Đang tải...
Tìm thấy 12004 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây Chuyền Lamyra Hồng Ngọc

  Dây Chuyền GLAMIRA Lamyra

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  10.052.128,00 ₫
  4.877.364  - 43.420.440  4.877.364 ₫ - 43.420.440 ₫
 2. Dây Chuyền Balloch Hồng Ngọc

  Dây Chuyền GLAMIRA Balloch

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.56 crt - AAA

  24.334.100,00 ₫
  13.085.611  - 162.826.655  13.085.611 ₫ - 162.826.655 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Elsie Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elsie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.122 crt - AAA

  13.256.751,00 ₫
  6.074.534  - 55.789.584  6.074.534 ₫ - 55.789.584 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Yoshie Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yoshie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  11.611.046,00 ₫
  3.590.432  - 319.705.314  3.590.432 ₫ - 319.705.314 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Zoya Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoya

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  8.827.378,00 ₫
  3.041.593  - 35.769.139  3.041.593 ₫ - 35.769.139 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Zenitha Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zenitha

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.094 crt - AAA

  9.350.532,00 ₫
  2.773.933  - 39.378.496  2.773.933 ₫ - 39.378.496 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Ming Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ming

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  12.364.820,00 ₫
  4.628.629  - 236.919.887  4.628.629 ₫ - 236.919.887 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Reagan Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Reagan

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  11.322 crt - A

  242.230.919,00 ₫
  9.916.947  - 3.219.358.236  9.916.947 ₫ - 3.219.358.236 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Dây Chuyền Liezel Hồng Ngọc

  Dây Chuyền GLAMIRA Liezel

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.105 crt - AAA

  11.359.337,00 ₫
  4.873.308  - 46.462.032  4.873.308 ₫ - 46.462.032 ₫
 11. Dây Chuyền SYLVIE Caeruleum Hồng Ngọc

  Dây Chuyền SYLVIE Caeruleum

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.27 crt - AAA

  10.152.162,00 ₫
  4.163.603  - 58.290.453  4.163.603 ₫ - 58.290.453 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Remedios Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Remedios

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  1.16 crt - AA

  28.553.130,00 ₫
  8.840.899  - 2.266.947.299  8.840.899 ₫ - 2.266.947.299 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Olga Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Olga

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.79 crt - AA

  20.857.221,00 ₫
  2.183.188  - 229.985.056  2.183.188 ₫ - 229.985.056 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Lessiveuse Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lessiveuse

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.266 crt - AAA

  12.608.418,00 ₫
  3.801.316  - 54.654.061  3.801.316 ₫ - 54.654.061 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Maria Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maria

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  11.685.936,00 ₫
  3.056.463  - 108.375.364  3.056.463 ₫ - 108.375.364 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlecia Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlecia

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  7.180.592,00 ₫
  1.804.678  - 30.780.924  1.804.678 ₫ - 30.780.924 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Angela Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Angela

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  9.358.915,00 ₫
  3.287.624  - 38.418.709  3.287.624 ₫ - 38.418.709 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Cefalania Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cefalania

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.68 crt - AA

  16.391.081,00 ₫
  3.355.216  - 177.899.449  3.355.216 ₫ - 177.899.449 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Paragrafon Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paragrafon

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  15.282.857,00 ₫
  4.400.172  - 161.474.837  4.400.172 ₫ - 161.474.837 ₫
 21. Dây Chuyền Audrisa Hồng Ngọc

  Dây Chuyền GLAMIRA Audrisa

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.822 crt - AA

  53.134.075,00 ₫
  9.263.747  - 2.178.565.333  9.263.747 ₫ - 2.178.565.333 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Lena Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lena

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  9.040.155,00 ₫
  3.080.795  - 36.593.749  3.080.795 ₫ - 36.593.749 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Danny Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Danny

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  9.341.070,00 ₫
  2.514.383  - 38.256.487  2.514.383 ₫ - 38.256.487 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlenys Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlenys

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.25 crt - AA

  8.647.047,00 ₫
  1.885.788  - 220.224.918  1.885.788 ₫ - 220.224.918 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Dyta Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dyta

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.306 crt - AA

  11.171.433,00 ₫
  2.757.711  - 60.291.143  2.757.711 ₫ - 60.291.143 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Keviona Ø8 mm Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keviona Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - AAA

  8.074.415,00 ₫
  2.642.806  - 28.726.157  2.642.806 ₫ - 28.726.157 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Rufina Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rufina

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.085 crt - AAA

  11.600.502,00 ₫
  4.047.888  - 51.112.295  4.047.888 ₫ - 51.112.295 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Dây Chuyền Kanasia Ø6 mm Hồng Ngọc

  Dây Chuyền GLAMIRA Kanasia Ø6 mm

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.18 crt - AAA

  13.493.049,00 ₫
  5.342.390  - 55.681.444  5.342.390 ₫ - 55.681.444 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Burier Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Burier

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  8.933.631,00 ₫
  3.143.790  - 36.053.019  3.143.790 ₫ - 36.053.019 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Jolandi Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jolandi

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.144 crt - AAA

  14.243.039,00 ₫
  5.428.907  - 67.334.129  5.428.907 ₫ - 67.334.129 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Lodyma Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lodyma

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  12.374.824,00 ₫
  6.515.770  - 55.248.862  6.515.770 ₫ - 55.248.862 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Winona Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Winona

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.034 crt - AAA

  11.140.884,00 ₫
  4.047.888  - 45.596.871  4.047.888 ₫ - 45.596.871 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Keviona Ø6 mm Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keviona Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - AAA

  7.543.151,00 ₫
  2.298.093  - 27.090.461  2.298.093 ₫ - 27.090.461 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Ahiezer Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ahiezer

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  10.350.610,00 ₫
  3.369.815  - 178.169.814  3.369.815 ₫ - 178.169.814 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Gleaning Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gleaning

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  9.749.320,00 ₫
  3.287.624  - 131.099.454  3.287.624 ₫ - 131.099.454 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Carica Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Carica

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.005 crt - AAA

  7.339.837,00 ₫
  2.219.146  - 26.090.114  2.219.146 ₫ - 26.090.114 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Blanchar Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Blanchar

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  10.493.091,00 ₫
  3.670.189  - 111.868.471  3.670.189 ₫ - 111.868.471 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Jinny Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jinny

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.4 crt - AAA

  10.811.309,00 ₫
  3.201.108  - 42.420.089  3.201.108 ₫ - 42.420.089 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Cupide Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cupide

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  9.270.235,00 ₫
  3.041.052  - 42.744.526  3.041.052 ₫ - 42.744.526 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Lennan Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lennan

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  14.165.173,00 ₫
  4.116.290  - 1.026.585.276  4.116.290 ₫ - 1.026.585.276 ₫
 42. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Eynan - K Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eynan - K

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.194 crt - AAA

  17.963.245,00 ₫
  6.053.988  - 182.523.209  6.053.988 ₫ - 182.523.209 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Jumpro Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jumpro

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.18 crt - AAA

  9.899.911,00 ₫
  2.198.598  - 36.512.637  2.198.598 ₫ - 36.512.637 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Pantelant Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pantelant

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  10.396.031,00 ₫
  4.974.695  - 45.394.098  4.974.695 ₫ - 45.394.098 ₫
  Mới

 46. Dây Chuyền Lapafa Hồng Ngọc

  Dây Chuyền GLAMIRA Lapafa

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.048 crt - AAA

  8.924.439,00 ₫
  3.937.579  - 36.945.224  3.937.579 ₫ - 36.945.224 ₫
  Mới

 47. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armelda Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armelda

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  11.048.418,00 ₫
  2.331.888  - 1.008.741.254  2.331.888 ₫ - 1.008.741.254 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Roscoe Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Roscoe

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  10.351.421,00 ₫
  3.636.935  - 134.546.596  3.636.935 ₫ - 134.546.596 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Maillec Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maillec

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.05 crt - AAA

  8.711.122,00 ₫
  2.465.718  - 43.177.108  2.465.718 ₫ - 43.177.108 ₫
 50. Dây Chuyền Acetal Hồng Ngọc

  Dây Chuyền GLAMIRA Acetal

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.49 crt - AAA

  16.138.019,00 ₫
  6.961.869  - 109.335.160  6.961.869 ₫ - 109.335.160 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Eliska Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eliska

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  16.215.344,00 ₫
  5.601.939  - 346.065.796  5.601.939 ₫ - 346.065.796 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Lichas Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lichas

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  8.498.616,00 ₫
  2.342.432  - 31.199.990  2.342.432 ₫ - 31.199.990 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Maghunars Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maghunars

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  7.941.936,00 ₫
  2.568.456  - 30.375.377  2.568.456 ₫ - 30.375.377 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Anomop Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Anomop

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  8.190.943,00 ₫
  2.383.527  - 122.177.446  2.383.527 ₫ - 122.177.446 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Melpomene Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Melpomene

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.275 crt - AAA

  14.450.948,00 ₫
  4.731.367  - 79.784.382  4.731.367 ₫ - 79.784.382 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Cassini Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cassini

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  9.576.828,00 ₫
  3.328.720  - 43.312.294  3.328.720 ₫ - 43.312.294 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Quax Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Quax

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  8.651.373,00 ₫
  2.615.770  - 124.813.494  2.615.770 ₫ - 124.813.494 ₫
 58. Dây Chuyền Arti Hồng Ngọc

  Dây Chuyền GLAMIRA Arti

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.12 crt - AAA

  17.918.906,00 ₫
  4.512.913  - 69.902.584  4.512.913 ₫ - 69.902.584 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Dodgen Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dodgen

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  20.961.041,00 ₫
  8.066.306  - 114.755.956  8.066.306 ₫ - 114.755.956 ₫
 60. Dây Chuyền Klea Hồng Ngọc

  Dây Chuyền GLAMIRA Klea

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  11.363.123,00 ₫
  4.090.605  - 318.285.909  4.090.605 ₫ - 318.285.909 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Sucre Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sucre

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.12 crt - AAA

  11.107.897,00 ₫
  2.773.933  - 40.324.770  2.773.933 ₫ - 40.324.770 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Swatch Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Swatch

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.132 crt - AAA

  10.868.896,00 ₫
  3.236.255  - 50.220.088  3.236.255 ₫ - 50.220.088 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Dây Chuyền Turtle Hồng Ngọc

  Dây Chuyền GLAMIRA Turtle

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  9.358.915,00 ₫
  4.206.861  - 38.418.709  4.206.861 ₫ - 38.418.709 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Viola Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Viola

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  10.196.773,00 ₫
  3.535.007  - 53.302.240  3.535.007 ₫ - 53.302.240 ₫

You’ve viewed 60 of 12004 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng