Đang tải...
Tìm thấy 166 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Volna

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  29.386.273,00 ₫
  7.896.188  - 1.806.500.863  7.896.188 ₫ - 1.806.500.863 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Neta Đá Tsavorite

  Dây chuyền nữ Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.895 crt - AAA

  27.270.151,00 ₫
  7.174.493  - 1.800.515.045  7.174.493 ₫ - 1.800.515.045 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Dây chuyền nữ Lizeddie Ø8 mm Đá Tsavorite

  Dây chuyền nữ Lizeddie Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Ngọc Trai Trắng

  0.401 crt - AAA

  23.130.171,00 ₫
  10.101.460  - 108.013.632  10.101.460 ₫ - 108.013.632 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Albertine Đá Tsavorite

  Mặt dây chuyền nữ Albertine

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.93 crt - AAA

  27.494.585,00 ₫
  2.292.441  - 2.535.101.189  2.292.441 ₫ - 2.535.101.189 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Flirtini

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAA

  36.283.693,00 ₫
  6.466.667  - 2.605.841.418  6.466.667 ₫ - 2.605.841.418 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Helget

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.93 crt - AAA

  34.168.138,00 ₫
  6.194.687  - 2.573.308.552  6.194.687 ₫ - 2.573.308.552 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Johnie

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  30.016.554,00 ₫
  7.926.754  - 1.810.109.338  7.926.754 ₫ - 1.810.109.338 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armetrice Đá Tsavorite

  Mặt dây chuyền nữ Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  20.636.504,00 ₫
  2.886.778  - 1.756.406.766  2.886.778 ₫ - 1.756.406.766 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Lea Đá Tsavorite

  Mặt dây chuyền nữ Lea

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  26.616.664,00 ₫
  5.269.786  - 1.801.265.045  5.269.786 ₫ - 1.801.265.045 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Estefana

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.282 crt - AAA

  33.010.030,00 ₫
  5.071.673  - 2.209.914.048  5.071.673 ₫ - 2.209.914.048 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Perdika

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  26.605.627,00 ₫
  6.304.215  - 1.790.581.131  6.304.215 ₫ - 1.790.581.131 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Sanne

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.874 crt - AAA

  26.035.912,00 ₫
  5.428.276  - 1.789.633.024  5.428.276 ₫ - 1.789.633.024 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Arline

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.742 crt - AAA

  60.836.879,00 ₫
  7.199.965  - 2.276.281.660  7.199.965 ₫ - 2.276.281.660 ₫
 15. Dây chuyền nữ Audrisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.822 crt - AAA

  41.626.782,00 ₫
  10.447.874  - 2.287.743.868  10.447.874 ₫ - 2.287.743.868 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Blanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.016 crt - AAA

  33.142.766,00 ₫
  3.728.755  - 1.543.987.958  3.728.755 ₫ - 1.543.987.958 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Flede

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.17 crt - AAA

  25.888.176,00 ₫
  4.919.976  - 1.990.405.654  4.919.976 ₫ - 1.990.405.654 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Ordelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.208 crt - AAA

  26.801.191,00 ₫
  5.841.481  - 1.819.830.994  5.841.481 ₫ - 1.819.830.994 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Rudelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.338 crt - AAA

  33.013.993,00 ₫
  5.660.350  - 2.213.791.392  5.660.350 ₫ - 2.213.791.392 ₫
 21. Dây chuyền nữ Torcan

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.12 crt - AAA

  16.059.544,00 ₫
  7.060.720  - 83.942.991  7.060.720 ₫ - 83.942.991 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Dalianis

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  26.568.551,00 ₫
  6.282.988  - 1.790.368.866  6.282.988 ₫ - 1.790.368.866 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Nurdamia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.045 crt - AAA

  32.675.503,00 ₫
  7.983.924  - 1.840.462.969  7.983.924 ₫ - 1.840.462.969 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Faunus

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  23.491.302,00 ₫
  4.521.204  - 1.772.751.028  4.521.204 ₫ - 1.772.751.028 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.745 crt - AAA

  53.188.047,00 ₫
  5.388.653  - 1.010.485.770  5.388.653 ₫ - 1.010.485.770 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Mihalis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  1.5 crt - AAA

  40.485.939,00 ₫
  6.813.646  - 465.804.391  6.813.646 ₫ - 465.804.391 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Chaya

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.905 crt - AAA

  26.251.571,00 ₫
  5.467.898  - 1.795.038.655  5.467.898 ₫ - 1.795.038.655 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Lana

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.135 crt - AAA

  29.486.746,00 ₫
  3.506.587  - 2.179.390.611  3.506.587 ₫ - 2.179.390.611 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Lidija

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.91 crt - AAA

  77.412.650,00 ₫
  12.667.864  - 2.377.205.709  12.667.864 ₫ - 2.377.205.709 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Tulipano

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.298 crt - AAA

  36.950.766,00 ₫
  6.928.268  - 2.227.744.150  6.928.268 ₫ - 2.227.744.150 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Acalpha

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.915 crt - AAA

  24.314.881,00 ₫
  4.417.903  - 1.785.684.924  4.417.903 ₫ - 1.785.684.924 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Sanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.26 crt - AAA

  34.887.568,00 ₫
  9.778.254  - 1.857.076.096  9.778.254 ₫ - 1.857.076.096 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Lucentezza

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.102 crt - AAA

  38.228.025,00 ₫
  5.606.577  - 1.575.261.401  5.606.577 ₫ - 1.575.261.401 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Gelsomino Đá Tsavorite

  Mặt dây chuyền nữ Gelsomino

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.855 crt - AAA

  28.805.805,00 ₫
  6.953.740  - 1.806.713.132  6.953.740 ₫ - 1.806.713.132 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Iselin Đá Tsavorite

  Dây chuyền nữ Iselin

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  30.384.759,00 ₫
  8.264.111  - 1.824.812.097  8.264.111 ₫ - 1.824.812.097 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Saturnina Đá Tsavorite

  Mặt dây chuyền nữ Saturnina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.033 crt - AAA

  38.439.720,00 ₫
  11.708.434  - 1.873.958.090  11.708.434 ₫ - 1.873.958.090 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Dani

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.408 crt - AAA

  38.439.155,00 ₫
  10.254.856  - 1.906.080.585  10.254.856 ₫ - 1.906.080.585 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Jaleesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  4.576 crt - AAA

  71.636.546,00 ₫
  14.006.537  - 7.398.148.895  14.006.537 ₫ - 7.398.148.895 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Faviola

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.93 crt - AAA

  36.540.956,00 ₫
  7.372.039  - 2.586.893.392  7.372.039 ₫ - 2.586.893.392 ₫
 41. Dây chuyền nữ Jeraldine

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.96 crt - AAA

  36.883.409,00 ₫
  6.322.611  - 1.561.549.200  6.322.611 ₫ - 1.561.549.200 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Anchalie

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  27.866.187,00 ₫
  6.838.552  - 1.797.798.081  6.838.552 ₫ - 1.797.798.081 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Rodnetta

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  28.088.638,00 ₫
  6.676.383  - 1.799.071.656  6.676.383 ₫ - 1.799.071.656 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Cerises

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.69 crt - AAA

  41.291.406,00 ₫
  9.648.067  - 2.928.000.268  9.648.067 ₫ - 2.928.000.268 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Feodora

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.674 crt - AAA

  47.018.548,00 ₫
  11.282.776  - 2.959.641.625  11.282.776 ₫ - 2.959.641.625 ₫
 47. Dây chuyền nữ Elysia

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.124 crt - AAA

  29.331.369,00 ₫
  5.054.692  - 2.810.760.261  5.054.692 ₫ - 2.810.760.261 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Addington

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.396 crt - AAA

  49.815.045,00 ₫
  6.240.536  - 5.624.718.621  6.240.536 ₫ - 5.624.718.621 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Ghoston

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.97 crt - AAA

  38.462.928,00 ₫
  6.378.082  - 2.918.519.181  6.378.082 ₫ - 2.918.519.181 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Cadilla

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.915 crt - AAA

  35.233.698,00 ₫
  8.212.036  - 1.914.995.636  8.212.036 ₫ - 1.914.995.636 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Dagr

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  5.48 crt - AAA

  67.132.037,00 ₫
  13.747.010  - 2.206.928.215  13.747.010 ₫ - 2.206.928.215 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Khafra

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.45 crt - AAA

  39.427.170,00 ₫
  8.354.676  - 2.242.121.443  8.354.676 ₫ - 2.242.121.443 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Lilya

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.77 crt - AAA

  34.849.360,00 ₫
  6.049.499  - 3.812.175.322  6.049.499 ₫ - 3.812.175.322 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Aniva

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite

  0.97 crt - AAA

  37.124.539,00 ₫
  8.351.846  - 2.854.769.482  8.351.846 ₫ - 2.854.769.482 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Lancina

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  4.18 crt - AAA

  49.993.911,00 ₫
  7.458.077  - 6.507.280.474  7.458.077 ₫ - 6.507.280.474 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Pranta

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite & Kim Cương

  1.162 crt - AAA

  36.453.220,00 ₫
  7.259.399  - 1.824.076.254  7.259.399 ₫ - 1.824.076.254 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Crosslin

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.945 crt - AAA

  31.278.246,00 ₫
  8.063.169  - 1.826.241.340  8.063.169 ₫ - 1.826.241.340 ₫
 58. Dây chuyền nữ Manella

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.408 crt - AAA

  42.480.363,00 ₫
  13.236.729  - 1.923.132.391  13.236.729 ₫ - 1.923.132.391 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Gisella

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  38.877.550,00 ₫
  11.197.305  - 1.860.840.231  11.197.305 ₫ - 1.860.840.231 ₫
 60. Dây chuyền nữ Coppedge

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Ngọc Trai Trắng

  1.09 crt - AAA

  38.326.233,00 ₫
  9.452.785  - 2.228.536.606  9.452.785 ₫ - 2.228.536.606 ₫
 61. Dây chuyền nữ Phoibe

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  9.988 crt - AAA

  191.795.032,00 ₫
  15.538.794  - 2.603.350.866  15.538.794 ₫ - 2.603.350.866 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Alkaios

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.592 crt - AAA

  32.501.446,00 ₫
  7.832.509  - 1.878.712.787  7.832.509 ₫ - 1.878.712.787 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Finnr

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  6.2 crt - AAA

  81.466.874,00 ₫
  13.012.013  - 3.966.051.949  13.012.013 ₫ - 3.966.051.949 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Dejong

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  6.584 crt - AAA

  92.334.183,00 ₫
  13.931.254  - 2.930.745.538  13.931.254 ₫ - 2.930.745.538 ₫

You’ve viewed 60 of 166 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng