Đang tải...
Tìm thấy 11415 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Zoya Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoya

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  8.827.378,00 ₫
  3.041.593  - 35.769.139  3.041.593 ₫ - 35.769.139 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Druella Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Druella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.246 crt - AAA

  14.815.398,00 ₫
  5.371.048  - 205.665.817  5.371.048 ₫ - 205.665.817 ₫
 3. Dây Chuyền Tassin Đá Sapphire Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Tassin

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.185 crt - AAA

  12.232.342,00 ₫
  5.684.129  - 150.971.200  5.684.129 ₫ - 150.971.200 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Ming Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ming

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  12.824.438,00 ₫
  4.628.629  - 236.919.887  4.628.629 ₫ - 236.919.887 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Rufina Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rufina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.085 crt - AAA

  11.600.502,00 ₫
  4.047.888  - 51.112.295  4.047.888 ₫ - 51.112.295 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Keviona Ø6 mm Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keviona Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - AAA

  7.543.151,00 ₫
  2.298.093  - 27.090.461  2.298.093 ₫ - 27.090.461 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlecia Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  7.180.592,00 ₫
  1.804.678  - 30.780.924  1.804.678 ₫ - 30.780.924 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Carica Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Carica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.005 crt - AAA

  7.339.837,00 ₫
  2.219.146  - 26.090.114  2.219.146 ₫ - 26.090.114 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Yoshie Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yoshie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  11.286.609,00 ₫
  3.590.432  - 319.705.314  3.590.432 ₫ - 319.705.314 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Winona Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Winona

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.034 crt - AAA

  11.140.884,00 ₫
  4.047.888  - 45.596.871  4.047.888 ₫ - 45.596.871 ₫
 12. Dây Chuyền Harvey Đá Sapphire Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Harvey

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.73 crt - AA

  19.801.991,00 ₫
  4.525.891  - 271.229.070  4.525.891 ₫ - 271.229.070 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Clovis Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Clovis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.24 crt - AAA

  11.130.880,00 ₫
  3.493.101  - 58.155.272  3.493.101 ₫ - 58.155.272 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Dây Chuyền Kanasia Ø8 mm Đá Sapphire Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Kanasia Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.18 crt - AAA

  13.918.060,00 ₫
  5.601.939  - 56.708.822  5.601.939 ₫ - 56.708.822 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Interstellar Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Interstellar

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.099 crt - AAA

  11.002.456,00 ₫
  2.979.409  - 41.027.717  2.979.409 ₫ - 41.027.717 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Zoila Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoila

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.045 crt - AAA

  13.826.949,00 ₫
  5.489.468  - 64.698.080  5.489.468 ₫ - 64.698.080 ₫
 17. Dây Chuyền Armita Đá Sapphire Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Armita

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - AAA

  8.898.485,00 ₫
  3.608.816  - 18.586.975  3.608.816 ₫ - 18.586.975 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Tilfde Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tilfde

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.042 crt - AAA

  9.838.809,00 ₫
  3.308.172  - 41.352.152  3.308.172 ₫ - 41.352.152 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Chenille Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chenille

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  9.971.019,00 ₫
  3.649.912  - 42.960.821  3.649.912 ₫ - 42.960.821 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Ludmila Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ludmila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.325 crt - AAA

  20.865.062,00 ₫
  6.891.035  - 92.275.198  6.891.035 ₫ - 92.275.198 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Targent Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Targent

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  8.160.121,00 ₫
  2.506.813  - 33.876.591  2.506.813 ₫ - 33.876.591 ₫
 23. Dây Chuyền Aselia Đá Sapphire Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Aselia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.04 crt - AAA

  10.520.938,00 ₫
  5.015.249  - 46.583.694  5.015.249 ₫ - 46.583.694 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlenys Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlenys

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.25 crt - AA

  9.268.884,00 ₫
  1.885.788  - 220.224.918  1.885.788 ₫ - 220.224.918 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Bavardage Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bavardage

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  7.747.276,00 ₫
  2.157.503  - 34.025.296  2.157.503 ₫ - 34.025.296 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armelda Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armelda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.5 crt - AA

  12.156.911,00 ₫
  2.331.888  - 1.008.741.254  2.331.888 ₫ - 1.008.741.254 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Could Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Could

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  8.068.738,00 ₫
  2.547.909  - 31.416.281  2.547.909 ₫ - 31.416.281 ₫
 29. Dây Chuyền Pammati Đá Sapphire Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Pammati

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  18.795.156,00 ₫
  8.400.206  - 118.338.275  8.400.206 ₫ - 118.338.275 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Darkoy Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Darkoy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  7.420.947,00 ₫
  2.219.146  - 28.361.171  2.219.146 ₫ - 28.361.171 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Estied Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Estied

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.032 crt - AAA

  9.468.952,00 ₫
  2.732.837  - 33.024.942  2.732.837 ₫ - 33.024.942 ₫
 32. Dây Chuyền Legranda Đá Sapphire Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Legranda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - AAA

  6.453.855,00 ₫
  2.897.219  - 17.307.614  2.897.219 ₫ - 17.307.614 ₫
  Mới

 33. Mặt Dây Chuyền Mecole Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mecole

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.225 crt - AAA

  13.886.428,00 ₫
  3.822.945  - 191.958.366  3.822.945 ₫ - 191.958.366 ₫
 34. Dây Chuyền Kristen Đá Sapphire Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Kristen

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.096 crt - AAA

  9.617.924,00 ₫
  3.995.977  - 39.716.456  3.995.977 ₫ - 39.716.456 ₫
 35. Dây Chuyền Dalene Đá Sapphire Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Dalene

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  8.240.419,00 ₫
  3.291.679  - 167.017.299  3.291.679 ₫ - 167.017.299 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Onalitonas Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Onalitonas

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  11.654.575,00 ₫
  4.047.888  - 48.597.911  4.047.888 ₫ - 48.597.911 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Keviona Ø8 mm Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keviona Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - AAA

  8.074.415,00 ₫
  2.642.806  - 28.726.157  2.642.806 ₫ - 28.726.157 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Flor Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Flor

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Vàng

  0.17 crt - AAA

  14.652.367,00 ₫
  4.769.218  - 87.259.943  4.769.218 ₫ - 87.259.943 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Orlet Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Orlet

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.04 crt - AAA

  9.911.538,00 ₫
  3.244.366  - 39.473.125  3.244.366 ₫ - 39.473.125 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Beracha Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Beracha

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  9.890.180,00 ₫
  3.102.696  - 47.570.528  3.102.696 ₫ - 47.570.528 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Monissa Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Monissa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.975 crt - AA

  24.141.331,00 ₫
  4.767.055  - 1.123.334.998  4.767.055 ₫ - 1.123.334.998 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Swatch Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Swatch

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.132 crt - AAA

  10.868.896,00 ₫
  3.236.255  - 50.220.088  3.236.255 ₫ - 50.220.088 ₫
 43. Dây Chuyền Dorie Đá Sapphire Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Dorie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.144 crt - AAA

  12.259.649,00 ₫
  5.035.527  - 55.978.844  5.035.527 ₫ - 55.978.844 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Annas Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Annas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  10.138.103,00 ₫
  3.246.529  - 48.989.933  3.246.529 ₫ - 48.989.933 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Cassini Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cassini

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.07 crt - AAA

  9.576.828,00 ₫
  3.328.720  - 43.312.294  3.328.720 ₫ - 43.312.294 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Pusan Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pusan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  10.542.568,00 ₫
  3.575.292  - 180.197.544  3.575.292 ₫ - 180.197.544 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Adjuger Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adjuger

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  7.633.452,00 ₫
  2.342.432  - 29.577.806  2.342.432 ₫ - 29.577.806 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Lucie Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lucie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  15.946.601,00 ₫
  6.094.001  - 82.244.693  6.094.001 ₫ - 82.244.693 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Zanatiat Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zanatiat

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.096 crt - AAA

  11.591.310,00 ₫
  3.760.220  - 52.139.674  3.760.220 ₫ - 52.139.674 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Sukmas Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sukmas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski & Kim Cương Đen

  0.726 crt - AAA

  20.535.758,00 ₫
  7.115.977  - 53.564.492  7.115.977 ₫ - 53.564.492 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Voiceas Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Voiceas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.116 crt - AAA

  10.874.845,00 ₫
  2.732.837  - 38.405.183  2.732.837 ₫ - 38.405.183 ₫
 53. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Lata - D Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lata - D

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  9.440.835,00 ₫
  3.061.600  - 40.216.628  3.061.600 ₫ - 40.216.628 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Paragrafon Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paragrafon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  13.714.747,00 ₫
  4.400.172  - 161.474.837  4.400.172 ₫ - 161.474.837 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Beler Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Beler

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.035 crt - AAA

  8.750.055,00 ₫
  2.958.862  - 35.958.396  2.958.862 ₫ - 35.958.396 ₫
 56. Dây Chuyền Cythera Đá Sapphire Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Cythera

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Hồng

  0.182 crt - AAA

  16.156.676,00 ₫
  7.362.009  - 91.477.628  7.362.009 ₫ - 91.477.628 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Abbecourt Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abbecourt

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.12 crt - AAA

  15.691.649,00 ₫
  5.454.591  - 66.360.819  5.454.591 ₫ - 66.360.819 ₫
 58. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Panggih - J Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Panggih - J

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - AAA

  16.906.122,00 ₫
  6.103.464  - 95.046.425  6.103.464 ₫ - 95.046.425 ₫
 59. Numbers
  Dây Chuyền Angel Number 777 Đá Sapphire Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Angel Number 777

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.288 crt - AAA

  13.676.355,00 ₫
  5.846.618  - 76.742.787  5.846.618 ₫ - 76.742.787 ₫
 60. Dây Chuyền Osanna Đá Sapphire Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Osanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  16.335.385,00 ₫
  7.137.606  - 80.838.806  7.137.606 ₫ - 80.838.806 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Manvel Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Manvel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  8.853.604,00 ₫
  2.592.789  - 36.539.676  2.592.789 ₫ - 36.539.676 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Nuire Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nuire

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  11.342.304,00 ₫
  3.893.240  - 55.884.218  3.893.240 ₫ - 55.884.218 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Blowlamp Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Blowlamp

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  13.231.607,00 ₫
  4.866.549  - 70.024.245  4.866.549 ₫ - 70.024.245 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Carinli Đá Sapphire Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Carinli

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.13 crt - AAA

  12.912.307,00 ₫
  3.883.506  - 52.653.363  3.883.506 ₫ - 52.653.363 ₫

You’ve viewed 60 of 11415 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng