Đang tải...
Tìm thấy 2417 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Aigueperse

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.97 crt - AA

  28.436.185,00 ₫
  4.775.920  - 2.806.161.225  4.775.920 ₫ - 2.806.161.225 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Evadels

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.48 crt - AAA

  11.943.620,00 ₫
  3.678.095  - 81.608.097  3.678.095 ₫ - 81.608.097 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Eadburg

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.25 crt - AA

  16.394.637,00 ₫
  6.113.178  - 271.923.233  6.113.178 ₫ - 271.923.233 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Arline

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  2.742 crt - AA

  59.053.868,00 ₫
  7.199.965  - 2.276.281.660  7.199.965 ₫ - 2.276.281.660 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Anninar

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.345 crt - AA

  15.507.377,00 ₫
  4.366.393  - 921.236.192  4.366.393 ₫ - 921.236.192 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Sorenson

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  12.971.540,00 ₫
  3.075.834  - 1.061.895.905  3.075.834 ₫ - 1.061.895.905 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Weida

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  8.690.334,00 ₫
  2.674.515  - 40.075.275  2.674.515 ₫ - 40.075.275 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Gniew

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.3 crt - AAA

  11.497.585,00 ₫
  3.466.964  - 69.211.930  3.466.964 ₫ - 69.211.930 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Tempiostellato

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.932 crt - AA

  48.172.410,00 ₫
  9.382.030  - 358.413.387  9.382.030 ₫ - 358.413.387 ₫
 11. Dây chuyền nữ Mendy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  9.135.237,00 ₫
  4.100.357  - 42.622.432  4.100.357 ₫ - 42.622.432 ₫
 12. Dây chuyền nữ Djanila

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  13.784.932,00 ₫
  4.756.109  - 32.726.061  4.756.109 ₫ - 32.726.061 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Aintab

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.625 crt - AA

  14.829.267,00 ₫
  4.022.244  - 467.927.020  4.022.244 ₫ - 467.927.020 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Adlopew

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.57 crt - AAA

  16.917.653,00 ₫
  6.282.988  - 100.725.931  6.282.988 ₫ - 100.725.931 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armelda Đá Sapphire Cam

  Mặt dây chuyền nữ Armelda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  12.192.959,00 ₫
  2.589.609  - 1.057.438.377  2.589.609 ₫ - 1.057.438.377 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlecia Đá Sapphire Cam

  Mặt dây chuyền nữ Arlecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  7.429.774,00 ₫
  1.952.820  - 32.858.332  1.952.820 ₫ - 32.858.332 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Samariel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.34 crt - AA

  13.865.310,00 ₫
  3.189.607  - 911.924.921  3.189.607 ₫ - 911.924.921 ₫
 18. Dây chuyền nữ Balzer

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.4 crt - AA

  16.241.242,00 ₫
  5.562.992  - 1.053.928.966  5.562.992 ₫ - 1.053.928.966 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Philesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.39 crt - AA

  29.112.878,00 ₫
  3.684.887  - 1.257.843.086  3.684.887 ₫ - 1.257.843.086 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Monissa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.975 crt - AA

  24.549.788,00 ₫
  5.441.860  - 1.180.367.042  5.441.860 ₫ - 1.180.367.042 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Sanne

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.874 crt - AA

  22.979.323,00 ₫
  5.428.276  - 1.789.633.024  5.428.276 ₫ - 1.789.633.024 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Donitra

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.345 crt - AA

  14.691.721,00 ₫
  3.585.831  - 916.566.407  3.585.831 ₫ - 916.566.407 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlenys Đá Sapphire Cam

  Mặt dây chuyền nữ Arlenys

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.25 crt - AA

  9.313.256,00 ₫
  2.058.952  - 231.380.978  2.058.952 ₫ - 231.380.978 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Adela Đá Sapphire Cam

  Mặt dây chuyền nữ Adela

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.4 crt - AA

  12.986.540,00 ₫
  2.249.988  - 1.472.625.089  2.249.988 ₫ - 1.472.625.089 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Imene Đá Sapphire Cam

  Mặt dây chuyền nữ Imene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1 crt - AA

  18.502.269,00 ₫
  2.653.289  - 2.297.833.447  2.653.289 ₫ - 2.297.833.447 ₫
 28. Dây chuyền nữ Ferocactus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.644 crt - AA

  20.824.993,00 ₫
  5.907.141  - 1.096.324.990  5.907.141 ₫ - 1.096.324.990 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armetrice Đá Sapphire Cam

  Mặt dây chuyền nữ Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.8 crt - AA

  15.485.585,00 ₫
  2.886.778  - 1.756.406.766  2.886.778 ₫ - 1.756.406.766 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Haddon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.536 crt - AA

  20.264.052,00 ₫
  6.452.799  - 1.099.041.953  6.452.799 ₫ - 1.099.041.953 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Neta Đá Sapphire Cam

  Dây chuyền nữ Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.895 crt - AA

  23.845.638,00 ₫
  7.174.493  - 1.800.515.045  7.174.493 ₫ - 1.800.515.045 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Parealabne

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.26 crt - AAA

  14.722.003,00 ₫
  3.828.660  - 65.829.868  3.828.660 ₫ - 65.829.868 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Horty

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  12.027.111,00 ₫
  4.646.015  - 59.178.960  4.646.015 ₫ - 59.178.960 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Heloise

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.755 crt - AA

  21.133.766,00 ₫
  3.625.454  - 1.613.695.175  3.625.454 ₫ - 1.613.695.175 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Idelia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.82 crt - AA

  26.707.230,00 ₫
  6.637.326  - 507.761.740  6.637.326 ₫ - 507.761.740 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Karon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  15.528.321,00 ₫
  5.091.485  - 177.522.739  5.091.485 ₫ - 177.522.739 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Concetta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  12.484.750,00 ₫
  4.544.128  - 65.079.873  4.544.128 ₫ - 65.079.873 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Sahmaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  15.228.323,00 ₫
  6.052.046  - 80.787.348  6.052.046 ₫ - 80.787.348 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Clouterie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.348 crt - AAA

  19.590.188,00 ₫
  5.355.823  - 88.994.857  5.355.823 ₫ - 88.994.857 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Hawor

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.308 crt - AAA

  18.126.421,00 ₫
  5.097.711  - 82.768.471  5.097.711 ₫ - 82.768.471 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Gelsomino Đá Sapphire Cam

  Mặt dây chuyền nữ Gelsomino

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.855 crt - AA

  25.239.784,00 ₫
  6.953.740  - 1.806.713.132  6.953.740 ₫ - 1.806.713.132 ₫
 42. Dây chuyền nữ Galactica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - AAA

  8.518.825,00 ₫
  4.301.866  - 55.726.146  4.301.866 ₫ - 55.726.146 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Alunissage

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  9.283.538,00 ₫
  3.054.324  - 43.471.485  3.054.324 ₫ - 43.471.485 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây chuyền nữ Dovetta

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Đen

  0.37 crt - AAA

  12.652.013,00 ₫
  4.412.808  - 48.221.655  4.412.808 ₫ - 48.221.655 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Blanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.016 crt - AA

  20.548.485,00 ₫
  3.728.755  - 1.543.987.958  3.728.755 ₫ - 1.543.987.958 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Marble

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.325 crt - AAA

  13.266.445,00 ₫
  4.330.167  - 74.532.662  4.330.167 ₫ - 74.532.662 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Vedia

  Vàng Trắng 14K & Orange Saphire & Kim Cương Nhân Tạo

  1.038 crt - AA

  27.651.941,00 ₫
  6.430.157  - 1.846.434.638  6.430.157 ₫ - 1.846.434.638 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Albina Đá Sapphire Cam

  Mặt dây chuyền nữ Albina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.25 crt - AA

  32.296.544,00 ₫
  3.502.341  - 3.350.715.249  3.502.341 ₫ - 3.350.715.249 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Meda

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  2.36 crt - AA

  65.370.254,00 ₫
  13.742.198  - 2.813.618.737  13.742.198 ₫ - 2.813.618.737 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Lucie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  17.526.991,00 ₫
  7.112.230  - 93.947.665  7.112.230 ₫ - 93.947.665 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Christal

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.62 crt - AA

  34.790.776,00 ₫
  4.096.961  - 5.091.485.298  4.096.961 ₫ - 5.091.485.298 ₫
 53. Dây chuyền nữ Velours

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.31 crt - AAA

  15.673.226,00 ₫
  5.568.369  - 209.843.341  5.568.369 ₫ - 209.843.341 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Feixe

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  10.692.400,00 ₫
  3.820.736  - 51.537.487  3.820.736 ₫ - 51.537.487 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Daiki

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.287 crt - AA

  12.464.939,00 ₫
  3.290.927  - 245.107.326  3.290.927 ₫ - 245.107.326 ₫
 56. Dây chuyền nữ Eonstar

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.8 crt - AAA

  21.062.728,00 ₫
  8.499.015  - 97.955.760  8.499.015 ₫ - 97.955.760 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Girard

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.472 crt - AA

  14.948.701,00 ₫
  5.285.352  - 280.144.894  5.285.352 ₫ - 280.144.894 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Sault

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.44 crt - AA

  21.642.631,00 ₫
  5.115.541  - 835.170.566  5.115.541 ₫ - 835.170.566 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Milione

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.64 crt - AA

  31.829.847,00 ₫
  6.070.725  - 863.458.168  6.070.725 ₫ - 863.458.168 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Trish

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.85 crt - AA

  15.690.207,00 ₫
  5.329.219  - 324.097.515  5.329.219 ₫ - 324.097.515 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Aldene

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.32 crt - AAA

  19.241.793,00 ₫
  4.913.183  - 85.018.458  4.913.183 ₫ - 85.018.458 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Aygen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.427 crt - AA

  20.464.429,00 ₫
  6.067.895  - 938.316.300  6.067.895 ₫ - 938.316.300 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Ordelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.208 crt - AA

  30.452.118,00 ₫
  5.841.481  - 1.819.830.994  5.841.481 ₫ - 1.819.830.994 ₫
 65. Dây chuyền nữ Malena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.805 crt - AA

  54.846.814,00 ₫
  11.951.263  - 1.921.023.908  11.951.263 ₫ - 1.921.023.908 ₫

You’ve viewed 60 of 2417 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng