Đang tải...
Tìm thấy 720 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Nemrosso Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Nemrosso

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  11.2 crt - AAA

  71.130.226,00 ₫
  12.267.111  - 3.706.482.426  12.267.111 ₫ - 3.706.482.426 ₫
 2. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Heart Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Wayna - Heart

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.88 crt - AAA

  18.218.403,00 ₫
  8.162.225  - 1.647.558.228  8.162.225 ₫ - 1.647.558.228 ₫
 3. Bông tai nữ Palazzo Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Palazzo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.9 crt - AAA

  14.960.303,00 ₫
  5.518.841  - 1.818.642.317  5.518.841 ₫ - 1.818.642.317 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Dulcinia Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Dulcinia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  25.246.009,00 ₫
  11.797.302  - 2.562.822.755  11.797.302 ₫ - 2.562.822.755 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Abby Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Abby

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.8 crt - AAA

  10.836.740,00 ₫
  3.764.133  - 2.932.655.911  3.764.133 ₫ - 2.932.655.911 ₫
 6. Bông tai nữ Nigella Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Nigella

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.79 crt - AAA

  18.424.722,00 ₫
  8.189.961  - 2.310.852.253  8.189.961 ₫ - 2.310.852.253 ₫
 7. Bông tai nữ Kanisha Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.33 crt - AAA

  6.561.760,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 8. Bông tai nữ Bluitt Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Bluitt

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.81 crt - AAA

  18.295.099,00 ₫
  7.193.172  - 3.539.912.462  7.193.172 ₫ - 3.539.912.462 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Hanvitha Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Hanvitha

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  5.2 crt - AAA

  32.018.903,00 ₫
  10.619.383  - 1.982.056.637  10.619.383 ₫ - 1.982.056.637 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Dajana Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Dajana

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  21.963.573,00 ₫
  9.014.107  - 3.553.072.778  9.014.107 ₫ - 3.553.072.778 ₫
 12. Bông tai nữ Bailee Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Bailee

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.68 crt - AAA

  23.586.679,00 ₫
  10.211.272  - 1.907.000.393  10.211.272 ₫ - 1.907.000.393 ₫
 13. Bông tai nữ Katarina Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Katarina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  2.19 crt - AAA

  27.579.207,00 ₫
  10.638.628  - 3.140.857.753  10.638.628 ₫ - 3.140.857.753 ₫
 14. Bông tai nữ Alannah Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Alannah

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.916 crt - AAA

  25.858.460,00 ₫
  8.536.374  - 2.604.086.706  8.536.374 ₫ - 2.604.086.706 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Hardika 0.86 crt Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Hardika 0.86 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.72 crt - AAA

  14.257.571,00 ₫
  6.045.253  - 355.767.174  6.045.253 ₫ - 355.767.174 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Adie Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Adie

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  2.5 crt - AAA

  16.717.277,00 ₫
  4.839.599  - 6.671.855.166  4.839.599 ₫ - 6.671.855.166 ₫
 17. Bông tai nữ Hiner Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Hiner

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  25.103.936,00 ₫
  10.504.195  - 2.191.079.232  10.504.195 ₫ - 2.191.079.232 ₫
 18. Bông tai nữ Athilda Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Athilda

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.42 crt - AAA

  20.862.068,00 ₫
  8.380.148  - 2.306.267.367  8.380.148 ₫ - 2.306.267.367 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Dehan Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Dehan

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.93 crt - AAA

  13.411.350,00 ₫
  6.428.459  - 1.623.487.583  6.428.459 ₫ - 1.623.487.583 ₫
 21. Bông tai nữ Janerica Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Janerica

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.98 crt - AAA

  17.205.766,00 ₫
  7.409.398  - 1.647.982.750  7.409.398 ₫ - 1.647.982.750 ₫
 22. Bông tai nữ Melinda Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Melinda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1 crt - AAA

  14.034.838,00 ₫
  6.566.006  - 224.064.973  6.566.006 ₫ - 224.064.973 ₫
 23. Bông tai nữ Whitley Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Whitley

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  12.725.598,00 ₫
  4.833.938  - 2.116.008.833  4.833.938 ₫ - 2.116.008.833 ₫
 24. Bông tai nữ Ouate Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Ouate

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.32 crt - AAA

  18.777.928,00 ₫
  7.508.454  - 1.661.468.538  7.508.454 ₫ - 1.661.468.538 ₫
 25. Bông tai nữ Tiahna Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Tiahna

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  2.64 crt - AAA

  31.991.451,00 ₫
  9.694.764  - 7.094.923.916  9.694.764 ₫ - 7.094.923.916 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Fulvio Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Fulvio

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAA

  16.481.240,00 ₫
  6.665.062  - 2.302.715.498  6.665.062 ₫ - 2.302.715.498 ₫
 28. Bông tai nữ Donello Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Donello

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  3.918 crt - AAA

  31.508.904,00 ₫
  7.580.340  - 3.027.693.189  7.580.340 ₫ - 3.027.693.189 ₫
 29. Bông tai nữ Abetter Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Abetter

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.72 crt - AAA

  10.385.326,00 ₫
  5.200.446  - 2.458.106.271  5.200.446 ₫ - 2.458.106.271 ₫
 30. Bông tai nữ Egino Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Egino

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  5.12 crt - AAA

  43.211.397,00 ₫
  7.152.418  - 3.479.205.206  7.152.418 ₫ - 3.479.205.206 ₫
 31. Bông tai nữ Peso Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Peso

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.92 crt - AAA

  17.243.690,00 ₫
  6.113.178  - 3.065.079.807  6.113.178 ₫ - 3.065.079.807 ₫
 32. Bông tai nữ Aggie Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Aggie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.6 crt - AAA

  16.332.940,00 ₫
  7.457.511  - 336.875.758  7.457.511 ₫ - 336.875.758 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nikerria 0.86 crt Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Nikerria 0.86 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.72 crt - AAA

  13.738.518,00 ₫
  5.728.274  - 352.795.494  5.728.274 ₫ - 352.795.494 ₫
 34. Bông tai nữ Mihaella Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Mihaella

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.58 crt - AAA

  20.351.788,00 ₫
  7.542.416  - 2.174.055.729  7.542.416 ₫ - 2.174.055.729 ₫
 35. Bông tai nữ Elda Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Elda

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1 crt - AAA

  11.550.792,00 ₫
  5.049.032  - 209.843.338  5.049.032 ₫ - 209.843.338 ₫
 36. Bông tai nữ Beria Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Beria

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.076 crt - AAA

  15.054.266,00 ₫
  7.047.135  - 2.517.214.477  7.047.135 ₫ - 2.517.214.477 ₫
 37. Bông tai nữ Courville Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Courville

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  2.12 crt - AAA

  25.093.746,00 ₫
  9.911.273  - 2.369.153.861  9.911.273 ₫ - 2.369.153.861 ₫
 38. Bông tai nữ Stileva Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Stileva

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.36 crt - AAA

  17.249.067,00 ₫
  6.867.136  - 2.159.296.365  6.867.136 ₫ - 2.159.296.365 ₫
 39. Bông tai nữ Berceste Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Berceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.32 crt - AAA

  15.734.074,00 ₫
  5.040.542  - 2.140.886.078  5.040.542 ₫ - 2.140.886.078 ₫
 40. Bông tai nữ Alice Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Alice

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAA

  20.152.826,00 ₫
  8.988.636  - 305.107.037  8.988.636 ₫ - 305.107.037 ₫
 41. Bông tai nữ Jimin Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Jimin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.988 crt - AAA

  30.894.191,00 ₫
  12.141.451  - 2.839.656.347  12.141.451 ₫ - 2.839.656.347 ₫
 42. Bông tai nữ Mariya Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Mariya

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.772 crt - AAA

  19.323.019,00 ₫
  8.419.770  - 1.846.278.978  8.419.770 ₫ - 1.846.278.978 ₫
 43. Bông tai nữ Amalea Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Amalea

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.862 crt - AAA

  17.994.252,00 ₫
  7.528.266  - 1.842.613.908  7.528.266 ₫ - 1.842.613.908 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Neta Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  23.817.338,00 ₫
  10.004.669  - 3.569.968.927  10.004.669 ₫ - 3.569.968.927 ₫
 46. Bông tai nữ Nora Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Nora

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.86 crt - AAA

  16.158.884,00 ₫
  5.547.143  - 633.945.105  5.547.143 ₫ - 633.945.105 ₫
 47. Bông tai nữ Mabina Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Mabina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.124 crt - AAA

  21.025.936,00 ₫
  8.313.922  - 1.880.142.031  8.313.922 ₫ - 1.880.142.031 ₫
 48. Bông tai nữ Uraza Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Uraza

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.154 crt - AAA

  16.407.657,00 ₫
  7.213.550  - 2.141.508.715  7.213.550 ₫ - 2.141.508.715 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Saturnina Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Saturnina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.85 crt - AAA

  25.666.291,00 ₫
  10.856.552  - 3.586.794.316  10.856.552 ₫ - 3.586.794.316 ₫
 50. Bông tai nữ Alangoya Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Alangoya

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  2.336 crt - AAA

  23.755.640,00 ₫
  8.459.393  - 4.656.218.494  8.459.393 ₫ - 4.656.218.494 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nikerria 1.0 crt Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Nikerria 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  2 crt - AAA

  18.355.949,00 ₫
  7.019.966  - 544.837.037  7.019.966 ₫ - 544.837.037 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Hardika 1.0 crt Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Hardika 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  2 crt - AAA

  16.798.786,00 ₫
  6.092.800  - 535.921.982  6.092.800 ₫ - 535.921.982 ₫
 53. Bông tai nữ Palmira Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Palmira

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  27.713.357,00 ₫
  11.116.928  - 661.029.881  11.116.928 ₫ - 661.029.881 ₫
 54. Bông tai nữ Benian Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Benian

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.86 crt - AAA

  17.159.917,00 ₫
  6.158.460  - 5.074.164.625  6.158.460 ₫ - 5.074.164.625 ₫
 55. Bông tai nữ Maible Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Maible

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  2.392 crt - AAA

  20.413.769,00 ₫
  7.620.246  - 2.363.889.737  7.620.246 ₫ - 2.363.889.737 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Hardika 1.67 crt Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Hardika 1.67 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  3.34 crt - AAA

  21.406.312,00 ₫
  7.858.829  - 1.031.429.066  7.858.829 ₫ - 1.031.429.066 ₫
 57. Bông tai nữ Gallinule Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Gallinule

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.88 crt - AAA

  11.989.753,00 ₫
  5.179.220  - 1.611.898.015  5.179.220 ₫ - 1.611.898.015 ₫
 58. Bông tai nữ Sarmilla Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Sarmilla

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.224 crt - AAA

  17.572.839,00 ₫
  7.764.868  - 259.739.328  7.764.868 ₫ - 259.739.328 ₫
 59. Bông tai nữ Santaron Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Santaron

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.72 crt - AAA

  18.953.965,00 ₫
  6.755.627  - 257.050.662  6.755.627 ₫ - 257.050.662 ₫
 60. Bông tai nữ Luigia Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Luigia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.52 crt - AAA

  16.195.392,00 ₫
  6.538.836  - 492.167.472  6.538.836 ₫ - 492.167.472 ₫
 61. Bông tai nữ Leunta Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Leunta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.072 crt - AAA

  14.058.328,00 ₫
  6.407.516  - 2.121.796.547  6.407.516 ₫ - 2.121.796.547 ₫
 62. Bông tai nữ Prisha Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Prisha

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  2.424 crt - AAA

  25.346.481,00 ₫
  10.262.214  - 4.084.876.859  10.262.214 ₫ - 4.084.876.859 ₫
 63. Bông tai nữ Sepehr Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Sepehr

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.854 crt - AAA

  19.291.888,00 ₫
  7.869.302  - 1.842.656.358  7.869.302 ₫ - 1.842.656.358 ₫
 64. Bông tai nữ Muiris Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Muiris

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  4.04 crt - AAA

  30.546.364,00 ₫
  9.925.424  - 1.149.376.627  9.925.424 ₫ - 1.149.376.627 ₫

You’ve viewed 60 of 720 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng