Đang tải...
Tìm thấy 1291 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnardia Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  1.25 crt - AAA

  13.372.196,00 ₫
  3.244.366  - 2.875.293.129  3.244.366 ₫ - 2.875.293.129 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Monissa Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Monissa

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.975 crt - AAA

  15.408.577,00 ₫
  4.767.055  - 1.123.334.998  4.767.055 ₫ - 1.123.334.998 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen 2.15 crt Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen 2.15 crt

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  2.15 crt - AAA

  14.170.311,00 ₫
  3.123.243  - 2.088.831.555  3.123.243 ₫ - 2.088.831.555 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armetrice Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.8 crt - AAA

  11.383.941,00 ₫
  2.554.938  - 1.675.850.685  2.554.938 ₫ - 1.675.850.685 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Parietal Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Parietal

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  12.019.565,00 ₫
  3.020.505  - 790.882.019  3.020.505 ₫ - 790.882.019 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Dyta Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dyta

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.306 crt - AAA

  8.224.467,00 ₫
  2.757.711  - 60.291.143  2.757.711 ₫ - 60.291.143 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Elise Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elise

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  2.16 crt - AAA

  18.753.790,00 ₫
  4.417.746  - 3.511.283.673  4.417.746 ₫ - 3.511.283.673 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnecia Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  2 crt - AAA

  17.175.676,00 ₫
  3.812.130  - 3.491.749.877  3.812.130 ₫ - 3.491.749.877 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Mathilda Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mathilda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.35 crt - AAA

  7.645.618,00 ₫
  2.210.224  - 325.802.023  2.210.224 ₫ - 325.802.023 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Vija Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vija

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.5 crt - AAA

  12.942.047,00 ₫
  4.035.180  - 1.025.774.181  4.035.180 ₫ - 1.025.774.181 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Shellos Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shellos

  Vàng 14K & Fire Opal

  0.44 crt - AAA

  13.072.633,00 ₫
  3.737.510  - 787.894.501  3.737.510 ₫ - 787.894.501 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Philodoxia Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Philodoxia

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.38 crt - AAA

  10.017.791,00 ₫
  3.349.267  - 242.394.755  3.349.267 ₫ - 242.394.755 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armelda Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armelda

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.5 crt - AAA

  9.966.963,00 ₫
  2.331.888  - 1.008.741.254  2.331.888 ₫ - 1.008.741.254 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Hedyla Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hedyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.474 crt - AAA

  13.582.268,00 ₫
  5.377.537  - 893.025.501  5.377.537 ₫ - 893.025.501 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Olga Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Olga

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.79 crt - AAA

  10.448.210,00 ₫
  2.183.188  - 229.985.056  2.183.188 ₫ - 229.985.056 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Inga Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inga

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.558 crt - AAA

  12.859.315,00 ₫
  3.882.154  - 205.706.373  3.882.154 ₫ - 205.706.373 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlenys Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlenys

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.25 crt - AAA

  7.051.900,00 ₫
  1.885.788  - 220.224.918  1.885.788 ₫ - 220.224.918 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Nishelle Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  2.745 crt - AAA

  32.746.203,00 ₫
  4.712.442  - 960.643.518  4.712.442 ₫ - 960.643.518 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Imene Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Imene

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  1 crt - AAA

  11.687.018,00 ₫
  2.372.442  - 2.193.475.903  2.372.442 ₫ - 2.193.475.903 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Maicao Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maicao

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.63 crt - AAA

  17.406.296,00 ₫
  5.089.600  - 1.583.805.293  5.089.600 ₫ - 1.583.805.293 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Calissa Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Calissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.25 crt - AAA

  10.841.591,00 ₫
  2.892.893  - 71.159.778  2.892.893 ₫ - 71.159.778 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Mazhira Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mazhira

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  1.8 crt - AAA

  15.601.618,00 ₫
  2.725.268  - 4.243.631.909  2.725.268 ₫ - 4.243.631.909 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Daiki Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Daiki

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.287 crt - AAA

  8.993.382,00 ₫
  2.958.862  - 232.323.703  2.958.862 ₫ - 232.323.703 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Cefalania Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cefalania

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  12.497.840,00 ₫
  3.355.216  - 177.899.449  3.355.216 ₫ - 177.899.449 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Sorenson Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sorenson

  Vàng 14K & Fire Opal

  0.5 crt - AAA

  10.639.899,00 ₫
  2.753.385  - 1.012.593.944  2.753.385 ₫ - 1.012.593.944 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Dierras Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dierras

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.33 crt - AAA

  10.456.052,00 ₫
  3.122.703  - 868.868.491  3.122.703 ₫ - 868.868.491 ₫
 30. Dây Chuyền Sargary Đá Opan Lửa

  Dây Chuyền GLAMIRA Sargary

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.45 crt - AAA

  9.330.255,00 ₫
  3.341.696  - 1.183.193.565  3.341.696 ₫ - 1.183.193.565 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Marikkse Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marikkse

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.295 crt - AAA

  10.826.720,00 ₫
  3.795.909  - 244.638.779  3.795.909 ₫ - 244.638.779 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Dajana Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dajana

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.373 crt - AAA

  18.223.606,00 ₫
  5.374.834  - 2.906.222.763  5.374.834 ₫ - 2.906.222.763 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Halmahera Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Halmahera

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.614 crt - AAA

  16.889.900,00 ₫
  6.637.974  - 112.538.973  6.637.974 ₫ - 112.538.973 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Laima Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Laima

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.25 crt - AAA

  8.929.037,00 ₫
  3.276.269  - 60.210.040  3.276.269 ₫ - 60.210.040 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Gliese Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gliese

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.41 crt - AAA

  21.077.567,00 ₫
  6.813.170  - 2.928.825.181  6.813.170 ₫ - 2.928.825.181 ₫
 36. Dây Chuyền Harvey Đá Opan Lửa

  Dây Chuyền GLAMIRA Harvey

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.73 crt - AAA

  12.231.802,00 ₫
  4.525.891  - 271.229.070  4.525.891 ₫ - 271.229.070 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Neta Đá Opan Lửa

  Dây Chuyền GLAMIRA Neta

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.895 crt - AAA

  17.048.064,00 ₫
  6.304.885  - 1.714.134.208  6.304.885 ₫ - 1.714.134.208 ₫
 38. Dây Chuyền Festeggiare Đá Opan Lửa

  Dây Chuyền GLAMIRA Festeggiare

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.49 crt - AAA

  30.433.781,00 ₫
  11.684.587  - 1.197.045.937  11.684.587 ₫ - 1.197.045.937 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Bria Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bria

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.8 crt - AAA

  12.977.735,00 ₫
  3.744.809  - 195.026.998  3.744.809 ₫ - 195.026.998 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Sinobia Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sinobia

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa

  4 crt - AAA

  26.255.307,00 ₫
  3.670.189  - 7.043.669.246  3.670.189 ₫ - 7.043.669.246 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Nixola Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nixola

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.975 crt - AAA

  16.329.435,00 ₫
  5.022.279  - 1.129.607.439  5.022.279 ₫ - 1.129.607.439 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen

  Vàng 14K & Fire Opal

  2.68 crt - AAA

  20.654.990,00 ₫
  3.791.853  - 2.840.321.560  3.791.853 ₫ - 2.840.321.560 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Lana Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lana

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.135 crt - AAA

  13.559.558,00 ₫
  3.084.851  - 2.079.111.969  3.084.851 ₫ - 2.079.111.969 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Dulcinia Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dulcinia

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  16.143.967,00 ₫
  4.769.219  - 1.539.857.637  4.769.219 ₫ - 1.539.857.637 ₫
 46. Dây Chuyền Veenuse Đá Opan Lửa

  Dây Chuyền GLAMIRA Veenuse

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.394 crt - AAA

  12.144.743,00 ₫
  5.601.938  - 256.088.685  5.601.938 ₫ - 256.088.685 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Albertine Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albertine

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.93 crt - AAA

  12.137.444,00 ₫
  2.088.561  - 2.420.743.809  2.088.561 ₫ - 2.420.743.809 ₫
 48. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Iselin Đá Opan Lửa

  Dây Chuyền GLAMIRA Iselin

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  19.775.494,00 ₫
  7.213.308  - 1.735.925.543  7.213.308 ₫ - 1.735.925.543 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Neidelin Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Neidelin

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.574 crt - AAA

  18.828.138,00 ₫
  6.802.355  - 829.719.791  6.802.355 ₫ - 829.719.791 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Lucci Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lucci

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa

  0.25 crt - AAA

  7.512.329,00 ₫
  2.178.051  - 222.860.965  2.178.051 ₫ - 222.860.965 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Kesi Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kesi

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  1.98 crt - AAA

  25.537.761,00 ₫
  6.567.138  - 5.077.285.501  6.567.138 ₫ - 5.077.285.501 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Zena Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zena

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.824 crt - AAA

  11.075.455,00 ₫
  2.611.714  - 185.780.551  2.611.714 ₫ - 185.780.551 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Tibelde Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tibelde

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.466 crt - AAA

  11.961.438,00 ₫
  4.034.910  - 886.496.217  4.034.910 ₫ - 886.496.217 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Caprice Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Caprice

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  9.28 crt - AAA

  62.845.276,00 ₫
  9.437.051  - 12.750.456.558  9.437.051 ₫ - 12.750.456.558 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Heloise Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Heloise

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.755 crt - AAA

  13.283.517,00 ₫
  3.255.181  - 1.539.316.911  3.255.181 ₫ - 1.539.316.911 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Kane Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kane

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  12.338.323,00 ₫
  2.952.373  - 1.100.218.882  2.952.373 ₫ - 1.100.218.882 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Manucan Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Manucan

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.65 crt - AAA

  13.133.465,00 ₫
  3.837.815  - 179.481.077  3.837.815 ₫ - 179.481.077 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Shadow Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shadow

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.25 crt - AAA

  15.719.225,00 ₫
  4.563.742  - 373.629.399  4.563.742 ₫ - 373.629.399 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Frodine Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Frodine

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.714 crt - AAA

  12.633.022,00 ₫
  3.355.216  - 1.360.146.750  3.355.216 ₫ - 1.360.146.750 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Mihalis Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mihalis

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  1.5 crt - AAA

  26.675.723,00 ₫
  5.799.305  - 437.881.379  5.799.305 ₫ - 437.881.379 ₫
 61. Dây Chuyền Songea Đá Opan Lửa

  Dây Chuyền GLAMIRA Songea

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.87 crt - AAA

  15.621.083,00 ₫
  5.971.797  - 1.704.617.406  5.971.797 ₫ - 1.704.617.406 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Limaille Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Limaille

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  11.922.234,00 ₫
  3.842.411  - 94.127.192  3.842.411 ₫ - 94.127.192 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Runge Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Runge

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.25 crt - AAA

  9.283.212,00 ₫
  3.205.433  - 232.999.608  3.205.433 ₫ - 232.999.608 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Heli Đá Opan Lửa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Heli

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.594 crt - AAA

  12.807.406,00 ₫
  3.164.068  - 150.227.703  3.164.068 ₫ - 150.227.703 ₫

You’ve viewed 60 of 1291 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng