Đang tải...
Tìm thấy 1059 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  2.68 crt - AAA

  15.491.039,00 ₫
  3.791.853  - 2.840.321.560  3.791.853 ₫ - 2.840.321.560 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armelda Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armelda

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  8.074.415,00 ₫
  2.331.888  - 1.008.741.254  2.331.888 ₫ - 1.008.741.254 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Neidelin Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Neidelin

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.574 crt - AAA

  16.557.081,00 ₫
  6.802.355  - 829.719.791  6.802.355 ₫ - 829.719.791 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Zykadial Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zykadial

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.25 crt - AAA

  9.435.157,00 ₫
  3.203.811  - 233.405.155  3.203.811 ₫ - 233.405.155 ₫
 5. Dây Chuyền Hsiu Đá Opal Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Hsiu

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  8.2 crt - AAA

  42.127.291,00 ₫
  10.676.670  - 2.949.413.397  10.676.670 ₫ - 2.949.413.397 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlenys Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlenys

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.25 crt - AAA

  7.133.009,00 ₫
  1.885.788  - 220.224.918  1.885.788 ₫ - 220.224.918 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armetrice Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.8 crt - AAA

  9.031.775,00 ₫
  2.554.938  - 1.675.850.685  2.554.938 ₫ - 1.675.850.685 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Atleb Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Atleb

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.464 crt - AAA

  8.403.448,00 ₫
  2.506.813  - 776.187.738  2.506.813 ₫ - 776.187.738 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Nixola Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nixola

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.975 crt - AAA

  15.058.725,00 ₫
  5.022.279  - 1.129.607.439  5.022.279 ₫ - 1.129.607.439 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Flanelle Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Flanelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  11.722.436,00 ₫
  4.479.389  - 1.029.626.871  4.479.389 ₫ - 1.029.626.871 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Ranjana Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ranjana

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.27 crt - AAA

  9.843.406,00 ₫
  3.452.005  - 237.055.068  3.452.005 ₫ - 237.055.068 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnecia Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  2 crt - AAA

  14.580.182,00 ₫
  3.812.130  - 3.491.749.877  3.812.130 ₫ - 3.491.749.877 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Indraft Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Indraft

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.036 crt - AAA

  11.216.044,00 ₫
  2.773.933  - 2.666.666.816  2.773.933 ₫ - 2.666.666.816 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Nishelle Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  2.745 crt - AAA

  17.876.188,00 ₫
  4.712.442  - 960.643.518  4.712.442 ₫ - 960.643.518 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Jayson Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jayson

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.756 crt - AAA

  13.070.739,00 ₫
  4.006.792  - 1.043.158.584  4.006.792 ₫ - 1.043.158.584 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Hadwyn Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hadwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  5.495 crt - AAA

  33.507.548,00 ₫
  7.078.126  - 168.504.301  7.078.126 ₫ - 168.504.301 ₫
 18. Dây Chuyền Loria Đá Opal Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Loria

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  2.515 crt - AAA

  16.749.041,00 ₫
  6.150.777  - 3.807.129.374  6.150.777 ₫ - 3.807.129.374 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Plomb Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Plomb

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.25 crt - AAA

  13.826.949,00 ₫
  5.489.468  - 258.549.003  5.489.468 ₫ - 258.549.003 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Vlatko Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vlatko

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  2 crt - AAA

  16.416.763,00 ₫
  3.872.962  - 1.277.347.798  3.872.962 ₫ - 1.277.347.798 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Shellos Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shellos

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.44 crt - AAA

  10.801.576,00 ₫
  3.737.510  - 787.894.501  3.737.510 ₫ - 787.894.501 ₫
 23. Dây Chuyền Emanuel Đá Opal Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Emanuel

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.536 crt - AAA

  10.586.366,00 ₫
  4.650.258  - 795.897.267  4.650.258 ₫ - 795.897.267 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Lonneke Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lonneke

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.39 crt - AAA

  10.158.652,00 ₫
  3.164.339  - 874.221.696  3.164.339 ₫ - 874.221.696 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Aigremont Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aigremont

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.178 crt - AAA

  14.476.362,00 ₫
  4.542.113  - 2.698.772.532  4.542.113 ₫ - 2.698.772.532 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Mienfoo Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mienfoo

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  1.09 crt - AAA

  12.516.224,00 ₫
  3.575.292  - 2.077.611.456  3.575.292 ₫ - 2.077.611.456 ₫
 28. Dây Chuyền Sargary Đá Opal Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Sargary

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.45 crt - AAA

  8.627.309,00 ₫
  3.341.696  - 1.183.193.565  3.341.696 ₫ - 1.183.193.565 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Hankin Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hankin

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  9.845.299,00 ₫
  3.390.363  - 1.018.879.904  3.390.363 ₫ - 1.018.879.904 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Meztli Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Meztli

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.73 crt - AAA

  10.583.933,00 ₫
  2.815.028  - 1.528.326.616  2.815.028 ₫ - 1.528.326.616 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Agen Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Agen

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.22 crt - AAA

  18.071.391,00 ₫
  6.053.988  - 881.616.146  6.053.988 ₫ - 881.616.146 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Imene Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Imene

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  1 crt - AAA

  10.200.016,00 ₫
  2.372.442  - 2.193.475.903  2.372.442 ₫ - 2.193.475.903 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnardia Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  1.25 crt - AAA

  12.101.486,00 ₫
  3.244.366  - 2.875.293.129  3.244.366 ₫ - 2.875.293.129 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Sorenson Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sorenson

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  8.747.351,00 ₫
  2.753.385  - 1.012.593.944  2.753.385 ₫ - 1.012.593.944 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Elivina Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elivina

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  2.1 crt - AAA

  16.148.021,00 ₫
  4.576.178  - 4.286.957.721  4.576.178 ₫ - 4.286.957.721 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Giotto Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Giotto

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  11.714.324,00 ₫
  3.862.959  - 355.068.916  3.862.959 ₫ - 355.068.916 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Daiki Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Daiki

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.287 crt - AAA

  9.074.491,00 ₫
  2.958.862  - 232.323.703  2.958.862 ₫ - 232.323.703 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Larenda Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Larenda

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  2.4 crt - AAA

  20.004.764,00 ₫
  6.462.778  - 1.747.037.498  6.462.778 ₫ - 1.747.037.498 ₫
 39. Dây Chuyền Chantay Đá Opal Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Chantay

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  10.355.205,00 ₫
  4.687.568  - 433.623.148  4.687.568 ₫ - 433.623.148 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Mazhira Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mazhira

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  1.8 crt - AAA

  11.762.450,00 ₫
  2.725.268  - 4.243.631.909  2.725.268 ₫ - 4.243.631.909 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Liseur Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Liseur

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  11.377.722,00 ₫
  3.287.354  - 250.316.419  3.287.354 ₫ - 250.316.419 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Adela Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adela

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.4 crt - AAA

  8.930.388,00 ₫
  2.048.006  - 1.405.770.657  2.048.006 ₫ - 1.405.770.657 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Acalpha Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acalpha

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.915 crt - AAA

  12.297.769,00 ₫
  3.898.647  - 1.702.400.418  3.898.647 ₫ - 1.702.400.418 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Uccidere Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Uccidere

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.25 crt - AAA

  10.072.675,00 ₫
  3.616.387  - 237.055.068  3.616.387 ₫ - 237.055.068 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Calasia Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Calasia

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.345 crt - AAA

  10.988.128,00 ₫
  3.444.436  - 875.789.806  3.444.436 ₫ - 875.789.806 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Hubertis Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hubertis

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  3.2 crt - AAA

  22.684.881,00 ₫
  6.526.584  - 5.889.539.792  6.526.584 ₫ - 5.889.539.792 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Donitra Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Donitra

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.345 crt - AAA

  10.456.862,00 ₫
  3.160.553  - 872.748.211  3.160.553 ₫ - 872.748.211 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Valentino Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Valentino

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.66 crt - AAA

  13.484.128,00 ₫
  5.150.432  - 1.533.233.723  5.150.432 ₫ - 1.533.233.723 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Arri Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arri

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.534 crt - AAA

  15.079.003,00 ₫
  5.738.473  - 1.230.818.170  5.738.473 ₫ - 1.230.818.170 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Mulenga Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mulenga

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.545 crt - AAA

  13.269.727,00 ₫
  4.750.293  - 808.617.893  4.750.293 ₫ - 808.617.893 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Mathilda Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mathilda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.35 crt - AAA

  7.780.800,00 ₫
  2.210.224  - 325.802.023  2.210.224 ₫ - 325.802.023 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Albina Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albina

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  1.25 crt - AAA

  13.053.438,00 ₫
  3.061.871  - 3.198.067.085  3.061.871 ₫ - 3.198.067.085 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Yunamtor Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yunamtor

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.426 crt - AAA

  16.151.536,00 ₫
  4.866.549  - 2.125.817.334  4.866.549 ₫ - 2.125.817.334 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Minh Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Minh

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.44 crt - AAA

  14.591.266,00 ₫
  6.062.910  - 770.788.575  6.062.910 ₫ - 770.788.575 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Lucci Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lucci

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen

  0.25 crt - AAA

  7.593.438,00 ₫
  2.178.051  - 222.860.965  2.178.051 ₫ - 222.860.965 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Faunus Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Faunus

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.8 crt - AAA

  11.404.759,00 ₫
  3.913.517  - 1.689.436.470  3.913.517 ₫ - 1.689.436.470 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Sinobia Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sinobia

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen

  4 crt - AAA

  19.442.136,00 ₫
  3.670.189  - 7.043.669.246  3.670.189 ₫ - 7.043.669.246 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Eadburg Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eadburg

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.25 crt - AAA

  13.154.012,00 ₫
  5.332.927  - 254.696.313  5.332.927 ₫ - 254.696.313 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Medellin Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Medellin

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  3.3 crt - AAA

  33.395.078,00 ₫
  6.793.704  - 2.144.215.601  6.793.704 ₫ - 2.144.215.601 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Perdika Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Perdika

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.8 crt - AAA

  13.990.248,00 ₫
  5.393.759  - 1.704.238.890  5.393.759 ₫ - 1.704.238.890 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Twig Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Twig

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.76 crt - AAA

  11.075.726,00 ₫
  3.821.863  - 1.035.683.019  3.821.863 ₫ - 1.035.683.019 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Diacid Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Diacid

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.296 crt - AAA

  13.068.307,00 ₫
  5.190.987  - 256.034.619  5.190.987 ₫ - 256.034.619 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Betzaida Đá Opal Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Betzaida

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.33 crt - AAA

  10.863.220,00 ₫
  3.698.578  - 874.140.586  3.698.578 ₫ - 874.140.586 ₫

You’ve viewed 60 of 1059 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng