Đang tải...
Tìm thấy 2791 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Aphesis Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aphesis

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.36 crt - AAA

  17.226.775,00 ₫
  6.225.129  - 1.215.299.287  6.225.129 ₫ - 1.215.299.287 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Elsie Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elsie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.122 crt - AAA

  12.499.732,00 ₫
  6.074.534  - 55.789.584  6.074.534 ₫ - 55.789.584 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Niger Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Niger

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.103 crt - AAA

  10.945.950,00 ₫
  4.455.596  - 48.205.880  4.455.596 ₫ - 48.205.880 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Yoselin Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yoselin

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.126 crt - AAA

  10.317.895,00 ₫
  4.677.295  - 53.626.675  4.677.295 ₫ - 53.626.675 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Levite Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Levite

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  13.245.396,00 ₫
  5.645.198  - 83.528.928  5.645.198 ₫ - 83.528.928 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Shellos Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shellos

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.44 crt - AAA

  16.208.855,00 ₫
  3.737.510  - 787.894.501  3.737.510 ₫ - 787.894.501 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Inga Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inga

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.558 crt - AAA

  15.995.537,00 ₫
  3.882.154  - 205.706.373  3.882.154 ₫ - 205.706.373 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Anilie Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Anilie

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.2 crt - AAA

  9.668.210,00 ₫
  3.287.624  - 149.916.782  3.287.624 ₫ - 149.916.782 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Dây chuyền Seraphic Đá Tourmaline Hồng

  Dây chuyền GLAMIRA Seraphic

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.315 crt - AAA

  11.881.951,00 ₫
  5.580.310  - 72.079.014  5.580.310 ₫ - 72.079.014 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Murdrum Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Murdrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.54 crt - AAA

  16.339.440,00 ₫
  3.801.316  - 794.586.006  3.801.316 ₫ - 794.586.006 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Eider Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eider

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.882 crt - AAA

  22.247.971,00 ₫
  6.037.225  - 1.409.096.131  6.037.225 ₫ - 1.409.096.131 ₫
 13. Dây Chuyền Turmeric Đá Tourmaline Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Turmeric

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.206 crt - AAA

  8.934.713,00 ₫
  3.674.244  - 45.732.049  3.674.244 ₫ - 45.732.049 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Dyta Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dyta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.306 crt - AAA

  8.467.794,00 ₫
  2.757.711  - 60.291.143  2.757.711 ₫ - 60.291.143 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Broen Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Broen

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.516 crt - AAA

  12.656.813,00 ₫
  3.986.244  - 898.770.734  3.986.244 ₫ - 898.770.734 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Swatch Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Swatch

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.132 crt - AAA

  9.841.513,00 ₫
  3.236.255  - 50.220.088  3.236.255 ₫ - 50.220.088 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Parietal Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Parietal

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  15.155.787,00 ₫
  3.020.505  - 790.882.019  3.020.505 ₫ - 790.882.019 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Sumba Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sumba

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.46 crt - AAA

  17.006.698,00 ₫
  4.607.000  - 211.951.782  4.607.000 ₫ - 211.951.782 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Cupide Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cupide

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  8.918.762,00 ₫
  3.041.052  - 42.744.526  3.041.052 ₫ - 42.744.526 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Magnetique Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Magnetique

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.96 crt - AAA

  25.020.015,00 ₫
  5.718.196  - 1.495.788.323  5.718.196 ₫ - 1.495.788.323 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Samosir Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Samosir

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.48 crt - AAA

  14.785.658,00 ₫
  3.361.163  - 200.718.157  3.361.163 ₫ - 200.718.157 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Beracha Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Beracha

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  9.187.234,00 ₫
  3.102.696  - 47.570.528  3.102.696 ₫ - 47.570.528 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Toetsenbord Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Toetsenbord

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  14.691.843,00 ₫
  6.306.237  - 75.796.516  6.306.237 ₫ - 75.796.516 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Aygen Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aygen

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.427 crt - AAA

  14.103.260,00 ₫
  5.277.503  - 891.497.948  5.277.503 ₫ - 891.497.948 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armelda Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armelda

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  11.210.637,00 ₫
  2.331.888  - 1.008.741.254  2.331.888 ₫ - 1.008.741.254 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlenys Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlenys

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  7.295.227,00 ₫
  1.885.788  - 220.224.918  1.885.788 ₫ - 220.224.918 ₫
 29. Dây Chuyền Cielo Đá Tourmaline Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Cielo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.472 crt - AAA

  16.175.329,00 ₫
  5.351.041  - 206.152.475  5.351.041 ₫ - 206.152.475 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Estelita Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Estelita

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.264 crt - AAA

  13.504.675,00 ₫
  5.407.277  - 77.675.544  5.407.277 ₫ - 77.675.544 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Olga Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Olga

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.79 crt - AAA

  18.532.091,00 ₫
  2.183.188  - 229.985.056  2.183.188 ₫ - 229.985.056 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Vesna Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vesna

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.15 crt - AAA

  8.443.462,00 ₫
  2.917.225  - 38.905.359  2.917.225 ₫ - 38.905.359 ₫
 33. Dây Chuyền Harvey Đá Tourmaline Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Harvey

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.73 crt - AAA

  12.475.129,00 ₫
  4.525.891  - 271.229.070  4.525.891 ₫ - 271.229.070 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Laycia Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Laycia

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.186 crt - AAA

  12.958.539,00 ₫
  5.434.313  - 56.262.721  5.434.313 ₫ - 56.262.721 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Cefalania Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cefalania

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  14.877.042,00 ₫
  3.355.216  - 177.899.449  3.355.216 ₫ - 177.899.449 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Larisa Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Larisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.04 crt - AAA

  8.385.605,00 ₫
  3.051.867  - 34.822.869  3.051.867 ₫ - 34.822.869 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Peleng Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Peleng

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.246 crt - AAA

  10.884.577,00 ₫
  4.241.197  - 59.304.314  4.241.197 ₫ - 59.304.314 ₫
 38. Dây chuyền Alfia Đá Tourmaline Hồng

  Dây chuyền GLAMIRA Alfia

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.015 crt - AAA

  12.181.784,00 ₫
  6.423.845  - 55.113.677  6.423.845 ₫ - 55.113.677 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Calissa Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Calissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  11.084.918,00 ₫
  2.892.893  - 71.159.778  2.892.893 ₫ - 71.159.778 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Neta Đá Tourmaline Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.895 crt - AAA

  20.752.049,00 ₫
  6.304.885  - 1.714.134.208  6.304.885 ₫ - 1.714.134.208 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Croce Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Croce

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.36 crt - AAA

  9.717.687,00 ₫
  3.309.253  - 66.928.578  3.309.253 ₫ - 66.928.578 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Katrin Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Katrin

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.09 crt - AAA

  9.864.766,00 ₫
  3.828.352  - 47.705.709  3.828.352 ₫ - 47.705.709 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Sipura Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sipura

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.016 crt - AAA

  9.312.952,00 ₫
  4.761.647  - 38.851.286  4.761.647 ₫ - 38.851.286 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Mathilda Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mathilda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.35 crt - AAA

  8.159.310,00 ₫
  2.210.224  - 325.802.023  2.210.224 ₫ - 325.802.023 ₫
 46. Dây Chuyền Sargary Đá Tourmaline Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Sargary

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.45 crt - AAA

  10.600.965,00 ₫
  3.341.696  - 1.183.193.565  3.341.696 ₫ - 1.183.193.565 ₫
 47. Dây Chuyền Turtle Đá Tourmaline Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Turtle

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  8.655.969,00 ₫
  4.206.861  - 38.418.709  4.206.861 ₫ - 38.418.709 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Blanda Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Blanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.016 crt - AAA

  20.419.503,00 ₫
  3.355.216  - 1.473.131.828  3.355.216 ₫ - 1.473.131.828 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Antea Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Antea

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.4 crt - AAA

  17.996.229,00 ₫
  6.857.509  - 113.539.315  6.857.509 ₫ - 113.539.315 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Juterike Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Juterike

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.3 crt - AAA

  10.107.283,00 ₫
  3.768.872  - 51.152.850  3.768.872 ₫ - 51.152.850 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Laima Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Laima

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  9.172.364,00 ₫
  3.276.269  - 60.210.040  3.276.269 ₫ - 60.210.040 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Lucie Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lucie

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.16 crt - AAA

  15.243.655,00 ₫
  6.094.001  - 82.244.693  6.094.001 ₫ - 82.244.693 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Jyotis Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jyotis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.04 crt - AAA

  10.314.921,00 ₫
  4.360.429  - 43.690.806  4.360.429 ₫ - 43.690.806 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Frodine Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Frodine

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.714 crt - AAA

  15.012.224,00 ₫
  3.355.216  - 1.360.146.750  3.355.216 ₫ - 1.360.146.750 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Mulenga Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mulenga

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.545 crt - AAA

  18.677.006,00 ₫
  4.750.293  - 808.617.893  4.750.293 ₫ - 808.617.893 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Rahu Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rahu

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.23 crt - AAA

  23.599.522,00 ₫
  8.478.612  - 470.676.526  8.478.612 ₫ - 470.676.526 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Bavardage Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bavardage

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  7.395.803,00 ₫
  2.157.503  - 34.025.296  2.157.503 ₫ - 34.025.296 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Fairy Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fairy

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.152 crt - AAA

  9.563.851,00 ₫
  3.330.883  - 48.368.101  3.330.883 ₫ - 48.368.101 ₫
 59. Dây Chuyền Olive Đá Tourmaline Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Olive

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  12.916.632,00 ₫
  5.461.349  - 94.154.222  5.461.349 ₫ - 94.154.222 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Taffia Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Taffia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.248 crt - AAA

  14.025.666,00 ₫
  5.414.037  - 79.716.795  5.414.037 ₫ - 79.716.795 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armetrice Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.8 crt - AAA

  15.087.926,00 ₫
  2.554.938  - 1.675.850.685  2.554.938 ₫ - 1.675.850.685 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Helget Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Helget

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.93 crt - AAA

  25.297.948,00 ₫
  5.547.867  - 2.454.606.886  5.547.867 ₫ - 2.454.606.886 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Abellone Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abellone

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  2.044 crt - AAA

  28.955.160,00 ₫
  6.207.555  - 2.587.098.722  6.207.555 ₫ - 2.587.098.722 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Parnaba Đá Tourmaline Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Parnaba

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.17 crt - AAA

  10.932.432,00 ₫
  4.244.712  - 59.344.869  4.244.712 ₫ - 59.344.869 ₫

You’ve viewed 60 of 2791 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng