Đang tải...
Tìm thấy 1052 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Monissa Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Monissa

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.975 crt - AAA

  12.813.084,00 ₫
  4.767.055  - 1.123.334.998  4.767.055 ₫ - 1.123.334.998 ₫
 2. Dây Chuyền Emanuel Đá Topaz Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Emanuel

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.536 crt - AAA

  10.424.148,00 ₫
  4.650.258  - 795.897.267  4.650.258 ₫ - 795.897.267 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Nishelle Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  2.745 crt - AAA

  15.578.095,00 ₫
  4.712.442  - 960.643.518  4.712.442 ₫ - 960.643.518 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnecia Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  2 crt - AAA

  12.065.798,00 ₫
  3.812.130  - 3.491.749.877  3.812.130 ₫ - 3.491.749.877 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Gracielli Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gracielli

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.25 crt - AAA

  10.320.599,00 ₫
  3.760.220  - 238.474.480  3.760.220 ₫ - 238.474.480 ₫
 6. Dây Chuyền Piacevale Đá Topaz Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.665 crt - AAA

  22.559.432,00 ₫
  9.670.916  - 3.467.160.277  9.670.916 ₫ - 3.467.160.277 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Shellos Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shellos

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.44 crt - AAA

  10.639.358,00 ₫
  3.737.510  - 787.894.501  3.737.510 ₫ - 787.894.501 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Agama Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Agama

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.475 crt - AAA

  10.030.767,00 ₫
  3.513.648  - 786.475.085  3.513.648 ₫ - 786.475.085 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Aigremont Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aigremont

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.178 crt - AAA

  13.367.869,00 ₫
  4.542.113  - 2.698.772.532  4.542.113 ₫ - 2.698.772.532 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Toucan Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Toucan

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  10.17 crt - AAA

  33.334.785,00 ₫
  7.872.996  - 22.469.863.347  7.872.996 ₫ - 22.469.863.347 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Murdrum Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Murdrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.54 crt - AAA

  10.769.943,00 ₫
  3.801.316  - 794.586.006  3.801.316 ₫ - 794.586.006 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Salem Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Salem

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.25 crt - AAA

  8.620.550,00 ₫
  2.737.434  - 228.741.378  2.737.434 ₫ - 228.741.378 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Maenenn Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maenenn

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.35 crt - AAA

  9.710.118,00 ₫
  3.390.363  - 337.157.308  3.390.363 ₫ - 337.157.308 ₫
 15. Dây Chuyền Perkese Đá Topaz Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Perkese

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  4.006 crt - AAA

  16.337.008,00 ₫
  6.136.178  - 1.576.005.295  6.136.178 ₫ - 1.576.005.295 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Albina Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  1.25 crt - AAA

  10.674.236,00 ₫
  3.061.871  - 3.198.067.085  3.061.871 ₫ - 3.198.067.085 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Tinatin Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tinatin

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.334 crt - AAA

  25.130.863,00 ₫
  6.402.217  - 331.249.856  6.402.217 ₫ - 331.249.856 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Tonje Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tonje

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.786 crt - AAA

  14.945.713,00 ₫
  6.380.587  - 1.061.908.319  6.380.587 ₫ - 1.061.908.319 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Mulenga Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mulenga

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.545 crt - AAA

  13.107.509,00 ₫
  4.750.293  - 808.617.893  4.750.293 ₫ - 808.617.893 ₫
 21. Dây Chuyền Ferocactus Đá Topaz Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Ferocactus

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.644 crt - AAA

  11.757.041,00 ₫
  5.314.271  - 1.044.064.301  5.314.271 ₫ - 1.044.064.301 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armetrice Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.8 crt - AAA

  8.464.010,00 ₫
  2.554.938  - 1.675.850.685  2.554.938 ₫ - 1.675.850.685 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Adela Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adela

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.4 crt - AAA

  7.497.459,00 ₫
  2.048.006  - 1.405.770.657  2.048.006 ₫ - 1.405.770.657 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Mathilda Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mathilda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.35 crt - AAA

  7.726.728,00 ₫
  2.210.224  - 325.802.023  2.210.224 ₫ - 325.802.023 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Bakhsh Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bakhsh

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.44 crt - AAA

  13.189.431,00 ₫
  5.139.077  - 802.494.151  5.139.077 ₫ - 802.494.151 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Imene Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Imene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  1 crt - AAA

  8.604.869,00 ₫
  2.372.442  - 2.193.475.903  2.372.442 ₫ - 2.193.475.903 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlenys Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlenys

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.25 crt - AAA

  7.133.009,00 ₫
  1.885.788  - 220.224.918  1.885.788 ₫ - 220.224.918 ₫
 29. Dây Chuyền Hayward Đá Topaz Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Hayward

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.44 crt - AAA

  9.293.487,00 ₫
  4.245.794  - 780.189.129  4.245.794 ₫ - 780.189.129 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Mayonna Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mayonna

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  3.2 crt - AAA

  17.459.017,00 ₫
  6.002.078  - 5.877.576.189  6.002.078 ₫ - 5.877.576.189 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Jauslin Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jauslin

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.6 crt - AAA

  16.148.832,00 ₫
  6.691.506  - 829.936.082  6.691.506 ₫ - 829.936.082 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Twig Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Twig

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.76 crt - AAA

  10.751.289,00 ₫
  3.821.863  - 1.035.683.019  3.821.863 ₫ - 1.035.683.019 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Junita Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Junita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  6.38 crt - AAA

  47.618.381,00 ₫
  9.504.913  - 1.986.160.862  9.504.913 ₫ - 1.986.160.862 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Laurie Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Laurie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.36 crt - AAA

  12.324.535,00 ₫
  4.638.092  - 1.200.699.629  4.638.092 ₫ - 1.200.699.629 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Sorenson Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sorenson

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.5 crt - AAA

  8.666.242,00 ₫
  2.753.385  - 1.012.593.944  2.753.385 ₫ - 1.012.593.944 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  2.68 crt - AAA

  12.354.818,00 ₫
  3.791.853  - 2.840.321.560  3.791.853 ₫ - 2.840.321.560 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Aigueperse Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aigueperse

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.97 crt - AAA

  11.848.425,00 ₫
  4.136.567  - 2.676.440.472  4.136.567 ₫ - 2.676.440.472 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Hadwyn Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hadwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  5.495 crt - AAA

  23.233.720,00 ₫
  7.078.126  - 168.504.301  7.078.126 ₫ - 168.504.301 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Virginia Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Virginia

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.286 crt - AAA

  14.740.778,00 ₫
  5.312.650  - 3.224.305.899  5.312.650 ₫ - 3.224.305.899 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Chaya Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chaya

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.905 crt - AAA

  13.332.181,00 ₫
  4.769.219  - 1.709.916.536  4.769.219 ₫ - 1.709.916.536 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Imogen Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Imogen

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.86 crt - AAA

  7.917.875,00 ₫
  2.149.392  - 1.088.458.056  2.149.392 ₫ - 1.088.458.056 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Jandery Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jandery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  13.297.576,00 ₫
  4.996.324  - 805.170.753  4.996.324 ₫ - 805.170.753 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Alfreda Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alfreda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.85 crt - AAA

  14.082.711,00 ₫
  4.693.516  - 1.392.265.976  4.693.516 ₫ - 1.392.265.976 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnardia Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  1.25 crt - AAA

  10.371.157,00 ₫
  3.244.366  - 2.875.293.129  3.244.366 ₫ - 2.875.293.129 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Mazhira Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mazhira

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  1.8 crt - AAA

  10.113.230,00 ₫
  2.725.268  - 4.243.631.909  2.725.268 ₫ - 4.243.631.909 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Ahkaila Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ahkaila

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.115 crt - AAA

  15.478.873,00 ₫
  5.920.969  - 1.146.856.663  5.920.969 ₫ - 1.146.856.663 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Elivina Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elivina

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  2.1 crt - AAA

  14.498.801,00 ₫
  4.576.178  - 4.286.957.721  4.576.178 ₫ - 4.286.957.721 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Jenacis Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jenacis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  2 crt - AAA

  19.348.049,00 ₫
  7.059.201  - 3.810.846.877  7.059.201 ₫ - 3.810.846.877 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Jenasia Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jenasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.985 crt - AAA

  17.381.422,00 ₫
  7.291.172  - 3.787.081.891  7.291.172 ₫ - 3.787.081.891 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Menyiona Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Menyiona

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.096 crt - AAA

  16.075.295,00 ₫
  7.271.706  - 2.242.668.619  7.271.706 ₫ - 2.242.668.619 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Nixmary Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nixmary

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.98 crt - AAA

  14.788.092,00 ₫
  5.431.610  - 1.135.866.369  5.431.610 ₫ - 1.135.866.369 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Sinobia Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sinobia

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng

  4 crt - AAA

  15.900.369,00 ₫
  3.670.189  - 7.043.669.246  3.670.189 ₫ - 7.043.669.246 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Anima Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Anima

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.322 crt - AAA

  11.122.227,00 ₫
  4.496.692  - 248.978.118  4.496.692 ₫ - 248.978.118 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Adelyta Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelyta

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  2.4 crt - AAA

  16.750.934,00 ₫
  5.008.491  - 4.281.090.826  5.008.491 ₫ - 4.281.090.826 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Hadalie Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hadalie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.935 crt - AAA

  13.607.142,00 ₫
  5.251.818  - 1.125.565.503  5.251.818 ₫ - 1.125.565.503 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Hubertis Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hubertis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  3.2 crt - AAA

  19.548.659,00 ₫
  6.526.584  - 5.889.539.792  6.526.584 ₫ - 5.889.539.792 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Irabelia Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Irabelia

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.324 crt - AAA

  17.732.083,00 ₫
  7.203.574  - 1.170.432.391  7.203.574 ₫ - 1.170.432.391 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Jameris Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jameris

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.9 crt - AAA

  14.109.478,00 ₫
  5.616.810  - 1.126.376.595  5.616.810 ₫ - 1.126.376.595 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Janneke Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Janneke

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.935 crt - AAA

  13.571.724,00 ₫
  6.312.996  - 1.125.362.726  6.312.996 ₫ - 1.125.362.726 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Jatonya Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jatonya

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  4.08 crt - AAA

  24.025.075,00 ₫
  8.689.495  - 7.094.970.801  8.689.495 ₫ - 7.094.970.801 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Jemika Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jemika

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.07 crt - AAA

  14.329.553,00 ₫
  6.576.600  - 2.230.380.575  6.576.600 ₫ - 2.230.380.575 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Liuba Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Liuba

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  13.695.822,00 ₫
  5.075.270  - 1.133.270.873  5.075.270 ₫ - 1.133.270.873 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Matyika Đá Topaz Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Matyika

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.88 crt - AAA

  15.948.764,00 ₫
  5.958.820  - 3.784.283.627  5.958.820 ₫ - 3.784.283.627 ₫

You’ve viewed 60 of 1052 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng