Đang tải...
Tìm thấy 12 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Adish sme-quartz

  Bông Tai GLAMIRA Adish

  Vàng Trắng 14K & Sme Quatz

  0.2 crt - AAA

  9.566.556,00 ₫
  5.353.205  - 71.430.142  5.353.205 ₫ - 71.430.142 ₫
 2. Bông Tai Beauford sme-quartz

  Bông Tai GLAMIRA Beauford

  Vàng 14K & Sme Quatz & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  14.757.271,00 ₫
  7.437.710  - 111.646.770  7.437.710 ₫ - 111.646.770 ₫
 3. Bông Tai Eckman sme-quartz

  Bông Tai GLAMIRA Eckman

  Vàng Hồng 14K & Sme Quatz

  0.5 crt - AAA

  8.322.340,00 ₫
  4.501.558  - 440.179.474  4.501.558 ₫ - 440.179.474 ₫
 4. Bông Tai Glancy sme-quartz

  Bông Tai GLAMIRA Glancy

  Vàng 14K & Sme Quatz

  0.4 crt - AAA

  35.027.265,00 ₫
  13.721.508  - 245.760.788  13.721.508 ₫ - 245.760.788 ₫
 5. Bông Tai Klemme sme-quartz

  Bông Tai GLAMIRA Klemme

  Vàng 14K & Sme Quatz

  1.3 crt - AAA

  14.410.395,00 ₫
  5.839.860  - 2.703.098.357  5.839.860 ₫ - 2.703.098.357 ₫
 6. Bông Tai Liebig sme-quartz

  Bông Tai GLAMIRA Liebig

  Vàng 14K & Sme Quatz

  0.2 crt - AAA

  6.060.206,00 ₫
  3.390.363  - 51.355.620  3.390.363 ₫ - 51.355.620 ₫
 7. Bông Tai Lyna sme-quartz

  Bông Tai GLAMIRA Lyna

  Vàng 14K & Sme Quatz

  0.4 crt - AAA

  21.768.889,00 ₫
  10.338.986  - 158.879.348  10.338.986 ₫ - 158.879.348 ₫
 8. Bông Tai Melgoza sme-quartz

  Bông Tai GLAMIRA Melgoza

  Vàng 14K & Sme Quatz

  0.5 crt - AAA

  22.914.421,00 ₫
  10.798.874  - 441.444.780  10.798.874 ₫ - 441.444.780 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Milstead sme-quartz

  Bông Tai GLAMIRA Milstead

  Vàng 14K & Sme Quatz

  1.86 crt - AAA

  18.250.644,00 ₫
  7.786.480  - 4.870.011.016  7.786.480 ₫ - 4.870.011.016 ₫
 11. Bông Tai Nubile sme-quartz

  Bông Tai GLAMIRA Nubile

  Vàng 14K & Sme Quatz

  0.5 crt - AAA

  10.270.312,00 ₫
  5.616.810  - 451.331.989  5.616.810 ₫ - 451.331.989 ₫
 12. Bông Tai Pascal sme-quartz

  Bông Tai GLAMIRA Pascal

  Vàng Trắng 14K & Sme Quatz

  0.32 crt - AAA

  7.062.174,00 ₫
  3.924.602  - 65.063.069  3.924.602 ₫ - 65.063.069 ₫
 13. Bông Tai Refr sme-quartz

  Bông Tai GLAMIRA Refr

  Vàng Hồng 14K & Sme Quatz

  0.88 crt - AAA

  18.671.060,00 ₫
  8.593.516  - 1.589.509.972  8.593.516 ₫ - 1.589.509.972 ₫

You’ve viewed 12 of 12 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng