060  5.864.122 ₫ - 65.660.060 ₫
 18. Bông tai nữ Lilith Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Lilith

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.592 crt - AAA

  15.925.394,00 ₫
  5.731.104  - 3.199.796.153  5.731.104 ₫ - 3.199.796.153 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Saiph Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Saiph

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.412 crt - AAA

  15.730.961,00 ₫
  7.785.811  - 115.796.614  7.785.811 ₫ - 115.796.614 ₫
 21. Bông tai nữ Portimao Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Portimao

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.68 crt - AAA

  15.165.775,00 ₫
  6.495.252  - 3.186.267.915  6.495.252 ₫ - 3.186.267.915 ₫
 22. Bông tai nữ Valerie Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Valerie

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  6.814 crt - AAA

  35.739.734,00 ₫
  10.211.272  - 3.652.921.362  10.211.272 ₫ - 3.652.921.362 ₫
 23. Bông tai nữ Louisa Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Louisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  8.643.636,00 ₫
  5.343.370  - 100.938.194  5.343.370 ₫ - 100.938.194 ₫
 24. Bông tai nữ Katarina Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Katarina

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.19 crt - AAA

  28.428.260,00 ₫
  10.638.628  - 3.140.857.753  10.638.628 ₫ - 3.140.857.753 ₫
 25. Bông Tai SYLVIE Moly Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông Tai SYLVIE Moly

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2 crt - AAA

  21.198.011,00 ₫
  11.500.416  - 311.418.331  11.500.416 ₫ - 311.418.331 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Ixabiso Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Ixabiso

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.668 crt - AAA

  18.183.874,00 ₫
  8.915.051  - 170.348.243  8.915.051 ₫ - 170.348.243 ₫
 28. Bông tai nữ Anatola Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Anatola

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  0.724 crt - AAA

  7.675.150,00 ₫
  3.584.416  - 101.532.535  3.584.416 ₫ - 101.532.535 ₫
 29. Bông tai nữ Anna Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Anna

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.7 crt - AAA

  10.562.779,00 ₫
  5.932.047  - 122.122.060  5.932.047 ₫ - 122.122.060 ₫
 30. Bông tai nữ Whitley Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Whitley

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  12.442.580,00 ₫
  4.833.938  - 2.116.008.833  4.833.938 ₫ - 2.116.008.833 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Marina Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Marina

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Ngọc Trai Đen

  0.14 crt - AAA

  8.083.545,00 ₫
  4.001.867  - 54.763.891  4.001.867 ₫ - 54.763.891 ₫
 32. Bông tai nữ Ecateri Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  12.091.638,00 ₫
  5.506.388  - 120.678.667  5.506.388 ₫ - 120.678.667 ₫
 33. Bông tai nữ Passaros Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Passaros

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.32 crt - AAA

  13.398.048,00 ₫
  7.698.076  - 86.942.976  7.698.076 ₫ - 86.942.976 ₫
 34. Bông tai nữ Adimu Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Adimu

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.696 crt - AAA

  23.311.585,00 ₫
  9.713.161  - 3.228.182.809  9.713.161 ₫ - 3.228.182.809 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Philberta Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Philberta

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  10.951.928,00 ₫
  5.685.822  - 69.466.651  5.685.822 ₫ - 69.466.651 ₫
 36. Bông tai nữ Golnar Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Golnar

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.13 crt - AAA

  7.424.964,00 ₫
  4.345.733  - 50.306.363  4.345.733 ₫ - 50.306.363 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Hanellie Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Hanellie

  Vàng 14K & Đá Garnet

  1.94 crt - AAA

  18.330.761,00 ₫
  6.177.423  - 5.572.346.231  6.177.423 ₫ - 5.572.346.231 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Abby Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Abby

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.8 crt - AAA

  10.327.309,00 ₫
  3.764.133  - 2.932.655.911  3.764.133 ₫ - 2.932.655.911 ₫
 39. Bông tai nữ Denise Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Denise

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.768 crt - AAA

  10.840.984,00 ₫
  5.917.895  - 268.484.569  5.917.895 ₫ - 268.484.569 ₫
 40. Bông tai nữ Siria Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Siria

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.54 crt - AAA

  14.680.117,00 ₫
  7.120.720  - 128.971.083  7.120.720 ₫ - 128.971.083 ₫
 41. Bông tai nữ Aggie Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Aggie

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.6 crt - AAA

  16.276.336,00 ₫
  7.457.511  - 336.875.758  7.457.511 ₫ - 336.875.758 ₫
 42. Bông tai nữ Elda Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Elda

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1 crt - AAA

  11.267.774,00 ₫
  5.049.032  - 209.843.338  5.049.032 ₫ - 209.843.338 ₫
 43. Xem thêm kích cỡ
  Bông tai nữ Sheilah 12 mm Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Sheilah 12 mm

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  12.312.109,00 ₫
  6.643.836  - 80.023.201  6.643.836 ₫ - 80.023.201 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Carrie Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Carrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.432 crt - AAA

  16.804.163,00 ₫
  8.632.033  - 270.890.219  8.632.033 ₫ - 270.890.219 ₫
 46. Bông tai nữ Selena Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Selena

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.512 crt - AAA

  11.610.226,00 ₫
  5.275.446  - 470.077.957  5.275.446 ₫ - 470.077.957 ₫
 47. Bông tai nữ Berceste Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Berceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.32 crt - AAA

  15.451.056,00 ₫
  5.040.542  - 2.140.886.078  5.040.542 ₫ - 2.140.886.078 ₫
 48. Bông tai nữ Melinda Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Melinda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Garnet

  1 crt - AAA

  13.751.820,00 ₫
  6.566.006  - 224.064.973  6.566.006 ₫ - 224.064.973 ₫
 49. Bông tai nữ Romy Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Romy

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.176 crt - AAA

  7.269.870,00 ₫
  4.965.541  - 43.174.322  4.965.541 ₫ - 43.174.322 ₫
 50. Bông tai nữ Gallinule Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Gallinule

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.88 crt - AAA

  11.650.132,00 ₫
  5.179.220  - 1.611.898.015  5.179.220 ₫ - 1.611.898.015 ₫
 51. Bông tai nữ Dissiper Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Dissiper

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.47 crt - AAA

  18.829.721,00 ₫
  8.682.977  - 237.564.908  8.682.977 ₫ - 237.564.908 ₫
 52. Bông tai nữ Tuhfe Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Tuhfe

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.752 crt - AAA

  14.575.684,00 ₫
  7.559.964  - 508.624.945  7.559.964 ₫ - 508.624.945 ₫
 53. Bông tai nữ Tomasa Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Tomasa

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.55 crt - AAA

  21.635.839,00 ₫
  10.334.667  - 161.079.423  10.334.667 ₫ - 161.079.423 ₫
 54. Bông tai nữ Beacham Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Beacham

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.072 crt - AAA

  12.859.182,00 ₫
  5.433.936  - 1.637.992.231  5.433.936 ₫ - 1.637.992.231 ₫
 55. Bông tai nữ Zalewski Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Zalewski

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.115 crt - AAA

  4.742.805,00 ₫
  2.538.100  - 35.716.805  2.538.100 ₫ - 35.716.805 ₫
 56. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Round Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Wayna - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1 crt - AAA

  17.681.802,00 ₫
  7.284.871  - 2.139.216.276  7.284.871 ₫ - 2.139.216.276 ₫
 57. Bông tai nữ Margerum Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Margerum

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  13.538.424,00 ₫
  5.433.936  - 156.961.514  5.433.936 ₫ - 156.961.514 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Blanch Ø4 mm Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Blanch Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - AAA

  9.335.331,00 ₫
  4.655.637  - 67.542.125  4.655.637 ₫ - 67.542.125 ₫
 59. Bông tai nữ Vittoria Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Vittoria

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.26 crt - AAA

  21.472.537,00 ₫
  8.646.184  - 284.347.702  8.646.184 ₫ - 284.347.702 ₫
 60. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Neta Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  23.307.907,00 ₫
  10.004.669  - 3.569.968.927  10.004.669 ₫ - 3.569.968.927 ₫
 61. Bông tai nữ Dekotta Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Dekotta

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  5.934 crt - AAA

  49.214.764,00 ₫
  12.335.601  - 2.876.547.685  12.335.601 ₫ - 2.876.547.685 ₫
 62. Bông tai nữ Gisele Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Gisele

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  7.86 crt - AAA

  50.379.098,00 ₫
  13.533.897  - 5.054.876.978  13.533.897 ₫ - 5.054.876.978 ₫
 63. Bông tai nữ Carmen Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Carmen

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.32 crt - AAA

  21.919.140,00 ₫
  8.660.336  - 593.374.544  8.660.336 ₫ - 593.374.544 ₫
 64. Bông tai nữ Radoslav Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Radoslav

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.51 crt - AAA

  8.894.389,00 ₫
  4.667.524  - 460.568.568  4.667.524 ₫ - 460.568.568 ₫

You’ve viewed 60 of 2611 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng